Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

NF&FN

No description
by

Viktor Bergman

on 28 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of NF&FN

NF&FN
§
N
a
http://www.fn.se/?gclid=CJPirsTnjLMCFa52cAodHxMABQs
vi
Nationenerna Förbund, förkortats som NF och grundades den 10 januari 1920 i Geneve i Schweiz. Det blev nerlagt 1946 för att deras uppgift inte gick som planerat och att många länder gick aldrig med i deras organasation från första början. NF var skapat för att försöka att skapa fred i hela världen. NF:s uppdrag såg som misslyckad efter andra världskriget och då lämnade många länder och det skapades misstro om organisationen. NF slutade i praktiken att fungera efter 1939 då andra världskrigt fick utbrott.
D
Woodrow Wilson
Woodrow Wilson föddes 1856 och dog i en stroke samt av en sjukdom som var konsekvensen av att han överansträngde sig och sedan avlidades 1924. Woodrow var USA:s 28:e president. Woodrow Wilson var han som grundade NF 1920, när han var president i USA men dock så gick aldrig USA med i NF. Woodrow Wilson var en medlem i Ku Klux Klan som är en organisation som tycker att de afroamerikanska ska ha en väldigt dålig position i samhället och de vita ska ha en överhöghet, de vill också att samhället ska vara baserat på rasism.
Under hans tid som president i USA så, tillhörde han till att skapa den liberala riksbanken, införandet av direkta val till USA:s senat, federal rassegregering (som är att han skilde de svarta och vita helt och hållet från varandra av samhället), federal inkomstskatt och kvinlig rösträtt i hela USA. Det var några av hans största meriter som president i USA. Samt så skapade han något som man kallar "Wilsons 14 punter" eller "Wilsondoktrinen" som var fredsvillkor. Det var en effekt av första världskrigets slut. Självaste Wilsondokrinen är av hans tal inför kongressen den 8 januari 1918 då han tilltalade 14 punkter om fred som han hade lagt fram ett program om. Kriget slutade den 11 november 1918 då Tyskland accepterade Wilsondoktrinen.
Versaillesfreden var det fredsavtal som slöts efter första världskriget mellan västmakterna Ententen och Tyskland och som undertecknades den 28 juni 1919 i Versailles. Exakt fem år efter skotten i Sarajevo. krigshandlingarna mellan tyskland och ententen hade upphört 11 november 1918, i samband med att vapenvila undertecknats. Under sex månader efter detta skedde förhandlingar på den segrande sidan, och därefter inbjöds Tyskland och tvingades skriva på det färdigskrivna fredsavtalet utan förhandlingar.
NF heter League of Nations på engelska och det hade sitt huvudkvarter i Geneve som är där nuvarande FN har sitt huvudkvarter.
NF's succéer
NF's misslyckandes
1921: Så har de både hjälpt Sverige och Finland att bestämma om Åland ska tillhöra Finland eller Sverige. Majoriteten av invånarna på ön ville bli svenska medborgare, att Åland skulle tillhöra Sverige. Varför detta problemet togs upp var för att Åland ligger nästan exakt mitt emelan Sverige och Finland. FN tänkte en stund men bara för att Åland har tillhört Finland så länge så tyckte de att ön skulle fortsätta vara finsk.
Efter Versailes freden så hade meborgarna i Övre Silesia en rätt att bestämma om de skulle tillhöra Tyskland eller Polen. Det var 700.000 röster för Tyskland och 500.000 röster för Polen. Detta slutade med att det startade ett upplopp mellan de olika sidorna. Efter sex veckor av utredning så gav NF ett förslag att Övre Silesia skulles delas mellan Tyskland och Polen. Folket av Övre Silesia accepterade.
1923: Memel är en hamn i Litauen och de flesta som bor där är litauer. Men efter Verasailes freden så hade det bestämmts att hamnen och landet runtomkring skulle tillhöra NF. Dock så tyckte regeringen av Litauen att Memel skulle styras av Litauens regering. NF kom fram till en lösning för att hamnen var väldigt viktig så bestämde NF att bostadsmarken runtomkring skulle bli litauisk och hamnen skulle bli internationell zon. Litauen gick med på avtalet.
NF har både haft succéer och misslyckandes jag ska lista upp några av dem.
Källor:
http://www.historylearningsite.co.uk/leagueofnations.htm

