Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of STRATEGII DIDACTICE ÎN PREDAREA ŞI RECEPTAREA OPEREI LUI ION

No description
by

Cristina Matei

on 17 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of STRATEGII DIDACTICE ÎN PREDAREA ŞI RECEPTAREA OPEREI LUI ION

STRATEGII DIDACTICE ÎN PREDAREA ŞI RECEPTAREA OPEREI LUI ION CREANGĂ ÎN GIMNAZIU
COORDONATOR ŞTIINŢIFIC:
CERCETĂTOR PR. I DR. NICOLETA COATU
UNIVERSITATEA PETROL-GAZE DIN PLOIEŞTI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
Argument

În elaborarea lucrării de cercetare metodico-ştiinţifică am căutat să îmbin elemente teoretice, bibliografia de specialitate cu experienţa acumulată de-a lungul timpului la diferite clase de elevi (V-VIII) şi să aplic moduri concrete de lucru. Stă în puterea noastră ca dascăli să utilizăm în activitatea la clasă metode şi procedee care să antreneze şi să stimuleze în cel mai înalt grad capacităţile intelectuale ale elevilor, să le stârnească interesul, curiozitatea de a descoperi plăcerea şi frumuseţea lecturii.
---------------------------------------------------------------
Lucrarea metodico-ştiinţifică conţine trei secţiuni:
ABORDARE SINTETICĂ ÎNTR-O PERSPECTIVĂ CRITICĂ A PERSONALITĂŢII CREATOARE ŞI A OPEREI EPICE A LUI ION CREANGĂ
Capitolul I
ASPECTE METODICE ÎN PREDAREA-RECEPTAREA TEXTELOR EPICE, A PROZEI LUI ION CREANGĂ
Capitolul al II-lea
ABORDĂRI LITERARE ÎN ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE
Capitolul al III-lea
II.1. PROIECTAREA DIDACTICĂ
II.1.1. PROIECTAREA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE
II.2. PROIECTUL DIDACTIC DE LECŢIE
II.2.1. PROIECT DIDACTIC DE LECŢIE I
II.2.2. PROIECT DIDACTIC DE LECŢIE II
II.2.3.PROIECT DIDACTIC DE LECŢIE III
II.3. METODICA PREDĂRII LITERATURII, DE LA FUNDAMENTĂRI TEORETICE LA NIVEL APLICATIV AL PREDĂRII-RECEPTĂRII OPEREI LUI ION CREANGĂ
II.3.1. Strategii didactice
II.3.2. Metode tradiţionale şi moderne
II.3.3. Aplicaţii strategice şi metodice în schiţe de lecţii
II.4.ASPECTE PRIVIND EVALUAREA RECEPTĂRII OPEREI LUI ION CREANGĂ
II.4.1 Portofoliul –metodă complementară de evaluare
Educaţia prin activităţi extracurriculare reprezintă o abordare a învatarii prin activitati placute şi motivante.
- plimbările în natură;
- vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale; - vizionarea unor filme, spectacole de teatru precum şi a emisiunilor tv specifice vârstei lor;
- excursiile de studiu, taberele şcolare, concursurile, parteneriatele între şcoli;
- şezătorile literare, cercurile de lectură, simpozioane sunt exemple de activităţi ce se pot desfăşura cu elevii.
CANDIDAT:
PROF. CRISTINA MOISE (căs. MATEI)
ŞCOALA GIMNAZIALĂ CISLĂU
COMUNA CISLĂU, JUDEŢUL BUZĂU
Cine a fost Ion Creangă?
,,Ia, am fost şi eu, în lumea asta, un boţ cu ochi, o bucată de humă însufleţită din Humuleşti, care nici frumos până la douăzeci de ani, nici cuminte până la treizeci şi nici măcar bogat până la patruzeci nu m-am făcut. Dar şi sărac aşa ca anul acesta, ca în anul trecut şi ca de când sunt, niciodată n-am fost[…].”
(Amintiri din copilărie)
Proza lui Ion Creangă oferă multiple posibilităţi de abordare din punct de vedere compoziţional, atât din perspectiva narativă, cât şi din prisma încadrării în gen literar, specie literară, tematică.
Opera
Amintiri din copilărie
este propusă la clasa a V-a în vederea studierii perspectivei narative (naraţiunea la persoana I), la clasa a VI-a pentru încadrarea în genul epic, la clasa a VII-a pentru identificarea funcţionării descrierii într-o naraţiune, iar la clasa VIII-a ca roman al copilăriei (al formării).
- adaptarea corespunzătoare a conţinuturilor învăţării la nivelul de dezvoltare şi de înţelegere caracteristice elevului de gimnaziu pentru o bună cunoaştere a operei lui Ion Creangă;
- proiectarea şi realizarea de resurse educaţionale de calitate, eficiente şi atractive;
- utilizarea unor metode şi strategii didactice pentru înţelegerea operei lui Ion Creangă şi valorificarea acestora.
PROIECTAREA
DIDACTICĂ

