Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

toeleiden allochtone ouderen

No description
by

Els De Ganck

on 11 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of toeleiden allochtone ouderen

Themawerking
Een project van OCMW Gent - Ouderenzorg
ECM ouderen informeren over de zorgverlenende organisaties in hun buurt
Doelen :
ECM ouderen weten met welke zorgvragen ze terecht kunnen bij deze organisaties, en vinden de weg.
ECM ouderen worden op een even kwalitatieve manier geholpen zoals iedere andere hulpvrager. Er wordt een warme overdracht gegeven, en bemiddeld indien nodig.
de diversiteitsconsulent werkt op drie niveau's :
Cliëntniveau :
Huisbezoeken, samenwerking met de ziekenhuizen en WGC en andere organisaties
organisatieniveau :
sensibilisering en vorming : cliëntgericht, groepsgericht en organisatiegericht
Foto's en pictogrammen om thuiszorg uit te leggen aan anderstalige en analfabete ouderen
Fototstrip "Thuiszorg, ook iets voor jou ?"
We willen ECM ouderen informeren op een
* herkenbare
* begrijpelijke
manier over thuiszorg

geen taalbarrière !
* culturele misverstanden vermijden
* tegemoet komen aan de noden van analfabete
ouderen
Meer info ?
Zie onze folder
Dank voor de aandacht
ACTUEEL
OUTREACHEND WERKEN
BELEIDSSESSIES
PARTICIPATIE
Meedenken over de dienstverlening
inspraak : hoe tegemoet komen aan de noden ?
voorstellen over mogelijke acties
totstandkomen nauwe samewerking
ZITDAGEN MOSKEE & FEDERATIE
DOORVERWIJZINGEN
Nauwe samenwerking met de ziekenhuizen
nauwe samenwerking met WGC
opvolging zorg en zorgvragen : ZH kan dit niet
informeren en sensibiliseren en vooral : OP MAAT VAN DE CLIËNT !
faciliteren, opvolgen, warme overdracht
bemiddelen bij zorgobstakels
MAXIMALE BETROKKENHEID
ook de ouderen zelf, mantelzorgers
daarnaast ook de moskeeën
ook de federaties (professioneel)
interne diensten Ouderenzorg
politiek niveau OCMW
STAPPENPLAN
1 overleg met interne diensten
2 overleg met allochtoon middenveld
3. individuele interviews met ECM ouderen die reeds gebruik maken van onze DV
4 Rondetafel bestuur-middenveld : concrete acties
op maat van de moskee/federatie
continuïteit = drempelverlagend
1-op-1 werkt !
warme overdracht
OP STAP MET HET NEDERLANDS
Doelgroep sterk afgebakend
enkel "uitgeleerden"
enkel via doorverwijzing HvhN
eerst HB, daarna deelname
project van de LDC
VIDEOTOLKEN
PROJECT MET TVGENT
VIA IPAD OF LAPTOP
BIJ HUISBEZOEK EN ZITDAGEN
Beleidsniveau :
regelmatig overleg
met zowel het lokaal allochtoon middenveld
als met de partners op
provinciaal , Vlaams en
Europees niveau.

THEMAWERKINGEN : specifiek kwetsbare senioren
ERGO@HUIS
VOORKOMEN
VAN
VEREENZAMING
PSYCHOLOOG@HUIS
TOELEIDEN
ECM-SENIOREN
NAAR DE ZORG
OCMW GENT

OPLEIDING EN TEWERKSTELLING
SOCIALE DIENST
financiële en juridische hulp
(o.a. rond leefloon, voorschotten, energie-
kosten, medische kosten, psycho-
logische hulp, juridisch advies, ...)
Opleiding en werkervaring opdoen, info werkgevers, begeleiding herintreding op de arbeidsmarkt specifieke doelgroepen, screenings -en ervaringsbewijzen,...
OUDERENZORG
woonzorgcentra
LOKALE DIENSTENCENTRA
Dagverzorging-
centra
De Vijvers
Heiveld
Zonnebloem
De Liberteyt
Kortverblijf
verblijf
WONEN :