http://sv.wikipedia.org/wiki/Ku_Klux_Klan

http://sv.wikipedia.org/wiki/Nationernas_f%C3%B6rbund

http://sv.wikipedia.org/wiki/Versaillesfreden
NF gjorde inte bara bra förslag eller beslut, här några exempel som inte gick engligt plan
1919: Italiens nationalister blev arga på USA, Storbritannien och Frankrike som enligt dem hade brutit löfterna mot Italien vid Versailes freden. De hade gett hamnen Fiume till Jugoslavien. För 15 månader hade Fiume blivit styrt av en Italiensk nationalist vid namn d'Annunzio. NF hade inte ens brytt sig en gnutta. Italiens regering kunde inte stå att d'Annunzio var mer omtyckt än dem. Italiens regering bestämde att storma hamnen med våld och tvingde Fiume att ge upp. NF hade inte gjort något fast NF var precis gjort för att hålla freden.
1920-21: Kriget mellan Polen och Ryssland då Polen attackerade Ryssland. 1920 då Polens armé snabbt övervälmade den ryska armén och gjorde en snabb framåtryckning in i Ryssland. Vid 1921 så var Ryssland tvungen att skriva på Freden vid Riga, då fick Polen 80.000 km² av ryskt land. Det är nästan dubbelt så mycket mark än vad Polen bestod av innan. NF hade inte gjort något för att de såg det nya Kommunista Ryssland som en "pest från öst" och fruktade Ryssland. Till och med "De stora tre" (USA, Frankrike, Storbritannien) hade skickat trupper till Ryssland direkt efter NF hade skapats. För de som inte var med i NF såg det ut som de valde ut vilka länder som var acceptabla och vilka som inte var det. Även dock NF var skapat för fred.

Det här var bara några misslyckandes av NF, de har gjort fler än så.
K
u
klux klanen.
Woodrow Wilson var en deltagare av ku klux klanen. deras motto med ku klux klanen var att dom ville ha ett samhälle baserat på rasism. klanen förknippas med dom brinnande korsen, lynchningarna och det vita huvorna och det vita fotsyda dräkterna. Klanen skapades 1865 pulaski den 24 december.
det här är en korsbränning i florida
år 1922
NF skapades av Usa:s president Woodrow Wilson efter beslutet 1919. Under 1930:talet försvagades NF successivt genam att en rad internationella kriser då NF inte lyckades hindra Japan, Italien och Tyskland från att utöka sina territorier med våld.
Sammanfattning av NF
NF skapades efter andra världskrigets slut och med ett syfte att det inte skulle inträffa några mer krig i framtiden. Efter kaosen av Versailes freden så litade många på NF att skapa stabilitet i världen.

Fast NF var till att skapa fred i alla länder så hade de ändå sina "hat länder" som oprioriterades om det skapades en konflikt med de länderna inkluderade. NF var lite tveksamma på den synvinkeln.

Runt år 1935 så skapades mycket misstro mot NF och ett antal länder började långsamt dra sig ur organisationen.

Vid 1939 då andra världskriget hade sitt utbrott så förlorade NF nästan all sin kraft för de hade då inte stoppat kriget. Det var inte NF's fel att kriget startade men deras uppgift gick till spillo.

