Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Édes Anna (copy)

No description
by

Hargitai Bea

on 22 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Édes Anna (copy)

Realista
részletező leírások tárgyilagossága
egyén-közösség kapcsolatának ábrázolása
egyenes vonalú cselekmény
jellemzések részletessége
hősei hétköznapi emberek
alapvető eszköze: tipizálás
motivált szereplők - lélektani realizmus
Anna és Jancsi kapcsolata sablonszerű, de játékosság, feszültség, különös atmoszféra van benne
Anna érzelmi vákumába elemi erővel robban be a szerelem, most nő lehet
minden érzelmet makacsul őriz (gesztenye, pénz, trombita)
Jancsi előre eltervezte, számára nem jelent semmit
Édes Anna
1. fejezet:
Történelmi-politikai háttér
A világ kaotikus
A politikát elutasító, ironizáló szemléletmód
Pletyka- és legendaképzés minden hiteltelen és viszonylagos
20. fejezet:
Kosztolányi körüli szóbeszéd, pletyka, legendaképzés
Hiteltelenítés, érték-elbizonytalanítás
A tettek, az értékek és az ítéletek is viszonylagosak
Több réteg
Alaptéma: egy cselédlány látszólag minden ok nélkül meggyilkolja munkaadóit
Társadalomrajz
Lélektani regény
Krimi, de nem a gyilkosság vagy a nyomozás áll a középpontban
Kosztolányi: Édes Anna
(1926)

Nyelvvesztés: Anna nyelvi elidegenedettsége: nem szavakkal, hanem a munkával kommunikál
úri középosztály zsargonja, szókincse
olyanná faragta Annát, ahogy elképzelte a tökéletes cselédet
közben elvette önállóságát, önbizalmát, önbecsülését
elvágta a külvilághoz fűződő kapcsolatait is
kisajátította magának
szerette őt a maga módján ~ elnyomás
Rezonőr: az író szócsöve (kommunizmusról, emberiségről, politikáról)
az egyetlen, akinek a szemében Anna ember
ő fogalmazza meg a gyilkosság okát: "cudarul bántak vele"
ő mondja ki a regény végső tanulságát: nincs intézményes megoldás a kiszolgáltatottságra, a megaláztatásra
csak egy dolog lehetséges: az irgalom, a keresztény humanizmus
de épp ez nincs jelen a regény világában
19-20. - Ítéletek - befejezés
15-18. - Menekülés a házasságba- kudarc- gyilkosság
11-14. - Anna és Jancsi románca
7-10. - Anna beilleszkedése
Késleltetés: Anna csak a 6. fejezetben
jelenik meg
ki van zárva a regény 1/3-ából
20. fejezet: Kosztolányi
1. fejezet: Kun Béla
Vizyné:
"Az én Annám"
Úrfi és cselédlány
Vizyék
A piskóta-teszt
Ficsor
Nagy Dóra elmetérképe
Fotók Fábri Zoltán filmjéből
Háttér, keletkezés
Kosztolányiné ötlete: a tökéletes cseléd

1. vh. utáni helyzet
Tanácsköztársaság (Kommün, Kun Béla)
Trianon
felfordult világ
cselédség intézménye: kereslet-kínálat, kötelességek és előnyök
az úri középosztály élete
SZERKEZET
Keretes
TÉMA
1- 6. - Háttér, színhely, karakterek
Idő
1919. július 31-től 1922 őszéig
A gyilkosság: 1920. május 28-29.
(június 4. Trianon)
Helyszínek
Zárt tér: Vizyék háza
A 2 nőnek nincs kapcsolata a külvilággal
Néha az utca
A férfiak kiléphetnek
Szereplők
Moviszter doktor
Beszélő név: Édes Anna ~ édesanya (gyerekmotívum: Bandika, Piroska, csirke, Jancsi, Báthory úr kislánya, magzatelhajtás)
nem ismerjük meg a bensőjét, gondolatait, érzéseit
csak a tudattalan, ösztönös reakcióit látjuk
ő sem ismeri/érti saját magát
Jellemző rá:
árvaság
otthontalanság, idegenség
elszigeteltség
kommunikációképtelenség, eltérő nyelvi kód
szegénység (anyagi és kommunikációs)
Vízyéknél változik meg
előtte egészséges és tiszta lelkű volt
nem bírja megszokni (émelyeg, Kornél név, bagoly)
munka - az önkifejezés egyetlen lehetősége számára
személyisége beszűkül
leépülése fokozatos: új hely, bánásmód, szerelem, magzatelhajtás, házasság megtiltása, estély

Vizy Kornél:
az úri középosztály tagja
magasrangú hivatalnok
legfontosabb a karrierje
kívül is van élete, kapcsolatai
csalja a feleségét
a cselédekkel közömbös
Zárt világban él, kifelé alig van kapcsolata (szeánszok)
sérült személyiség: kislánya meghalt
keserű, hisztérikus
nyugtatókat szed
unatkozó úriasszonyok élete
a cselédkérdés pótcselekvés
Meghunyászkodó kisember
a fölötte állókkal alázatoskodik
az alatta állókkal kegyetlen
csak a saját sorsa fontos, fél, kiszolgáltatott
ez teszi ellenszenvessé
Patikárius Jancsi
Van kapcsolata a külvilággal
elkényeztetett ficsúr
infantilis és önző
"felesleges ember"
elindítja Anna tragédiáját
végül elzüllik

NARRÁCIÓ
Külső nézőpont, E/3 elbeszélő
nem omnipotens, nem mutatja a belső folyamatokat
ironizál >> távolságtarás
gyakorító elbeszélés = 1x mondja el azt, ami folyamatosan történik >> monotonitás
nem mutatja a főszereplő gondolatait, érzéseit, csak érzékeléseit (pl. szagok)
nézőpontváltás: a szerelmi kalandot Jancsi nézőpontjából látjuk
NYELVEZET
STÍLUS,
MOTÍVUMOK
Gyerekmotívum
Előreutalások:
gyógyszerek
kés, vér (csirke, a kezét elvágja)
evés (piskóta)
kutya (szaglás, kiszolgáltatottság)
a végén ironikus: kutyaugatás

ÉRTELMEZÉSI LEHETŐSÉGEK
Pszichológiai: Kiismerhető-e az ember, felismerhető-e a szándék a tettekben? Átveheti-e az irányítást a tudattalan az ego fölött?
Társadalmi: Megoldható-e a szegénység, kiszolgáltatottság kérdése?
Vallási: Megvalósulhat-e "Krisztus országa" a földön?
Erkölcsi: Megítélhető-e az ember, ha körülötte a világ is átláthatatlan és kaotikus? Van-e abszolút igazság, abszolút erkölcs?
A mintacseléd-szerep elnyelte benne egykori egyéniségét
külső jelek: megcsúnyult, hullott a haja
belső: megfáradt, "elzsibbadt benne valami"
mindezt nem tudatosítja magában
nem érez haragot Vizyné iránt, sőt, inkább részvétet
menekülési kísérlete (házasság) nem sikerül
nem kilép, hanem kitör a számára elfogadhatatlan élethelyzetből
a bűntettnek nincs konkrét oka
A film
sűrít
kiemel
vizuálisan is értelmez:
pl. Külső: a 2 nő ruhája egy jelenetben egyforma (Anna ünneplője és Angéla házi ruhája) -> talán nincs is akkora különbség belül sem?
Álom (-szerű) jelenetek
Szerkezet
Full transcript