Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KAYNAŞTIRMANIN BAŞARILI OLMASI İÇİN

GEREKLİ UNSURLAR
by

kübra bekir

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KAYNAŞTIRMANIN BAŞARILI OLMASI İÇİN

Kaynaştırmanın başarılı olarak uygulanabilmesi için bazı koşulların ve unsurların gerçekleşmesi gerekmektedir.
Bu unsur ve koşullar;

1) Okul Yönetimi
2) Rehber Öğretmenler
3) Öğretmenler
4) Normal Öğrenciler
5) Kaynaştırma öğrencileri
6) Aileler
7) Fiziksel ortam

OKUL YÖNETİMİ Okul yönetiminin kaynaStırmanın geregine ve önemine inanması, kaynastırmanın uygulaması içinde yer alan her bir unsurun isini kolaylastırır. Ayrıca, okul yönetiminin özel eğitim personeliyle olan işbirlikçi tutumu, diğer öğretmenlere ve okul personeline model olacak ve onları olumlu yönde etkileyecektir. Okul yönetiminin dikkat etmesi gereken hususlar:

• Okul yönetiminin kaynaştırma uygulamasının önemine ve gereğine inanmalıdır.
• Okul yönetimi kaynaştırma uygulamaları ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı( BEP) hakkında yeterli bilgiye sahip olmalıdır.
• Okul yönetimi BEP geliştirme birimi ve Kaynaştırma ekibi oluşturmalıdır.
• Öğretmenlerin kaynaştırma uygulamaları ve BEP hakkında bilgilendirmek için gerekli olan çalışmaları yapmalıdır.
• Sınıflara verilecek kaynaştırma öğrencilerini eşit olarak dağıtmalıdır.
• Okulun fiziki ortamını kaynaştırma öğrencisisin özür durumuna göre uygun olarak düzenlemelidir.
• Gerekli araç-gerecin sağlanmasında ve okul içinde bir özel eğitim öğretmeninin görevlendirilmesini sağlamalıdır.
• Okul içinde öğretmenleri birbirlerine yardım etmeleri için teşvik etmeli, birbirine yardımcı olanları ve işbirliği içinde çalışanları belirli şekillerde ödüllendirmelidir. REHBER ÖĞRETMENLER

Kaynaştırma uygulamalarının başarıya ulaşmasında okul rehber öğretmenine de önemli görev ve sorumluluk düşmektedir. Okul rehber öğretmeni okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, aileler ve Rehberlik Araştırma Merkezi arasında bir köprü olmalıdır. Okul rehber öğretmeninin kaynaştırma uygulamalarının başarıya ulaşması için dikkat etmesi ve yapması gereken hususlar şunlardır:

• Özel eğitim gerektiren bireylerin kendilerini kabul etmelerini sağlamak.
• Bireysel farklılıklarını anlamalarına yardımcı olmak.
• Gerçekçi olmayan tutumlarını değiştirmelerine yardımcı olmak.
• Temel problem çözme stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olmak.
• Ders dışı etkinliklere katılımı özendirme çalışmalarını etkili bir şekilde yürütmek.
• Okul yönetimini,Öğretmenleri ve aileleri özür grupları, kaynaştırma ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı ( BEP )hakkında bilgilendirmek.
• BEP hazırlama komisyonunda aktif görev almak ve görüşlerini bildirmek.
• Kaynaştırma uygulamaları ve BEP ‘in yürütülüş aşamasında aksayan konularda görüşlerini bildirerek önlem alınmasını sağlamak.
• Okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve aileler arasında koordinasyonu sağlamak.
• Kaynaştırma öğrencilerinin gelişimini izlemek. Sınıf öğretmeni normal öğrencilerle düzenleyeceği toplantılarla şu sorulara yer verebilir:

 Özürlü çocukları biliyor musunuz? Kaçınız biliyor?
 Hiç özürlü arkadaşınız var mı?
 Okulunuzda özürlü çocuklar var mı?
 Sınıfınızda özürlü çocuklar var mı?
 Sizce özür ne demek?
 Özürlü bireyle olan yaşantınızı anlatın. Ne yaptınız? Ne konuştunuz? Neler düşündünüz?
 Çoğu kişi sokakta, otobüste ya da başka bir yerde özürlü birini görünce ne yapar? Sen ne yaparsın?
 Özürlü bireyleyken neler hissedersin?
 Özürlülerin bize benzer neleri var?
 Özürlü bir çocuğa nasıl yardım edebilirsiniz?
 Sınıfında özürlü bir çocuk olsaydı, yardım edebilmek için neler yapardın?
Kaynaştırma sınıfI öğretmeni olacak öğretmenlerin sınıflarında kaynaştırma yapmaya istekli ve engelli öğrenciyi kabul edici bir tutum içinde olmaları gerekmektedir. Kaynaştırma uygulamalarında öğretmenlerin dikkat etmesi gereken hususlar:

• Değerlendirme ve program geliştirme çalışmalarında ekip içinde yer almalılar.
• Özürlü çocuk normal sınıfta da olsa , özel eğitim sınıfında da olsa özürlü çocuğun yararlanabileceği şekilde öneriler geliştirmeli ve uygulanmasını sağlamalı.
• özürlü çocukların ailelerine danışmanlık yapmamalı ve onlarla etkileşim içinde olmalı.
• Özürlü çocuklar için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlamalı.
• Özürlü çocuklarda dahil olmak üzere sınıftaki tüm çocuklar için eşit eğitsel fırsatlar yaratmalı.Öğretmenleri kaynaştırma uygulamalarına hazırlamak için okulda bazı etkinliklere yer vermelidir
Öğretmenlerle düzenli toplantılar yapmalı.
Öğretmenlere yalnız olmadıklarını belirtmeliler
Öğretmenlerin kaynaştırma uygulamasının en önemli öğesi olduklarını belirtmeliler.
Özür türleri ve özellikleri konusunda öğretmenlere bilgi vermemeliler.
Davranış ve sınıf kontrolü konusunda öğretmenlere bilgi vermeliler.

Kaynaştırma öncesinde ve sırasında öğretmenlere özür türleri konusunda bilgi vermek, öğretmenlerin kaynaştırma öğrencilerini daha kolay anlamalarını ve kabullenmelerini sağlayabilir. Ayrıca, düzenli olarak gerçekleştirilecek olan toplantılarla öğretmenlere kaynaştırmanın başarıyla uygulanabilmesi için kendilerine gereksinim olduğu ve diğer öğretmenlerin de kaynaştırma öğretmenlerinin sorunlarına benzer sorunlar yaşadığı anlatılmalıdır. Öğretmenlere sorunları olduğunda rehber öğretmenlerin ya da okulda görevlendirilecek olan özel eğitim öğretmeninin yardımcı olabileceği konusunda rahatlatıcı bilgi verilmeli ve öğretmenlerin deneyimlerini birbirleriyle paylaşmaları sağlanmalıdır. Öğretmenlere düzenlenecek toplantılarda konuşulabilecek konularla ilgili şöyle bir sıralama yapılmaktadır :
Kaynaştırmayla ilgili düşünceniz nedir?
Kaynaştırma işinizi nasıl etkiliyor
Kaynaştırmada ne tür sorunlar yaşıyorsunuz
Kaynaştırmanın güzel yanları neler?
Kaynaştırmanın başarılı olabilmesi için sizce neler gerekli?
Ne tür destek hizmetlere gereksiniminiz var?
Kaynaştırmanın normal sınıftaki öğrencilere ne gibi yaraları olur?


NORMAL ÖĞRENCİLER Başarılı bir kaynaştırma uygulamasının olabilmesi için gerekli bir başka unsur sınıftaki özürlü olmayan öğrencilerdir. Kaynaştırma uygulamasına ilişkin en güzel ve belki de en ilginç sonuç, özürlü olmayan öğrencilerin özürlü öğrencileri çok güzel kabullenmiş olmalarıdır.Kaynaştırmanın hedeflerinden birinin de özürlü öğrencilere özürlü olmayan akranlarıyla etkileşim kurma ve özürlü olmayan akranları tarafından sosyal kabul görme fırsatı vermek olduğu düşünülecek olursa, bu amacın gerçekleştirilebilmesi için sınıf öğretmeninin sınıftaki özürlü olmayan öğrencileri, sınıflarına bir kaynaştırma öğrencisinin katılacağı fikrine hazırlaması gerekmektedir.

