Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

World Tourism

No description
by

John Jordison

on 27 April 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of World Tourism

Анализ на развитието на туризма в световен план за периода 2007 - 2009 Въведение Различието на туризма по държавите се корени в коренно различните природни и антропогенни ресурси в различните дестинации, различната покупателна способност на туристите, както и различните социо – културни показатели. Въпреки това, условнo туристическите дестинации могат осовно да бъдат групирани по континенти, като се има предвид, че де факто световното разделение е на 3 типа, съответстващи на социо – културните зони – европейска, американска и азиатска. Глобализацията на световната търговия доведе до своеобразна глобализация и на туристическата услуга. В момента във всички развити и някои от развиващите се държави има своеобразна стандартизация и класификация на предлаганата туристическа услуга. Въпреки различията, същността на категоризацията и разделянето на туристическата услуга на основна и допълнителна е типична за целия свят. В настоящия труд ще се спрем върху статистическите данни за развитието на туризма през периода 2007 – 2009 и ще се опитаме да обясним основните тенденции. Статистически данни 1Развитие на туризма през периода 1990 – 2006 г. Топ 10 дестинации по пристигания и приходи Пристигания по субрегиони, изменения спрямо предишен период Анализ на входящите данни и тенденции Въпреки че развитието на туризма през последните години е неревномерно и трудно предсказуемо, UNWTO поддържа своята дългосрочна прогноза за момента. Основните структурни тенденции на прогнозата смята, че основни промени на са наложителни за момента. Опитът показва, че в краткосрочен план, периоди на бърз растеж (1995, 1996, 2000, 2004 до 2007 г.) се редуват с периоди на бавен растеж (2001-2003). Бизнес пътуванията, които бяха позагубили пазарен дял в предни години, набраха отново сила в последните 3 години и отбелязват ръст, по-висок от средния за други видове пътувания. Въпреки че очакванията за този тип пътувания да се свие през 2009 заради икономическото положение, бизнес триповете бяха устойчиви за първите осем месеца на отминалата година с ръст от 8%. След четири години на последователен устойчив растеж, рязка промяна в тенденцията настъпи в средата на 2008, като туристическото търсене спадна значително под влияние на изключително променливата световна икономика (финансова криза, увеличение на цените на стоките и петрола, както и резки колебания на обменния курс).
Международните пристигания на туристите са продължили да нарастват - от 25 милиона през 1950 г., до 277 милиона през 1980 г., до 438 милиона през 1990 г., до 684 милиона през 2000 г., за да достигнат 922 милиона през 2008 година.
В момента разполагаме със сравнително ясната картина за 2008г., ранните индикации за 2009г. и ясния базов икономически сценарии.
Цените са паднали значително, в следствие от по-ниските цени на горивата и нуждата от свиване. Това би трябвало да подпомогне търсенето в третата четвъртина на годината, когато се очаква икономиките да се стабилизират. Въпреки това, съкращаването на капцитета на авиокомпаниите – особено намаленото обслужване на второстепенни дестинации – ще ограничи намаляването на цените, както и самото търсене в туризма. Все пак има и положителни перспективи. Ниските цени на горивата, големите намаления в бранша и сериозните правителствени реакции – без да се преувеличава – носят надежда, че до третата четвъртина на годината, ще може да се забележи стабилизирането на търсенето при пътуванията. Заключение След анализа на статистическите данни и проучването на експертните мнения за развитието на туристическия пазар по света през последните 3 години можем да кажем следното:
1. Световният туризъм се намира в състояние на криза, като първопричината се крие в същността на туристическата услуга – третичен сектор, разходно перо, което бива съкратено при липса на средства.
2. Въпреки отрицателните тенденции, определени световни региони могат да бъдат класифицирани като своеобразни „ двигатели „ на туристическия прогрес. Именно от там в началото на 2010 започнаха да се наблюдават известни положителни тенденции
3. Всяка промяна в международната икономическа конюктура се отразява пряко върху туристическата сфера
ВЪПРОСИ ЗА ДИСКУСИЯ 1. Има ли бъдеще развитието на туризма в Африка?
2. Възможно ли е туризма ефективно да измести нефтодобивната и нефтопреработвателната промишленост в страните от Близкия изток като структороопределящ отрасъл?
Full transcript