Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Integrale toets

No description
by

Joep Martens

on 22 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Integrale toets

Integrale toets
Naam: Joep Martens
Klas: VC-9
Studentnummer: 513710
Geboortedatum: 01-11-1993
Woonplaats: Nijmegen
Studiepunten: 52,5
Assessor: Mike Hurkx

LOPO 1 + LOPO 2
Leraar in Primair Onderwijs
(Blok 1+2)
Kopie HAN-SIS
Competenties (1/2)
Les- leidinggeven: het les en leidinggeven aan een groep is in het begin redelijk lastig. Je moet zelf wat manieren uitproberen wat voor jezelf het fijnste werkt. Je moet bij deze competentie met allerlei dingen rekening houden. Ik heb in deze competentie redelijke stappen gezet. Wat mij hier het meeste bij heeft geholpen zijn de lesvoorbereidingen. Hierin kun je de hele les als het ware uitwerken, en misverstanden of fouten voorkomen. Dat is mijn grootste leerpunt bij deze competentie, dat ik de organisatie, plannen en ontwerpen allemaal in de LVB heb verwerkt, waardoor je de les een stuk fijner kunt gaan draaien.

Begeleiden: de leerlingen moeten tijdens de les nog veel begeleid worden, zij kunnen nog niet goed omgaan met de vrijheid. Hierbij is het van belang dat je als docent SBO een veilig klimaat creeert voor iedereen die aan jou lessen deelneemt. Ik ben in deze competentie vooral gegroeid door de kinderen/leerlingen persoonlijk te gaan benaderen. Hierdoor krijg je sociaal contact en geeft dat de leerlingen ook vertrouwen. Ik ga gesprekken met hen aan als daar tijd voor is, en praat dan over het weekend of over de sport die hij/zij beoefend. Dit werkt heel goed!
Competenties (2/2)
Werken aan kwaliteit: bij deze competentie gaat het om de kwaliteit die de leerling krijgt tijdens de lessen SBO. Deze kwaliteit moet aan minimum eisen voldoen voordat de leerlingen zich ook daadwerkelijk ontwikkeling in jou lessen SBO. Dat is natuurlijk wel de bedoeling en moet jou streven ook zijn als ALO'er. Mijn leer punt bij deze competentie is het volgende: meer aandacht geven aan de leerlingen en de les dan aan jezelf. Hier bedoel ik mee dat ik in het begin vooral bezig was met mezelf, hoe ik me moest gedragen, waar ik op moest letten etc. Dat komt erna allemaal vanzelf, het is veel belangrijker om op de leerlingen en op de les te letten, hierdoor wordt de kwaliteit immers verhoogd waardoor de leerlingen zich ook beter ontwikkelen!

Persoonlijke ontwikkeling± bij de competentie persoonlijke ontwikikeling gaat het erom om jezelf te ontwikkelen als leraar SBO. ± Hierbij wordt naar allerlei punten gekeken, maar vooral naar het reflecteren van eigen handelen. Wanneer je dit kunt, kun je jezelf verbeteren en dus groeien als docent SBO. Ik heb op dit gebied geleerd dat evaluaties heel erg belangrijk zijn. Ik heb steeds meer aandacht en energie gestoken in het maken van evaluaties, waardoor ik dus meer van mezelf leer en me dus beter kan ontwikkelen op deze competentie!
Kopie HAN-SIS
Opbouw PREZI presentatie
Overzicht HAN-SIS
Ik heb gekozen om eerst een overzicht te geven van mijn HAN-SIS. Hierbij kunt u meteen zien dat ik voldoe aan de eis over het minimum aantal studiepunten, en de behaalde vakken LOPO en LOVO.
Vervolgens heb ik telkens elk vak apart behandeld. Als eerst telkens een overzicht van mijn punten die ik voor dat vak heb behaald. Erna heb ik een overzicht van de competenties, waarin ik eerst de competentie behandel en daarna mijn leerpunten/groei beschrijf over deze competentie. Bij LOPO 1 en 2 heb ik de competenties beschreven, bij LOVO vertel ik u wat ik er nog meer bij heb geleerd in het tweede half jaar, anders beschrijf ik de competenties nogmaals, wat overbodig is. Verder vertel ik aan het einde nog wat over mijn stageadressen. Ook zit er in deze presentatie nog een filmpje, waar ik voor de groep sta.
OLO
Ondernemen in LO
(Blok 2)
Kopie van HAN-SIS
Competenties (2/2)
Kennisontwikkeling en professionalisering: deze competentie houdt in dat je als docent SBO op de hoogte moet zijn van de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen. Maar ook kunt onderbouwen waarom iets zo is op het gebied van sport. Deze onderbouwing moet dan het liefst uit meerdere bronnen bestaan.
Mijn grootste ontwikkeling in deze competentie is het verdiepen in de sportwereld. Voordat ik aan de opleiding begon wist ik niet eens wat trendsporten waren bijvoorbeeld. Maar nu ik mezelf daarin verdiep en daar over praat op stage ontwikkel ik mijn eigen kennis op het gebied van sport wat toch van groot belang is als docent SBO.

