Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

on 4 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

ROHANI BINTI AWANG AHMAD ( 028455 )
BENTUK BENTUK I’JAZ YANG TERKANDUNG DALAM AL-QURAN SEBAGAIMANA DIBINCANGKAN OLEH PARA ILMUAN ISLAM DAHULU DAN SEKARANG.

Pertama: Al-I’jaz al-Ghaybi
Kedua: Al-ijaz al-ilmi
Ketiga: Al-Ijaz al-Bayani
Keempat: Al-I’jaz al-Tashrii

Bentuk-bentuk I,jaz terbahagi kepada 4.
1. Al-Ghaybi al-Madi – Allah menyebut kisah-kisah umat terdahulu sebagai perkara ghaib bertujuan
• Membuktikan kebenaran Rasulullah SAW sebagai utusan AllahMembuktikan kebenaran al-Quran sebagai wahyu daripada Allah contohnya penjagaan nabi Zakaria terhadap Mariam sepertimana yang diterangkan di dalam al-Quran.

Pertama: I’jaz al-Ghaybi ialah iaitu kemukjizatan dari segi perkara ghaib iaitu ia terbahagi kepada 3
2. Al-Ghaybi al-Hadir iaitu apa yang berlaku sesuatu peritiwa pada zaman nabi baginda tidak menghadirinya. Tetapi turun ayat al-Quran menceritakan reality perkara yang berlaku tujuannya untuk menguatkan usaha dakwah Rasulullah SAW dan memastikan ianya berjalan sepertimana yang dikhendaki walaupun kadang-kadang ujian masih menimpa Rasul.
3. Al-Ghaybi Al-mustakbal iaitu apa yang di sebut oleh al-Quran tentang perkara-perkara yang berlaku pada masa hadapan.
Kedua: I’jaz al-Ilmi ialah I’jaz dari segi sains

Tujuan utama adalah untuk memandu , meminpin tingkah laku manusia. Namun begitu para ulamak dahulu dan masa kini tidak mempunyai kata sepakat samaada bolehkah ayat-ayat al-Quran ditafsirkan dengan secara sains. Mereka terbahagi kepada dua kumpulan .
1. Menentang tafsiran al-Quran secara sains di ketuai oleh salah seorang tokoh pemikir Islam yang ulung iaitu al-Imam Abu Ishak Ashatibi Ibrahim bin Musa allakmi al-Gharnati . Sementara ulamak masa kini yang sependapat dengan kumpulan ini ialah al-Shaykh Amin Al-Khuli
2. Berpendapat bahawa al-Quran boleh ditafsirkan secara sains di ketuai oleh tokoh sufi terkenal iaitu al-Imam al-GHazali , Al-Imam al-Razi dan lain-lain.

Ketiga: I’Jaz Al-Bayani ialah kemukjiztan darisegi kebahasaan .


Ia melibatkan aspek al-fasahah dan al-Balaghah al-Quran
• Pengertian fasohah pada bahasa bererti jelas dan terang manakala dari segi istilah bermaksud mudah di fahami .
• Al-Balaghah pada bahasa ialah sampai kepada sesuatu pada istilah bermaksud menyampaikan sesuatu pengertian ke hati dengan cara yang sebaik-baiknya.

Al- I’jaz Tasyrii iaitu kemukjizatan dari segi perundangan. Al-Quran mengandungi segala sistem yang diperlukan oleh manusia dalam kehidupan mereka. Al-Quran juga merupakan perlembagaan hidup yang mengatur hidup manusia dalam hubungannya dengan dunia, dirinya dan penciptanya iaitu Allah swt. Dengan itu manusia akan memperolehi ketenangan, kedamaian dan keselesaan hidup di
dunia dan juga di akhirat.

Keempat: I’Jaz al-Tashrii
Terdapat
3 aspek perundangan iaitu :
1. Akidah
2. Syariah
3. Akhlak

1). Aspek Akidah
.
Al-Quran memperkenalkan akidah yang mudah difahami selaras
dengan fitrah kejadian manusia.
Contoh, Al-Quran membentangkan hujahnya tentang akidah Tauhid
sebagaimana firman Allah s.w.t dalam surah al- Anbiya’ 21: 22):
Maksudnya : Kalau ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan Yang lain dari Allah, nescaya rosaklah pentadbiran kedua-duanya. Maka (bertauhidlah)
kamu kepada Allah Dengan menegaskan): Maha suci Allah , Tuhan Yang mempunyai Arasy, dari apa yang mereka sifatkan.

3. Aspek Akhlak
Al-Quran mengutamakan isu akhlak dan menggalakan manusia memiliki akhlak mulia. Al-Quran melarang melakukan perbuatan keji dengan apa cara sekalipun.
Kesimpulannya sebagaimana kita maklum mukjizat adalah sentiasa datang besama dengan al-Risalah dan al-Quran, maka semestinya ia akan sentiasa menjadi hujah kepada setiap jenerasi sepanjang zaman yang berhadapan dengan para penentang kesucian dan keagungan al-Quran.
Full transcript