II.1
Proiectarea este acţiunea de anticipare şi pregătire a activităţilor didactice şi educative pe baza unui sistem de operaţii, concretizat în programe de instruire diferenţiată pentru atingerea scopului.
Am proiectat şi realizat lecţii după modelul tradiţional , modelul ,,învăţării directe sau explicite”, formulat de Jocelyne Giasson în 1991, modelul ,, Evocare - Realizare a sensului – Reflecţie”, realizat de Kurt Meredith şi Jennie Steele în 1997.

Aceste modele de proiectare didactică au o serie de avantaje:
-
menţin permanent motivaţia pentru învăţare a elevilor;
- le stimulează reflecţia şi exprimarea liberă a propriilor opinii, le activează operaţiile de gândire într-o măsură sporită,
-creează o atmosferă mai destinsă de lucru în care ambii actori implicaţi în comunicarea didactică beneficiază de cunoştinţele şi creativitatea celuilalt, facilitează gândirea critică la diferite niveluri etc.
METODICA PREDĂRII LITERATURII, DE LA FUNDAMENTĂRI TEORETICE LA NIVEL APLICATIV AL PREDĂRII-RECEPTĂRII OPEREI LUI ION CREANGĂ
II.3
STRATEGII
DIDACTICE
II.3.1
Strategia didactică
este un sistem complex şi coerent de mijloace, metode, materiale şi alte resurse educaţionale care vizează atingerea unor obiective.