Werken aan kwaliteit: in deze competentie gaat het erom of de student kan reflecteren op zijn eigen handelen en met methodische verbeterprocessen om kan gaan, bijvoorbeeld de PDCA cirkel. Daarnaast moet hij/zij een ook SMART doelstelling op kunnen stellen.
Wat ik vooral heb geleerd van deze competentie is het opstellen van SMART doelstellingen. Dit is van groot belang om te kijken of je het opgestelde doel wel of niet hebt behaald. Vandaar dat ik daar ook steeds meer aandacht aan ben gaan besteden. In het begin vond ik dat altijd een lastig onderdeel, maar wordt nu steeds makkelijker.
Competenties (1/2)
Ondernemen: bij de competentie ondernemen gaat het eigenlijk om het ondernemen zelf, maar vooral om de dingen die daar omheen bij komen kijken. Denk hierbij aan de behoeften, mogelijkheden, trends en ontwikkelingen op het gebied van sport. Als je daar genoeg informatie over hebt kun je makkelijker ondernemen, omdat je dan weet waar je op in moet gaan spelen.
Mijn grootste leerpunt bij deze competentie is toch wel het onderzoeken van allerlei dingen voordat ik aan de slag ga. Voorheen ging ik altijd aan de slag, en moest tijdens het aan de slag gaan de problemen maar zien te verhelpen. Dit is natuuurlijk niet zo slim, als je van tevoren veel informatie kunt inwinnen. Daar kun je dan weer op inspelen, waardoor je uiteindelijk ook een veel betere kwaliteit krijgt. Dus eerst alle dingen er omheen regelen en bekijken voordat ik
aan de slag ga!
Zoals u zometeen in de volgende dia kunt zien heb ik alle vakken voldoende afgesloten, met uitzondering van OSS (Sportstimulering en sportparticipatie). Van dat vak moet ik alleen nog de sportvaardigheden toets die ik inmiddels al wel heb herkanst.

Vereisten voor mijn P:

- Herkansing sportvaardigheden toets OSS (Blok 4)
- Integrale toets voldoende afsluiten
Start stage primair onderwijs op basisschool Gerardus Majella/Sionsheuvel in Groesbeek!
Afgerond: 7.
Competenties (2/2)
Managen: hierbij is het belangrijk dat hij/zij inzicht heeft in motieven, behoeften en mogelijkheden van de consument en de sponsoren die zijn/haar beleidskeuze beinvloeden. Het is dus belangrijk op de hoogte te zijn van de dingen die direct invloed hebben op de beleidskeuze.
Ik heb geleerd dat je in moet gaan spelen op de behoeften van de consument, dan heb je het meeste succes. Wanneer je je eigen gang gaat, en daar geen rekening mee houdt zal het resultaat tegenvallen. Dus houdt altijd rekening met de behoeften en motieven.

