Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ З ПРОФЕСІЙ ЕКОЛОГІЧНОГО НАПРЯМКУ

No description
by

Alina

on 26 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ З ПРОФЕСІЙ ЕКОЛОГІЧНОГО НАПРЯМКУ

МЕТОДИЧНА КОМІСІЯ
З ПРОФЕСІЙ ЕКОЛОГІЧНОГО НАПРЯМКУ

Електронний посібник
"Декорування горщиків
у техніці декупаж"

(розробила Коваленко Л.М.)
Електронний посібник
"Створення композицій
у лінійно-масивному стилі"

(розробила Коваленко Л.М.)
Методична розробка уроку в/н на тему:
"Посів однорічних квіткових рослин на розсаду"
(розробила Коваленко Л.М.)
"Етичні бесіди з учнями ПТНЗ"
З досвіду роботи класного керівника Коваленко Л.М.
"Проблемна ситуація як умова пізнавальної активності учнів"
З досвіду роботи майстра в/н Коваленко Л.М.
Голова МК
Методична проблема МК:
"Застосування методів активного навчання як складової частини сучасних інноваційних технологій. Організація підтримки і стимулювання самостійної пізнавальної діяльності учнів, створення умов для творчості"
Члени МК:
"Принципи створення композицій кошиків. Технологія виготовлення кошика із штучних квітів (масивний стиль)"
Методична розробка відкритого уроку з демонстрацією майстер-класу на тему:
"Комунікативна
діяльність педагога ПТНЗ"
"Методи стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної активності учнів"
Методична тема:
Методична тема:
Методична тема:
"Розвиток пізнавальної активності учнів через впровадження ігрових технік"
План роботи МК:
СЕРПЕНЬ


7. Затвердження перехідних коефіціентів та норм часу на виконання

ВЕРЕСЕНЬ
ЖОВТЕНЬ
ЛИСТОПАД
1. Затвердження голови МК

2. Підсумки роботи методичної комісії за 2014-2015 н. р. Основні напрямки методичної роботи в 2015-2016 н. р.

3. Вибір індивідуальних методичних тем, тем відкритих уроків членами МК та їх затвердження

4. Обговорення та затвердження плану роботи МК

5. Про стан навчальних кабінетів та лабораторій до нового навчального року

6. Обговорення та затвердження тематичних та поурочно-тематичних планів з професій «Флорист», «Квітникар. Декоратор вітрин»


навчальних вправ з професій «Флорист», «Квітникар. Деко-ратор вітрин»

1. Про організацію роботи з учнями, які не встигають

2. Затвердження графіків проведення додаткових занять та консультацій

3. Робота з учнями I курсу: їх адаптація в навчальному закладі, популяризація їх майбутньої професії

4. Проведення профорієнтаційної роботи

5. Підготовка та надання інформації до ІМН

6. Складання планів виховної роботи з учнями
1. Обговорення індивідуальних методичних тем членів МК та вимоги до їх оформлення

2. Планування роботи з обдарованими учнями

3. Взаємовідвідування уроків майстрами в/н та викладачами

4. Підготовка та надання інформації до ІМН

5. Звіт про стан роботи над індивідуальною методичною темою
(Коваленко Л.М.)

1. Стан роботи з підготовки до оновлення КМЗ

2. Взаємовідвідування уроків майстрами в/н та викладачами

3. Звіт про стан роботи над індивідуальною методичною темою
(Слоквенко С.Ю.)

4. Підготовка та надання інформації до ІМН

5. Обговорення та затвердження питань до перевірочних контрольних
робіт за І семестр
1. Огляд методичної літера-
тури на допомогу викладачам

2. Організація індивідуальної роботи з учнями, які не встигають, (складання тестових завдань, розробка опорних планів-конспектів уроків)
ГРУДЕНЬ
4. Обговорення відкритих уроків та взаємовідвідуван-
ня уроків майстрами в/н
та викладачами
3. Підготовка до участі в роботі педради: “Звіт про роботу пед-колективу над проблемами, закріпленими за членами МК, та над єдиною методичною проблемою”
6. Підготовка та
надання інфор-
мації до ІМН
5. Співбесіди з виклада-
чами і майстрами в/н щодо навчально-мето-
дичного забезпечен-ня та роботи над проблемними пи-таннями
СІЧЕНЬ
1. Обговорення підсумків роботи методичної комісії у I семестрі

