Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Politiska system: Demokrati/diktatur

No description
by

Marianne Avander

on 26 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Politiska system: Demokrati/diktatur

Vem har makt att påverka?

Att kunna lösa problem och påverka andra

Människor med makt har olika maktresurser
Pengar
Utbildning
Medborgarskap
Kontakter
Yrke
Inflytande i media
....
Demokrati
Maktresurserna
Ekonomisk makt
– har den som har
pengar
och därmed kan påverka

Politisk makt
– har den som kan
bestämma
och därmed kan påverka

Militär makt
– har den som har och kan använda
vapen
och därmed kan påverka

Olika styrelseskick
Demokrati
Sätt att utöva makten:
Har den som kan få sina medmänniskor att göra något.
Ofta med hjälp av belöning eller bestraffning
(föräldrar, stat)
Politik
Hur ska vi göra när en fråga berör många människor och det samtidigt finns olika åsikter om vilken lösning som är bäst?

Det är vad politik handlar om!
- att lösa problemen

Vad är demokrati?
Demos = folk (grekiska)
Kratia = styre (grekiska)

Demokrati = folkstyre

Ett styrelsesätt
Sveriges styrelseskick är en

representativ demokrati

Våra
representanter
tar beslut i parlamentet (riksdagen)

Regeringen verkställer de beslut som fattas av parlamentet

----
----
Vad hände med er ö när:

Några inte ville bygga dammar?

Några inte ville gå till templet och vara med i den gemenskapen?

Några ville dela på resurserna med människorna på andra sidan ön och några inte ville det?

Hur löser man det?

Vem eller vilka ska fatta beslut i gemensamma frågor?
Hur ska beslutsfattandet gå till?
Vilka frågor är gemensamma och vilka är privata?
Hur mycket ska var och en bidra med till det som är gemensamt?

Politikens problem
Vad är makt?
Vad är det som gör att vissa har mer makt än andra?

Är en strukturell makt. För 50 år sedan hade man aldrig tänkt tanken att män skulle ta pappaledigt från sitt jobb för att vara hemma med sitt barn. Då var det naturligt att kvinnan var hemma

När tanken väckts – kan den bidra till en förändring
Makten över tanken:
Direkt makt:
Dagordningsmakt:
Har den som bestämmer vad man ska fatta beslut om.
Beslut fattas om DET – och inget annat.(massmedia)
Makten över tanken kan förtrycka.
Medborgaren kan tycka att det är naturligt med diktatur – eftersom den aldrig har ifrågasatts.

Diktatur
Demokratin uppstod i Grekland, i slutet av
500-talet f.Kr (ca 2500 år gammal)
Två demokratimodeller:
Phase 1
Direkt demokrati
Politiker frågar folket, vad de tycker

Genom folkomröstningar

Två system för att tillsätta och kräva ansvar av regeringar:
Alla röstberättigade
deltar i beslutsfattandet

Direkt – Utan mellanhänder
Direkt:
Indirekt
- Vanligast i Sverige

Våra representanter (riksdagen) fattar beslut

Phase 1
Makdelningsprincipen
Makt
Diktatur
Historiskt det vanligaste sättet att styra ett land

En eller ett fåtal personer styr efter sitt eget huvud
utan att ta särskild hänsyn till folkets önskemål

Demokrati utan mänskliga rättigheter en omöjlig kombination
Allmän och lika rösträtt. Alla har en röst och varje röst väger lika mycket

Allmänna, fria och hemliga val måste hållas regelbundet

Yttrande-, mötes- och tryckfrihet. Rätten att bilda partier och sprida sina åsikter

Rättssäkerhet. Alla ska vara lika inför lagen, ingen ska fängslas utan skäl.

Majoritetsbeslut. Majoriteten beslutar i viktiga frågor, utan att för den skull förtrycka minoriteters mänskliga rättigheter
Konstitutionen
I Sverige skyddas demokratin och de mänskliga rättigheterna genom grundlagarna
Hur styrs diktaturer?
Auktoritära – Regimen styr efter eget godtycke, ofta genom hot eller våld

Totalitära – Det finns bl a angiverisystem. Medborgarna förväntas ange varandra.

Propaganda – Styr skolan, massmedia och arbetsplatser.
Ofta äger staten dessa.

Nepotism – Medlemmar i familj, eller parti får fördelar

RF, kap 2, § 2
”Varje medborgare är gentemot det allmänna skyddad mot tvång att giva tillkänna sin åskådning i politiskt, religiöst, kulturellt eller annat sådant hänseende.”
RF, kap 2, § 4

”Dödsstraff får icke förekomma”

RF, kap 2, § 5
”Varje medborgare är skyddad mot kroppsstraff. Han är därjämte skyddad mot tortyr...”

RF, kap 2, § 7
”Ingen medborgare får landsförvisas eller hindras resa in i riket...”

