Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Klas 2 Lees vaardig

Blok 1 t/m 6
by

Wies Verbeek- van Baar

on 6 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Klas 2 Lees vaardig

BELANGRIJKE STAPPEN
Ondertitel:
nog preciezer
ONDERWERP:
een of enkele woorden
Tekstdoel
verwijs-
woorden
*
uitspraak-voorbeeld
--> bijvoorbeeld, zo, als voorbeeld
*
uitspraak-opsomming
--> ook, verder, bovendien, ten 1e....ten 2e
*
tegenstelling
-->daarentegen, maar, enerzijds...anderzijds
*
middel-doel
--> om, door middel van, daarmee, met het doel

Opbouw:
-Inleiding
-kern
-Slot
Tekstsoort
Leesvaardigheid
TITEL:
- geeft onderwerp aan
- en/of maakt nieuwsgierig
HOOFDGEDACHTE:
- vaak in inleiding of slot
- = wat er over het onderwerp gezegd wordt
- omschrijven in een zin
objectief/
subjectief
Objectief
: alleen feiten en meningen van anderen maar geen eigen mening van de schrijver
Subjectief
: feiten en meningen en de schrijver geeft zijn eigen mening
trekt de aandacht, maar voegt niet nieuws toe
ondersteunt bij het begrijpen van de tekst
belangrijk om de tekst te kunnen snappen
laat iets nieuws zien
Verbanden
Oorzaak (buiten de wil van de mens)-gevolg
: daardoor, hierdoor, zodat,

Uitspraak-vergelijking
: zoals, hetzelfde, in vergelijking met

Overeenkomst
(net zoals, hetzelfde, ook) -
verschil
(maar, echter, in tegenstelling tot)

Uitspraak-reden (menselijke invloed)
: daarom, want, omdat
Inleiding
-anekdote
-vragen
-onderwerp aankondigen
-aanleiding
-opbouw tekst aangeven
-samenvatting/conclusie
-deskundige introduceren
-opvallend detail
-voorbeeld/uitkomst onderzoek
ALinea-->deelonderwerp-->
KERNZIN
-->
uitleg/toelichting
Hoofdzaken/bijzaken
Tekstvorm
Tekstdoel:
1. informeren
2. mening geven
3. gevoel uiten
4. overtuigen
5. aansporen
6. amuseren
Tekstsoort
informatief
betogend
betogend
betogend
aansporend
amuserend
Tekstvorm

schoolboek, krantenartikel, gebruiksaanwijzing etc

recensie, ingezonden brief, betoog

reclametekst


romans, gedichten
PUBLIEK
- Breed: voor iedereen
- Specifiek: voor jongeren/ouderen, vrouwen, scholieren, toeristen etc
Voor wie geschreven?
-
een woord
: Wies geeft les, want dat vindt ZIJ leuk.
-
groepje woorden
: Wies vraagt voor haar verjaardag de nieuwste CD van Madonna, omdat DIE goed schijnt te zijn.
-
hele zin
: Alles over leesvaardigheid wordt vandaag uitgelegd. DAT is erg leerzaam.
SIGNAALWOORDEN geven verband aan tussen zinnen en linea's!
Alineaverbanden
1.
signaalwoorden
: maar, ten eerste, verder, daarnaast
2.
herhaling
: woorden uit vorige alinea herhalen
3.
overgangszinnen
met verwijzing: samenvattende zinnen met een verwijzing
4.
aankondigende zinnen
: vertelt wat je verderop kan verwachten
Aan begin of eind van een alinea:
Afbeelding bij een tekst
Objectief vs subjectief
Inhoud van een tekst
Feiten: objectief
Meningen: subjectief

argumenten/
tegenargumenten
Verbanden
Uitspraak-uitleg:
dat wil zeggen, met andere woorden
Uitspraak-verklaring
: een verklaring hiervoor is, dit komt doordat
Uitspraak-argument
: omdat, daarom, want
Uitspraak-conclusie
: dus, concluderend
Lees vaardig
Allerbelangrijkste: snap wat je leest!
1. Orienterend
2. Globaal
3. Intensief
4. Zoekend: bij het maken van de vragen bij een tekst
Lees vaardig
- Neem de tijd
- Lees zorgvuldig:
1. tekst lezen
2. vragen lezen
3. tekst nog een keer lezen
SUCCES!
Full transcript