Metoda vizează o activitate de predare-învăţare-evaluare. Strategia vizează procesul de instruire în ansamblu şi nu o secvenţă de instruire.
În cadrul învăţării interactiv-creative, elevul descoperă, inferează, imaginează, construieşte şi redefineşte sensurile, filtrându-le prin prisma propriei personalităţi şi solicitând procesele psihice superioare de gândire şi creaţie.
Astăzi, strategiile de predare urmăresc folosirea celor mai potrivite metode si procedee de predare, corelate mijloacelor de învăţământ moderne. Concepută ca un scenariu didactic cu structură complexă, strategia didactica prefigurează un traseu metodic eficient care urmează să fie parcurs şi trebuie gândită astfel încât să elimine hazardul, să prevină erorile, riscurile şi evenimentele nedorite în practica pedagogică.
*,,Temperamentul şcolarilor şi stiluri de învăţare”
, unitatea
Arhitecturi de învăţare: design de curs şi metode de predare inovative (experienţiale)
Arhitecturile de învăţare: design de curs şi metode de predare inovative (experienţiale)*
, demonstrează că se poate realiza o învăţare eficientă a textelor literare, utilizându-se patru arhitecturi: receptivă, directivă, descoperire ghidată şi exploratorie.
Învăţarea prin cooperare
Învăţarea interactiv-creativă
Este o formă specială a învăţării şcolare, apărută din necesitatea ţinerii pasului şcolii cu noile transformări existente şi preconizate, în viaţa şi activitatea social-umană, în complexitatea epocii contemporane.
• Elevii îşi construiesc propriile înţelesuri şi interpretări ale instruirii.
• Scopurile instruirii sunt discutate, negociate, nu impuse.
• Sunt promovate alternativele metodologice de predare-învăţare-evaluare.
• Sarcinile de învăţare vor solicita informaţii transdisciplinare şi analize multidimensionale ale realităţii.
• Evaluarea va fi mai puţin criterială şi mai mult reflexivă, integrând metode alternative de evaluare.
• Sunt promovate învăţarea prin descoperire şi rezolvarea de probleme.
Lecţia de predare-învăţare devine astfel ,,o aventură a cunoaşterii” în care copilul participă activ, după puterile proprii, întâlnind probleme şi situaţii dificile, examindu-le şi descoperind soluţii plauzibile.
Principalele căi de organizare şi desfăşu-rare a predării – învăţării – evaluării temei "Strategii didactice în predarea şi receptarea operei lui Ion Creangă" sunt prezentate astfel:
Este eficientă atunci când se realizează în grupuri mici de 4-5 elevi, deoarece oferă posibilitatea elevilor să comunice, să-şi exprime ideile, opiniile, să-şi manifeste sentimentele, să joace pe rând diferite roluri, să aibă diferite responsabilităţi (asigurarea resurselor, cronometrarea timpului de lucru, raportarea, realizator al produsului). Pentru ca învăţarea prin cooperare să se bucure de un real succes, se impune respectarea unor reguli: asigurarea unui climat pozitiv în clasă, formularea unor explicaţii complete şi corecte asupra sarcinii de lucru, astfel încât aceasta să fie înţeleasă de toată lumea, valorificarea la maxim a timpului destinat predării, evaluarea obiectivă.
Metode tradiţionale şi moderne utilizate în procesul de predare-învăţare
II.3.2
CONCLUZII
Dintre creaţiile în proză, basmele, poveştile, povestirile şi Amintirile din copilărie ale lui Ion Creangă au rămas de-a lungul vremii, operele cele mai îndrăgite de copii. Valoarea lor instructiv-educativă este deosebită, ele aducând o preţioasă contribuţie la dezvoltarea proceselor de cunoaştere, a proceselor afective, la formarea trăsăturilor de voinţă şi caracter, la formarea personalităţii copiilor. Pentru elevii din clasele gimnaziale, efectele lecturii textelor lui Ion Creangă încep să capete noi valenţe: dobândirea unor tehnici de învăţare, dezvoltarea gândirii critice, deschiderea minţii spre înţelegerea unităţii lumii în diversitatea ei, rezolvarea amiabilă a conflictelor, receptivitate la opiniile altora.
În plan didactic, strategia înseamnă arta profesorului de a conduce, rezolva situaţii de instruire. El foloseşte în sistem elementele procesului de predare - învăţare - evaluare, pentru realizarea obiectivelor într-o anume manieră, opţiune procedurală, mod combinativ, stil de coordonare, model de rezolvare tipică şi optimală.
II.3.3
Aplicaţii strategice şi metode în schiţe de lecţii
De ce unii elevi învaţă cu uşurină la limba şi literatura română, iar alţii nu? Dacă am şti răspunsul la această întrebare, predarea şi învăţarea ar fi mai uşoară. Totuşi, ştim că unul dintre motivele succesului este motivaţia elevilor, cei care doresc cu adevărat să înveţe, vor reuşi cu siguranţă.
Metodele de predare influenţează motivaţia: dacă elevii le consideră interesante, atunci vor învăţa cu mai mult interes. Dacă, din contră, le consideră plictisitoare, ei vor deveni nemotivaţi. Orele de limba şi literatura română trebuie să fie interesante, să abordeze teme atractive pentru elevi şi să fie diversificate. De asemenea, personalitatea profesorului este importantă pentru succesul predării-învăţării. Unii elevi consideră că un profesor bun trebuie să facă orele interesante, să arate acelaşi interes faţă de toţi elevii, să-i trateaze în mod egal, şi să aibă foarte multă răbdare. Una dintre problemele care îi preocupă pe majoritatea profesorilor, este cum să predea la clasele eterogene, adesea excesiv polarizate, fără a dezavantaja pe elevii foarte buni, ori dimpotrivă pe cei foarte slabi la învăţătură.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
Importanţa susţinerii motivaţiei în clasele cu structuri eterogene
I.1. REPERE ALE PERSONALITĂŢII ARTISTICE A LUI ION CREANGĂ
I.1.1. Ion Creangă şi Junimea
I.1.2. Ion Creangă şi pasiunea pentru literatura populară
I.2. PROZA LUI ION CREANGĂ
I.2.1. Amintiri din copilărie –operă autobiografică
I.2.2. Personajele în opera lui Ion Creangă
I.2.3. Imaginea lumii rurale în Poveşti, Povestiri şi Amintiri din copilărie
I.2.4. Arta narativă
,,Evident că Ion Creangă era un povestitor fermecător, dar ceea ce noi iubeam într-însul erau poveştile poporului, era intonaţia şi expresia ţăranului, era spiritul popular, felul de glume, de cimilituri şi prujituri ”, ne mărturi- seşte George Panu.
Aproape toţi exegeţii lui Ion Creangă apreciază ca hotărâtoare pentru cariera de scriitor a humuleşteanului întâlnirea cu Mihai Eminescu.
În opera
Amintiri din copilarie
, autorul descrie fapte din propria viaţă, autobiografice, impresii, întâmplări trăite.
Personajele
Amintirilor din copilărie
sunt individualităţi memorabile, toată arta constând în sublinierea unei singure trăsături definitorii.
Secţiunea de bază a lucrării este consacrată aspectelor metodice în predarea şi receptarea operelor epice, a prozei lui Ion Creangă, unde am realizat un studiu teoretico-aplicativ la clase diferite de elevi din gimnaziu prin:
-punerea în practică a unor metode şi procedee de instruire care să soluţioneze adecvat noile situaţii de învăţare;
- folosirea pe scară largă a unor metode activ-participative şi apelarea la metode pasive numai când este nevoie;
- accentuarea tendinţei formativ-educative a metodei didactice;
-extinderea metodelor de căutare şi identificare a cunoştinţelor şi nu de transmitere directă a lor;
-fructificarea dimensiunilor aspectelor calitative ale unor tehnici de lucru;
-extinderea utilizării unor combinaţii şi ansambluri metodologice;
-promovarea unor metode care-i ajută pe elevi în sensul dorit.
Respectând etapele de valorificare a textului literar şi utilizând metode potrivite contextului, profesorul nu va realiza numai obiectivele operaţionale stabilite, ci le va oferi elevilor şi posibilitatea de a recepta adecvat opera artistică, de a înţelege specificul ei ca artă.
1. Metode tradiţionale:
lucrul cu manualul, exerciţiul, expunerea didactică (prelegerea), conversaţia didactică, demonstraţia.
2. Metode activ-participative
care se pot utiliza în cadrul orelor de receptare a unui text literar sunt: metoda Ciorchinelui, metoda Mozaic, metoda Cubul, metoda Turul Galeriei, metoda Frisco, metoda Explozia stelară, diagrama Venn, Benzi desenate, metoda Turul galeriei, metoda Cadranelor, Procesul literar etc.
Metoda cubului
Clasa a VI-a
-
Descrieţi
oamenii, locurile, îndeletnicirile din Humuleşti, valorificând informaţiile din fragmentul La scăldat de Ion Creangă.
-
Comparaţi
preocupările unui copil de azi cu cele ale lui Nică din fragmentul La scăldat de Ion Creangă şi precizaţi asemănările şi deosebirile.
-
Analizaţi
situaţia în care se află Nică şi prezentaţi-vă opinia.
-
Asociaţi
exemplelor date mai multe informaţii, astfel încăt să realizaţi rezumatul textului.

