Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

3h De Tweede Wereldoorlog

No description
by

Yann Jousson

on 4 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 3h De Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog
Wat waren de doelen van Hitler?
Hitler had de Duitsers beloofd om van Duitsland weer een groot en machtig land te maken. Zijn Derde Rijk (1e Heilige Roomse rijk, 2e het keizerrijk van Wilhelm II) zou 1000 jaar bestaan. Daarvoor had hij een aantal doelen gesteld die hij nauwkeurig in zijn boek; Mein Kampf had genoteerd.
Toch hielden de geallieerden (Frankrijk en Groot-Brittannië) hem niet tegen. Ze hoopte dat Hitler geen oorlog zou starten als hij zijn zin zou krijgen, ze waren zelf nog niet klaar voor een oorlog en Duitsland was een goeie buffer tegen de enge communisten uit Oost-Europa.
Het eerste doel om van Duitsland een groot en machtig rijk te maken was
Lebensraum
. Letterlijk betekend dat levensruimte. Om niet afhankelijk te zijn van het buitenland moest Duitsland al haar grondstoffen zelf in haar bezit hebben. (autarkie) --> logisch vanuit het nationalisme. Waarom?
Het tweede doel voor Hitler was het verenigen van alle Germaanse volkeren in één rijk. Dit noemen wij
Heim ins reich
. Om dit te bereiken ondernam Hitler de volgende stappen:
1. Het inlijven van Oostenrijk bij Duitsland in 1938 -->
de Anschluss
2. Het manipuleren van de geallieerden om het Sudetenland (deel van Tsjecho-Slowakije) bij Duitsland te annexeren. --> september 1938
Hoe verliep WO II in Europa?
De appeasementpolitiek van de geallieerden had gefaald. In maart 1939 bezetten de Wehrmacht heel Tsjechië en werd Slowakije een vazalstaat van Duitsland.
Adolf Hitler had geleerd van de Eerste Wereldoorlog en sloot daarom een niet-aanvalsverdrag met de Sovjet-Unie van Jozef Stalin. Het Molotov-Ribbentroppact. Wat voorkwam Hitler hiermee?
In dit niet-aanvalsverdrag stond dat Duitsland en de Sovjet-Unie Polen zouden verdelen. In Augustus 1939 begon Hitler zijn aanval op Polen. op 3 september 1939 verklaarden Groot-Brittannië en Frankrijk aan Duitsland de oorlog en was WO II een feit.
Het Poolse leger kon geen stand houden tegen de militaire tactiek van de Duitsers. De zogenaamde Blitzkrieg. Een grote aanval met veel modern oorlogsmateriaal (tanks en vliegtuigen)
Deze zelfde tactiek paste Hitler toe in West-Europa. In april 1940 viel hij Denemarken en Noorwegen binnen. In mei 1940 begon hij zijn aanval op Nederland, Belgie en Frankrijk. Na 6 weken was heel West-Europa, op Engeland en Spanje na, onder de Duitse bezetting.
Na de overwinning op Frankrijk begon de 'Battle of Brittain'. Het lukte Duitsland niet om Groot-Brittannië te verslaan.
Na de succesvolle aanval op West-Europa richtte Hitler zijn aandacht op de Sovjet-Unie. De Olievelden in Zuid-Rusland en de 'graanschuur' van Oekraïne waren voor zijn
Lebensraum
essentieel. In juli 1941 starten hij operatie Barbarossa.(een keizer van het Heilige Roomse Rijk).
Het aanvalsplan liep vast door de vroeg invallende winter. Hitler moest zijn plan uitstellen.
In 1941 viel Japan (bondgenoot van Duitsland) de VS aan bij de aanval op Pearl Harbor (een marinehaven van de VS). Als gevolg hiervan verklaarde de VS de oorlog aan Japan en haar bondgenoten. Dus ook aan Nazi-Duitsland. Hierdoor kregen de geallieerden er een sterke bondgenoot bij.
Van 22 augustus 1942 tot en met februari 1943 vond de slag om Stalingrad plaats. Stalin was vast besloten om 'zijn' stad te behouden. Het was de eerste militaire nederlaag van Adolf Hitler en vanaf dit moment was Duitsland in de verdediging.
Pas op 6 juni 1944 opende de geallieerden een 'westfront' in Normandië. D-day: landing van geallieerden soldaten op de kust van Normandië.
Vanaf dat moment begon de geallieerden opmars ook in West-Europa. Snel werd Duitsland aan alle kanten verslagen tot uiteindelijk op 7 mei '45 Duitsland capituleerden
Waarom kon Nederland niet neutraal blijven in WO II?
Tijdens de Eerste Wereldoorlog had Nederland al ingezet op neutraliteit. Nederland is traditioneel een handelsland. Oorlog gaat slecht samen met handel.
Ook in de Tweede Wereldoorlog hoopte Nederland neutraal te kunnen blijven. Helaas had Duitsland andere plannen en werd Nederland op 10 mei 1940 aangevallen door het Duitse leger.
Het leger van Nederland was niet opgewassen tegen het moderne Duitse leger. Slechts op een aantal plaatsen wisten de Nederlanders tegen te houden. Maar waarom werd Nederland aangevallen?
1. De Rotterdamse haven en de 'open' Nederlandse kust waren een gemakkelijke toegang voor de geallieerden om op het Europese continent te landen.
2. Voor een aanval op Frankrijk was een doorgang via het noorden nodig. Volgens het Von Schlieffenplan!
Start Duitse inval 10 mei 1940.
Wehrmacht: modern, groot, veel materiaal (tanks en vliegtuigen)
Leger NL: ouderwets, niet groot, weinig voertuigen. Veel nog met de fiets. Niet investeren tijdens crisis.