Özel gereksinimli olmayan çocuklar kaynaştırmanın başarılı olmasında önemli bir araçtır. Çünkü öğrenciler okulda öğrendiklerinin tümünü yalnızca öğretmen- öğrenci etkileşiminden öğrenmezler. Çocukların öğrendiklerinin önemli bir bölümü öğrenci-öğrenci etkileşimi yoluyla gerçekleşmektedir.

KAYNAŞTIRMANIN BAŞARIYLA UYGULANABİLMESİ İÇİN NORMAL ÖĞRENCİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK ETKİNLİKLER Kaynaştırma sırasında öğretmenin sınıf içindeki ve dışındaki en büyük desteği ve yardımcısı normal öğrenciler olacaktır. Normal öğrencileri kaynaştırmaya hazırlamak için sınıf öğretmeninin gerçekleştirebileceği etkinlikler şöyle sıralanabilmektedir:
Normal sınıf öğrencileriyle toplantılar düzenlemek
Özel gereksinimli bireyler ve özellikleri konusunda bilgilendirmek
Kendilerini özel gereksinimli bireylerin yerine koymak ( simulasyon ) çalışmaları yapmak
Sınıfa konuk konuşmacı çağırarak deneyimlerini anlatmasını sağlamak

Sınıf öğretmeni normal öğrencilerle yapacağı toplantıların kaynaştırma öğrencisi yokken yapılmasını sağlamalıdır. Normal öğrenciler önce sınıflarına kaynaştırma öğrencisi verileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Sınıf öğretmeninin sınıfa gelecek kaynaştırma öğrencisinin özür türünü bilmesi ve normal öğrencileri özür türü ve özellikleri konusunda bilgilendirmesi gerekmektedir. Böylece, öğretmenin olduğu gibi, normal öğrencilerin de kaynaştırma öğrencisini anlamaları ve kabul etmelerini kolaylaşacaktır.Ayrıca, sınıf öğretmenin normal öğrencilere kendilerini özürlü öğrencinin yerini koyma çalışmaları yaptırması da yaralı olabilecek etkinliklerdendir. BU ETKİNLİKLER Kasılmaları olan öğrencilerin gereksinimlerini ve yaşadıkları zorlukları anlamalarını sağlamak amacıyla, öğrencilerin ellerine çorap giyerek yazı yazmalarını istemek Az gören öğrencilerin gereksinimlerin farkına varmaların sağlamak amacıyla tek gözlerini kapayarak düz bir çizgi üzerinde yürümelerini istemek
 Öğretmenlerle düzenli toplantılar yapmalı.
 Öğretmenlere yalnız olmadıklarını belirtmeliler
 Öğretmenlerin kaynaştırma uygulamasının en önemli öğesi olduklarını belirtmeliler.
 Özür türleri ve özellikleri konusunda öğretmenlere bilgi vermemeliler.
 Davranış ve sınıf kontrolü konusunda öğretmenlere bilgi vermeliler. İşitme engelli öğrencilerin yaşadıkları zorlukları anlayabilmelerini sağlamak amacıyla kulaklarına pamuk tıkayarak kısık sesleri dinlemelerini istemek Sınıf öğretmeni normal öğrencilerle düzenleyeceği toplantılarla şu sorulara yer verebilir:

Özürlü çocukları biliyor musunuz? Kaçınız biliyor?
Hiç özürlü arkadaşınız var mı?
Okulunuzda özürlü çocuklar var mı?
Sınıfınızda özürlü çocuklar var mı?
Sizce özür ne demek?
Özürlü bireyle olan yaşantınızı anlatın. Ne yaptınız? Ne konuştunuz? Neler düşündünüz?
Çoğu kişi sokakta, otobüste ya da başka bir yerde özürlü birini görünce ne yapar? Sen ne yaparsın?
Özürlü bireyleyken neler hissedersin?
Özürlülerin bize benzer neleri var?
Özürlü bir çocuğa nasıl yardım edebilirsiniz?
Sınıfında özürlü bir çocuk olsaydı, yardım edebilmek için neler yapardın?


KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİLERİ Özürlü öğrencinin kaynaştırma uygulamasına hazırlanması ise, kaynaştırmanın başarılı bir şekilde yürütülmesinde çok önemli unsurlardan bir başkasıdır. Normal eğitim ve özel eğitim ortamları; öğretim düzeni, ders programları, öğretim yöntemleri, davranışsal beklentiler, fiziksel ortam ve öğrenci sosyalleşmesi bakımından birbirlerinden farklılık sergilemektedir. Bu nedenle eğer özel eğitim ortamından normal eğitim ortamına geçişin başarılı olması isteniyorsa, kaynaştırılan öğrenci, normal sınıfın davranışsal ve akademik gereklerine hazırlanmalıdır. Kaynaştırma öğrencisinin sınıf içinde kabul görmemesinin en önemli nedenlerinden biri, sosyalleşme eksikliğidir. Bu nedenle de, kaynaştırma öğrencisine, kaynaştırmaya başlamadan önce, sosyalleşme ile ilgili etkinlikler düzenlenmelidir. Kaynaştırma başladığında da ilk haftalarda bir- iki normal gönüllü öğrenciyi kaynaştırma öğrencisiyle ilgili olarak görevlendirmek, alışmayı kolaylaştırabilir. KAYNAŞTIRMANIN BAŞARIYLA UYGULANMASI İÇİN KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLECEK ETKİNLİKLER Tıpkı normal öğrencilerin kaynaştırmaya hazırlanması gerektiği gibi, kaynaştırma öğrencisinin de kaynaştırma öncesinde hazırlanması gerekmektedir. Bu hazırlıklar özel sınıf öğretmeni tarafından gerçekleştirilebilir.
Kaynaştırma öğrencisinin kaynaştırmaya hazırlanması bireysel olabileceği gibi grup tartışması şeklinde de gerçekleştirilebilir. Grup tartışması yapmak, kaynaştırma öğrencisinin yalnız olmadığını hissetmesini, diğer çocuklarında kendisi gibi duygulara sahip olduğunu fark etmesini sağlayacaktır. Toplantılar sırasında özelliklede kaygılar, endişeler, korkular üzerinde durularak bunları aşmada kullanılabilecek öneriler geliştirmek gereklidir.
ÖĞRETMENLER
Kaynaştırmanın başarıya ulaşmasındaki en önemli etmenlerden biri özel gereksinimli öğrencilerin kaynaştırma ortamındaki eğitimini sağlayan sınıf öğretmeninin özellikleridir Sınıf öğretmeni normal öğrencilerle yapacağı toplantıların kaynaştırma öğrencisi yokken yapılmasını sağlamalıdır. Normal öğrenciler önce sınıflarına kaynaştırma öğrencisi verileceği konusunda bilgilendirilmelidir. Sınıf öğretmeninin sınıfa gelecek kaynaştırma öğrencisinin özür türünü bilmesi ve normal öğrencileri özür türü ve özellikleri konusunda bilgilendirmesi gerekmektedir. Böylece, öğretmenin olduğu gibi, normal öğrencilerin de kaynaştırma öğrencisini anlamaları ve kabul etmelerini kolaylaşacaktır.Ayrıca, sınıf öğretmenin normal öğrencilere kendilerini özürlü öğrencinin yerini koyma çalışmaları yaptırması da yaralı olabilecek etkinliklerdendir. Ayrıca, kaynaştırma öğrencilerine normal sınıfta kendilerinden beklenecek olan davranışlar ve uyulması gereken kurallar hakkında, kurallara uyulduğu ve uyulmadığı zaman olabilecekler hakkında bilgi vermek, kaynaştırmanın kolay ve başarılı uygulanmasını sağlayacaktır. KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİNİN
AİLESİ Kaynaştırma programının uygulamaya başlamasıyla birlikte bu ailelerinin de ele alınması gerektiği bir kat daha önem kazanmıştır.Çocuklarını en iyi tanıyan kişiler olarak ve onlarla ilgili her konuda karar verme yetkisine birinci derecede sahip olan ebeveynleri, eğitimle ilgili işlerin dışında tutmak olanaksız görünmektedir. Özel eğitim gerektiren çocukların aileleri de çocukları hakkında olumlu sözler duymak isterler. Oysa okul tarafından sürekli çocuklarının olumsuz davranışlar için çağrıldıkları ve olumsuz yönlerini dinledikleri için okulla iletişime geçmek istemezler. Bu bakımdan eğitimcilerin , ailelerin kaynaştırma programlarına yaklaşımını, düşüncelerini ve endişelerini bilmesi gerekli önlemlerin alınması açısından büyük bir önem taşımaktadır.