Într-o zi de vară, mama îi cere lui Nică....
Băiatul, care de obicei era foarte harnic, de această dată...
Nică la baltă...
Mama vine după el...
Când îl răzbeşte foamea...
-
Aplicaţi
. Utilizaţi în enunţuri, proverbe şi figuri de stil care v-au plăcut, din textul dat.
-
Argumentaţi
. Spuneţi-vă părerea! Pro sau contra? Fapta lui Nică poate fi iertată sau nu?
Anunţarea temei.
Împărţirea clasei în 6 grupe (activitate pe grupe de trei elevi).
Fiecare grup îşi va alege un bilet pe care se află scris unul din cuvintele: descrie, analizează, argumentează, aplică, asociază, compară. Elevii examinează biletele, se vor consulta şi vor redacta răspunsurile pe coli mari. Fiecare elev contribuie cu o idee. După expirarea timpului, se citesc toate rezolvările.
Elevii scriu informaţiile corecte în caiete, după ce se analizează ideile formulate pentru fiecare bilet.
Afişarea formei finale pe tablă.
Timp de lucru: 15 minute
Predarea tradiţională nu trebuie eliminată, ci combinată cu predarea interactivă. Este insuficient pentru învăţare dacă în timpul orei elevii doar ascultă explicaţiile profesorului şi văd o demonstraţie făcută de acesta. Dacă elevilor nu li se oferă ocazia discuţiei, a investigaţiei, a acţiunii şi eventual a predării, învăţarea nu are loc.
Principalul avantaj al metodelor activ-participative îl reprezintă implicarea elevilor în actul didactic şi formarea capacităţii acestora de a emite opinii şi aprecieri asupra fenomenelor studiate. În acest mod, elevilor le va fi dezvoltată o gândire circumscrisă abilităţilor cognitive de tip superior, gândirea critică. Aceasta reprezintă o gândire centrată pe testarea şi evaluarea soluţiilor posibile într-o situaţie dată, urmată de alegerea rezolvării optime pe baza argumentelor.
A gândi critic înseamnă a deţine cunoştinţe valoroase şi utile, a avea convingeri raţionale, a propune opinii personale, a accepta că ideile proprii pot fi discutate şi evaluate, a construi argumente suficiente propriilor opinii, a participa activ şi a colabora la găsirea soluţiilor.

