Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jónás

No description
by

Hargitai Bea

on 7 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jónás

Szerkezete
1. rész
Babits
Biblia
Jónást kiválasztja Isten
Jónás fél a feladattól
"rühellé a prófétaságot", nyugalmat akar
Menekül Tarsisba, hajó, vihar
elalszik
elbújik, össze-vissza fecseg
bevallja
a kormányos jön rá
nem akarják kitenni, ő kéri
ki akarják tenni, könyörög az életéért
sorshúzás
nincs sorshúzás
matrózok: durva, barbár világ
Jónás: sunyi, gyáva
2. rész
"nagy hal" cethal
3 nap, 3 éjjel
ima nincs ima
hit morális megfontolás
eredmény: a prófétaszerep vállalása


A hal gyomrában
hal: nem fontos
cet: szarkazmus
3. rész

Ninivében
a niniveiek megtérnek,
a király és udvara is megtér
árusok tere - mímesek tere - királyi udvar: kinevetik, kigúnyolják, nem térnek meg
4. rész
A sivatagban
Nincs lényeges eltérés:
"Jobb meghalnom, hogysem élnem"
Tök
"Méltán haragszom, mígcsak élek!"
Isten: ítélés joga
Jónás: szólás kötelessége


Felelősség:
Hangnembeli és nyelvi széttartás

I. világháború, Trianon
Magyarország: Horthy
Olaszország: Mussolini
Németország: Hitler
Szovjetunió: Sztálin
Történelmi háttér

Életrajzi háttér

Klasszikus műveltség
humanizmus

1. korszaka:
klasszikus modernség
parnasszizmus, szecesszió, impresszionizmus
nyelvi tökéletesség
bölcseleti igény
homo moralis
Julien Brenda: Az írástudók árulása, 1927

2. korszaka:
későmodernség
önreflektív költészet
távolodás az elefántcsonttoronytól
közösségi költészet
morális alapú szerepvállalás
1938. gégeműtét
Babits Mihály: Jónás könyve
Biblia: Jónás próféta könyve
Csak posta voltál
A gazda bekeríti házát
Mint különös hírmondó...

Intertextualitás
Mítoszparafrázis
A művészlét újraértelmezése
A bibliai történet újraértelmezése
Jónás: szerepkeresés, önértelmezés
Ninive: a jelenkor (kulturális) létállapotának metaforája
Megőrizhető-e ilyen világban az én integritása? ("Én aki Jónás voltam, ki vagyok már?")
Feloldás:
Jónás imája
1939.
Műfaj:
Elbeszélő költemény
Cím:
különbség (próféta / közönséges ember)
Vershelyzet, beszédhelyzet:
E/3. narráció, párbeszédek
Maszkfelvételes tárgyiasítás
Téma:

Az írástudók felelőssége: kitérhet-e a felelősség elől a szellem embere?
(Lírai önvallomás, költői önarckép)
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/magyar-nyelv-es-irodalom/irodalom/irodalmi-animaciok-szimulaciok/irodalom-11-12/rakd-idorendbe-babits-jonas-konyve-c-muvenek-idezeteit
Biblia
Biblia
Biblia
Babits
Babits
Babits

Profán

Szakrális


vulgáris
("rühellé")
archaikus ragozás
("monda néki"))

szatirikus, ironikus
("mindenét kiadva, elcsigázva")
latinizmus
("fölkele Jónás, hogy szaladna")
"e halban sós hús lett belőlem")
("a hal Jónásnak fájt,
Jónás a halnak")

groteszk
("ki Jónást a szárazra
kivetette, vért, zsírt, epét okádva
körülötte")

humor
"Egyetemed fenekébe hulltam,
...ki fent csücsültem vala koronáján"
(Jónás dühöng a tök miatt)


gúny
(az elbeszélő túlzott
távolságtartása a hőstől)


menekül
szökik
A próféta az isteni szeretet eszköze
Mit kell tenni a művésznek a világ romlottságával szemben?
Biblia
Babits
...mert vétkesek közt cinkos, aki néma. (3.)

...mert gyönge fegyver szózat és igazság. Nincs itt haszna szónak... (3.)

A szó tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. (4.)
Üzenet:
Poetikai, stilisztikai eszközök
"kiáltok, káromlok, könyörgök"
"véknnyá fonnyadt, ...sem árnyat, sem ernyőt"
bibliai alakzatok:
figura etimologica, alliteráció:
bibliai kép:
"a messzeségben föltünt a szivárvány"
halmozás:
"lágy, v izes, halszagu éjszakába"

metafóra:
"szörnylét", "hullámaid átnyargaltak rajtam"
epikus hasonlat:
"a gondolatnak égre-kigyózó lángjai gyuladtak, mint fulladt mélyből pincetűz ha támad"
gondolatritmus:
"forgott a hajó, kettétört az árboc"
belső rím:
"
Jónás
majd elmegy, de
jő más
"
(1927. Julian Benda: Az írástudók árulása, Babits ehhez írt tanulmányt)
1937-38.
Motívumok, toposzok
Hajó, utazás - élet, törékeny
Vihar, veszély - vívódás
belső: személyiség <-> erkölcsi kötelesség
külső: kényszer
Ninive - erkölcsi romlás, az emberiség önpusztítása
Cet - megmentés, lehetőség, de szenvedés is
Isten nagysága, jósága Az ember esendősége
Kétszer vétkezik:
1. megfutamodik
2. ítélkezik
4 rész
hal: megmentés
Full transcript