Samenwerken in professionele relaties: om goed samen te kunnen werken worden er een aantal dingen cruciaal in de samenwerking. Dit zijn dingen als: luisteren naar wat anderen zeggen, eigen handelen afstemmen op dat van anderen, kan vergaderingen leiden en versterkt de teamgeest.
Mijn grootste ontwikkeling in deze competentie is het samenwerken zelf. In blok 1 moesten we meteen een flink project maken met 2 andere medestudenten. Toen kreeg ik wel door da tje elkaar nodig h hebt om de opleiding te halen, ookal was dit pas een van de eerste weken. Hier heb ik verderop in het jaar ook profijt van gehad, doordat mensen het prettig hebben ervaren om met mij samen te werken, waardoor je de volgende keren meer keuze hebt om aan producten te werken met anderen.
Competenties (1/2)
Ondernemen: bij deze competentie is het belangrijk dat je op de hoogte bent van actuele dingen. Je moet weten wat er speelt in de maatchappij. Verder om te ondernemen moet je creatief, innovatief en proactief zijn. Ook moet je in allerlei situaties goed kunnen reageren ondanks stress en spanningen.
Mijn grootste leerpunt tijdens deze competentie is het inspelen op de behoeften. Doordat je dit doet, maak je mensen gelukkiger en geef je hun wat zij willen/vragen. Als ik tijdens SMPO lessen wat de behoeften zijn van leerlingen op de sportdag, dan zal ik dit toepassen in mijn projectplan die wij hebben gemaakt. Hierdoor geef jij 'je klanten' inspraak op wat er gaat gebeuren, en geef je hen als het ware hun zin.


Stage!
Start stage voortgezet onderwijs op het Maaswaal College locatie Veenseweg in Wijchen!
SGZ
Sport een gezonde zaak
(Blok 3)
Kopie HAN-SIS
Competenties (1/2)
Kennisontwikkeling en professionalisering: bij deze competentie is het belangrijk dat er gekeken wordt naar de onderbouwing van bepaalde keuzes en werkwijzen. Deze onderbouwing moet bestaan uit wetenschappelijke kennis, is helder maar ook actueel. Het is handig als nieuwe voorstellen ergens al eerder zijn 'uitgevoerd' zodat er hiermee kan vergeleken worden.
Mijn leerpunt in deze competentie is dat je voor een bepaalde conclusie veel onderzoek nodig hebt. Voorheen, op de middelbare school, trok je een conclusie en gaf je daarbij een kleine toelichting. Op het HBO moet je het tot in de puntjes kunnen uitleggen. Vandaar dat er bij elke OWE ook een aantal onderzoeken en dergelijke bijzitten. Deze kun je dan laten uitvoeren en toepassen in je onderbouwing, waardoor je een sterke en goede onderbouwing hebt voor je conclusie.
Competenties (2/2)
Adviseren: bij het adviseren gaat het er vooral om om andere mensen te helpen, advies te geven. Dat kan natuurlijk alleen als jijzelf er voldoende verstand van hebt. Verder is het belangrijk dat je de juiste conclusies trekt op basis van onderzoeken die je hebt uitgevoerd. Ook moet je bepaalde trainingsprincipes toe kunnen passen in verschillende schema's en programma's. Dit heeft allemaal te maken met een gezonde en een actieve leefstijl .
Mijn leerpunt bij de competentie adsiveren is vooral dat ik zelf eerst alles duidelijk op een rijtje moet hebben voordat ik iemand advies kan gaan geven. Zoals bij het trainingsschema, dat ging uitstekend omdat ik daar van tevoren onderzoek naar had gedaan hoe alles in elkaar stak. Maar als ik bijvoorbeeld de tutorgroepen erbij pak, waarbij wij het hadden over de verschillende systemen in ons lichaam, dan kon ik daar weinig mensen over adviseren omdat ik het zelf niet op een rijtje had. Dus win eerst informatie in over dingen die je nog niet weet, en borduur daar op voort.

