Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SO

No description
by

Peter Wera

on 23 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SO

System wielodosętpowy System komputerowy, w którym programy, obliczenia i procesy wykonywane saą przez szybki i bardzo wydajny komputer centralny (serwer), do którego polałączone saą stacje robocze . Systemy wielodostępowe zarzaądzane saą przez komputer centralny, gdzie terminale służą tylko do przekazywania poleceń serwerowi i odbierania wyników. Systemem wielodostępowym jest m.in. Unix, a takzże Windows w odpowiedniej konfiguracji (z użyciem serwera i stacje roboczych). Wielodostep polega na wspódzieleniu przez wielu uZytkowników wspólnych zasobów, gdzie kazdy z uzytkowników moze korzystać z okreslonego czasu obliczeniowego serwera.
System wielozadaniowe umożzliwiwjący pozornie jednoczesne wykonywanie wielu zadań (programów). W rzeczywistoci system przelacza si w krótkich odstpach czasu pomiedzy zaladowanymi do pamici operacyjnej programami. Dziki temu programy te sa wykonywane "jednoczenie". Wada takiego rozwizania jest jednak znaczny spadek wydajnoci systemu. Przykladem jest Windows, Linux. Zarzadzanie pamiecia System plików Powloki Procesy Dla potrzeb systemu GNU/Linux został opracowany specjalny system plików - Extended Filesystem (extfs).
Istnieje kilka systemów plików uzżywanych w GNU/Linuksie jako główny system: ext2 (wersja 2 extfs)
ext3 (ext2 tylko z dodanym tzw. plikiem dziennika - narzdziem umoliwiajcym latwe odzyskanie danych w przypadku awarii systemu plików)
ext4
ReiserFS
XFS
JFS Kady plik (i katalog) ma dodatkowe atrybuty - prawa dostpu. Okreslaja one kto jest wlacicielem danego pliku, i kto ma mozliwoć odczytu, zapisu oraz uruchamiania danego pliku. Nie maj natomiast osobnego atrybutu "ukryty" - jest to rozwizane w ten sposób, ze pliki których nazwa zaczyna sie od kropki, sa traktowane jako pliki ukryte i nie sa domyslnie wyswietlane. Powlłoka tekstowa Powloka, nazywana inaczej shellem, odpowiada za wykonywanie poleceń wpisywanych przez uzytkownika w trybie tekstowym. Samo jadro systemu nie "rozumie" wpisywanych przez uzytkownika poleceń, to wlasnie powloka przyjmuje polecenia tekstowe, i odpowiednio je tumaczy na funkcje kernela, jakie ma wykonać - porozumiewa sie z kernelem w formie binarnej, bezposrednio, bo wanie tak form poleceń kernel ma wbudowane. Ponadto powloka decyduje, czy przekazać polecenie do kernela, czy je wykonać za pomoc innego programu. Dzeiki temu mozliwe jest w Linuksie istnienie róznych skladni poleceń - jest np. powloka csh, która ma skadni bardzo podobna do jezyka programowania C. O ile w systemie DOS interpreter poleceń (odpowiednik powoki w GNU/Linuksie) wiekszoć akcji wykonuje samodzielnie, to w GNU/Linuksie interpreter poleceń jest tylko posrednikiem (std nazwa "powoka" - poniewaz tak jakby "przykrywa" form poleceń przyjmowanych przez kernel, i przez to tworzy interfejs). Wikszoć poleceń uruchamia program (np. polecenie ls uruchamia program ls). Powloka graficzna Mozna równie wydawać polecenia systemowi za posrednictwem interfejsu graficznego - jest to inaczej powloka graficzna. Jesli pracujemy z powloka tekstowa mozemy uruchomić ja wpisujc startx. przestrzeń adresowa,
licznik programu,
licznik stanu,
licznik rejestru,
deskryptory pliku
dane procesu
zaleznoci rodzinne
liczniki statyczne Wynikiem obecnoci w systemie procesów jest to, ze jadro systemu moze nim sterować tak i moze go ustawić w kilku stanach : pracujacy w trybie uzytkownika (proces znajduje sie na procesorze i wykonuje kod), pracujacy w trybie jadra (jadro wykonuje wywloanie systemowe, wykonane przez proces) uspiony (proces czeka na jakie zdarzenie, np. na odczyt danych z dysku lub otrzymanie danych z sieci) gotowy do wykonania (moze być uruchomiony w kazdej chwili, jednak nie ma jeszcze przydzielonego procesora) zombie (proces zakończy dzialanie i czeka na odebranie kodu powrotu przez proces macierzysty),
Full transcript