Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kurikulum matematike donosi promjene tehničke škole

ŽSV kod Damira
by

Snježana Šišić

on 19 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kurikulum matematike donosi promjene tehničke škole

.
Kurikulum matematike donosi promjene
Combine elements and create the layout you need
Hrabro i otvoreno,
uključite se u stručnu raspravu!
Iskoristite priliku utjecati na dokumente! Svaka primjedba je dobrodošla!

Hvala na pažnji!
endless possibilities
SLAGALICE
DIO
.

ISHODI (3+3+3+3)
ISHODI PO DOMENAMA
(trogodišnje 2+1+1)
U predmetu Matematika ishodi su usklađeni
vertikalno, horizontalno i s razvojnom dobi učenika.
Okvir za vrednovanje
Vrednuje se usvojenost odgojno-obrazovnih ishoda
• Vrednovanje za učenje
• Vrednovanje kao učenje
• Vrednovanje naučenog

Vrednovanje odgojno-obrazovnih ishoda u predmetu

Elementi vrednovanja:
• Usvojenost znanja i vještina
• Matematička komunikacija
• Rješavanje problema

Omjer elemenata 30 : 30 : 40

ŽSV nastavnika matematike tehničkih škola u Gradu Zagrebu, 31. ožujka 2016. godine, Josip Kličinović i Snježana Šišić, članovi SRS za izradu prijedloga predmetnog kurikuluma za Matematiku
RAZRADA ISHODA:
(70 sati trogodišnja)
Razlikuje i opisuje oplošje i volumen tijela. Računa oplošje i volumen kocke, kvadra, prizme i valjka. Računa volumen piramide i stošca. Računa oplošje i volumen u problemskim situacijama. Primjenjuje ispravne mjerne jedinice.
Preporučeni sadržaj:
oplošje piramide i stošca, volumen i oplošje kugle

RAZRADA ISHODA:
(105 sati četverogodišnja)
Prepoznaje i opisuje uspravnu prizmu (trostrana, četverostrana, pravilna šesterostrana), piramidu (trostrana, četverostrana, pravilna šesterostrana), valjak, stožac i kuglu.
Računa elemente (duljine bridova, volumen, oplošje, radijus baze…) prizme, valjka, piramide, stošca, kugle te rotacijskih tijela.
Preporučeni sadržaj:
Platonova tijela

http://www.kurikulum.hr/wp-content/uploads/2016/02/Matematika.pdf
Učenici će...
...usvojiti matematička znanja, vještine i procese...?
kritički osvrt učitelja i učenika
brojčana ocjena
Usvojenost znanja i vještina:

-

opisuje matematičke pojmove
- odabire i provodi pogodne i matematički ispravne procedure
- upotrebljava i povezuje matematičke koncepte
Matematička komunikacija:

-

koristi se odgovarajućim matematičkim jezikom (zapisi, simboli, terminologija) pri usmenom i pisanom izražavanju
- koristi se odgovarajućim matematičkim prikazima za predstavljanje podataka
- prelazi između različitih matematičkih prikaza
- svoje razmišljanje iznosi cjelovitim, suvislim i sažetim matematičkim rečenicama
- postavlja pitanja i odgovara na pitanja koja nadilaze opseg izvorno postavljenog pitanja
- organizira informacije u logičku strukturu
- primjereno se koristi tehnologijom
Rješavanje problema:

- prepoznaje relevantne elemente problema
- uspješno primjenjuje odabranu matematičku metodu pri rješavanju problema
- modelira matematičkim zakonitostima rješavanje problemske situacije uz raspravu
- ispravno rješava probleme u različitim kontekstima
- provjerava ispravnost matematičkih postupaka i utvrđuje smislenost rješenja
- generalizira rješenje
Odgojno-obrazovni ishodi
predstavljaju
jasne i nedvosmislene iskaze očekivanja
od učenika u određenoj domeni u pojedinoj godini učenja i poučavanja. Oni su određeni kao znanja, vještine ili stavovi/vrijednosti, a najčešće kao kombinacija tih elemenata.
Odgovaraju na pitanja:
Što učenici znaju, mogu učiniti i koje stavove imaju razvijene na kraju određene godine učenja i poučavanja?
Razrada ishoda
podrazumijeva preciznije određenje sadržaja i aktivnosti u okviru pojedinog ishoda.
P
reporučene sadržaje
učitelji i nastavnici biraju na temelju vlastite procjene primjerenosti i relevantnosti za ostvarivanje ishoda u specifičnom školskom i razrednom okruženju.
Razine usvojenosti opisno određuju opseg znanja, dubinu razumijevanja i stupanj razvijenosti vještina te usvojenosti stavova u četiri kategorije:
zadovoljavajuća
,
dobra
,
vrlo

dobra
i
iznimna
.
Razine ne predstavljaju školske ocjene.
Struktura ishoda
Svaki ishod se sastoji od subjekta,
aktivnosti
,
sadržaja
i konteksta ili neke od kombinacija tih elemenata.

Primjer 1:
Primjenjuje
linearne nejednadžbe.

Primjer 2:
Primjenjuje
poučak o sinusima i poučak o kosinusu.

Primjer 3:
Primjenjuje

eksponencijalnu i logaritamsku funkciju.

Primjer 4:
Argumentirano

računa

vjerojatnost.
PREPORUKA (METODIČKA UPUTA)
Preporukom se nastoji bolje objasniti značenje odgojno-obrazovnog ishoda i sadržaja učenja. Predstavljaju prijedloge i primjere koje učitelji mogu upotrijebiti za njihovo ostvarenje.
ISHODI (4+4+4+4)
Full transcript