Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LDC

No description
by

Dominika Hofman

on 9 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LDC

?
LABORATORIUM DYDAKTYKI CYFROWEJ
dla szkół województwa małopolskiego

PODSTAWOWE
INFORMACJE
www.ldc.edu.pl
g.foltak@mwi.pl
797 590 419
Organizatorzy
Miejsca
Centrum Dydaktyki Cyfrowej
w MCDN
CEL
upowszechnienie wykorzystywania TIK w dydaktyce
przez nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w woj. małopolskim
FAZA
TESTOWANIA Σ
SZKOLENIA
marzec - kwiecień 2014 r.
 
4 szkolenia

1 szkolenie - 8 godzin lekcyjnych
Poznanie 6 nowoczesnych metodyk nauczania opartych o rozwiązania dydaktyki cyfrowej


Poznanie narzędzi i zasobów cyfrowych ułatwiających prowadzenie lekcji przy wykorzystaniu TIK
WARSZTATY
Od kwietnia do czerwca 2014 r.

4 warsztaty

1 warsztat -  4 godziny lekcyjne

grupa 3-osobowa, nauczyciele tego samego przedmiotu

wynagrodzenie za udział - 300 zł - 1 warsztat (w sumie 1200zł)
poznanie i analiza wstępnych wersji produktów: 

programu podnoszenia kompetencji nauczycieli

scenariuszy - 3 na przedmiot

multimedialnych materiałów

gier edukacyjnych

LDC
LEKCJE POKAZOWE I OTWARTE
Lekcja otwarta

W terminie od września do pażdziernika 2014r. 

1 lekcja - 45 min

Miejsce: Centrum Dydaktyki Cyfrowej w siedzibie MCDN

Wynagrodzenie: 600 zł brutto
Cel

Lekcja prowadzona z grupą uczniów przez nauczycieli danego przedmiotu w obecności innych nauczycieli obserwatorów

Trener zbiera informacje zwrotne na temat przeprowadzonej lekcji, a następnie formułuje raport zbiorczy dla organizatorów projektu
Lekcja pokazowa

W terminie od października do listopada 2014r.

1 lekcja: 45 min

Miejsce: macierzysta szkoła

Wynagrodzenie: 400 zł brutto
Cel

Lekcja prowadzona dla nauczycieli z macierzystej szkoły przy wykorzystaniu scenariuszy i materiałów multimedialnych
FAZA
UPOWSZECHNIANIA
5 punktów konsultacyjnych
wyposażonych w sprzęt z dostępem do Internetu przy bibliotekach pedagogicznych – od 2015 r.

80 szkoleń dla nauczycieli i 10 dla dyrektorów z całego województwa małopolskiego – prowadzone w 2015 r. przez przeszkolonych nauczycieli

Konkurs
na najciekawszą lekcję z wykorzystaniem TIK

Forum współpracy
nauczycieli stosujących TIK

Promocja wyników projektu poprzez
15 spotkań subregionalnych i 40 spotkań w szkołach

Konferencja podsumowująca projekt
– czerwiec 2015 r.
www.facebook.com/LDC
wpływ nauczycieli na wygląd scenariuszy, multimediów i poradników dla nauczycieli
stworzenie sieci współpracy umożliwijacej wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami w zakresie dydaktyki cyfrowej
zwiększenie szans na lepszy kontakt nauczycieli z uczniami
poznanie nowych metod
edukacyjnych

"odwróconej klasy"

gamifikacji

pracy projektowej

nauczania problemowego

blended learning
poznanie szerokiej gamy narzędzi i zasobów cyfrowych
KORZYŚCI
PO CO NAUCZYCIELOM DYDAKTYKA CYFROWA?
pomoc w realizacji podstawy programowej
stworzenie kompleksowego systemu wsparcia nauczycieli w zakresie
dydaktyki cyfrowej
aktywne współtworzenie
wraz z nauczycielami zaangażowanymi w projekt produktów:
scenariuszy, multimediów, poradników
Z badań:

"Innowacyjne zastosowania rozwiązań i narzędzi cyfrowych w kształceniu
na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w woj. małopolskim"

wynika, że nauczyciele:
nie dostrzegają znaczących korzyści płynących z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
nie mają prawie żadnego wsparcia w obszarze dydaktyki cyfrowej
w zdecydowanej większości stosują metodę podającą
obawiają się o swój autorytet
postrzegają Internet negatywnie
Efektem wspólnej pracy będzie

stworzenie raportu zawierającego uwagi i pomysły nauczycieli dotyczące ulepszania i wdrażania produktów

przygotowanie się nauczycieli do prowadzenia lekcji otwartych i pokazowych według scenariuszy
Full transcript