NF avskaffades 1946 då andra världskriget hade slutat.
från vänster till höger: Storbritanniens premiärminister David Lloyd George, Italiens konseljpresident Vittorio Emanuele Orlando, Frankrikes konseljpresident Georges Clemenceau och USA:s president Woodrow Wilson.
Generalförsamlingen:
är det organet som fattar beslut om FN:s årliga arbete. Det hålls också då en omröstning där alla representanter från alla de medverkande länderna, och det finns 193 länder. Alla får varsin röst och lägga, det finns inte någon betydelse vilket land man kommer ifrån eller om man är annan hudfärg, så allas röst är lika mycket värda. Punkter som diskuteras när det gäller generalförsamlingen är hur man upprätthåller freden i världen, samt diskussioner om hur freden kan bli bättre. Förslag och förbättringar hur frågorna i FN stadgans område kan bli bättre, om de vill säga att inte andra undre organ tar han om det. Generalförsamlingen tar också initiativ när det gäller ekonomiska, sociala, humanitära, kulturella och hälsoreleterade områden.
De kollar också in ställningarna och diskuterar frågorna från säkerhets rådet och andra organ. De diskuterar om bidrag från de olika länderna, och världssamfundets budget.
Här är ett exempel:
-Hej Sverige! Jag kommer från generalsamlingen, jag har sett att ni har 2 miljoner på er bank, finns det möjlighet att ni kan skänka 200 tusen kronor till oss?
Ungefär så går det till, när man diskuterar världssamfundets budget.
De utser också nya ledare inom generalförsamlingen, de röstar då på
människor inom andra FN-organ och medlemmar inom säkerhetsrådet.
Säkerhetsrådets:
uppgift är att behålla världsfreden, och att inte få några hot mot den internationella säkerheten.Säkerhetsrådet diskuterar bara om frågor som rör fred och säkerhet. Säkerhetsrådet är de som bestämmer när det gäller fred och säkerhet, är det något de vill ska hända i världen, t.ex. skicka ner 1 trupp till Irak. FN:s medlemsländer har då ingått ett avtal med säkerhetsrådet att de ska lyda den ordern och genomföra den. Säkerhetsrådet har tre stycken punkter de ska diskutera och genomföra. Dessa punkter är att rekommendera lösningar mot alla hot och aggressiva handlingar.
De ska ge förslag när det kommer till vem som ska bli generalsekreterare i generalförsamlingen.
De ska undersöka situationer och konflikter som kan leda sig till internationella konflikter. Säkerhetsrådet har väldigt få medlemmar, bara 15 stycken.

Fem stycken av dessa medlemmar är de mäktigaste länderna och dessa är Storbritannien, USA, Kina, Frankrike och Ryssland. Dessa länders representanter har också rätt att stoppa ett beslut inom säkerhetsrådet, den lagen kallas vetorätt.
Dessa fem medlemmar är också permanenta vilket betyder att de alltid har en plats i säkerhetsrådet.
Sen har vi de tio stycken andra medlemmarna som väljs in vart andra
år från dessa världsdelar, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Sydamerika, Västereuropa, Afrika och Östereuropa.
NF:
FN:
Sekretariatet
Sekretariatet är det som sköter FN-organets verksamhet, beslutar förslag, arrangerar konfereser och möten, de utför också de beslut som FN bestämmer. Generalsekreteraren som nuvarande är Ban Ki-Moon och han är den som styr självaste sekretariatet och han rapporterar varje år till generalförsamlingen om vad FN hade åstadkommit föregående året. Sekretariatets uppigter är allting FN relaterat.

Hela sekretariatet består utav ca 44 000 personer, utav 6 500 jobbar i New York. De andra kontoren är utspridda lite över hela världen. Det finns dock vissa större där många jobbar till exempel, New York, FN-kontoren i Geneve, Nairobi och Wien. Det finns också lokala informationscentraler i många länder. För de som bor i västeuropa finns ett i Bryssel.

Ban Ki-Moon är den åttonde generalsekreteraren och hans företrädare är: Kofi Annan, Boutros Boutros-Ghali, Javier Pérez de Cuéllar, Kurt Waldheim, U Thant, Dag Hammarsköld, Trygve Lie, Sir Gladwyn Jebb. Namnen är uppnämnda i ordning med den nyaste till äldste. Ban Ki-Moon är en korean och är 68 år gammal
http://www.fn.se/fn-info/om-fn/organisation/huvudorgan/sekretariatetet/

