Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A Szabadkőművesek

No description
by

Fehér Ágoston

on 21 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A Szabadkőművesek

A Szabadkőművesek A szabadkőművesség megítélése A humanitáriánus szervezet Szabadkőművesség: a "világ elitje". Jelentése:Céhektől független,később céhbeli privilégiumokat élvező nagy szaktudású kőművesmesterek(Katedrálisok,stb...). A szabadkőművességről A szabadkőművesség eredete Feltehetően 16.szd.-ban Skóciában és Angliában jelentek meg.
Első nagypáholy 1717-ben alakult meg Londonban
1723-ban kiadják a szabadkőműves alkotmányt (The Constitutions of the Free-masons)
1813-ban a korábbi ellentétek elsimítására létrehozták az Angliai Egyesült Nagypáholyt.
1815-ben megváltoztatják az alkotmányukat.
A szervezet alapvető fajtái 1728-ban létrejött a Francia Nagyoriens
1877-ben következik be a szakadás a Nagyoriens és a Londoni Nagypáholy között
A két szervezet hivatalos kapcsolata megszakadt
Külömbségek: Hitbeli külömbségek
Vegyes páholyok
Politikai kérdések megvitatása Kapcsolat a Katolikus Egyházzal A szabadkőművesség a brit birodalomból származik
Nem tartozik kimondottan egyetlen valláshoz sem.
A Katolikus Egyház elítéli a szabadkőműveseket: Nincs pápai függésben! 1738: XII. Kelemen pápa kibocsátja az In eminenti kezdetű bullát
1814: VII. Piusz megbocsátással fordul a szabadkőművesek felé.
1884: XIII. Leó pápa a sátán szolgáinak ítéli a szabadkőműveseket.
1917: XV. Benedek pápa kiadja az új Egyházi törvénykönyvet, amelyben a szabadkőműves tevékenységet automatikus kiközösítéssel bűnteti.
1983: Joseph Ratzinger prefektus (XVI. Benedek pápa) kiadja a Nyilatkozat a szabadkőműves társaságokról c. állásfoglalást (Quaesitum est), amelyet később II. János Pál pápa jóváhagyott.
Szabadkőművesek Magyarországon 1749: Megalakul az első páholy Magyarországon
1795: Betíltják a szabadkőművességet Magyarországon
1848: A Szabadságharc idejére újra lesz szabadkőművesség Magyarországon
1868: Engedélyezik a szervezet Magyarországon való működését.
1920: Ismét betíltják a szervezet működését.
1989: Újraindul a Magyar szabadkőművesség.
Magyarországi Symbolikus Nagypáholy Magyar Nagyoriens önképzés a kultúra és tudomány terén
karitatív,tudományos aktivitás
etika, közgazdaság, kultúra, művészet aktuális problémáinak megoldása
Politikai, vallási és a rasszista problémák megoldásai a páholy munkájából ki van zárva(!)
Vörös kereszt, Nemzetek társulata és az Emberi jogok ligája
célja anyagilag és erkölcsileg felemelni az emberiséget "alapszabályaikban kitűzött, kormányhatóságilag is törvényesen elismert céljaik és feladatuk megvalósítása helyett, a politikai élet irányítására és a tényleges hatalomnak a kezükhöz ragadására terelték át egyleti tevékenységüket"(1920-as rendelet indoklása)
Csak egy ország,egy vallás,szabadkőműves vezetéssel
Világhatalom gyakorlása,népek elnyomása
Ellenállásra képes értelmiség kiiktatása
Francia forradalom(szabadság,egyenlőség testvériség)
Szabadkőműves gyilkosságok
Zsidó szabadkőművesség(Szioni bölcsek jegyzetei)
Sátánizmus (Humanum genus enciklopédia)
Egyes elméletek szerint az Amerikai Egyesült Államokat a szabadkőművesek alapították és tartják kezükben (George W. Bush szabadkőműves)
Híres szabakőművesek Magyarországon: Kazinczy Ferenc, Pálóczi Horváth Ádám, Ráday Gedeon, Széchényi Ferenc, Kármán József, Ady Endre, Balassa József, Bölöni György, Ignotus, Kernstok Károly, Mechwart András, Wekerle Sándor, Kosztolányi Dezső, Karinthy Frigyes, Haypál Benő, Türr István, Pulszky Ferenc, Benedek Elek, Kresz Géza, Heltai Jenő, Bláthy Ottó Titusz Az Államnak szüksége van a szabadkőművesekre(?!) Külföldön: Georg W.Bush,W.A.Mozart,Ludwig von Beethowen,Winston Churchill,Walt Disney,Enrico Fermi,XI.Lajos Köszönjük a figyelmet!!!!
Full transcript