Metodele interactive de predare
pun accent pe învăţarea prin cooperare, aflându-se în antiteză cu metodele tradiţionale de învăţare. Elevii nu sunt doar ,,un receptor de informaţii”, ci şi ,,un participant activ” la educaţie. În procesul instructiv-educativ, încurajarea comportamentului participativ înseamnă pasul de la „a învăţa” la a „învăţa să fii şi să devii”, adică pregătirea pentru a face faţă situaţiilor, dobândind dorinţa de angajare şi acţiune.
La clasa a VII-a pentru studiul textului
Amintiri din copilărie – Plecarea la Socola
, fragment, de Ion Creangă se poate începe ora cu un joc de rol ,,O CONFERINŢĂ DE PRESĂ IMAGINARĂ” pe care o susţine ,,mama lui Nică” despre hotărârea pe care a luat-o în legătură cu plecarea lui Nică la Socola să studieze.
Activitatea poate continua printr-o dezbatere. Elevii vor aduce argumente PRO şi CONTRA pentru situaţia în care se află Nică.
În faza de reflecţie se poate utiliza metoda JURNALUL CU DUBLĂ INTRARE.
Se încheie activitatea cu ESEUL DE 5 MINUTE, iar la sfâşitul orei se prezintă TEMA PENTRU ACASĂ ( Sfaturi de la părinţi pentru copiii lor).
Verificarea temei se face prin metoda SCAUNUL AUTORULUI.
Atmosfera universului lui Ion Creangă este una de voioşie, jovialitate şi carnavalesc popular, unde toate convenţiile oficiale sunt destrămate, iar oamenii, devenind egali, respiră permanent un aer de sărbătoare.
Prin activitatea literară ,,Din tolba cu Povestiri, Poveşti şi Amintiri... a lui Ion Creangă”, închinată marelui povestitor, se urmăreşte cunoaşterea de către elevi a specificităţii unor opere literare ale autorului, cultivarea interesului pentru lectură şi valorificarea literaturii româneşti prin respectarea, practicarea şi transmiterea ei generaţiilor actuale şi viitoare.
PROIECTUL DIDACTIC DE LECŢIE
II.2
,,Nu există un tipar general-valabil de desfăşurare a lecţiilor de literatură, ci anumite trepte pe care elevii să le parcurgă sub supravegherea profesorului, în procesul de receptare”
.
Ce înseamnă a recepta? Înseamnă ,,a primi, a fi afectat de, a lăsa să intre, a înregistra, a căpăta”, e vorba de reacţia subiectului faţă de text, de ceea ce el ,,reţine” din text, potrivit personalităţii sale. Reacţia elevului depinde de calitatea textului, de felul cum profesorul îl pregăteşte şi mobilizează, chiar de predispoziţiile subiectului.
Cum să-i facem pe elevi să citească?
Se pot utiliza anumite tehnici: tehnica fructului oprit (cărţi pentru adulţi), tehnica invitatului, tehnica negocierii (se dă la început să se citească întregul text şi se ajunge la o parte), tehnica învăţării prin teatru (elevii devin actori care interpretează roluri), tehnica interviului, cartea sonoră (cartea audio), tehnica jocului etc.
Evaluarea a fost concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor, ci şi ca o cale de perfecţionare, ce presupune o strategie globală a formării. Ea constituie un act integrat activităţii pedagogice, o ocazie de validare a corectitudinii secvenţelor educative, un mijloc de fixare şi intervenţie asupra conţinuturilor şi obiectivelor educaţionale.
La clasele V-VIII, se pot utiliza diverse metode moderne de evaluare precum: test grilă pentru verificarea lecturii, copacul ideilor, testele formative, autoevaluarea, portofoliul, eseul de cinci minute, turul galeriei, fişa de lectură, povestirea textului după imagini, scrierea despre textul literar, jurnalul de lectură, jurnalul reflexiv, portofoliul etc.
Portofoliul- metodă complementară de evaluare
1. Fişe cu expresii, proverbe şi zicători din opera lui Ion Creangă;
2. Realizarea unor benzi desenate pe baza textelor studiate (imagini);
3. Fişe biografice şi fişe de lectură;
4. Compuneri, eseuri, versuri, creaţii personale în care să utilizeze citate din opera lui Creangă;
5. Afişe, desene, colaje, postere cu imagini din opera lui Creangă;
-----------------------------------------------------------------
Autoevaluare
Este o metodă complementară utilă elevului, ce constă în dezvoltarea capacităţii acestuia de a se aprecia pe sine cât mai aproape de realitate, stimulând gândirea.
Fişă de autoevaluare

