Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BMK 3043

No description
by

Nur Shakirin

on 17 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BMK 3043

ANALISIS KARANGAN PERBINCANGAN :
ETIKA KOMUNIKASI GURU & PELAJAR

NUR SHAKIRIN BINTI ABDUL MUSA
D 2012 105 8008
ISMP BAHASA MELAYU

CIRI-CIRI KARANGAN PERBINCANGAN
Tidak mempunyai format khusus.

Tajuk selalu terbuka.

Membincangkan sesuatu
topik yang khusus
dan mencabar.

Memberikan hujah-hujah yang logik,
tepat dan idea yang bernas.

BMK 3043
SENI MENGARANG

Setiap hujah perlu diterangkan atau dihuraikan dengan terperinci serta disokong dengan contoh atau bukti-bukti untuk menguatkan hujah/isi karangan.

Kebiasaannya,
soalan perbincangan jelas kehendaknya,
iaitu dengan kata-kata ‘bincangkan’

Hujah atau fakta-fakta
yang relevan.

STRUKTUR KARANGAN
PERBINCANGAN
BENTUK

PEMERENGGANAN

PERENGGAN
DEDUKTIF

ayat topik = ‘...haruslah menjauhi sikap menuduh dalam komunikasi terutamanya dengan pelajar’.

ayat penyangga utama = ‘...intonasi suara berbaur menuduh...’

ayat penyangga kecil ialah ‘Ayat-ayat yang mengandungi kecurigaan akan merosakkan...
PERENGGAN KEDUA KARANGAN
PERENGGAN KESIMPULAN

ayat topik atau pernyataan topik terletak pada bahagian akhir perenggan.

Ciri-cirinya ialah ‘...etika komunikasi amat penting bagi mewujudkan hubungan
mesra antara guru dan pelajar’.

PERENGGAN
INDUKTIF

STRATEGI
PEMERENGGANAN

TEKNIK PENTAKRIFAN ATAU DEFINISI

Terdapat pada perenggan pendahuluan
karangan

Ciri-cirinya ialah Menurut kamus
Webster, etika adalah...

TEKNIK PENGLIBATAN PEMBACA
Terdapat pada perenggan kesimpulan

Ciri-cirinya ialah
Justeru,
kita
mengenali sesuatu...

TEKNIK PERCONTOHAN

terdapat pada perenggan ketiga
- ‘reverse psychology’

dan pada perenggan keenam
- ‘ustaz’, ‘cikgu’...

GAYA
BAHASA

LOGIKA

Logika ialah asas berfikir yang melihat hubungan
sesuatu perkara atau konsep dan menyimpulkam
hubungan tersebut secara teratur supaya idea yang
dinyatakan tidak bercanggah atau tidak logik.
Dalam karangan ini pada perenggan ketiga,
terdapat gaya bahasa logika
yang digunakan.
PENANDA WACANA

Penanda wacana bermaksud kata hubung
antara ayat seperti: dan, tetapi, untuk, supaya, selain itu, malah, bagaimanapun dan seumpamanya. Hampir keseluruhan perenggan dalam karangan ini mengandungi penanda wacana. Contohnya dalam
perenggan kedua karangan ini.
STILISTIKA
Gaya bahasa stilistika bermaksud cara
pemakaian bahasa yang melibatkan aspek-aspek kesesuaian penggunaan perkataan, frasa, ayat dan ungkapan tertentu yang dapat mengungkap sifat-sifat individu. Gaya bahasa ini lebih mementingkan aspek keindahan bahasa berbanding aspek motif berbahasa. Contoh gaya bahasa ini dapat dilihat pada perenggan pendahuluan karangan ini.
titik/noktah ( . )
untuk melengkapkan ayat

contohnya dalam perenggan
pendahuluan karangan
tanda koma ( , )
untuk menyenaraikan tiga unsur
atau lebih.

Contohnya dalam perenggan kelima
karangan ini.


tanda kurung ( )

untuk mengapit huruf atau angka
senarai yang tidak mempunyai titik.

pada perenggan pendahuluan,
perenggan kedua dan perenggan
ketiga karangan

MEKANISME
PENULISAN
TANDA SEMPANG/SENGKANG ( - )

digunakan untuk memisahkan
nombor dengan angka

digunakan pada perenggan
pendahulun karangan

PENULISAN HURUF BESAR

Huruf pertama nama jawatan dan
pangkat diikuti oleh nama orang
ataupun yang merujuk kepada
seseorang mestilah huruf besar

Contoh terdapat pada perenggan
pendahuluan

TANDA PETIK TUNGGAL (‘...’)

untuk mengapit terjemahan ataupun
keterangan yang tidak menggunakan
tanda kurung.

perenggan kedua dan kelima
karangan ini.

KESIMPULAN
Pelajar dapat mengetahui sama ada asas-asas dalam penulisan yang
betul telah digunakan dalam karangan mereka ataupun tidak

membantu pelajar mengesan kesalahan yang telah dilakukan semasa
menulis karangan

karangan yang baik dan mantap dapat dihasilkan

RUJUKAN
Abdullah Hassan & Ainon Mohd. (2002). Kemahiran Interpersonal Untuk Guru. Bentong, Pahang: PTS Publications & Distributor Sdn. Bhd.

Etika Komunikasi oleh Awatif Atif diperoleh pada November 5, 2013 daripada http://www.slideshare.net/Ukhuwah_90/etika-komunikasi-10746607

Shamsudin A. Rahim (2003). Komunikasi Asas. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Wolk, S. (2002). Being Good: Rethinking Classroom Management and Student Discipline. Portsmouth: Heinemann.
Full transcript