Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PODSTAWOWE BŁĘDY W PLANOWANIU

No description
by

Klaudia Kuś

on 14 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PODSTAWOWE BŁĘDY W PLANOWANIU

PODSTAWOWE BŁĘDY
W PLANOWANIU

Czym jest PLANOWANIE?
PLANOWANIE
Polega na decydowaniu o podjęciu działań zorientowanych
na wywołanie zjawisk, które by samoistnie nie zaistniały.
Jest działalnościa uniwersalna,
gdyż uprawiaja ja wszystkie organizacje. Nie ma jednak dwóch organizacji, które by to robiły w sposób identyczny bowiem planowanie odbywa się w kontekście określonego otoczenia.
Cztery zasady istoty planu:
1. celowość
2. prymat planowania
3. kompletność
4. skuteczny we wdrożeniu
Etapy ogólnego modelu planowania:

ustalanie celów
identyfikacja problemów
poszukiwanie alternatywnych roziwazań
ocenianie konsekwencji
dokonanie wyboru
wdrażanie planu
kontrola realizacji
Proces polegajacy na świadomym ustalaniu kierunków działania oraz podejmowaniu decyzji opartych na celach, faktach i dobrze przemyślanych ocenach.
R.W. Griffin:
"...zrozumienie otoczenia ma podstawowe znaczenie, jako pierwszy krok w planowaniu."
Jeśli menadżerowie
nie poznaja i nie zrozumieja realiów otoczenia, nie będa
w stanie opracować skutecznych planów.
Zbytnia formalizacja systemu informacyjnego - planowanie jako
tzw. "sztuka dla sztuki"
Brak wkomponowania planowania w system zarzadzania orginizacja.
Brak świadomości ograniczeń i możliwości popełniania błędów w stosowaniu metod
i technik planowania.
Traktowanie planowania jako "antidotum" na wszelkie dolegliwości współczesnych organizacji.
Błędy w planowaniu
- "Zarzadzanie. Teoria i praktyka"
(red. A. K. Koźmiński,
W. Piotrowski)
Rezygnacja
ze sporzadzania planów wielowariantowych.
Brak synchronizacji planowania
z działaniem.
Kompikacje procesu planowania wynikajace z jednoczesnej chęci nadażenia za zmianami
w otoczeniu
i zarazem zmniejszenie ryzyka zwiazanego z przewidowaniem i kształtowaniem przyszłości.
Przyjmowanie wykonalności
i sensowności planu za pewnik.
"fetyszowanie zmiennych ilościowych"
INNE BŁĘDY
(WYNIKAJACE Z DEFINICJI PLANOWANA)
Brak poszczególnych etapów ogólnego modelu planowania.

Załamanie czterech zasad istoty planu
(celowości, prymatu planowania, kompletności, skuteczności
we wdrożeniu)
.
BIBLIOGRAFIA:

M. Armstrong,
Jak być lepszym menadżerem
, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1997

R. W. Griffin,
Podstawy zarzadzania organizacjami
, PWN, Warszawa 2002

A. Klasik (red.),
Planowanie strategiczne
, PWE, Warszawa 1993

A. K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.),
Zarzadzanie: Teoria i praktyka
, Wyd. 4, PWN, Warszawa 1999
1. Czy bład w planowaniu może przynieść pozytywny skutek?
2. Jak unikać popełniania błędów
w planowaniu?
PYTANIA
3. Czy zawsze kiedy pominiemy chociaż jednen
z etapów ogólnego modelu planowania przyniesie
to negatywne skutki dla rozwoju organizacji?
Opracowała: Klaudia Kuś
DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ
Full transcript