Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Anatomie en fysiolgie van de stem

Presentatie 1
by

Andrea Rebecca Demgensky

on 1 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Anatomie en fysiolgie van de stem

Anatomie en fysiologie
van de stem 1. Stemgeving Anatomie
en fysiologie 3. Larynx Structuur van de larynx De cartilagines + het hyoid (tongbeen) Epiglottis (strotklepje) cartilago cricoidea (ringkraakbeen) cartilago tyroidea
(schildkraakbeen) Plaatjes 4. Literatuur Hoe komt Inhoud 1. Stemgeving

2. Ademhaling

3. Anatomie en fysiologie van de larynx

4. Literatuur Larynx: http://www.iatrum.de/Bilder/muskulatur/kehlkopfmuskulatur-von-oben-10071w.jpg
http://faculty.ucc.edu/biology-potter/larynx.jpg cartilagines artenoidea extrinsiek Larynxspieren intrinsiek m. cricoarytenoideus posterior (posticus) aanhechting: van cricoid naar arytenoiden
functie: uit elkaar trekken van arytenoiden (stembanden openen) Nog vragen tot stand? Video Laryngoscopie: Youtube Beth's First Laryngoscopy - Vocal Cords in Action Stemgeving in detail 3 fases:
1. initiatiefase
2. fonatiefase
3. articulatiefase luchtstroom wordt door de ademspier(en) in gang gezet Door de Bernoulli effect ontstaan de geluidsgolfen die wij als klank waarnemen: Bij een voldoende luchtstroom worden de stembanden automatisch naar elkaar gezogen. Onder de gesloten stembanden ontstaat een bovendruk en als deze druk sterk genoeg is openen zich de stembanden weer. (Proces begint opnieuw.)
Bij stemloze klanken wordt dit proces overgeslagen. Door de leiding via verschillende wegen (openingen tot resonansruimtes, vernauwingen en afsluitingen) ontstaan geluiden die wij als klanken waarnemen. 2. Ademspieren Inspiratorisch Expiratorisch Diafragma m. levator costarum m. scaleni m. intercostales externi m. serratus posterior superior m. serratus anterior m. pectoralis minor + major m. subcostalis m. serratus posterior inferior m. intercostlis interni + intimi m. latissimus dorsi m. transversus thoracalis de buikspieren aanhechting: van ribben tot dwarsuitsteeksel van verder boven liggende wervels
functie: heffen van de ribben vragen: http://www.pixeldeluxe.nl/images/sized/files/illustraties/Vraag_faq1-280x280.jpg aanhechting: nekwerfels naar ribben
functie: ribben sprijden aanhechting: Van de bovenste ribben tot de schouderbladen
functie: bij steun van de armen, heffen van de armen aanhechting: major: bovenarm tot borstbeen en sleutelbeen
minor: sleutelbeen tot bovenste ribben
functie: tilt het borstbeen en de ribben aanhechting: van ribbe tot volgende ribbe
functie: heft de ribben en spreidt de borstkast aanhechting: halswervels tot de bovenste twee ribben
functie: ondersteund een heffing van de borstkast en de ribben aanhechting: recht van rib tot 2e of 3e rib onder/daarboven
functie: trekt de ribben naar elkaar toe (ribbenspanner) aanhechting: dwars van rib tot rib
functie: trekt de ribben naar elkaar toe (ribbenspanner) aanhechting: van de laag liggende rugwervels naar de 4 laagst ribben (lang de rug)
functie: trekt de ribben naar achteren en beneden aanhechting: bovenste wervelkolom (onder schouderbladen) tot bovenste rand van het bekken
functie: door contractie ondersteunt hij andere uitademspieren aanhechting: Sternum tot ribben (binnenkant van de thorax)
functie: Samentrekken van de thorax aanhechting: tyroid tot arytenoiden
functie: bovenste deel stemplooien onderste deel false stemplooien m. tyroaryteniodeus = m. vocalis = m. tyrovocalis m. cricoarytenoideus lateralis aanhechting: van cricoid naar arytenoiden
functie: sluit het voorste deel van de stembanden (pars vocalis) m. interaritenoideus
transversus en obliquus aanhechting: tussen de twee arytenoiden
functie: sluit het achterste deel van de stembanden (pars respiratie) m. thyroepiglotticus aanhechting: tyroid naar epiglottis
functie: 1. klapt de epiglottis naar beneden 2. drukt op een klier welke secretie uitzet. Dit beschermt de stembanden voor uitdrogen. m. crycotyroidius aanhechting: van cricoid naar thyroid
functie: kantelt het thyroid en zorgt voor een fijnspanning -m. sternothyroideus
-m. sternohyoideus
-m. omohyoideus Dalen Heffen -m. thyrohyoideus
-m. geniohyoideus
-m. digastricus
-m. mylohyoideus tijdens de fonatiefase Stembandbeweging Bernoulli-effect bernoulli-effect: http://www.ruediger-weingarten.de/Phonetik/APPhonation.GIF golfbeweging golfbeweging van de stemplooien: Youtube: My Larynx - High Speed Video Informatie HC´s: "Anatomie van de stem", "Fysiologie van de stem"
Paulsen, Friedrich; Waschke, Jens, "Sobotta- Allgemeine Anatomie und Bewegungsapparat" aanhechting: van sternum naar thyroid aanhechting: van sternum naar hyoid aanhechting: van scpula naar hyoid aanhechting: van hyoid naar thyroid aanhechting: van kin naar hyoid aanhechting: van kin via hyoid naar slaapbeen aanhechting: dwars van onderkaak naar hyoid laterale spieren:
Musculus obliquus externus abdominis
Musculus obliquus internus abdominis
Musculus transversus abdominis