RF, kap 2, § 10
”Straff eller annan brottspåföljd får icke åläggas gärning som icke var belagd med brottspåföljd, när den förövades...”

Mänskliga rättigheter
I diktaturer saknar folket de mänskliga rättigheter som vi tar för självklara

Med frihet kommer ansvar
Vi måste fostras in i en demokratisk kultur
Phase 1
1922 Rusdrycksförbud
1955 Högertrafik
1957 Tjänstepension
1980 Kärnkraft
1994 Medlemskap i EU
2003 EMU

Det är ganska ovanligt i Sverige

Har endast hänt sex gånger sedan demokratins införande 1921

Vet ni vilka frågor vi har folkomröstat om i Sverige?
Parlamentarism
Presidentstyre
Parlamentarism
Regeringen utses av parlamentet
måste ha majoriteten av ledamöternas stöd

Annars kan den avsättas av parlamentet

Regeringschefen kallas premiärminister eller statsminister
Han/hon utser övriga ministrar i regeringen

Presidenstyre
Folket, inte parlamentet väljer regeringschef

Regeringschefen kallas president

Presidenten utser sina ministrar

Har inget ansvar inför parlamentet

Dessa länder styrs ofta enligt maktdelningsprincipen

Lagstiftande
Dömande
Verkställande
Parlament
President
Domstol
Stiftar lagar
Beslutar om
budget
Verkställa lagar
Styra landet
Döma
Tolka lagar
Idén om maktdelningspricipen
Kom till på 1700-talet i och med upplysningen
Fick stort genomslag när USA bildades
Med maktdelning kan inget organ ensamt bestämma!
Oliktänkare fängslas och torteras utan laglig grund...

Det är inte alltid lagböcker som styr vad man inte får göra...

Regimkritiska tidningar censureras eller förbjuds

Folket inte får bilda föreningar hur som helst
inte heller politiska partier

Oftast tillåts bara ett parti

Demonstrationer är förbjudna

I en diktatur är det inte ovanligt att...
Schweiz
Enda landet med direkt demokrati.

Större beslut fattas genom folkomröstningar
ca 10-20/år
Vad finns det för fördelar med ett sådant system?
Dawit Isaak
http://www.freedawit.com/
Google byggde in spärrar – censur- i Kina. Kineserna kunde t.ex inte söka på tiananmen eller Falun gong. Detta ändrades 2010, sedan dess omdirigeras kineserna från google.cn till googl.hk (Hongkong)
Massakern på himelska fridens torg
När människan blev bofast, blev ofta en eller ett fåtal personer ledare för gruppen:

En kung = Monarki
En mäktig släkt = Aristokrati/oligarki
Generaler = Militärdiktatur
Religiösa ledare = Teokrati
Ett parti = Partidiktatur

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Innehåller t.ex. rätten till liv, frihet, allmän och lika rösträtt, yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet och rättssäkerhet.

Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Berör rätten till mat, bostad, hälsa, utbildning etc.

Skyddas av Förenta Nationernas konventioner:
Regler som gäller i demokratiska styrelseskick:
Regeringsformen
Tryckfrihetsförordningen
Yttrandefrihetsgrundlagen
Successionsordningen

Fundera på:
Folket
BESLUT
Folket
Representanter
BESLUT
Vad är typiskt för en demokrati?
Rösträtt
Friheter
Rättigheter
Allmän, lika och hemlig rösträtt
Alla vuxna medborgare får rösta

Alla röster väger lika tungt

Alla har lika många röster

Vad man röstar på ska vara hemligt och ingen ska kunna ta reda på vad du har röstat på

Valen ska vara regelbundna

Majoritetsprincipen ska gälla

Friheter
Exempel på friheter

Organisationsfrihet, ex bilda föreningar, klubbar, partier

Yttrandefrihet, att få säga vad man vill - uttrycka tankar, känslor och åsikter

Religionsfrihet, rätt att tro vad man vill

Dessa är en del av de friheter som finns nedskrivna i de mänskliga rättigheterna
Rättigheter
Alla medborgare har rätt till utbildning

Alla har rätt att vara förälskad i vem man vill

Alla har rätt att vara förälder

Dessa är en del av de rättigheter som finns i de mänskliga rättigheterna
Vad är mänskliga rättigheter?
Hur styrs ett demokratiskt land?
http://urskola.se/maktfaktorn/#/videoklipp
De mänskliga rättigheternas betydelse för demokratin
http://urskola.se/maktfaktorn/#/videoklipp
När är ett land demokratiskt?
http://urskola.se/maktfaktorn/#/videoklipp
http://urskola.se/maktfaktorn/#/demokrati-i-varlden
Hur står det till med demokratin i världen?
Kan man mäta demokrati?
Lista 7 saker/kännetecken som måste finnas för att ett land ska kunna kalla sig demokrati
Folket
BESLUT
X
I
Utvalda
Full transcript