Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nederlands onderwijssysteem: 2016

Organisatie van het Nederlands onderwijs
by

Peter Borgman

on 6 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nederlands onderwijssysteem: 2016

Het onderwijs: 2017
Structuur
Denominatie
Onderwijskundige idealen
Ontwikkelingen
Kwalificatieplicht
Eisen: Kerndoelen PO
Heterogene groepen
8 jaargroepen

Eindniveau:
Cito eindtoets BO
Leerlingvolgsysteem
Eindtoets taal/rekenen (2013-2014)
Motivatie leerling/ouders
Clusters in het (B/V)SO:
1. Visuele beperking;
2. Auditieve beperking;
3. Lichamelijke beperking/'langdurig ziek';
4. Gedragsmatige beperking.

Time-out voorziening
Leergebieden:
Scenario 1: enkele vakoverstijgende projecten;
Scenario 2: Structurele inzet projecten;
Scenario 3: vakoverstijgend projectonderwijs;
Scenario 4: leergebieden.


Leergebieden: Nederlands, Engels (MVT), Rekenen/wiskunde; Mens & natuur; Mens & Maatschappij, Kunst & cultuur; Bewegen & sport.
Duur: 2 á 3 jaar
Instroom in het VO:

Keuze leerling en / of ouders + advies basisschool
+ CITO score (of drempeltoets of NIO-toets)

Categoraal of dakpansgewijs.
Duur: 4 jaar (inclusief basisvorming)

Samenvoeging: VBO en Mavo
Reden: imago+veel leerlingen in Mavo

60% van de leerlingen volgt het VMBO

Momenteel: slecht imago (sommige scholen kiezen voor de term 'Mavo'.

Discussie: hernieuwde invoering vakonderwijs?
Havo+Vwo (gymnasium en atheneum): tweede fase

Profielen: C&M; E&M; N&G en N&T

Doel: betere doorstroming HBO/WO

Studiehuis: leermethode (niet verplicht)
Voorbereiding op een goede start op een MBO opleiding

VMBO = VBO(LBO)+Mavo

Reden: slechte imago VBO en veel leerlingen in de Mavo zonder beroeps-voorbereiding.

Theoretische leerweg: Mogelijkheid tot doorstroming Havo en hoogste niveau MBO (4);
Gemengde leerweg: Theoretisch niveau met een sectorvak (bijv. ICT);
Kaderberoepsgericht: Doorstroming niveau 3 of 4.
Basisberoepsgerichte leerweg: Laagste niveau. Voorbereidend op niveau 1 of 2. Een school kan ook kiezen voor de entreeopleiding (mbo).


LWOO: extra ondersteuning voor leerlingen die extra hulp nodig hebben (kleine klassen, extra begeleiding).Leerlingen kiezen na een basisvorming een van de 10 profielen:
Economie en ondernemen
Horeca, bakkerij en recreatie
Zorg en Welzijn
Groen
Maritiem en techniek
Bouwen, wonen en interieur
Produceren, installeren en energie
Media, vormgeving en ICT
Dienstverlening en producten.
Gymnasium: met Latijn en Grieks

Atheneum: zonder Latijn en Grieks
Middelbaar beroepsonderwijs (MBO):

Volg je op een AOC (agrarisch opleidingscentrum) of een ROC (regionaal opleidingscentrum).Eindtermen: vastgelegd in overleg met het bedrijfsleven.

Bedrijfsleven: nauw betrokken bij curriculum

Kennis+vaardigheden+attitude: competentiegericht onderwijs.
Onderwijsvormen:
* BOL (beroepsopleidend): leren op school,
* BBL (beroepsbegeleidend): leren op de werkplek.
Leerplicht:

Iedereen vanaf 5 jaar is in Nederland leerplichtig. In de praktijk gaan leerlingen vanaf 4 jaar naar school. In de toekomst wordt (mogelijk) de leerplichtige leeftijd veranderd naar 4 jaar.
Startkwalificatie:
Je mag pas stoppen met school na het behalen van een startkwalificatie. Dat is:
- een Havo/Vwo diploma;
- minimaal niveau 2 op MBO niveau.
Openbaar onderwijs: gesticht vanuit de overheid
Bijzonder onderwijs: gesticht vanuit een vereniging/stichting
Traditioneel vernieuwingsonderwijs
altonschool
J naplan
rije school
M ntessori
Freine
Kenmerken: onderwijs is:
Tastenderwijs
Leeft bij leerlingen
Democratisch
Zinvol
Nadruk op:
Keuzevrijheid
Zelfstandigheid
Samenwerken

Kenmerken:
Vrijheid (tempo en wanneer) in gebondenheid.
Kenmerken:
Meerdere leerjaren in een groep;
Groep verdeeld in klassen.

Zelfstandigheid maar ook presteren in een groep.
Uitgangpunt: intrinsieke motivatie van een kind.
Uitgangspunt: help mij het zelf te doen!
Modern vernieuwingsonderwijs
Bijvoorbeeld:
Technasia;
LOOT-scholen;
Nieuwe leren scholen;
Cultuurprofielscholen;
ELOS-scholen.
Confessioneel onderwijs
WSNS: Weer samen naar school
Minder leerlingen in het speciaal onderwijs (bezuiniging/ideaal);
Laatste jaren: passend onderwijs;

Brede scholen

Kwaliteit van docenten: wet BIO en masters

Landelijke toetsing (bijv. rekenen)
Praktijkonderwijs (tot 18 jr)
Duaal onderwijsstelsel
Particulier onderwijs: geen bekostiging door de overheid
entree-opleiding
Full transcript