Toch stand houden bij Grebbelinie en de Afsluitdijk.
Bombardement Rotterdam 14 mei en dreiging voor nog meer steden. 15 mei 1940 capitulatie.
Op 13 mei 1940 ging koningin Wilhelmina naar Londen met haar regering.
De Duitsers konden het ambtenarenapparaat zo overnemen. Dit deden zij ook. Als hoogste bestuurder van Nederland werd Arthur Seyss-Inquart aangesteld. Hij kreeg van Hitler 2 taken.
Taak 1: Het Nederlandse volk overtuigen van de idealen van het nationaalsocialisme. (vriendelijke houding tov Nederlanders)
Taak 2: De Nederlandse economie afstellen op de Duitse oorlogseconomie.
Welke keuze maak jij?
Na de bezetting veranderde er weinig voor de meeste Nederlanders. Iedereen behield zijn baan en inkomen en het dagelijkse leven ging zijn normale gang. Behalve voor de Joden natuurlijk!
Pas toen Hitler de Sovjet-Unie aanviel (welk jaar?) en zeker na de nederlaag bij Stalingrad (jaartal?) verhardde de Duitse bezetting.
Alles stond in het teken van de Duitse oorlogsindustrie. Mannen werden niet langer gevraagd om in Duitsland te gaan werken. Ze werden verplicht. Om deze arbeitseinsatz te ontlopen doken veel Nederlandse mannen onder.
Vanaf 6 juni '44 waren de Duitsers ook in West-Europa in de verdediging. Eind 1944 bevrijden de geallieerden het zuiden van Nederland. Hun opmars werd bij Arnhem gestopt.
De bevrijding van Nederland was een slag om de grote rivieren. De militaire operaties van de geallieerden om dit te bereiken waren 'Market' en 'Garden'. De opmars verliep voorspoedig totdat er bij Arnhem problemen ontstonden. De Duitse tegenstand was groter dan verwacht. Helaas waren parachutisten en wapens op verkeerde plaatsen geland en kwamen daardoor in de handen van de Duitsers. Operatie Market Garden stokte bij Arnhem en Nederland boven de Rijn bleef nog een aantal maanden bezet.
Als wraak op de actie van het Nederlandse verzet stopte de Duitsers alle transport van voedsel en brandstof naar de steden. De Winter van 1944-1945 staat daarom bekend als de Hongerwinter waarin 20.000 mensen omkwamen van de honger. Mensen maakte onzekere honger tochten om aan voedsel te komen. Ook bloembollen werden als voedsel gebruikt.
Op 5 mei 1945 werd uiteindelijk ook de rest van Nederland bevrijd.
Tijdens de bezetting namen verschillende Nederlanders een andere rol aan. We onderscheiden de volgende drie:
1. Collaboratie --> meewerken met de Duitse bezetters
2. Accommodatie --> je aanpassen aan de situatie. Meestal uit angst om 'gepakt' te worden.
3. Verzet --> De Duitsers tegenwerken. Dit kon actief, sabotage, illegale kranten etc. Maar ook passief zoals luisteren naar Radio Oranje of het lezen van illegale krantjes.
Wat is de Holocaust?
Voor de nazi's waren joden 'untermenschen'. Adolf Hitler vond dat de joden het meest schadelijke 'ras' op aarde. Nadat Hitler aan de macht kwam (jaartal?) werd het voor joden snel ondragelijk in Duitsland. Vele joden vluchtte weg. Enkele van die joden hadden nog voor Duitsland gevochten in de Eerste Wereldoorlog.
De 'maatregelen' die de nazi's tegen de joden namen waren:
- propaganda tegen de joden
- beroepsverbod
- verbod openbare plaatsen
- vanaf 1935 invoering van rassenwetten.
- 7 november 1938 Kristallnacht

