Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tankesmedja för bybor i Rönnäs fjärding

No description
by

Magnus Holmberg

on 10 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tankesmedja för bybor i Rönnäs fjärding

Tankesmedja för bybor i Rönnäs fjärding
Nuläge
Inspiration
Idéer
Framtid
985
-18
19-64
65+
Lycka
Tibble
Ullvi
Hälla
Romma
Berg
Rönnäs
Hisvåla
Almberg
Almbergsbjörken
Kilen
Hoberg
Hackmora
Perhansbodarna
Hyttkvarn
"...dock ser vi fortsatta behov av att utreda framtida strukturella förändringar"
Vad, ur ditt partis perspektiv, krävs för att Ullvi skola ska få vara kvar, och inte ständigt vara hotad, på kort och lång sikt?
Vilken är er politiska inriktning avseende skolorna i Leksands kommun i allmänhet och Ullvi skola i synnerhet?
Styrka att Leksand kan erbjuda både små och stora skolor
Trafiksituationen har gjorts säkrare vid Ullvi skola
Kunna bedriva en bra pedagogisk verksamhet
Ha behöriga lärare i alla ämnen
Fler platser behövs i skolan, inte färre
För att bedriva en pedagogisk skola behövs ett visst antal barn
Ser inte de problemen i Ullvi med omnejd

Byskolorna en viktig del i utvecklingen av kommunen
Vill inte lägga ner byskolorna
Visionen med 18 000 invånare, potentialen i kommunens byar
Beror på antalet elever
Det bästa är att se till att det finns barn i byarna som fyller på i skolan
Gällande Ullvi ser det bra ut, verkar som antalet elever ökar framåt i tiden, positivt
Lägger inte ner någon skola då visionen är att öka antalet invånare, gärna med barnfamiljer
Byskolorna ska vara kvar!
Alla barn trivs inte i stora skolor, möjlighet ska finnas till mindre skolor
Forskning om skolnedläggningar, negativa följder, hämmar tillflytt-ningen, andra nedläggningar tex mackar, kollektivtrafik
Eventuell besparing genom nedlägg-ning av byskolor, sällan eller aldrig blir som förväntat på längre sikt
Elevminskningen enskilt viktigaste faktorn till behovet av strukturella förändringar i skolan
Ullvi skola är inte en isolerad ö, utan
en del av grundskolan i Leksand
Väljer prioritera lärare före lokaler
Väljer prioritera elevers målupp-
fyllelse före skolors geografiska
placering
För fler skolenheter och inte färre,
fler barn i kommunens grundskola
Inflyttning, fler barn föds, gå i grundskolan
En skola där större del av elevpengen går till undervisningsmiljön
En kvalitativ arbetsplats med tillgång till en attraktiv undervisningsmiljö
En bra arbetsplats för förberedelser och efterarbete
Kommer att föreslå fler strukturella förändringar
Öppna för idéer hur stärka kvaliteten
Om satsningar på elevers måluppfyllelse står emot ekonomiska satsningar antal skolenheter väljs elevernas måluppfyllelse
Om lokaler ställs mot antalet lärare väljs prioritera lärare
Hoten för skolan delas upp i två delar;
- Via lagar och direktiv för dagens verksamhet på skolan (behörighet, tillgång till utbildade lärare med rätt ämneskombination)
- Det som styrs lokalt i Leksand
Lärarbrist idag, kommande stora pensionsavgångar, kommunens
ansträngda ekonomi kan hota
fler skolor inom kommunen

Vill erbjuda alla elever busskort,
kan välja vilken skola som helst
Önskemål om profil på skolorna som utvecklar och ger god måluppfyllelse
Vision
+186=1171
Från
15146
2025
18000
Till
Det är lätt att leva i Leksand
Småskalig stadskärna och modernt industri- och handelscentrum
Idrott, natur och hälsa
Högklassig kultur
Ny teknik, effektiva energi-lösningar och nära till världen
Aktiva och levande byar
Leksands kommun har många
aktiva och levande byar att vara stolta över.
Här finns härliga levnadsmiljöer

och ett tempo som ger plats för både vila, rekreation och kreativt tänkande. Byarna präglas av
levande traditioner som tål nytänkande
. Många av byarna kännetecknas av
vackra klungor med röda hus som är unika för vårt landskap
.
Här har du
nära tillgång till både orörd skog och öppna landskap
. Det
finns gott om sjöar och vattendrag. Tillsammans skapar det en givande levnadsmiljö och ger möjligheter till ett
aktivt friluftsliv
, precis runt hus-knuten.
Föreningslivet är både brett till sitt utbud och fyllt med enga-gerade fantastiska människor.
Här finns något för alla.
Med
bra kommunikationer och närhet till förskolan och skolorna
, ger by-miljön våra barn en bra uppväxt. Här
cyklar du lätt
till dina kompisar och till dina fritidsaktiviteter. Med
bra tele- och datakommunikationer
finns möjligheter att arbeta hemifrån eller att driva internationella företag i
unik miljö.
20%
50%
30%
53
49
39
46
54
54
63
73
78
87
103
Full transcript