Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานในการการปรับพฤติกรรม

No description
by

Supatchai Rittidat

on 26 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐานในการการปรับพฤติกรรม

แนวคิด ทฤษฎีพื้นฐาน
ในการปรับพฤติกรรม

design by Dóri Sirály for Prezi
พฤติกรรม
พฤติกรรม... ? และเกิดขึ้นได้อย่างไร..?
พฤติกรรมในชั้นเรียน
แนวคิดและทฤษฎีพื้นฐานในการปรับพฤติกรรม
พฤติกรรมและสาเหตุ
สมาชิก
กลุ่มที่ 11
สิ่งเร้า
ภายนอกร่างกาย
ภายในร่างกาย
อวัยวะรับความรู้สึก
เส้นประสาทรับความรู้สึก
ระบบประสาทส่วนกลาง
เส้นประสาทสั่งงาน
พฤติกรรมที่ตอบสนอง
พฤติกรรมที่ไม่เป็นปัญหา พฤติกรรมที่เป็นปัญหา
พฤติกรรมที่ไม่เป็นปัญหา
พฤติกรรมที่เป็นปัญหา
คือ เด็กที่มีปัญหาการปรับตัวทั้งทางด้านสังคม และอารมณ์ ที่ไม่ถึงขั้นรุนแรง มักจะมีแสดงพฤติกรรมในลักษณะที่ไม่พึงปรารถนา โดยเฉพาะในโรงเรียนไม่เป็นที่ต้องการของบุคคลรอบข้าง ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะหรือ เป็นพฤติกรรมที่ขัดขวางความเจริญก้าวหน้าทางการเรียน ของตนเอง และผู้อื่น ตัวอย่าง พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ได้แก่ การท้าทาย พูดหยาบคาย ก้าวร้าว สะเพร่า ข่มขู่ ไม่ตั้งใจเรียน ฯลฯ


พฤติกรรมที่เป็นปัญหาในการเรียนการสอน

1. แนวคิดการปรับพฤติกรรม

1.1 แนวคิดในการให้แรงเสริม (Reinforcement)
1.2 แนวคิดในการควบคุมตนเอง

2. ทฤษฎีพื้นฐานในการปรับพฤติกรรม

ทฤษฎีการเรียนรู้เงื่อนไขผลกรรม (Operant conditioning)


แนวคิดการปรับพฤติกรรม
1.1 แนวคิดในการให้แรงเสริม (Reinforcement)
1.2 แนวคิดในการควบคุมตนเอง

แนวคิดในการให้แรงเสริม (Reinforcement)

ทฤษฎีการเรียนรู้เงื่อนไขผลกรรม (Operant conditioning)


ทฤษฎีพื้นฐาน
ในการปรับพฤติกรรม
บวก
ลบ
เด็กเจ้าอารมณ์หรือโมโหร้าย
เด็กจะแสดงอารมณ์ออกมา
เพราะควบคุมไม่ได้ อารมณ์อาจจะ
แสดงออกในรูปของโมโหร้ายลงมือ
ลงเท้า ทำลายข้าวของร่างกายตนเอง
และผู้อื่น บางครั้งจะแสดงอารมณ์
แม้ถูกขัดใจเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