Kaynaştırmanın Başarıyla Uygulanması İçin Kaynaştırma Öğrencilerinin Aileleriyle Gerçekleştirilebilecek Etkinlikler

Ailelerle düzenli toplantılar yapmak
Ailelerle bilgilendirici konuşmalar, seminerler düzenlemek
Her aşamada aileyi de işe katmak
Çocuğundaki gelişmeleri aileyle paylaşmak
Yapılacak toplantılarla ailelere yalnız olmadıkları, kendilerine benzer özellikte ailelerin olduğu anlatılmalıdır. Toplantılar sırasında ailelerle çocuklarının sosyalleşmesindeki anahtar kişiler oldukları açıklanmalıdır. Hiç kimsenin çocuğu ailesi kadar iyi tanımayacakları ve gereksinimlerini ailesi kadar iyi bilemeyeceği vurgulanmalıdır. Ayrıca aileye, eğer aile ve okulun çocukla ilgili beklentileri birbiriyle tutarlı olursa başarılı ve etkili olunabileceği; ayrıca, birlikte çalışmanın önemi açıklanmalıdır. ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINDA OKUL İDARESİ VE ÖĞRETMENLERE UYGULANACAK ANKET SORULARI EĞİTİM ORTAMI

1. Sınıfın fiziki yapısı kaynaştırma eğitimi için uygun mudur?
A) Evet B) Hayır
2. Sınıfın mevcudu kaynaştırma eğitimi için uygun mudur?
A) Evet B) Hayır
3. Kaynaştırma eğitimini yapılabilmesi için sınıf içi düzenlemeler yapılmış mıdır?
A) Evet B) Hayır
4. Kaynaştırma eğitimini yapılabilmesi için her bir engel grubuna ( görme,işitme,ortopedik,zihinsel ) yönelik okul içi sınıf içi ve okula bağlı tesislerde ( tuvalet,yemekhane, kantin,bahçe vs.) gerekli düzenlemeler yapılmış mıdır?
A) Evet B) Hayır
5. Kaynaştırma öğrencileri sınıflara eşit olarak dağıtılmış mıdır?
A) Evet B) Hayır
ÖĞRETMENLER

1. Sınıf öğretmeni sınıfında kaynaştırma eğitimi uygulamaya istekli ve öğrenciyi kabul edici bir tutum içerisinde midir?
A) Evet B) Hayır
2. Sınıf öğretmeni kaynaştırma öğrencilerinin aileleri ile işbirliği ve bilgi alışverişinde bulunmakta mıdır?
A) Evet B) Hayır
3. Sınıf öğretmeni her bir kaynaştırma öğrencisi için BEP hazırlamış mıdır?
A) Evet B) Hayır
4. Sınıf öğretmeni kaynaştırma uygulamaları ve BEP hakkında yeterli bilgiye sahip midir?
A) Evet B) Hayır
5. Sınıf öğretmeni öğrencilerin özür grupları hakkında yeterli bilgiye sahip midir?
A) Evet B) Hayır
6. Sınıf öğretmeni sınıfın diğer öğrencilerine özel gereksinimli bireyler –öğrenciler ve özellikleri konusunda bilgilendirme çalışmaları yapmış mıdır?
A) Evet B) Hayır
7. Sınıf öğretmeni kaynaştırma öğrencisinin sınıfa kabulu ve uyumu için diğer öğrencilerle düzenli toplantılar yapmış mıdır?
A) Evet B) Hayır