OSS
Oriëntatie op sportstimulering en sportparticipatie
(Blok 4)
Kopie HAN-SIS
Competenties (1/2)
Ondernemen: onder de competentie ondernemen moet je als docent SBO verstaan het steeds blijven verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen van het sport- en beweegaanbod. Op het gebied van sportstimulering is hij de persoon tussen de school en de sportverenigingen. Hierbij kan hij de leerlingen mee nemen naar de sportvereniging, maar ook evenementen, clinics en kennismakingslessen even op die sportverenigingen.
Bij deze competentie heb ik vooral geleerd dat ik als stagiaire op een middelbare school een groot voorbeeld ben voor vele kinderen. Zij zien jou staan als docent. Hierbij moet je dus altijd het goede voorbeeld geven. Maar waar ik het meest heb ontwikkeld is dat ik een goede balans heb gevonden/probeer te vinden, tussen de leerlingen vrijer laten bewegen en de strenge docent zijn. Dit ligt natuurlijk aan allerlei zaken, de klas, het uur, de dag en natuurlijk ook aan mijzelf. Hierbij moet ik niet te hard van stapel gaan want ik ben pas eerste (nu misschien tweede) jaars ALO student. Ik probeer mij elke stagedag steeds meer te ontwikkelen, en probeer elke les andere dingen te ondernemen.
Competenties (2/2)
Adviseren: als docent SBO werk je invloed uit op de kinderen. Jij hebt toegang om het gedrag positief te veranderen, denk hierbij aan een gezonde maar vooral actieve leefstijl met voldoende beweging. Daarnaast moet hij altijd open staan voor vragen en opmerkingen van leerlingen, die dus altijd bij hem/haar terecht kunnen. Hierbij kun je deze leerlingen advies geven en hen verder op weg helpen met een goede leefstijl.
Ik heb toch als meest geleerd dat ik de kinderen moet aansturen en adviseren omdat ik een voorbeeldfunctie heb. Ik kan bijvoorbeeld niet zeggen tegen ze, ga vanavond maar weer 4 zakken chips eten, omdat dat niet goed is. In plaats daarvan zou ik moeten zeggen, ga lekker een stukje hardlopen! Daarbij zal ik zelf altijd het goede voorbeeld moeten geven en laten zien aan de leerlingen.

Begeleiden: bij deze competentie is het belangrijk om als docent SBO een veilig klimaat te creeeren voor alle leerlingen. Hierdoor durft iedereen zijn ding te doen en is niemand bang om fouten te maken, Hierdoor kun je alle leerlingen beter begeleiden tijdens de gymlessen.
Mijn grootste leerpunt bij deze competentie is dat alle kinderen evenveel zijn en iedereen moet je als docent in hun waarde laten. Wanneer zij iets niet kunnen moet je ze kunnen helpen. DIn het begin gebeurde het nog wel eens dat er ankele leerlingen werden uitgelachen in mijn les, maar dat gebeurd nu echt niet meer!

LOVO 1
Leraar in Voortgezet Onderwijs
(Blok 3 + 4)
SMPO
Sportmanagement in PO
(Blok 1)
Competenties (1/2)
Les- en leidinggeven: doordat ik de competenties bij LOPO 1+2 al heb beschreven ga ik hier alleen de vooruitgang weergeven die ik heb geboekt.
Wanneer ik nu uitleg geef aan de klas, doe ik dit ten alle tijden met een voorbeeld. Praatje, plaatje, daadje. Dit is zo goed omdat de leerlingen het dan horen én zien. Ik heb op stage gevraagd of ik in de plaats van één les twee of meerdere lessen achter elkaar mag geven aan één bepaalde klas. Dit omdat ik dan een methodische opbouw kan maken, en de lessen van de week ervoor uit kan breiden. Dit vonden zij een super goed initiatief.


Kopie HAN-SIS
Sterke en verbeterpunten
Verbeterpunten:
- Meer enthousiasme uitstralen voor de groep
- Beginsituatie van de leerlingen beter inschatten (vraag aan docenten)
- Veel met eigen organisatie bezig

Sterke punten:
- Organiseert de les altijd goed, probeert fouten in LVB al te voorkomen
- Communicatie is altijd goed en duidelijk
- Staat open voor feedback en past dit ook meteen toe


