Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Petőfi Sándor: János vitéz

No description
by

Judit Juhasz

on 4 January 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Petőfi Sándor: János vitéz

Petőfi Sándor: János vitéz
1. fejezet: kiindulópont
4. fejezet:
bonyodalom

"Mikor a patak vize tükörré lett,
Melybe ezer csillag ragyogása nézett:"
5. fejezet
"Mikor a nap fölkelt, s a holdat elküldte,
A puszta mint tenger feküdt körülötte;"
8-9. fejezet
"Nos, hát ment a sereg, csak ment, csak mendegélt,
Tatárországnak már elérte közepét;"
"Kutyafejű tatár népek fejedelme
A magyar sereget ekkép idvezelte:"
2. fejezet
"Az idő aközben haladott sietve,
A patak habjain piroslott az este."

3. fejezet: bonyodalom
"A nap akkor már a földet érintett,
Mikor Jancsi a nyájt félig összeszedte."
6. fejezet
"Az idő járása éjfél lehetett már,
Mikor szemébe tünt egy pislogó sugár."
7. fejezet: fordulat
"Jancsi már hetedhét országon túl jára, Nem is igen gondolt a zsiványtanyára;"
"Tüzesen süt le a nyári nap sugára
Az ég tetejéről a juhászbojtárra."
Versformája: ütemhangsúlyos verselés, felező tizenkettes:

Rímei páros rímek:
„Szivemnek gyöngyháza, lelkem Ilus
kája
! ” a
Kukorica Jancsi így szólott hoz
zája
a
„Pillants ide, hiszen ezen a vi
lágon
b
Csak te vagy énnekem minden mulat
ságom
." b
Szereplők: Kukorica Jancsi és Iluska
Idill: a szerelmesek boldogsága és nyugalma
Új szereplő: a gonosz mostoha
"Becstelen teremtés! gyalázatos pára!
Ilyet mersz te tenni világnak csúfjára?"
"Ha nem akarja, hogy felgyujtsam a házát,
Meg ne illesse kend ezt a szegény árvát."
"Elpusztulj előlem, többé ne lássalak!"

Új szereplő: a gazda.
1. fordulat: Jancsinak el kell hagynia a falut:
"Elváltak egymástól, mint ágtól a levél;"
Fogalmak: hasonlat, metafora, párhuzam.
1. próbatétel: átvészeli a vihart.
Fogalmak: megszemélyesítés, leírás.
Az első próbatétel, amelyben bátorságra és jóságra van szükség: megállja a helyét.
A földönfutóból magyar huszár lett.
Taljánországban:
"Aztán meg, ha fáztak, hát kapták magokat,
Leszálltak s hátokra vették a lovokat."
"Oly hamar támadott az égiháború,
Mily hamar Jancsinak sorsa lett szomorú."
"Istenem teremtőm! mit beszélek én itt?
Zsiványoknak vigyem el átkozott pénzit?"
"Csillagokat rúgott szilaj paripája,
Mikor Jancsi magát fölvetette rája,"
10. fejezet
"Ekképen jutottak át Lengyelországba,
Lengyelek földéről pedig Indiába;"
Mesetérkép:
"Ezer a szerencséd, te gonosz mostoha,
Hogy nem tudom, melyik kinek a csillaga;"
11. fejezet
"A franciák földje gyönyörű tartomány,
Egész paradicsom, egész kis Kánaán,"
"Mikor a magyarság beért az országba,
A törökök ott már raboltak javába';"
"De holnap azután, mihelyt fölkel a nap,
Visszafoglaljuk mi vesztett országodat."
12. fejezet
"Országodból tovaűzzük ellenséged,
S elfoglalhatd újra a királyi széket."
"Kedves szabadítóm! nem kérdezem, ki vagy?
Csak annyit mondok, hogy hálám irántad nagy.
Háladatosságból én mindent megteszek,
Hogyha kedved tartja, feleséged leszek."
13. fejezet:
a legnagyobb fordulópont.
A történet közepe.
"Én a te nevedet másnak keresztelem,
Mától fogva neved János vitéz legyen."
Fogalmak: jellem, humor, a történet ideje.
Jellem:
"Homlokodra teszem a fényes koronát."
"Köszönöm szépen a kelmed jó'karatját,
Amely reám nézve nem érdemlett jóság;
Egyszersmind azt is ki kell nyilatkoztatnom,
Hogy én e jóságot el nem fogadhatom."
"...Szólt kibékülve a tatár fejedelem,
De még meg is írta az úti levelet,
Hogy senki se bántsa a magyar sereget."
Full transcript