Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Abdurrahman Cihad

on 17 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

Tasarımın en temel ögelerinden olan yazı karakterleri
kelimeleri ve paragrafları oluşturmak için kullanılır.
Yazının amaçlanan doğrultuda iletişim kurmasını
sağlamak için yazı üzerinde yapılabilecek temel düzenlemeleri inceleyeceğiz. Kelimeler ve Paragraflar Satır uzunluklarını hesaplamak Metin satırları okumaya yardımcı olmak için doğru
uzunlukta veya ölçüde olmalıdır. Ölçü, oluşturulan yazı
sütununun enidir. 3 öge, ölçü, yazı büyüklüğü ve yazı
karakteri birbirine öyle bir bağlıdır ki herhangi birinde
yapılacak olan değişiklik diğerlerinin de yeniden ayarlanmasına neden olabilir. Aynı büyüklükte yazılmış yazı karakterleri aynı ende olmadığından bir yazı karakterinin bir başkasıyla değiştirilmesi yazının düzenini değiştirecektir. Farklı fontlar aynı büyüklükte dizilseler bile örnekte de göreceğimiz gibi fiziksel olarak
büyüklük bakımından birbirinden farklıdır 2 Yöntem Karakterlerin diziliminde optimum satır uzunluğunu
belirlemek için 2 yöntem vardır. Matematiksel Hesaplama Ölçümü pikayla yapılmaktadır. Bu durumda
pika bazında ölçüyle punto bazında yazı arasında
2.1 ile 2.5:1 oranında bir ilişki olmalıdır. Örneğin
8 punto yazı için 16-20 pika ölçüsü, 10 punto yazı için
20-25 pika ölçüsü gibi. Karakter Hesaplaması Başka bir basit formülü satır başına düşen karakter sayısı için 25'ten az 70'ten fazla olmayan 40 karakter gibi belli bir rakam belirlemektir. Bu da bir satıra 6 karakterden oluşan 6 kelimenin düşmesi için yeterlidir. İKİ HARF ARASI BOŞLUK DÜZENLEMESİ Yazının daha iyi görünmesi için boşluğun azaltılması ve harf boşluk düzeni de boşluğun artırılmasıdır. Hizalama Hizalama, yazının bir metin bloğu içinde yer alan hem dikey hem yatay planlardaki konumunu ifade eder. Yatay Hizalama Sola Hizalı Bu hizalama el yazısı ilkesine benzer,
metin sıkıdır, sol kenar boşluğuna
yaslıdır ve satır sonları sağ tarafta
girinti ve çıkıntılar oluşur Ortalı Ortalı hizalama girintili çıkıntılı satır başları ve sonları ila her satırı sayfa üzerinde simetrik bir şekil oluşturacak biçimde yatay olarak merkeze hizalar. Girintili çıkıntılı görünüm satır sonlarının ayarlanması ile belli bir ölçeğe kadar kontrol edilebilir Sağa Hizalı Sağa hizalama okuması daha güç olduğundan bu hizalama biçimi daha az kullanılır. Gövde metninden açık bir biçimde farklı olduğundan bazı resim altı yazılarında ve diğer ek metinlerde kullanılır. İki Yana yaslı İki yana yaslı metinler beyaz alan nehirlerinin
oluşmasına neden olabilir. Bunu engellemek
için kelimelerin bölünmesine izin verildiyse
bıktırıcı trelemelere neden olabilir. Tireleme Tireler iki yana yaslı metinlerdeki boşluk sorunlarının çözülmesine olanak sağlar ancak pek çok bölünmüş kelimenin oluşmasına da neden olabilir. Satır Aralığı Satır aralığı, başlangıçta metnin satırlarına doğru bir şekilde boşluk vermek amacıyla satırlar arasında konan kurşun plakalar için kullanılan bir sıcak metal baskı terimiydi. Satır aralığı punto bazında ifade edilir ve günümüzde bir metin bloğundaki metin satırlarının arasındaki boşluğa işaret eder.
Full transcript