Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sveriges statsskick

No description
by

Pezhman Pars

on 24 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sveriges statsskick

Sveriges statsskick
Allmänt om val
* Vart fjärde år i september
* Vi röstar till riksdag, kommunfullmäktige och landsting, allt på samma gång
* Valen ska vara fria, hemliga och direkta
* Proportionalitet= Får ett parti 20% av rösterna ska de också ha 20% av platserna i riksdagen
Regeringen

Det är regeringen som har den verkställande makten. Den är ansvarig inför riksdagen.
Regeringen lämnar förslag (propositioner) till riksdagen och genomför de beslut som riksdagen fattar. Departementen och de ca 300 myndigheterna är till hjälp för regeringen.
Hur blir en statsminister?
* Talmannen lägger fram förslag
* Det är riksdagen som bestämmer
* Statsministern väljer sedan sina ministrar
All offentlig makt i Sverige utgår från folket och riksdagen är folkets främsta företrädare.
 
Riksdagen
Riksdagen stiftar lagar
Parlamentarism
Granska regeringen
Bestämma statens utgifter och inkomster
Utser statsminister
Misstroendeförklaring= riksdagen har inte förtroende för ett statsråd.
Riksdagens uppgifter
Departementen har till uppgift att bereda och expediera ärenden som avgörs av regeringen, förbereda regeringens förslag till riksdagen, utforma direktiv för myndigheter samt handlägga vissa administrativa ärenden. Departementschef är ett statsråd. (ne.se)
Utbildningsdepartementet har bland annat hand om frågor som berör förskola, grundskola och gymnasium.
Departement
Riksdagen har 15 utskott med vardera 17 ledamöter (samt 17 suppleanter). Varje utskott fungerar som en miniriksdag då partiernas plats i förhållande till valresultatet avgör hur många som sitter i utskotten.
Varje utskott granskar de förslag (motioner eller propositioner) som hör till deras ämnesområde. (T ex alla förslag som har med skolan att göra hamnar till i utbildningsutskottet.
vad är ett utskott?
Arbetsmarknadsutskottet
Civilutskottet
Finansutskottet
Justititeutskottet
Konstitutionsutskottet
Kulturutskottet
Miljö- och jordbruksutskottet
Socialutskottet
Trafikutskottet
Utbildningsutskottet
Utrikesutskottet

Utskottens uppgift är att förbereda sina frågor och komma med ett förslag, ett utskottsbetänkande till riksdagen.
Ej öppna för allmänheten, här kan man diskutera fritt och förhandla med varandra om hur man ska ta ställning till de olika förslagen.
Betänkande - Beslut - Riksdagsskrivelse
Full transcript