Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ugdymo proceso organizavimas pagal mokinių mokymosi stilius

No description
by

Diana Sestoke

on 1 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ugdymo proceso organizavimas pagal mokinių mokymosi stilius

Ugdymo proceso organizavimas
pagal mokinių mokymosi stilius

Girdimasis mokymosi stilius
Klausytojai informaciją įsisavina
skaitydami, klausydamiesi,
diskutuodami, bendraudami, girėdami
muziką, stebėdami vaidinančius žmones.
Jie labai kalbūs,
lengvai įsimena tai, ką girdi ir skaito.
Šių mokinių yra gera girdimoji atmintis.
Mėgsta garsiai skaityti ir
klausytis garsiai skaitomų istorijų.
Mokydamiesi garsiai skaito arba
„kalbasi su savimi“, aiškiai skiria ir
moduliuoja garsus, kad pabrėžtų
mintį. Dažnai tokie mokiniai kalba
greitai, kintančiu tembru.
Regimasis mokymosi stilius
Mes neturime vienodų talentų,
bet mes visi galime turėti vienodas
galimybes juos plėtoti.
John F. Kennedy
Regėtojai informaciją įsidėmi
matydami, stebėdami. Jie gerai
įsimena regėto vaizdo detales.
Žinias ir įgūdžius geriausiai šie
mokiniai įsisavina per vaizdines
priemones, spalvas ir pan.
Geriausiai jie išmoksta tai, ką mato ar
gali įsivaizduoti. Tardami žodžius,
regėtojai mato vaizdinius bei jų
sudedamąsias dalis. Dažnai kalba
aukštu tonu, kartais greitakalbe,
gestikuliuoja akių lygyje, siekia
būti pastebėti.
Kinestetinis
mokymosi stilius

Lytėtojai mokosi ir pažįsta
aplinką tiesiogiai lytėdami ar konkrečiai
veikdami. Jiems reikia patiems
aktyviai dalyvauti mokyme,
praktiniuose užsiėmimuose. Lengvai
prisimena įvykius, susijusius
su jausmais ir pojūčiais. Lytėtojų
kalbėjimas lėtas, balsai gilūs.
Kalbinių priemonių meniu:
Kalbinių priemonių meniu. Ką nors papasakokime, tuo siekdami paaiškinti...
Surenkime debatus kokia nors tema...
Skatinkime mokinius kurti eilėraščius, mitologinius
pasakojimus, legendas, trumpas pjeses ar rašyti straipsnius.
Apysaką ar novelę susiekime
su aktualia problema...
Ką nors vaizdžiai pristatykime...
Klasėje aptarkime... Kartu su mokiniais
parenkime radijo pokalbių programėlę
kokia nors tema... Siūlykime mokiniams parašyti dienoraštį, parengti lankstinuką ar sudaryti žodynėlį... Leiskime mokiniams sukurti kokį nors moto... Įrašykime ką nors į kompaktinę plokštelę
ar kitą laikmeną... Surenkime interviu su... apie... Pasiūlykime mokiniams parašyti laišką apie...
Panaudokime naujas rašymo technologijas...
Vizualinių priemonių meniu:
lentelės, žemėlapiai, diagramos ir kt. Suorganizuokime skaidrių, vaizdo medžiagos, fotoalbumo peržiūrą. Skatinkime mokinius
kurti plakatą, apipavidalinti skelbimų lentą ar nutapyti paveikslą...
Pasiūlykime mokytis, naudojantis
tam tikra atminties schema.
Leiskime mokiniams kurti meno kūrinį,
per kurį...
Skatinkime parengti architektūros brėžinius, kuriais...
Kartu su mokiniais kurkime reklaminius
stendus. Siūlykime atvaizduoti įvairių dydžių ir formų daiktus, spalvinėmis priemonėmis
– kokį nors procesą. Leiskime ką nors nupiešti, iliustruoti, nutapyti, išskaptuoti...
Norėdami ką nors nuveikti, naudokime
kurią nors technologiją.
Kinestetinių priemonių meniu
:
Leiskime mokiniams vaidinti ar ką
nors pamėgdžioti, imituoti... Siūlykime
sukurti žingsnelius šokiui,
kokį nors žaidimą ant grindų...
Išeikime į gamtą, kur atliksime įvairias
užduotis. Išnaudokime fiziškai
pasirengusio žmogaus savybes,
siekdami ką nors pademonstruoti.
Suorganizuokime kieno nors gaudynes.
Pasiūlykime mokiniams
sukurti maketą. Naudokime molį,
plastiliną ir t. t., taip siekdami
parodyti, kad...
Pasirinkime technologiją,
kuria sieksime tam tikrų tikslų.
Full transcript