8. Sınıf öğretmeni kaynaştırma programı uygulamalarına başlamadan önce kaynaştırma öğrencisinin sosyalleşme eksikliğini gidermek amacıyla öğrencisine sosyalleşme ile ilgili etkinlikler düzenlemekte midir?
A) Evet B) Hayır
9. Kaynaştırma öğrencisi bulunan sınıf öğretmeni kaynaştırma öğrencisine uyguladığı programı öğrencinin gelişimini kaydekmek amacıyla düzenli olarak gözleyip değerlendirmekte midir? ( bu değerlendirmenin yapılabilmesi için kaynaştırma ekibi oluşturulmalı ve bu ekip belli ölçütler belirlemeli ve ilk izleme çalışmasını kaynaştırma öğrencisi sınıfa yerleştirildikten 3-4 hafta sonra olmalıdır)
A) Evet B) Hayır
10. Sınıf öğretmeni kaynaştırma programına alınan öğrenciye kendilerinden beklenecek olan davranışlar ve uyulması gereken kurallar hakkında,kurallara uyulduğu ve uyulmadığı zaman olabilecekler hakkında bireysel olarak bilgilendirme çalışmaları yapmakta mıdır?
A) Evet B) Hayır

OKUL YÖNETİMİ

1. Okul yönetiminin Kaynaştırma Uygulaması ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ( BEP) hakkında yeterli bilgisi var mıdır?
A) Evet B) Hayır
2. Okul yönetimi kaynaştırma ve BEP hakkında öğretmenlerin bilgilendirilmesi için gereken hazırlıkların yapılmasını sağladı mı?
A) Evet B) Hayır
3. Okul yönetimi BEP geliştirme birimi ve kaynaştırma ekibi oluşturdu mu?
A) Evet B) Hayır
4. Okul yönetimi kaynaştırma öğrencilerini sınıflara eşit olarak dağıtmış mıdır?
A) Evet B) Hayır
5. Okul yönetimi kaynaştırma uygulamalarını kolaylaştıracak önlemleri ( fiziksel ortamın hazırlanması ,gerekli araç –gereç,eğitim verecek personel ) almış mıdır?
A) Evet B) Hayır
6. Okul yönetimi kaynaştırma öğrencileri olan sınıf öğretmenlerinin birbirleriyle işbirliği içerisinde çalışmaya teşvik diyor mu?
A) Evet B) Hayır
7. Okul yönetimi öğretmenlerle kaynaştırma programının uygulanması ve aksaklıkları hakkında düzenli toplantılar yapmakta mıdır?
A) Evet B) Hayır


REHBER ÖĞRETMEN


1. Okul rehber öğretmeni kaynaştırma öğrencileri olan sınıf öğretmenleriyle düzenli toplantılar yapmakta mıdır?
A) Evet B) Hayır
2. Okul rehber öğretmeni davranış ve sınıf kontrolü konusunda öğretmenlere bilgi vermekte midir?
A) Evet B) Hayır
3. Okul rehber öğretmeni kaynaştırma programı uygulayacak sınıf öğretmenlerine, okul yönetimine ve engelli çocukların ailelerine özel gereksinimli öğrencilerin özellikleri ve özür grupları hakkında bilgilendirme toplantıları yapmakta mıdır?
A) Evet B) Hayır
4. Okul rehber öğretmeni Kaynaştırma uygulamaları ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı ( BEP ) hakkında okul yönetimi ve öğretmenlere bilgi vermekte midir?
A) Evet B) Hayır
5. Okul rehber öğretmeni kaynaştırma öğrencilerinin aileleriyle bilgi alışverişi ve duyguların paylaşımını içeren düzenli toplantılar yapmakta mıdır?
A) Evet B) Hayır
6. Okul rehber öğretmeni BEP hazırlama komisyonunda aktif görev almakta mıdır?
A) Evet B) Hayır
7. Okul rehber öğretmeni kaynaştırma öğrencisinin gelişimini takip etmekte midir?
A) Evet B) Hayır


Full transcript