Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Trusler og vold - Lænken

Virksomhedskonference for ansatte i Lænken, BBB
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 25 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Trusler og vold - Lænken

Virksomhedskonference 25.10.2013
Trusler og vold
Identifikation
Hvilke udfordringer har vi?
Håndtering
Hvad gør vi efter en voldsom episode?
Forebyggelse
Hvordan kan vi forebygge vores udfordringer?
For Ansatte i Lænken
APV
Trivselsundersøgelser
Registering og analyse
Tilfredshedsundersøgelser
Risikovurdering
Birgitte Bækgaard Brasch, chefkonsulent, Socialt Udviklingscenter SUS
Data
Indsatser og metoder
Retningslinjer og handleplaner
Inddragelse af bruger og pårørende
Fysisk indretning, tekniske løsninger
Organisatoriske rammer
Faglige kompetencer, holdninger, tilgange
Kriseplan
Kollegial førstehjælp
Defusing, debriefing
Professionel støtte
Registrering, anmeldelse, opfølgning
Læring
Indsatser og metoder
Risikovurdering
BVC - Bröset Violence Checklist

Et risikovurderingsredskab, der skal hjælpe klinikere til at forudse voldelig og
aggressiv adfærd i løbet af det kommende døgn.

Risikoen vurderes ud fra seks variable:
• Forvirring
• Irritabilitet
• Støjende adfærd
• Fysiske trusler
• Verbale trusler
• Angreb på ting eller genstande
Fokus på bruger
Rød,
gul,
grøn
Her og nu vurdering
Rød
: Jeg trækker mig
Gul
: Jeg gør kun det mest nødvendige
Grøn
: Jeg gør det, jeg har planlagt

Risikovurdering
Fokus på personale
Eksempel
Stævnsfortet

En sikret institution for unge kriminelle (12-18 år).
Har bl.a. arbejdet med etikmodellen.
Jeg skal forsøge at være på en bestemt måde, fx rolig, tålmodig, empatisk, konsekvent.
Jeg skal gøre det, som jeg er forpligtet til ifølge loven, regler og aftaler på arbejdspladsen osv.
DYD:
PLIGT:
NYTTE:
Jeg skal gøre det, som jeg tror vil give det bedste resultat, alt taget i betragtning.
Etikmodellen hjælper fx personalet til at komme rundt om en svær beslutning, de skal træffe.
Eksempel 1
Psykiatrisk Afdeling Middelfart
Ved indlæggelsessamtalen
vurderer lægen og plejepersonalet i fællesskab risikoen for vold. De taler med patienten om forhistorien, sygehistorien og misbrug. Og om hvad pt. oplever som tegn på aggression samt på, hvad der kan hjælpe i sådan en situation.
Risikovurdering
Fokus på situation, relation og rammer
Situationer med øget risiko er fx i forbindelse med afslag, grænsesætning, krav, pres, magt, tvang osv.
Hvor godt er I beskyttet?
Hvordan risikovurderer personalet hos jer pt/borger?

Hvis ikke - vil det give mening at gøre det?
Hvordan skaber man læring for den enkelte, gruppen og organisationen?

Hvordan kan I støtte lokalt med de udfordringer, der er hos jer?

Hvad mener I, der er brug for?

Hvordan vil I kunne bidrage til at indføre dette?

Hvordan samle op og skabe læring efter fx nærved-episoder og episoder med konflikter, trusler og vold?
”Mennesker, der kan opføre sig ordentligt, gør det”.
Bo Hejlskov Elvén, psykolog
ETIKMODELLEN
- de tre store etikker
Hvad taler vi om?
Er det vold når...
Der bliver råbt af dig?
Der bliver talt nedsættende til dig?
Der bliver slået ud efter dig, men du undgår at blive ramt?
Der bliver kastet noget efter dig?
En person der ikke selv ved, hvad han gør skubber til dig?
Du får at vide, at din bil vil blive smadret?
Arbejdstilsynets definition
Fysisk vold er aktivt påført vold, fx slag, spark, bid, kvælningsforsøg, knivstik.

Psykisk vold er fx verbale trusler, truende adfærd, systematisk fornedrelse, ydmygelse og lignende.

Volden kan være rettet direkte mod medarbejderen eller indirekte mod familie, venner eller andre nærtstående personer. Mobning, der udføres af klienter, kunder eller borgere opfattes også som vold.
Vedholdende fokus
KONFLIKTER
TRUSLER, VOLD

Mangler viden i arbejdet
Mangler viden om borgeren
Mangler viden om konflikter, vold og forebyggelse
Er utilfreds med sig selv og/eller andre
Ringe samarbejde
Ringe kommunikation
Mistillid / mistro
Intet eller dårligt arbejdsfællesskab, fx mange uløste konflikter, mobning
Belastende rammer
For få ressourcer – tid, viden, sparring...


Belastning


Kompetent i arbejdet
Viden om borgeren
Viden om konflikter, vold og forebyggelse
Anerkender sig selv og andre
Godt samarbejde
God kommunikation
Tillid
Godt arbejdsfællesskab med åbenhed omkring belastninger og trivsel
Konflikter håndteres åbent
Gode rammer
Tilpas ressourcer – tid, viden, sparring…


Beskyttelse

Forebygge
Håndtere
situationer
Evaluere og lære
Full transcript