middelste spieren:
Musculus rectus abdominis
Musculus pyramidalis

lage buikspieren:
Musculus quadratus lumborum
Musculus iliopsoas bauchmuskeln http://www.muskel-guide.de/bilder/bauchmuskeln.jpg?cda6c1
intercostalis intimi interni http://salerno.uni-muenster.de/data/bl/sobotta/pics_big/0822.jpg
subcostlais http://home.comcast.net/~wnor/subcostalmuscles.jpg
serratus posterior inferrior http://o.quizlet.com/i/kLeknbRlgv8QjhMX1F3xtg_m.jpg
latissimus dorsi http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Latissimus_dorsi.png/200px-Latissimus_dorsi.png
transversus thoracalis http://o.quizlet.com/i/oV10s92QjD5OvryG9sV8Nw_m.jpg
levator costarum http://studydroid.com/imageCards/09/61/card-9635572-front.jpg
serratus posterrior http://www.thiemebilddatenbankanatomie.de/images/thumbs/978-1-60406-081-2c002_f010a.jpg
serratus anterior http://www.thiemebilddatenbankanatomie.de/images/thumbs/978-1-60406-081-2c019_f027a.jpg
intercostalis externi http://static.framar.bg/snimki/fiziologiya/inspiratorni_muskuli.jpg
m scaleni http://3.bp.blogspot.com/_6UQJGpYHpjM/TA2x-IGfGyI/AAAAAAAAAMI/y6OO61iYSz8/s1600/m13_CMYK-14.jpg
crycoarytenoideus http://www.iatrum.de/Bilder/muskulatur/kehlkopfmuskeln-seitlich-10070w.jpg
vocalis http://www.iatrum.de/Bilder/muskulatur/kehlkopfmuskulatur-von-oben-10071w.jpg
interarytheonoideus http://www.iatrum.de/Bilder/muskulatur/kehlkopfmuskulatur-von-hinten-10069w.jpg
cricothyroideus http://www.likar.info/pictures/wiki/577.jpg Spieren
Full transcript