Uitleg verbeterpunten
Wanneer ik voor de groep sta praat ik vaak in één tempo en zonder stemwisselingen. Hierdoor komt het vaak over op de leerkrachten,. misschien ook wel op de leerlingen, alsof ik niet enthousiast ben, wat zeker wel zo is. Hier kan ik nog heel veel winst behalen. Verder heb ik soms moeite met het inschatten van de beginsituaties van bepaalde klassen. Ik heb als tip gekregen om hiernaar te vragen bij de stagedocenten, die de klassen en de leerlingen waarschijnlijk en stuk beter kennen, en dan preciezere beginsituaties krijg. Ook ben ik soms nog veel met mijn eigen handelen en de organisatie bezig tijdens de lessen. Terwijl ik juist meer op de leerlingen moet letten, Als tip heb ik gekregen om eerst de les op te starten, en wanneer het loopt dan pas naar de organisatie en mijn eigen handelen te kijken. Doordat de leerlingen dan al bezig zijn, is er meer rust tijdens de les.Uitleg Sterkte punten
Doordat ik veel tijd in mijn lesvoorbereidingen steek, voorkom ik fouten die ik anders misschien zou hebben gemaakt tijdens de les. Dit moet alleen tijdens de les wat meer automatisme worden, dan heb ik wat meer rust voor mezelf tijdens het lesgeven. Ik communiceer vrijwel altijd goed en duidelijk. Ik weet wat er van me verwacht wordt op stage, omdat wij hier afspraken over hebben gemaakt, dus dat lijkt me logisch om dit na te komen, dat is wel zo redelijk. Wanneer ik feedback krijg vat ik dit niet op als kritiek, maar als een leermoment. De leraren die mij feedback geven steken dus energie in mijn handelen, waarvan ik alleen maar leer. Dit probeer ik zo snel mogelijk toe te passen in de lessen, waardoor prblemen worden verholpen. Zij hebben toch niet voor niks hun papiertje al binnen, zo denk ik altijd!
OWE'S
Over Joep Martens
Ambities en doelen
Ik ben met veel motivatie begonnen aan deze studie, omdat dit echt is wat ik wil. Nog steeds heb ik veel motivatie om weer aan het tweede jaar te gaan beginnen. Om deze motivatie te houden en door te zetten heb ik een aantal persoonlijke doelen opgesteld om mezelf optimaal te blijven ontwikkelen.
Doelstelling 1
Tijdens mijn stage wil ik vanaf het begin éénmaal per twee stagedagen beeldmateriaal gebruiken om mijn sterke en zwakke punten nog duidelijker te krijgen zodat ik hier nog meer aan kan gaan werken. Doordat ik dit vaker en op verschillende manieren zie, en niet alleen hoor tijdens feedback, denk ik dat dit mij persoonlijk helpt om een betere docent SBO te worden.
Doelstelling 2
Om ook op school een stijgende lijn door te blijven zetten wil ik vanaf de eerste les 100% aanwezig zijn bij de tutorgroepen en hoorcolleges. Hierdoor krijg ik veel informatie binnen, waardoor ik goed aan de slag kan gaan met de opdrachten, waardoor ik veel te weten kom over deze OWE's. Waardoor ik ook een kwalitatief goed product in kan leveren aan het eind van elk blok.
Mijn toekomst
Over mijn toekomst durf ik niet al te veel te zeggen. Wat ik wel hoop is dat ik deze opleiding binnen 4 jaar af heb gemaakt. Waarna ik ergens, hopelijk in de buurt, aan de slag kan gaan als gymleraar. Het maakt me nog niet zoveel uit of dat in het PO of VO is. Vijf jongens uit mijn voetbalteam zijn gymleraar en zeggen dat het een geweldig beroep is, ik kijk er erg naar uit om mezelf zo goed mogelijk te ontwikkelen dat ik ook één van die mooie beroepen kan krijgen.
Wanneer ik eenmaal een baan heb, wil ik mezelf daar zo opstellen dat ik iedereen tevreden kan maken, zowel mijn baas, als de leerlingen, als mijn collega's en de ouders van de leerlingen natuurlijk.

Ik hoop die gymleraar te worden waar de
leerlingen het bij hun sportclub over hebben!
Doel
Afsluiting
Door het maken van deze prezi heb ik een goed overzicht van mijn eerste jaar op de ALO gekregen. Ik weet nu hoe ik er voor sta, en hoe het afgelopen jaar is gegaan. Ik heb inzicht gekregen in de OWE's, nogmaals mijn sterke en zwakke punten beschreven, doelen opgesteld en mijn uiteindelijke ambitie om een echte leraar SBO te zijn omschreven. Ik vond het een leuke bezigheid, waarmee je tegelijkertijd veel over jezelf te weten bent gekomen.
Beoordeling stage
Maaswaal College