2. Підготовка та надання інфор-мації до ІМН

3. Підготовка учнів до конкурсів профмайстерності

4. Стан роботи предметних гуртків

5. Обговорення відкритого уроку та взаємовідвідування уроків майстрами в/н та викладачами
ЛЮТИЙ
1. Взаємовідвідування уроків майстрами в/н та викладачами

2. Затвердження детальної програми виробничої прак-тики учнів групи Кд-13-5 з професії «Декоратор вітрин»

3. Підготовка та надання інформації до ІМН

4. Затвердження детальної програми виробничої практики учнів групи Кд-15-3 з професії «Квітникар»
7. Моніторинг досягнень
учнів
БЕРЕЗЕНЬ
1. Підготовка до педради

2. Взаємовідвідування уроків майстрами в/н та викладачами

3. Підготовка та надання інформації до ІМН

4. Звіт про стан роботи над індивідуальною методичною темою
(Овчеренко О.В.)
КВІТЕНЬ
1. Про підсумки державної атестації учнів

2. Форми і методи позаурочної роботи з учнями

3. Взаємовідвідуван-ня уроків майстрами в/н та викладачами

4. Підготовка та надання інформації до ІМН

5. Затвердження переліку кваліфікаційних (пробних) робіт з професії "Флорист" 3 розряду
ТРАВЕНЬ
1. Творчі звіти членів МК

2. Участь у роботі педради щодо допуску учнів до ДПА

3. Стан відвідування занять учнями та організація проведення додаткових за-нять та консультацій

4. Стан профорієнтаційної роботи

5. Підготовка та надання інформації до ІМН

6. Затвердження деталь-ної програми виробни-чої практики учнів гр.Кд-13-5
6. Підготовка та затвердження директорських контрольних робіт зі спецдисциплін за підсумками роботи ІІ семестру

7. Звіт завідуючих кабінетів і лабораторій про хід виконан-
ня планів роботи кабінетів і
лабораторій
8. Взаємовідвідування уроків майстрами в/н та викладачами
9. Затвердження переліку кваліфіка-ційних робіт з про-
фесії "Флорист"
4 розряд
ЧЕРВЕНЬ
1. Обговорення підсум-
ків ДКА

2. Аналіз роботи методич-ної комісії за 2015-2016 н.р.

3. Підготовка та надання інформації до ІМН

4. Обговорення проекту
плану роботи МК на
2016-2017 н.р.

5. Моніторинг досяг-
нень учнів з професій
«Квітникар.Декоратор
вітрин» та «Флорист»

6. Затвердження пере-
ліку кваліфікаційних
(пробних ) робіт з
професії «Квітни-
кар»
"Пересадка та перевалка горщикових рослин"
Методична розробка
відкритого уроку-гри з в/н на тему:
"Визначення якості насіння. Підготовка насіння до посіву"
Методична розробка
відкритого бінарного уроку з предмету "Технологія: квітникарство":
Фотогалерея учнівських робіт
ПРОФЕСІЇ:
"Квітникар. Декоратор вітрин"
(3 роки навчання)
"Флорист"
(1 рік навчання)
6. Обговорення та затвердження тематики письмових кваліфіка-ційних робіт з професій "Флорист" та "Квітникар.
Декоратор вітрин"
8.Затвердження деталь-ної програми виробни-чої практики учнів гр.
Ф-15-1 з професії
«Флорист», р. 3-4.
Електронні тести з теми
"Морфологія рослин"
Електронні кросворди:
"Асортимент квіткових рослин закритого грунту"
"Асортимент квіткових рослин відкритого грунту"
Щ оденнник з виробничого навчання для учнів 1 курсу з професії «Квітникар»
Методична тема:
"Застосування індивідуального підходу до учня на уроках в/н"
Інструкції по лабораторно- практичним роботам для учнів І курсу з професії «Квітникар»
7. Звіт про стан роботи над індивідуальною методичною темою (Єрух А.В.)
Full transcript