http://sv.wikipedia.org/wiki/FN:s_generalförsamling
Ekonomiska och sociala rådet är de som diskuterar och arbetar med frågor kring människors ekonomiska, sociala och kulturella villkor, och de anpassar också samarbetet inom de under organen. Medlemmarna i detta råd är 14 afrikanska, 11 asiatiska, 6 östereuropiska, 10 sydamerikanska och 13 västereuropiska. Dessa representanter väljs på tre år av generalförsamlingen. Det här rådet är samarbetar väldigt mycket med de andra huvudorganen och några underorgan. Rådet tar också väldigt mycket saker i egna händer och finner resolutioner som frågor kring jordbruk, världshandel, hälsofrågor och lite mer. Rådet tar också plats i de mindre råden där de behöver hjälp.
Ekonomiska och sociala rådet
FN, Förenta Nationerna
FN startade när andra världskriget tog slut (1939-1945) den 24 Oktober år 1945 hela tanken med FN var ju att skapa världsfred men också hjälpa människorna som hade fått det svårt under andra världskriget, folk var tvungna att överge sina hem och hela städer låg jämnad med marken. FN skapades då år 1945 för att hjälpa hela världens med att få världsfred och det är något som FN fortfarande håller på att jobba med i dag. När FN skapades hade dem bara 51 medlemmar men nu har antalet medlemmar i FN ökat så nu är det 193 länder med i FN, Montenegro var det senaste landet som gick med i FN (2006), Sen FN skapades har ännu inget land gått ur FN, Det var en gång år 1965 då Indonesien gick ut men redan ett år senare gick dom in i FN igen.
FN har fyra huvudmål:
1. Det dom siktar mot mest att skapa fred och bevara den så länge som möjligt.
2. Dem vill att alla länder ska skapa vänskapliga förbindelser, enklare sagt att alla ska hålla sams och inget krig.
3. Dem vill ju absolut att i till exempel som i Afrika utplåna hunger och sjukdomar och skicka hjälp till dem som är utsatta för detta.
4. Samarbeta, att man ska kunna som olika länder samarbeta tillsammans utan att det ska bli krig.
FN vill ju som sagt ha fred i vår värld och dom är redan en bra bit på väg, dem har hjälpt till i några svåra konflikter världen emellan de senaste åren, dem har även hjälpt till med inte så jätte stora konflikter men ändå sånt som nationer emellan inte kan klara av att reda ut själv, då har FN hjälpt till. FN vill stoppa saker i världen som tillexempel: vattenbrist, sjukdomar och att få bort fattigdomen i världen.
FN Historia:

Vad gjorde FN i andra världskriget? Under andra världskriget Fanns inget som hette FN (Förenta Natinoerna) utan FN skapades efter andra världskriget som en efterträdare till NF (Nationernas Förbund) eftersom att de lades ner efter andra världskriget.
NF var det gamla FN, NF betyder Nationernas Förbund och skapades av USA:S president Woodrow Wilson.
Men det gick inte så bra för NF eftersom att andra värrldskriget började år 1939 så man beslöt att lägga ner NF och NF lades ner år 1946.
Den 6 Augusti så släpptes ett plan en atombomb över Japan och bara tre dagar senare släppte dom en till, man räknade att ungefär 200 000 människor dog, efter den hemska saken som hände i Japan år 1945 så ville man inte ha några mer krig så då bestämmde man sig för att starta FN en såkallad ”efterträdare” till NF, FN.
År 1941 så möttes USA:S president och Englands permiäminister ute på en båt mitt ute i atlanten och pratade om kriget men också hur de skulle göra med freden i världen sen.
En stor punkt i samtalet var ett framtida sätt för att få länderna att sammarbeta på ett vänligt och civiliserat sätt, de kom överens båda två att skapa atlantdeklarationen en programförklarning efter kriget, och detta mötet kom till att bli början till skapandet av FN.
Atlantdeklarationen presenterades år 1942 på ett möte i washington USA den första Januari och där beslutade man att döpa om atlantdeklarationen till ” de förenade nationernas deklaration ”.
På en konferens i Dumbarton Oaks i USA 1944 skrev de fyra stormakterna ett förslag till stadga för De Förenade Nationernas Förbund.
FN skapades som sagt den 24 oktober år 1945 och det är därför man/vi firar FN varje år den 24 oktober.
Den som skapade FN hade stora förhoppningar om att det inte skulle bli några med konflikter eller krig runt om i världen,dessa förhoppningar har ännu inte uppnåtts men världen har inte fått något nytt världskrig iallafall.
År 1945 samlades 50 representanter i San Fransisco till en konferans som ledde till att FN skapades, Efter att rebubliken, Kina, Sovjetunionen, Frankrike och Storbritanien och en stor del av majoriteten
av länderna hade skrivit under avtalet.
I Januari år 1946 var det klart att FN hade skapats, 178 meter upp i luften med 39 våningar år 1948, Bara två år senare stod FN huste klart i New York för inflyttning. Den 9 Januari år 1951 var det officiellt öppning för FN huset i New York, men FN har även andra viktiga platser i världen som tillexempel i Geneve, Wien, Haag men också andra ställen i världen.
FN skapades 24 oktober år 1945 i år 2012 står de med FN hus runt om i hela världen och är redo att fortsätta att hjälpa till och skapa fred i världen.
Av: Jakob, Johanna, Jonathan, Viktor.
Full transcript