Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KE1 - 4. Ainemäärä ja konsentraatio

No description
by

Hanna Toikka

on 19 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KE1 - 4. Ainemäärä ja konsentraatio

isotoopit, alkuaineen suhteellinen atomimassa, mooli, moolimassan laskeminen, ainemäärä, konsentraatio, liuosten valmistus ja laimennus
4. Ainemäärä ja konsentraatio
Kuinka monta kappaletta on yksi tusina ja yksi tiu?
Mitä tapahtuu sokeriliuoksen väkevyydelle, kun liuoksen tilavuus kaksinkertaistetaan lisäämällä vettä?
Mitä tapahtuu suolaliuoksen väkevyydelle, kun liuos kiehuu avonaisessa astiassa?
Miten eri juomien pitoisuuksia voidaan ilmoittaa?
Miten valmistat litran mehua, kun mehupullon etiketissä on ilmoitettu laimennussuhteeksi 1 osa mehua ja 3 osaa vettä?
Miten teet yhden litran laimennoksen sellaisesta mehusta, jossa laimennussuhde on ilmoitettu seuraavasti: 1 osa mehua ja 4 osaa vettä?
POHDINTAA
Atomin rakenne ja alkuaineen suhteellinen atomimassa
Atomi koostuu
ytimestä: positiivisesti varautuneet
protonit
+ varauksettomat
neutronit
=
nukleonit
elektronipilvestä: negatiivisesti varautuneet
elektronit
Alkuaineista
Järjestysluku
(Z): protonien lukumäärä ytimessä
Isotoopit
ovat saman alkuaineen atomeja, joilla on sama määrä protoneja, mutta
eri määrä neutroneja
Massaluku
(A): protonien lukumäärä + neutronien lukumäärä
Atomin rakenne
on saatu laskettua huomioimalla
esiintyvien isotooppien atomien massat
isotooppien suhteellinen runsaus luonnossa
Alkuaineen suhteellinen atomimassa
A
r
kirjantunnus
SI-järjestelmän perusyksikkö
kuvaa tarkasteltavien hiukkasten lukumäärää
Mooli
Avogadron vakio
kertoo yhdessä moolissa olevien hiukkasten lukumäärän
kirjaintunnus
arvo 6,022 * 10
N
A
23
1
mol
Kuinka paljon on mooli ainetta?
= yhden moolin massa grammoina
Moolimassa (M)
yksikkö g/mol
yhdisteille lasketaan kemiallisen kaavan perusteella:
Esim.
Metaanin CH moolimassa:
4
M(C) =
M(H) =
12,01 g/mol
1,008 g/mol
M(CH ) = 12,01 g/mol + 4 * 1,008 g/mol = 16,042 g/mol
4
yksikkö: mooli (mol)
voidaan laskea usealla eri tavalla:
Ainemäärä (n)
1. Jos tiedetään tarkasteltavien
hiukkasten lukumäärä
, voidaan ainemäärä laskea
Avogadron vakion
avulla:
n =
N
N
A
N = hiukkasten lkm
N = Avogadron vakio
A
2. Jos tunnetaan
massa
, voidaan ainemäärä laskea
moolimassan
avulla:
n =
m
M
m = massa
M = moolimassa
ESIM.
Laske kupari(II)nitraatin Cu(NO ) ainemäärä näytteessä, jonka massa on 3,15g.
3
2
M(Cu(NO ) )=
3
2
63,55 g/mol + 2 * 14,01 g/mol + 6 * 16,00 g/mol
= 187,57 g/mol
n(Cu(NO ) =
m(Cu(NO )
3
2
M(Cu(NO )
3
2
=
3,15 g
187,57 g/mol
= 0,01679... mol
Vast. 0,0168 mol
3
2
Konsentraatio (c)
Laske aineiden massat.
= liuenneen aineen ainemäärä litrassa liuosta
yksikkö mol/l tai mol/dm
3
c =
n
V
n = ainemäärä
V = tilavuus
a) 0,30 moolia suolaa NaCl
b) 20 grammaa suolaa NaCl.
ESIM.
Laske makkarakeiton (V=5,0l) suolakonsentraatio, kun siihen on liuotettu
a)
c =
n
V
n(NaCl) = 0,30 mol
V = 5,0 l
c =
0,30 mol
5,0 l
= 0,060 mol/l
Vast. makkarakeiton NaCl-konsentraatio on 0,060 mol/l
b)
m(NaCl) = 20 g
V = 5,0 l
M(NaCl) = 22,99 g/mol + 35,45 g/mol
= 58,44 g/mol
n(NaCl) =
m(NaCl)
M(NaCl)
=
20 g
58,44 g/mol
= 0,34223... mol
c =
0,34223 mol
5,0 l
= 0,068446... mol/l
Vast. makkarakeiton NaCl-konsentraatio on 0,068 mol/l
Välineet:
Liuoksen valmistaminen
analyysivaaka, mittapullo ja mitta- tai täyspipetti
(=tarkat mittavälineet)
Lioksen valmistuksen vaiheet:
1. punnitseminen
2. liuotus
3. täyttö
4. merkitseminen
Liuoksen laimentaminen
laimennokset valmistetaan
mittapulloihin
laimennettavaa liuosta pipetoidaan tarkasti
täys- tai mittapipetillä
Ensin vesi, sitten happo, muuten tulee kemiston tappo!
c V = c V
1
1
2
2
Konsentraatiot ovat yhtä suuret.
Vasemmanpuoleisessa astiassa konsentraatio on suurempi.
Full transcript