Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of birlikte yaptığımızın son hali

No description
by

betül balpetek

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of birlikte yaptığımızın son hali

ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ ÇATISMALARIN ÇÖZÜMÜNDE PROBLEM ÇÖZME VE ARABULUCULUK d-Özgürlük b-Sevgi ve Arkadaşlık gereksinimi 1-TEMEL GEREKSİNİMLER -Temel gereksinimler
-Sınırlı kaynaklar
-Farklı değerler ÖĞRENCİ ÇATIŞMALARININ NEDENLERİ 3-FARKLI DEĞERLER 2-KAYNAKLARIN SINIRLILIĞI c-Saygı Kazanma gereksinimi a-Yaşamı sürdürme gereksinimi Arkadaş… Çevre… Aile… ÇATIŞMAYA NEDEN OLAN ETKENLER Kişisel özellikler… Öğrencinin okula tutumu… Çatışma çözüm sürecinde ulaşılan kazan-kazan seçeneği nesnel kriterlere dayalı olmalıdır. 4-Nesnel Kriterlerin Kullanımı İlkesi 3-Karşılıklı Kazanç İçin Seçenek Üretme İlkesi Kişilerin gerçekte ne istedikleri ve gereksinmelerin ne olduğu ile ilgilidir 2-Pozisyon Üzerine Değil ,Çıkarlar Üzerine Odaklanma İlkesi Anlamak için dinlemek
Anlamak için konuşmak
Duygusal olarak yoğun ifadeleri daha nötr ve az duygusal terimlerle yeniden ifade etmek İletişim… Kişi üzerine değil problem üzerine odaklanır. 1-İnsanları problemden ayırma Çatışmaları Çözümlemede Temel İlkeler Çatışmada pozisyon tarafların ne istediğidir. Pozisyon… -Empati kurmak
-Öz değerlendirme yapmak
-Karşıdakini anlayana kadar suçlama ve değerlendirmeyi ertelemek Algı… -Duyların açıkça söylenebilmesi için anlatım dilinin öğrenilmesi
-Duyguların saldırganca olmayan biçimde ifade edilmesi
-Öz denetim alıştırmaları yapılması Duygular… Çatışma çözümünde ;

1)Problem çözme tartışmaları
2)Arabuluculuk
3)Yargıçlık b)Kazan- Kazan Tartışmaları a) Kazan-Kaybet Tartışmaları OKULDA PROBLEM ÇÖZME VE ARABULUCULUK SİSTEMİNİN UYGULANMASI 5.Basamak:Karşılıklı kazançları içeren çözüm seçeneklerinin yaratılması 1.Basamak: Tarafların isteklerinin belirlenmesi 6.Basamak:Adaletli,eşit ve akılcı anlaşmanın yaratılması 4.Basamak:Diğer kişinin duyguların istemlerinin ve bunların nedenlerinin anlaşılması 3.Basamak:İstemlerin ve duyguların nedenlerinin belirlenmesi Kişiler arası çatışmalar altı basamaklı problem çözme modelinin sistematik olarak kullanılmasıyla çözümlenebilir. Bunlar; 2.Basamak:Tarafların Duygularının Belirlenmesi 4.Aşama: Anlaşmanın resmileştirilmesi 2.Aşama: Her iki tarafın da arabulucu desteği almak istediklerini belirtmesi 3.Aşama: problem çözme tartışmalarının kolaylaştırılması b) Saldırgan Kişilerin Sakinleştirilmesi a) Saldırganlığın Kesilmesi 1.Aşama: Saldırganlığın sonlandırılması ve öğrencilerin sakinleştirilmesi 2)Çatışma Çözümünde Arabuluculuk Yaklaşımı İmza:………… Çatışmanın Tarafları:…………………….. ……………………… Arabulucu:…………………………… Çalışmanın konusu:………………………………………………………………….. Tarih:……… ARABULUCULUK FORMU Yargıçlık, kimin haklı yada haksız olduğuna karar vermesidir. 3) Çatışma Çözümünde Yargıçlık ÖĞRENCİLER ARASINDAKİ ÇATIŞMALARIN ÇÖZÜMÜNDE PROBLEM ÇÖZME ÇATIŞMALAR HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER 1)Problem Çözme Tartışmaları Çıkar... ÖĞRENCİ ÇATIŞMASININ YÖNETİMİ Okul ve sınıf...
Full transcript