Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang pagkonsumo at ang Mamimili

No description
by

Angel Esguerra

on 29 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang pagkonsumo at ang Mamimili

ANG PAGKONSUMO AT ANG MAMIMILI
KONSEPTO NG PAGKONSUMO
Pagbili ng mga produkto- karaniwang pakahulugan sa pagkonsumo
Hindi ganap na katanggap-tanggap sa ekonomiks sapagkat hindi naisasaalang-alang ang konsepto ng kapakinabangan.
Pagkonsumo- tumutukoy sa paggamit at pakinabang ng mamimili sa mga produkto at serbisyo.
Satisfaction- kapakinabangan ng mamimili mula sa isang produkto at serbisyo na kasiyahan.
Direkta o tahasan na pagkonsumo (Direct consumption)- tawag sa pagkonsumo ng mamimili. Ito ay dahil ang mamimili ay agarang nakakakuha ng kasiyahan sa paggamit at pakinabang ng isang produkto at serbisyo.

Consumption goods- tawag sa mga produktong kinokonsumo ng mamimili.
Di-direkta o Di-tahasan na pagkonsumo (Indirect consumption)- tawag sa pagkonsumo ng bahay-kalakal. Hindi tahasang nakapagdudulot ng kasiyahan sa mamimili.
Goods with derived use- produktong may pinagkukunang gamit
Intermediate goods- ang mga produktong kinokonsumo ng bahay-kalakal.
KAHANDAAN NG MAMIMILI
Kahandaan- tumutukoy sa mga produktong iniisip ng mamimili na pangangailangan o kagustuhan niyang bilhin.
Preference- kombinasyon ng mga produkto na isinasaalang-alang na mabili.
Utility- Pagtugon sa kanyang mga pangangailangan at kagustuhan.
Total utility- ang kabuuang kasiyahan na nakukuha ng tao sa pagkonsumo ng produkto at serbisyo
Marginal utility- ang karagdagang kasiyahan na natatamo sa pagkonsumo ng bawat karagdagang unit ng produkto at serbisyo.
Ang paggamit sa isang produkto ay nakapaloob sa konsepto ng pagkonsumo.
Ang paglikha naman ng produkto ay nakapaloob sa konsepto ng produksyon.
Ang pagkonsumo at produksyon ay dalawa sa pinakamahahalagang gawain sa ekonomiya.
Satiated- tawag sa mamimiling natamo ang lubos o pinakamataas na kasiyahan.
Law of Diminishing Marginal Utility
Sa patuloy na pagkonsumo sa produkto, bumababa naman ang matatamong marginal utility, maaari ding wala ng matamo na marginal utility.
Dalawang puntong naitataguyod ng Law of Diminishing Marginal Utility.
Una, mahalagang maitakda ng mamimili ang dami ng bibilhing produkto.
Ikalawa, mataas ang pagpapahalaga na naibibigay ng mamimili sa pagkonsumo ng kakaunting produkto. Bumababa naman ang pagpapahalaga habang dumarami ang kinokonsumong produkto.
UGNAYAN NG KAHANDAAN AT KAKAYAHANG BUMILI NG PRODUKTO
Buyer's price o consumer price- presyo na nauugnay sa demand na ang halaga ng produkto ay katanggap-tanggap sa mamimili.
Kinakailangan na magsagawa ang mag-aaral ng pagkonsumo na maitataguyod ng kanyang badyet.
"Live within your means"
May dalawang bagay na kinakatawan ang buyer's price:
Una, halaga ito ng kasiyahang matatamo ng mamimili sa nasabing antas ng pagkonsumo.
Ikalawa, ipinakikita rin nito ang kakayahan ng mamimiling bilhin ang produkto sa takdang halaga. Ang binibiling produkto ay preference ng mamimili.
Matalinong Pamimili at Pagkonsumo
Choice making- Ang proseso ng masusing pagsusuri.
KAKAYAHANG BUMILI NG MAMIMILI
Badyet- ay ang plano sa paggamit ng mamimili ng kanyang pambili.
Pinapakahulugan din itong halagang pambili ng mga preference.
Bilang isang proseso, ang pamimili ay may sunud-sunod na mga hakbangin
na mahalagang isagawa ng mamimili:
1) pagtakda ng layunin ng pagkonsumo
2) pagtukoy sa iba't-ibang pamamaraan ng pagkamit ng layunin ng pagkonsumo
3) paghambing at pagtangi sa mga natukoy na pamamaraan
1) pagtakda ng layunin ng pagkonsumo;
2) pagtukoy sa iba't ibang pamamaraan ng pagkamit ng layunin ng pagkonsumo;
3) paghambing at pagtangi sa mga natukoy na pamamaraan;
4) pagtaya sa halaga ng mga naitanging pamamaraan; at
5) pagpili sa pinakamahusay na pamamaraan.
PAGPAPASYA AT PAGKONSUMO
Sa ekonomiks, ang pagbabago sa antas ng pagkonsumo ay paksa ng pagpapasyang pangkonsumo (consumption decision-making)
Kinikilalang tagapagtakda ng pagkonsumo: nalikom na ari-arian at puhunan; kita; nagagamit na pautang; purchasing power ng pera; mga personal na katangian ng mamimili;mga panlipunang salik; at patakarang pangnegosyo.

Bahay, gusali at makinarya- mga ari-arian at puhunan na tinatawag na illiquid.
NALIKOM NA ARI-ARIAN AT PUHUNAN
Illiquid ang ari-arian at puhunan kapag maaaring ipagpaliban ng mamimili ang kanyang pagkonsumo kapag nagkulang ang kanyang pang-gastos.
Liquid naman ang ari-arian at puhunan kapag madaling makalikom ng pera o salapi.
Full transcript