Clasa a V-a
Mi-a plăcut cel mai mult…..
Nu mi-a plăcut…
Pot să răspund la o întrebare despre…
Mai am o întrebare despre….
Un desen care îmi reprezintă starea de spirit este...
------------------------------------------------------------------------
Strategii didactice centrate pe elev
* Măsurarea şi aprecierea capacităţilor (ce poate să facă elevul cu ceea ce ştie);
* Accent pe elementele de ordin calitativ (competenţe, valori, atitudini).
------------------------------------------------
C
o
p
a
c
u
l

i
d
e
i
l
o
r
Eseul de cinci minute
Avantajele folosirii acestei metode:
• oferă feed-back-ul lecţiei;
• creează premisele proiectării activităţii din următoarea oră;
• încurajează exprimarea personalităţii elevilor;
• stimulează învăţarea activă şi conştientă;
--------------------------------------------------
ASPECTE PRIVIND EVALUAREA RECEPTĂRII OPEREI LUI ION CREANGĂ
II.4
Clasa a V-a
Elevii sunt împărţiţi în grupuri de patru. Fiecare grupă va primi câte o coală mare, pentru a completa copacul.
Scrieţi sub formă de propoziţii, tot ce este important despre cuvântul ,,amintire”.
Timp de lucru: 5 minute.
Full transcript