Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Inzicht biedt uitzicht

No description
by

Joyce Lauret-Terweij

on 30 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Inzicht biedt uitzicht

Inzicht biedt uitzicht
Joyce Lauret - Terweij
Onderwerp
Succesfactoren van technisch beheer en onderhoud
in samenwerking met derden.
Agenda
1. Opdrachtgever
2. Hoofdvraag
3. Deelvragen
4. Onderzoeksmethoden
5. Uitvoering onderzoek
6. Resultaten
7. Conclusie
8. Aanbevelingen
9. Vragen
Bouwkundig clustermanager - FS Huisvesting

Student Bouwtechnische Bedrijfskunde DT


Begeleider: ir. Julian van Groesen
Opdracht:
- Inzichtelijk maken succes- en faalfactoren.
- Vertalen naar een model.
Hoofdvraag
Wat zijn succesfactoren om technisch beheer
en onderhoud van gebouwen in samen-
werking met derden tot gewenst resultaat
te brengen?
Deelvragen
1. Technisch beheer en onderhoud?
2. Soorten onderhoudscontracten?
3. Vormen van samenwerking?
4. Kritieke succesfactoren?
5. Gewenste resultaat?
Opdrachtgever
Dhr. ir. J. van Groesen
Onderzoeksmethode
Literatuuronderzoek
Interviews
Interviews
Opdrachtgevers
Opdrachtnemers
Consultant
Resultaten Literatuuronderzoek
Technisch beheer en onderhoud van gebouwen

Belang onderhoudscontractOnderhoudscontracten
Inspanningscontracten
Prestatiegerichte contracten
Prestatiecontracten
Integrale contracten
Resultaten Literatuuronderzoek
Samenwerken
Resultaten Literatuuronderzoek
Kernbegrippen
Samenwerking en onderhoudscontracten

Performance Management
Besturingsconcept
Resultaten Literatuuronderzoek
Conclusie en aanbevelingen
Beheer prominentere rol
Performance management
Advies en begeleiding

Checklist Succesfactoren


Vragen?

Bedankt voor uw aandacht
Dhr. ing. M. Kircadag
Technisch contractmanager
Dhr. T. van den Berg
Technisch clustermanager
Dhr. H. Kos
Senior Inkoper
Dhr. L. Rijnders
Technisch manager vastgoed
Dhr. G. te Boekhorst BBA
Accountmanager
Dhr. ing. M. Hazeleger
Unitmanager
Dhr. K. Meuldijk MEng
Resultaten
Onderhoudsdoelstelling
Succesfactoren
Faalfactoren
KPI's
INK-model
Interviews
Lessons Learned
Conditienorm 3 of hoger NEN 2767
Terugdringen aantal storingen
Kostenbesparing
Ontzorgen

Haalbaarheidsonderzoek vooraf
Performance management methodiek
De zorg voor de opdrachtgever moet gevoeld worden
Invulling kunnen geven aan beheertaken

Discutabel contract
Gebrek aan samenwerking
Niet kunnen verplaatsen in de klant
Gebrek aan leiderschap en sturing
Het ontbreken van een implementatieperiode
Formuleren van KPI's
Sturen op KPI's
Aantal KPI's en meetbaarheid
Verbeterpunten:
Management van medewerkers
Management van middelen
Beheerrol steeds prominenter
Onderhoudscontract geen doel op zich
Bedrijfsdoelstelling, organisatie en techniek op elkaar afgestemd.
Bestek en afspraken moeten non-discutabel zijn en concreet zijn
Implementatieperiode = fundament contract
Discussie
Vervolgonderzoek
Best practice prestatie-indicatoren

Beheertaken opdrachtnemer

Ontwerpfase - onderhoudscontract
Afstudeeronderzoek
Hogeschool van Amsterdam
Full transcript