Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Forundersøgelse: Indsatser for sårbare gravide og deres børn

No description
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 8 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Forundersøgelse: Indsatser for sårbare gravide og deres børn

Forundersøgelse:
Indsatser for sårbare gravide og deres børn i Danmark

Afsæt for forundersøgelse
NFP - i en dansk kontekst?
Ansvarsfordeling, koordine- ring, indsatser og økonomi
Sundhedplejen - perspektivrige projekter
Idéseminar - fælles mål og koordinerede indsatser
NFP i en dansk kontekst?
Organisering - NFP teams
Udenlandske erfaringer med implementering af NFP
Mono- kontra tværfaglighed
Vurdering af økonomisk potentiale i kommunal kontekst
Temaer i NFP programmet - mulig inspiration?
Ansvarsfordeling, indsatser, koordination og økonomi
Eksisterende indsatser
Fire eksempler:

1. Tværsektorielt samarbejde
2. Mentorer
3. Tværfagligt samarbejde
4. Sundhedspleje - med nye funktioner
Tanker om idéseminar
Region Nordjylland:
"Klar til hverdagen som familie"
Inklusionskriterier - screening 1-4
Intensiv indsats under graviditeten
Tværsektorielt samarbejde ml. region og fem kommuner
En jordemoder og en sundhedsplejerske udgør et fælles mentor-team for hver enkelt gravide
Samarbejdet er bl.a. med til at sikre brobygning til den kommunale indsats efter fødslen
Både individuelle og gruppebaserede tilbud
Ringsted Kommune:
"Ung-mor netværket"
Inklusionskriterie: !) Unge mødre 2) sårbare
Samarbejde ml. sundhed, social og beskæftigelse
Kvinder visiteres til at få en mentor - 1 time uegntligt
Mentor er altid en person, der er ansat i Ringsted Kommune
Mentorerne kommer fra samtlige forvaltninger
Mentorerne får diplommodul i familieterapi og den løsningsorienterede samtale
Fælles mentorgruppe, der videndeler - skaber et bedre samarbejde generelt i kommunen!
Den personlige kontakt gør forskellen
Silkeborg Kommune:
Nyelandshuset
Inklusionskriterie: 'Særligt sårbare gravide/mødre'
Eksisteret i 10 år.
Individuelt og grupper:
1. Den personlige kontakt til fagperson
2. Netværksskabelse med ligesindede
"Et særligt sted": Nyelandshuset er ikke som resten af kommunen...
Har data - men ikke krydset med, hvordan det er gået kvinderne.
Assens Kommune:
Småbørnskonsulenter
Seks småbørnskonsulenter i kommunen
Skræddersyet uddannelse for sundhedsplejersker med fokus på sårbare gravide eller nybagte mødre
Sikrer individuel vejledning
Samarbejder desuden med jordemoder, familieterapeut, dagplejer/vuggestuer o.a. i et særligt tværfagligt småbørnsteam
Sundhedsplejersker eller småbørns-konsulenter som mentorer
Formulere fælles mål
Udvikle fremtidens indsatser for sårbare gravide og deres børn - tænke ud af boksen!
Væsentlige deltagere vil være repræsentanter for: Sundhedsstyrelsen; Social-, Børne- og Integrationsministeriet; KL; Danske Regioner; PLO; FS for Sundhedsplejersker; Frivillige organisationer, praktikere; fageksperter o.a.
'Aktuelt bedste viden' - Mange indsatser, lav grad af viden om, hvad der virker (bedre end andet)
Markante lokale og regionale forskelle - anbefalinger tolkes forskelligt og efterleves i variende grad
Udfordringer ift koordination på alle niveauer - både mellem social- og sundhedssystemet, mellem regioner og kommuner, mellem kommunale forvaltninger og mellem frivillige og off. tilbud
Behov for vurdering af investeringspotentiale - kommunaløkonomiske effekter.
Sundhedsstyrelsen
2013-16
Socialstyrelsen 2010-13
Nu i drift
Hvorfor (ikke) NFP?
Et par dilemmaer:
Sundhedsplejen særlige rolle i det kommunale system
Manglende viden om sammenhæng ml indsats og effekt - brede målgrupper
Mere identifikation end indsats?
Fokus på barnets sundhed og/eller moderens sociale situation
Full transcript