nieuwe woonvormen
Wibier
Ter Pielvaecx
Antoniushof
Wibier
De Waterspiegel
Speltincx
De Thuishaven
De Horizon
De Vlaschaard
De Boei
Ten Hove
De Regenboog
De Knoop
AOO
Advies en Opname
dienst
voorkoming sociaal isolement
Sedert 01/10/2008
Vanuit de LDC
buurtbewoners bezoeken
zelf een huisbezoekje aanvragen
samen zoeken naar een gepaste oplossing
netwerken : aanbod bekend maken en correctie doorverwijzing
geen leeftijdsgrens
Voorkomen van sociaal isolement : de projectmedewerkers
ondersteuning bieden aan de LDC
opzetten van pilootprojecten
uittesten van methodieken
uitvoeren van huisbezoeken
opstellen draaiboeken
brainstormen
GESCHIEDENIS
2008
start project : detectie eenzaamheid bij senioren
2013
5138 geslaagde huisbezoeken bij Gentse 80-plussers
2014
In samenwerking met de 10 LDC's werd het sociaal isolement of de emotionele vereenzaming bij senioren, aangepakt
VOORBEELDEN VANUIT DE PRAKTIJK
opzetten praatgroep weduwen/
weduwnaars
uitbouwen actieplan rond
preventieve aanpak belangrijke
live-events
voorbereiden wervingscampagne
vrijwilligers
mee uitvoeren huisbezoeken ter voorbereiding van buurtgerichte aanpak
PSYCHOLOGISCHE ONDERSTEUNING VAN OUDEREN
klinisch psycholoog
psychologische ondersteuning voor ouderen vanuit een aantal lokale dienstencentra in Gent

interventies
rechtstreeks naar
de ouderen
in het LDC en thuis
individuele inter-
venties
ondersteuning van het personeel in werken met ouderen met een psychische problematiek
Individuele interventies
spontane contacten in of rond het LDC met mensen die behoren tot de doelgroep
doelgerichte, individuele begeleidingscontacten
doorverwijzingen naar GGZ
Groepsgerichte acties : voorbeelden
Voordracht : vb. depressie bij senioren
ondersteuning van
mantelzorggroepen
rouwgroep
vrijwilligersvorming
Ondersteuning personeel
Aanspreekpunt
over aanpak van
individuele cliënten
korte vormingsmomenten
(vb. herkennen van depressie
+ valkuilen
het gedrag van de cliënt
kunnen kaderen
Ergotherapie aan
huis zorgt ervoor dat
alle gentenaars zelfstandig en kwaliteitsvol thuis kunnen wonen
ERGOTHERAPIE@HUIS
BEREIK CLIENTEN
Intern
:
LDC, AOO, Themawerking
Extern :
ziekenhuizen (belangrijkste partner)
Thuiszorgdiensten
Huisartsen (WGC)
Partnerschap ZP 3 project


DOELGROEP
55+ (niet beroepsactief)
ALLE senioren
Groot Gent (= kanaaldorpen,
centrum en rand)

INDICATOREN
_ valrisico
- draaglast kracht
mantelzorger
- cognitieve, mentale achter-
uitgang (dementie)
- onslag uit het ziekenhuis
- fysieke achteruitgang
- onaangepaste woning
WAT DOEN WE NIET ?

langdurige interventies
revalidatie aan huis
VAPH
regio buiten groot Gent
WAT DOEN WE WEL ?
Methodeverandering
hulpmiddelen
Woningaanpassing op maat (= advies bij verbouwingen en info premies)
advies aan mantelzorgers
valpreventie
premies
opvolging na ontslag uit het ziekenhuis
doorverwijsfunctie

via telefoon/mail/fax
eventueel doorverwijzingsformulier
gratis dienstverlening !
gratis hulpmiddelen uittesten
NOODZAKELIJKE GEGEVENS

Naam cliënt:
Adres cliënt
Telefoonnummer cliënt:
(Eventueel) Gegevens contactpersoon:
Eventuele aanvullende gegevens:
Vooropgestelde ontslagdatum:
Naam huisarts:
Telefoonnummer huisarts:
Katz score: ___ ___ ___ ___
MMSE score: …/30

Gewenste opvolging voor uw patiënt:
Info over lokaal dienstencentrum
Opvolgen eenzaamheidsproblematiek
Methodeverandering/begeleiding/instructie
Training/oefening van activiteiten
Transfers inoefenen
Hulpmiddelen en woninginrichting
Valpreventie
Mantelzorger ondersteunen

Woningaanpassing op maat
Methodeverandering
groepsgerichte acties
Full transcript