สาเหตุ
อาจเกิดจาก ความผิดปกติทางสมอง เช่น ลมชัก เยื่อหุ้มสมองอักเสบ, การเลี้ยงดูที่ผิด เช่น ได้รับการตามใจจนเคยตัว, ถูกขัดใจ, ความผิดปกติทางจิตใจ เช่น โรคจิต โรคประสาท
เด็กที่อิจฉาริษยา
วัย5-6ขวบ เด็กจะอิจฉาเพื่อนๆ
เมื่อรู้สึกว่าครูให้ความรักความสนใจ
แก่เพื่อนที่ดีเด่นกว่าตน เด็กผู้หญิง
มักจะอิจฉามากกว่าเด็กผู้ชาย
จะแสดงอาการ หยิก ตี กัด ข่วน
เพื่อเป็นการแก้แค้นเพื่อน,
แข่งขันเพื่อเอาชนะ
สาเหตุ
อาจเกิดจากความรักถูกเปลี่ยนมือพ่อแม่หันไปรักและสนใจ
น้องใหม่อาจเกิดจากพ่อแม่มีลูกหลายคนมักจะเป็นลูกคนกลาง
ที่ไม่ได้รับความรักและความสนใจ
เด็กก้าวร้าวหรือเกเร
มักเป็นเด็กที่ชอบรังแกผู้อื่นให้ได้รับ
ความเจ็บปวด เดือดร้อน รำคาญ ชอบทำลายความสงบของห้องเรียน มักมีนิสัยหยาบคาย เป็นพฤติกรรมการปรับตัวทางสังคมที่เป็นปัญหา
-ชอบรังแก เพื่อนที่อ่อนแอกว่า
-ชอบเห็นคนอื่นเจ็บปวด แกล้งดึงผม
-เหยียบเท้า
-ชอบทำให้ผู้อื่นอับอาย
-ล้อปมด้อยเพื่อน

สาเหตุ อาจเกิดจากทอดทิ้งจนทำให้เด็กรู้สึกว้าเหว่,
พ่อแม่ไม่ต้องการ, พ่อแม่ (ครู) เข้มงวดกวดขัน
ใช้อำนาจข่มขู่มากเกินไป, ครูไม่ยุติธรรม
เด็กที่หยิบฉวยสิ่งของของผู้อื่นเมื่อ
เจ้าของเผลอบางทีก็ขโมยเพราะมีสิ่งของนั้นแต่บางทีก็ขโมยเพราะนิสัยหรืออาจขโมยเพื่อเป็นการแกล้ง
เพื่อนให้ได้รับความเดือดร้อน

สาเหตุ
อาจเกิดจากเด็กขาดแคลนในเรื่องข้าวของ
เพราะฐานะทางบ้านไม่ดี, เรียกร้องความสนใจ เพราะไม่เคยได้รับความสนใจจากพ่อแม่,
นิสัยเกเรก้าวร้าว
เด็กลักขโมย
สาเหตุ อาจเกิดจากได้แต่วัตถุสิ่งของแต่ไม่ได้ความรักความอบอุ่นมักไม่ได้รับ
ความสนใจถูกทอดทิ้งให้เล่นอยู่คนมักได้รับการตำหนิและเปรียบเทียบ
กับพี่หรือน้องอาจมีสาเหตุทางสุขภาพจิต
ไม่พูดจาโต้ตอบ หรือติดต่อสัมพันธ์กับเพื่อนๆ
ขี้อาย ไม่เชื่อมั่นในตนเอง
ชอบแยกตัวไปเล่นคนเดียวในที่เงียบๆ เจ้าอารมณ์ ชอบทำร้ายตนเอง


เด็กที่แยกตัวและถอยหนี
สาเหตุ
อาจเกิดจากพ่อแม่เยาะเย้ยถากถางเมื่อเด็กทำผิดเป็นประจำพ่อแม่มักจะลงโทษโดยไร้เหตุผลขาดการให้กำลังใจและขาดการชี้แนะให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องแทนการกระทำที่ผิดจากพ่อแม่หรือครูได้รับการดูหมิ่นดูถูกเหยียดหยามจากคนอื่นเมื่อทำผิดเนื่องจากมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเด็กมาก่อน
พูดไม่ตรงกับความจริง
พูดเกินความจริงเมื่อซัก
ถามจะไม่กล้าสบตามักจะอ้ำอึ้งและพูดไม่เต็มปาก
เต็มคำในการพูดแต่ละ
ครั้งคำพูดจะไม่ตรงกัน
เด็กโกหก
สาเหตุ เกิดจาก
เด็กกลัวโรงเรียน นั่นคือการเรียนเป็นเหตุ เช่น การบ้านยากและมากเกินไป
ผลการเรียนไม่ดี มีปมด้อยถูกเพื่อนล้อเลียนเยาะเย้ยถากถางไม่ได้รับ
การยอมรับจากครูและเพื่อนขาดการส่งเสริมให้กำลังใจจากครู และเด็กจะถูกลงโทษเมื่อทำผิดหรือไม่ทำการบ้าน