Competenties (2/4)
Begeleiden: doordat ik de competenties bij LOPO 1+2 al heb beschreven ga ik hier alleen de vooruitgang weergeven die ik heb geboekt. Ik probeer mijn doelstelling altijd SMART te formuleren, wat steeds beter gaat. Op mijn eerste stage kreeg ik hier vaak kritiek op, omdat ik de doelstelling niet SMART formuleerde. Ook maak ik steeds vaker praatjes met de leerlingen. Ik luister naar wat zij te vertellen hebben, of het ideeen zijn voor de activiteit die wij aan het doen zijn of dat het over de voetbalwedstrijd in het weekend gaat, ik luister. Dit doe ik omdat de leerlingen zich hierdoor op hun gemak voelen en graag naar jou lessen toe komen.
Competenties (3/4)
Samenwerken/werken aan kwaliteit: doordat ik de competenties bij LOPO 1+2 al heb beschreven ga ik hier alleen de vooruitgang weergeven die ik heb geboekt. Op mijn eerste stage waren er niet heel veel regels vanuit de school zelf, dus had je zelf veel vrijheid. Maar op het VO is dat natuurlijk anders, daar zijn heel veel regels, zowel over de activiteiten die worden gegeven als zowel de omgang met de leerlingen etc. Na elke les bespraken wij de les kort met onze stagebegeleider, die ons dan feedback gaf. Waar ik die feedback voorheen pas gebruikte in mijn evaluaties, probeerde ik deze nu meteen toe te passen op de lessen die volgden. Hier kreeg ik ook complimenten door, wat ik steeds meer en beter ging doen. Nu vind ik dat ook een van mijn sterkere punten.
Competenies (4/4)
Persoonlijke ontwikkeling: doordat ik de competenties bij LOPO 1+2 al heb beschreven ga ik hier alleen de vooruitgang weergeven die ik heb geboekt. Ik kan goed reflecteren op mijn eigen handelen, dus ik weet wat ik goed en slecht doe tijdens de lessen als ik het tijdens de feedback hoor. Ook weet ik wat mijn sterke punten zijn en wat mijn verbeterpunten zijn. Hier probeer ik dan ook mijn persoonlijke doelstellingen in mijn LVB op te richten. Ook pas ik soms tijdens de les veranderingen toe die niet van tevoren gepland waren, waardoor ik dus initiatief toon. Ik ga dit niet eerst vragen, maar doe dit gewoon. Achteraf hoor ik of ik dat goed had gedaan of dat ik beter iets anders had kunnen doen. Door initiatief te nemen, blijf je aan het denken en ontwikkel je je de hele les door.
Reflectie filmpje
Op het filmpje is te zien dat ik nog een deel van de uitleg aan het geven ben. Het eerste deel is gemist door mijn stagepartner. Wanneer ik klaar ben zie je op het filmpje dat ik leervragen stel, wat een positief punt is. Hierdoor laat ik de leerlingen zelf nadenken en komen zij vaak ook tot het goede antwoord. Ook zie je dat ik even stop met de uitleg en de dames even aanspreek die er de vorige les niet bij waren. Aan het einde geef ik iedereen een nummer, bij de eerste twee noem ik de nummers nog op, daarna moeten zij zelf het nummer hardop zeggen, zodat je het minder snel vergeet. Daarnaast zijn er ook negatieve punten, zoals dat ik eventjes vast liep tijdens de uitleg. Ook heb ik te horen gekregen bij mijn stage dat ik soms niet helemaal duidelijk spreek, of dat mijn zinsopbouw niet helemaal klopt. Ik probeer hier alleen maar van te leren en dit te gaan verbeteren in de toekomst

Positief:
- Stellen van leervragen.
- Mensen tot de orde roepen
- Zelf nummers laten zeggen
- Leerlingen laten zitten, ik staan
- Ik zelf tegen de zon in kijken, leerlingen niet
- Op het einde herhalen welke kleuren welke nummers waren, misverstanden voorkomen

Negatief:
- Even in de war met wat ik wil zeggen
- Niet duidelijk gesproken tijdens de uitleg

Filmpje...
Full transcript