Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

RådgivningsDanmark

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of RådgivningsDanmark

Model 2
RådgivningsDanmark
Auditoruddannelse
Model 1
Styrker
Svagheder
1. Læring kan anvendes indadtil i RD til læring og understøttelse af kvalitetsudvikling.
2. Kvalitetsmodellen og akkrediteringsfaglighed forankres i RD
3. Rådgivningsfaglig legitimitet indadtil hos dem, der skal akkrediteres.
4. Udgiftsniveauet kan reguleres af RD
1. Selvvurdering fjerner legitimitet udadtil
2. Usikkerhed indadtil ift. om auditorerne er partiske
3. Udfordringer med at få opretholdt/vedligeholdt et tilstrækkeligt kompetenceniveau, hvilket kan underminere kvaliteten af akkrediteringen
4. Auditørkorpset er sårbart overfor frafald og udskiftning og ved et stort reservekorps risikeres, at den enkelte auditor ikke får vedligeholdt kompetencen

Styrker
Svagheder
1. Legitimitet omkring udførelse og resultat af akkrediteringsforløb.
2. Auditorerne er upartiske og habile, uanset hvilket tilbud der skal akkrediteres.
3. Nødvendige ressourcer til rådighed til løsning af akkrediteringsopgaver, idet de ’ikke laver andet’ –
4. Auditorerne har kompetencerne ift gennemførsel af akkrediteringsprocessen.

1. Risiko for kontrol frem for læring
2. Viden og læring hos auditorerne forankres ikke automatisk i RD
3. Tvivl indadtil ift. fornødne rådgivningskompetence til at kunne vurdere rådgivningerne.
4. RD får mindre priskontrol

Model 2?!
Løsninger
• læringsperspektiv vægtes, således at akkrediteringen ikke begrænses til at være kontrol.
• fokus på læringsperspektiv ved temaarrangementerne
• kvalitetsmodellen ejes af brancheorganisationen.
• Auditornævnet tilføjes repræsentanter fra rådgivningerne.
• Prisfastsættelse med udgangspunt i kvalitetsmodellen. .

Hvad nu?
Bureau Veritas?
IKAST?
Eksterne konsulenter?
Full transcript