Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Under construction

No description
by

Robert de Ridder

on 28 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Under construction

Robert de Ridder
Clavis


Strategische Visie

Fusie
Na zorgvuldige afweging van alle voors en tegens kwamen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en Clavis tot de conclusie dat fusie de beste manier was om de Strategische Visie ten uitvoer te brengen .

Begin 2012 is gestart met het verkennen van de fusie.


Iets over Clavis
De toekomst
gebleken is dat corporaties nog steeds niet gemist kunnen worden (de markt pakt niet alles op);
actief in wijken;
in constante dialoog met stakeholders en daar ook naar handelen;
meer dan alleen stenen stapelen.
De klant staat centraal, dankzij de huurder hebben wij bestaansrecht!
Wat gaan we doen:
- introductie RdR
- iets over Clavis
- strategische visie
- fusie ja/nee?
- the day after the night before
- het nieuwe ondernemingsplan
Hoe het begon
Clavis is op 15 januari 1914 opgericht als Werkmansbelang. Men wilde in goede huisvesting voorzien voor de arbeiders die in Terneuzen werkzaam waren.

In 2014 vierden wij het 100-jarig bestaan samen met onze huurders.

in de periode 1994 - 2004 bezit verminderd met 1300
woningen van 3.800 naar de huidige 2.500 woningen.

Dus al langer ervaring met KRIMP!
Hoe is het nu
Clavis heeft op dit moment ongeveer 2.500 vhe in
Terneuzen en Sluiskil.

Missie

"
Wij zorgen dat mensen passend wonen in wijken waar ze zich thuisvoelen
".

Net een nieuw ondernemingsplan
'gewoon sociaal 2015 -2019' gemaakt

belangrijkste aandachtspunten:

- Betaalbaarheid
- gedegen portefeuillestrategie

Krimp
De demografische ontwikkelingen hebben grote invloed op ons dagelijks werk. Zeeuws-Vlaanderen is door de Rijksoverheid officieel aangeduid als krimpregio.

- 'Onverkende paden' en 'op pad' van de provincie
- Maatschappelijke Kosten/Baten Analyse (MKBA)

MKBA zegt, grootste opgave ligt bij corporaties
--> 4.000 woningen slopen
verborgen probleem blijft volgens corporaties, particuliere voorraad.


De grens met Vlaanderen heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in Zeeuws-Vlaanderen.

- 200 jaar Zeeuws-Vlaanderen (en dus ook Nederland)
- Grensoverschrijdend Wonen

- onderzoek SEV/Berenschot en 5 corporaties
- Stichting Zeeuws&Vlaanderen

Effecten zijn enorm. Veel toeloop Vlamingen in ZVL.

ja/nee?
AANLEIDING
WERKWIJZE
Items
Strategisch plan
Agenda ophalen in de maatschappij !
Op welke wijze kan de visie het beste ten uitvoer worden gebracht
Woningcorporaties en
de maatschapplijke
meerwaarde

Het strategisch plan is de concrete uitwerking van de visie

In het Strategisch Plan zaten 4 scenarios

1. samenwerking intensiveren;
2. gezamenlijke backoffice;
3. financiële constructie;
4. fusie.
De eerste dagen
omgevingsanalyse belangrijkste stakeholders corporaties;
gesprekken met ruim dertig stakeholders, variërend van WSW tot Welzijnsorganisaties;
gedegen bureauonderzoek;
input verwerken in concept visie;
definitieve versie terugkoppelen met belanghouders (ook toelichten waarom eventuele suggesties niet zijn meegenomen!)

Wordt de bood-
schap nu ineens anders?

90% van de volkshuisvestlijke visie blijft overeind

Nieuwe input --> MKBA

Nog strengere eisen WSW

Betaalbaarheid'The day after the night before'
- Stof laten neerdalen
- na 2 jaar intensieve samenwerking ineens 'alleen'

Wat ga je doen?
Wat overkomt je? --> media, politiek, stakeholders
wat moet je er mee?


Samen voor de Volkshuisvestelijke Opgave in Zeeuws-Vlaanderen
De drie Zeeuws-Vlaamse corporaties Woongoed Zeeuws-Vlaanderen, Woonstichting Hulst en Clavis (samen 10.000 vhe) wilden gezamenlijk een visie voor Zeeuws-Vlaanderen opstellen. Het ontbrak aan een integrale visie die als input zou kunnen dienen voor regionale prestatieafspraken met de 3 gemeenten.
Clavis gaat alleen verder
steekwoorden:
Strategische samenwerking (horizontaal/verticaal);
Rendementssturing;
Efficiencyslag;
Strategische personeelsplanning (zachte landing!);
betaalbaarheid;
digitalisering
niet opnieuw met iedereen in gesprek

wel met:

gemeente (steeds meer invloed)

huurdersorganisatie --> nieuw dus spannend!
behoud het goede
Nieuwe sturings- en organisatiemodellen
De toegevoegde waarde
Start nieuwe ondernemingsplan
integrale wijk- dorps en kernvisies;
portefeuillestrategie;
transformatie bezit;
huurders en woonlasten;
maatschappelijk vastgoed en leefbaarheid;
strategische (horizontale) samenwerking;
ouderen en jongeren;
bewonersparticipatie;
de directe omgeving;
duurzaamheid;
financiële continuïteit
de grens
- wijkgerichte aanpak
- aanspreekbaar
- goede service
- 'clavis-gevoel'
vragen?
uiteindelijk is eind augustus 2013 definitief besloten niet te fuseren!
karakteristiek van Terneuzen
Havenstad;
Roerig verleden --> drugsproblematiek
Lang imagoprobleem gehad;
Wil regiostad zijn/worden;
Als stad nu te weinig verblijfskwaliteit;
Kanaalzone belangrijkste economische motor.
Er was een forse herstructureringsopgave
3 wijken zouden aangepakt moeten worden!

Kan dit allemaal nog wel? Zijn er alternatieven?
Hoe houden we het betaalbaar is de belangrijkste opgave voor de toekomst.

Duurzaam renoveren (hoe bij veranderende
Bevolking?)

Innovatieve nieuwbouw

- Heffing (voor Clavis € 1 mio per jaar)
-
in 2014 gevisiteerd over
de periode 2010 -2014

Conclusie:
Ondanks oponthoud fusie
maatschappelijke prestatie
wel geleverd!
Full transcript