เด็กหนีโรงเรียน
คุยกันในห้องเรียน
สาเหตุ
ขาดการยั้งใจตนเอง สมาธิสั้น ขาดระเบียบวินัย เบื่อเรียน
เรียนไม่รู้เรื่อง คุยกันเรื่องเรียน
สาเหตุ
การเลี้ยงดู เลียนแบบเพื่อน ขาดการยับยั้งใจตนเอง สมาธิสั้น เด็กเกเร
พูดคำหยาบ
สาเหตุ โรคสมาธิสั้น เครียด ซึมเศร้า ปัญหาการเรียนรู้
สมาธิสั้น
สาเหตุ
- ได้รับการเลี้ยงดูแบบตามใจ ส่งเสริมในด้านที่ผิด
- ได้รับการเลี้ยงดูแบบเข้มงวดเกินไป
- เรียกร้องความสนใจ
- ต้องการให้กลุ่มยอมรับ
- ปัญหาทางครอบครัว
- อายุเกินเกณฑ์
- สร้างปมเด่น เพื่อข่มด้วย เช่นมีความพิการทางร่างกาย

- ไม่เชื่อฟังครู
- ไม่ปฏิบัติตามระเบียบวินัย (ฝ่าฝืน)
- ล้อเลียนครู (วาจาและท่าทาง)
ต่อต้าน ท้าทาย
สาเหตุ
1) ตัวเด็ก
- บุคลิกภาพบกพร่อง เช่น ไม่เป็นตัวของตัวเอง
คล้อยตามคนอื่นง่าย ขาดความมั่นใจในตัวเอง
- เชาว์ปัญญาต่ำ ถูกชักจูงได้ง่าย
2) สภาพแวดล้อม
- การอบรมเลี้ยงดูไม่เหมาะสม เช่น ปล่อยปละละเลย ครอบครัวแตกแยก ทำให้ขาดความรักความอบอุ่น ต้องหาที่พึ่งทางใจ
- สภาพชุมชนรอบๆบ้าน ไม่เหมาะสม เช่นเป็นชุมชนแออัดเป็นแหลังมั่วสุมอบายมุขและสิ่งเสพติด
- เห็นตัวแบบที่ไม่ดีเช่น ผู้ปกครองขายหรือเสพสิ่งเสพติด, ผู้ติดสิ่งเสพติดมีความสุขสบาย มีเงินใช้ และไม่ต้องเรียนหนังสือ
- ต้องการการยอมรับ

เสพสารเสพติด

สาเหตุ
- การเลี้ยงดูของพ่อแม่ไม่ถูกวิธี
- ความเกียจคร้าน
- ไม่เข้าใจบทเรียน
- ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง
- ต้องการผลงานที่ดีและคำชมเชย
- ไม่มีความสามารถ

- ลอกการบ้าน
- ชอบให้เพื่อนทำงานให้
- นำผลงานเพื่อนไปส่ง
- จ้างวานให้ผู้อื่นทำงานอื่นให้ (สินบน)

ไม่พึ่งตัวเอง ลอกการบ้าน
สาเหตุ
ปกติ ฮอร์โมนเพศ มีการกระตุ้นเรื่องเพศในเด็ก
ขาดความอบอุ่นในครอบครัว ต้องการความรักและคนเข้าใจ เอาใจ

ชู้สาว พฤติกรรมทางเพศ
ติดการพนัน
ติดเกมส์
นางสาววิชชุดา ชูใจ
รหัส 5415020001089
นายชัยวัฒน์ ฉิมณี
รหัส 5415020001090
นายสุพัฒชัย ฤทธิเดช
รหัส 5415020001123
กลุ่มเรียน 5410.152
Full transcript