Na de Kristallnacht werden Duitse joden opgesloten in concentratiekampen. Na de veroveringen van Duitsland werden ook de anti-joodse maatregelen in de bezette gebieden ingevoerd. De joden werden verplicht zich te melden. Ze moesten een jodenster dragen. Joden moesten hun huizen verlaten en in een getto gaan wonen.
De eerste vormen van genocide (volkerenmoord) vonden plaats in Oost-Europa. Het moorden van joden met kogels was te langzaam en kostbaar voor veel nazi-kopstukken. Tijdens de Wannsee-conferentie '42 werd de definitieve oplossing van het 'joodse vraagstuk' bedacht. De Endlösung bestond uit vernietigingskampen en doorvoerkampen om zo de joden systematisch uit te roeien.
Toen bleek dat Duitsland de oorlog ging verliezen stopte de Nazi's niet met hun praktijken. Concentratiekampen werden overhaast afgebroken en de gevangenen moesten te voet richting 'Duits' gebied lopen. Dit noemen wij de dodenmarsen. Iedereen die niet mee kon werd geexecuteerd.
De Holocaust heeft in Nederland uiteindelijk 104.000 van de 107.000 gedeporteerde joden vermoord.
Japan was lange tijd afgesloten van het Westen. (behouden van eigen cultuur). VS wilde markt uitbreiden en dwong Japan in 1853. Grote vernedering en Japan begon industrialisatie en modern leger. Werd daardoor een grootmacht. Versloeg China 1895 en Rusland 1905 (!) Voor verdere industrialisatie zijn grondstoffen nodig. (niet veel in Japan). Economische crisis van jaren '30 maakte dit tot grote noodzaak. Angst bij Franse en Britten voor hun kolonien. Wapenwedloop met VS.
1940 Bondgenootschap met Duitsland en Italie omdat ze zo kolonien konden grijpen van Frankrijk en Groot-Brittannie. In 1941 bezit van Frans Indochina.
Wat gebeurde er buiten Europa in WO II?
In de hoop de VS af te schrikken en totale controle in Azie te krijgen viel Japan de VS aan in 1941. De VS sloot zich echter aan bij de geallieerden en verklaarde zo dus Japan en Duitsland de oorlog.
De strijd tegen de Japanners was lastig. Voor een Japanse soldaat was het eervoller te sterven in de strijd dan om zich over te geven.
Dit eergevoel en nationalisme ging zo ver dat zelfs kamikaze-piloten werden ingezet.
Na de Atoombommen op Hiroshima en Nagasaki gaf Japan zich uiteindelijk over. Wellicht waren deze bommen niet nodig... De VS zouden nieuwsgierig zijn geweest naar hun nieuwe wapen.
Tijdens WO II was de Nederlandse kolonie Nederlands-Indie bezet door Japan. Japan had grondstoffen en arbeiders nodig. Met behulp van de nationalisten wisten zij de Nederlanders te verslaan. Vele Nederlanders kwamen in Jappenkampen en deden daar dwangarbeid. Zoals de Birmalijn
Suriname hielp de geallieerden door de levering van bauxiet, een grondstof voor alluminium. De Antillen leverden brandstof.
Heeft WO II nu nog invloed?
Na WO I was de Volkenbond opgericht. Deze was duidelijk mislukt. Na WO II werd er opnieuw geprobeerd een internationale organisatie op te richten die vrede in de wereld zou bewaren. Dit werd de Verenigde Naties.
Nog altijd kunnen de VN geen besluiten niet afdwingen. Een onderdeel van de VN kan dit wel. Dit is de veiligheidsraad. In de veiligheidsraad zitten 5 permanente leden met een vetorecht.
De 5 vaste leden van de veiligheidsraad zijn:

1. de Verenigde Staten
2. Rusland (Sovjet-Unie)
3. Groot-Brittannie
4. China
5. Frankrijk
De VN kent nog meer organisaties zoals UNICEF en het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.
In Nederland herdenken we ieder jaar nog de Tweede Wereldoorlog. Op 4 mei herdenken we alle oorlogsslachtoffers van het Koninkrijk der Nederlanden sinds het uitbreken van WO II.
Op 5 mei vieren we in Nederland de vrijheid.
Moet we dit blijven doen?
Full transcript