Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de gezondhei

No description
by

on 1 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in de gezondhei

Politieke- en maatschappelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg

Diana van der Boon MSc.


1. ZORGKOSTEN
2. Nederlands zorgstelsel

3. Zorgstelsel 2015

Globale indeling van vandaag:

1. curatieve sector

2. care (langdurige zorg/ondersteuning)
4. Relevante ontwikkelingen- stelselwijziging


- stelselherziening was nodig?
- regeerakkoord> zorg dichtbij;


CARE:
- einde van de AWBZ;
- 2015 Wet langdurige zorg (Wlz) = (kern awbz);
- 2015 decentralisatie AWBZ functies naar Wmo (ondersteuning & begeleiding);
- verplaatsing verzorging/verpleging naar ZVW;

CURE:
- meer marktwerking!
- meer inzicht in kwaliteit voor onderhandeling
- concentratie en spreiding
- meer 'macht' bij zorgvragers
- awbz functies naar ZVW
- ggz naar ZVW


5. Invloed ontwikkelingen
1. voor instellingen AGZ
- meer druk op efficiëntie;
- meer druk op kwaliteit
- concurrentie
- keuze maken in 'soort zorg'

2. voor instellingen MGZ
- Zvw verpleging en verzorging
- rol wijkverpleegkundige
- samenwerking in de wijk
- gemeenten
- concurrentie?
- marktwerking?


Waarom zo'n aandacht?
Welke factoren zorgen daarvoor?
dubbele
vergrijzing
;

hogere
welvaart
(verwachtingen, attitude,
kennis
)

technologieën (diagnostiek en behandelingen);

veranderende maatschappij (verwachtingen, individualisme)

epidemiologie
(
chronische ziekten
,
leefstijl
,
multi-morbiditeit en polyfarmacie
);

Organisatie van de zorg
Wat zien jullie voor factoren?
Overheden zijn altijd bezig hun gezondheidszorgsysteem zo in te richten dat iedereen
gelijke toegang
tot kwalitatieve zorg heeft tegen een acceptabele prijs.
Begin van de 19e eeuw:
- kloof rijk en arm;
- armenzorg door kerk of gemeente
- arbeidersfondsen of doktersfondsen
- kosten ziekenhuis niet gedekt
- kosten verpleeghuis niet gedekt
geen gelijke toegang tot zorg!!

De tweede wereldoorlog
Bondskanselier Bismarck
is de grondlegger voor ons zorgstelsel.
- sociale verzekering die onverzekerbare risico's dekt
- instellingen NIET van de overheid, maar privaat.
- verschil met bijv. Engeland (staatszorg: publiek)

en ook: - indiv. verzekering voor verzekerbare risico's

WO2 tot 2000
- de invoering en de uitbreiding van een sociaal stelsel sociale (ziektekosten)verzekeringen
- belastingen
- ZFW 1964 (individuele verzekering)
- AWBZ 1968 (1 v/d eerste landen)

Gevolgen:
- toegankelijkheid
- kwaliteit
- behandelingen en ontwikkelingen
- maar........

zorgkosten namen drastisch toe!!!
- verdringing;
- economische groei;
- demotivatie;
- solidariteit onder druk;
- gelijkheid?
Kostenbeheersing door de overheid tot 2000;
- capaciteit reduceren
- budgetten afspreken
- prijsafspraken;
- macrobudget
- eigen betalingen AWBZ
- max. bedrag aan AWBZ
- pakket uitdunnen van ZFW

MAAR??????
- wachtlijsten;
- toegang tot zorg?
- ongelijkheid nam toe
- negatieve gezondheidseffecten;
- onvrede

- 2000-2006 overgangsfase> ongelimiteerd!!
-
doelmatige zorg?
- voorbereiding op MARKTWERKING!
- (al vanaf 1986 in de pijplijn)


Curatieve zorg

- Zvw. 2006 (verplichte basisverzekering);

- marktwerking

- zorgverzekeraars als inkoper en vertegenwoordiger;

- inkopen van zorg (kwaliteit, prijs, volume);

- DBC (product)> nu DOT (=prijs voor behandeling)

- a segment (vast) en b segment (vrij= (niet)-onderhandelbaar

- hoe gefinancierd? : nominale premie en inkomensafhankelijke premie

VRAAG 3: hoe werkt het die marktwerking dan?


En ook: salarissen groeien, maar productiviteit in de gezondheidszorg niet. De zorgverlener wordt dus duurder!
Evi vraagt zich af n.a.v. haar zorg voor dhr Brummers;

1. welke factoren verantwoordelijk zijn voor de stijging van de
zorgkosten
?

2. welke
maatregelen
de overheid al heeft genomen om zorg kwalitatief, toegankelijk én betaalbaar te houden?

3. hoe de overheid de
zorg
heeft
geregeld
anno 2015?
a. wat ook alweer
marktwerking
is? En of het werkt?

4.
relevante ontwikkelingen en/of maatregelen
om de zorg betaalbaar, kwalitatief en toegankelijk te houden?

5. MAAR BOVENAL; de
invloed
van dit alles op de (verpleegkundige) zorgverlening.

6. de rol van
innovatie
?
JA, nou en??


Overheidsbeleid een factor die van invloed is op de (ontwikkeling) van de zorgkosten
Wat heeft de overheid al gedaan?
Curatieve sector
Meneer Brummers
curatief
Voorbeeld: dhr. Brummers

- hemodialyse is medische specialistische zorg

- betaalt uit de Zvw.

- hemodialyse is onderhandelbaar;

- HD heeft een DBC code (DOT);

- HD kwaliteit indicatoren;

- zorgverzekeraar gaat inkopen
* kwaliteit (ook>>> NIAZ, HKZ)
* prijs
* volume (aantal)

- meerdere instellingen- concurrentie?;


VOORBEELD 1000HD
- belang afspraken6. innovatie?
1. Maar werkt die marktwerking nou?
NEE!!!!!

Hoe komt dat?
- reden overstappen?
- maar weinig te onderhandelen?
- verzekeraars weinig risico

Oplossing vanuit politiek?
Volle kracht vooruit!
(Rapport Brede heroverweging 2011)


En wat betekent dat volle kracht vooruit?
- stimuleren
concentratie en spreiding
van zorg;
- meer b segment> dus meer te onderhandelen
- meer risico voor zorgverzekeraar;
- verplichte publicatie kwaliteit en prijs
- inzicht voor zorgvrager

Uiteraard: naast meer eigen risico, uitdunning pakket, preventie en 02-06-2014:
BUDGETPOLIS (zv bepaalt!)
2. En hoe is dan de thuiszorg van dhr. Brummers geregeld? En komen er daar nog veranderingen?
EVI : "de slimme studente"

(MGZ- studenten?)

AWBZ tot 31/12/2014
- onverzekerbare langdurige zorg?
- voor wie? (grondslag)
- wat voor zorg valt eronder?
- 6 functies?
- ZZP?
- alle sectoren?
- hoe werkt het bij het aanvragen/leveren?
- indicatie;
- CIZ.
- zorgkantoren
- contracten instellingen
- hoe bekostigd?
- telkens een beperkign in contracteerruimte

WMO
:
- wat valt hieronder?
- prestatiegebieden (meedoen!)
- gemeenten
- hoe werkt het?
- voorbeeld vervoer.


GAAT VEEL VERANDEREN!!!1
Vertaalslag:
taxi naar dialyse afdeling?
bewegen in- rondom huis?
hulp bij wassen/aankleden?
huishoudelijke hulp?
mantelzorg?
zorg shunt?
medicatie thuis?

Belangrijk:
ziekenhuis verplaatste zorg= ZVW
Zelfmanagement?
3. Dhr Brummers:
- keuze vrijheid?
- meer zelf doen;
- meer betalen;
- mantelzorg en vrijwilligers?

4. op de AGZ verpleegkundige:

- kwaliteit
- productie!!!!!!
- efficiëntie initiatieven
- specialistische en intensievere zorg

5. op de MGZ verpleegkundige:
- herkenbare centrale wijkverpleegkundige
- indiceren
- samenwerking in de wijk (gemeente, sociale wijkteams)
KOSTENBEHEERSING!!
Rol overheid in de curatieve sector;
- inhoud pakket
- eigen risico
- wat is onderhandelbaar?
- regels voor de markt (NZa);
- kwaliteit waarborging
persoonlijke verzorging;
verpleging;
begeleiding;
behandeling;
kortdurend verblijf;
verblijf.
Dhr Brummers
Full transcript