Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Багш гэж хэн бэ?

No description
by

Dariimaa Ganbaatar

on 29 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Багш гэж хэн бэ?

Дүгнэлт

Одоогийн байдлаар багш нар маань сургалт семнарт хамрагдаж хамгийн ихээр хөгжиж байгаа ч ажлын байрандаа багаараа хамтарч хичээл бэлдэж нэгнээсээ шинэ содон үр дүнтэй аргийг мэдэж авах нь баг хамт олноороо хөгжих гарц гэж харж байгаа нь оновчтой санагдлаа.Цааш энэ санааг нь дэмжиж ажиллаж баггараа хичээлээ бэлдхэд цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлхэд ч төхөм болно

Багшийн хөгжил:
2.1 Багш ажлын байрандаа баг хамт олноороо хөгжих нь
Багш
Багш, баг хамт олноороо хөгжинө
II. Ажлын байрандаа хөгжих нь:
Ажлын байран дээр суралцах хэлбэр бол багшийг хөгжүүлэх сургалтын тасралтгүй үйл явц юм.
Сонсогч
Сургагч
Суралцагч
Судлаач
Сурталчлагч
Зорилго
Багш ажлын байрандаа хэрхэн хөгжих , баг хамт олноороо яаж хөгжих, ямар боломж нөхцлүүд байна, хөгжихөд тулгамдаж буй асуудлуудыг нээн илрүүлэх
хайрлах
Сургалт явуулах
Боловсролын судалгаа хийх

Үнэлгээ хийх

Зөвлөгөө өгөх
Захиргааны удирдлагаар
хангах
Нийгэмшихүй менежмент
Багшийн хөгжил нь мэргэжлийн онол арга зүйн мэдлэг, зан үйл, биеэ авч явах байдал, бусадтай харилцах харилцаа, хандлага сэтгэлгээ, ур чадвар, эвдүй зэрэгт дэвших хандлагатай өөрчлөлт гарах үйл явц
• Хөгжих бололцоотой
болсон багш
• Хөгжиж буй багш
• Хөгжсөн багш
Зорилт
• Багш ажлын байрандаа хөгжих боломжийг судлах
• Баг хамт олноороо хамтарч хөгжих боломж нөхцлүүдийг судлах
• Багш хөгжихөд тулгамдаж буй асуудлууд илрүүлэх
2.2 Багш хөгжихөд тулгамдаж буй асуудлууд:

 Залуу багшаа ахмад багш нь халамжлан хүмүүжүүлж бүх талаараа туслалцаа үзүүлдэг байсан нь залуу багшид амьдрал ажил мэргэжлийн туршлагатай болоход нь тус дэм болохоос гадна багш хөгждөг байсан байна.
 Шинэ залуу багш шинжлэх ухааны сүүлийн үеийн мэдээллээ дамжуулж, ахмад багш өөрийн арга туршлагаа харилцан солилцож хамт хөгждөг байсан байна.
 Багаар хамтарч хөгждөг байсан нь уламжлалт туршлага юм байна.


Интернэт хэлэлцүүлэг, ярилцлагын дүгнэлт
Интернэт хэлэлцүүлэг
Хамрагдах хүрээ:Анхан жилдээ ажиллаж байгаа багш нар
Зорилго:Шинэхэн ажлын талбар дээр гарсан залуу багш нарын дунд тулгарч байгаа саад бэрхшээл түүнийг даван туулах аргийг нээн илрүүлхийг зрин ажиллаа
Цахим хэлэлцүүлгийн дүгнэлт:
Цахим хэлэлцүүлэг явуулсны дүнд дөнгөж ажлын талбар дээр гарсан шинэ залуу багш нарт маань олон саад бэрхшээл тулгардаг ч тэрнийг даван туулах асар их хичээл зүтгэл байгаа нь харагдаж байна. Хамгийн ихээр тулгардаг асуудал бол заах арга зүйн хувьд бэрхшээл тулгардаг, дөнгөж төгсөөд анги авахад анги удирдах чадвар дутагддаг байна. Судалгаанд оролцогч Өнөржаргалын бичсэн хэлэлцүүлгийн хариулт ахмад багш нарын олон ажил хий гэдэг нь биднийг өөрсдийгөө хөгжүүлэх хөгжилд хамгийн их түлхэц болгож өгсөн гэсэн хариулт нь саад бэрхшээл болгон даван туулах арга зам ололттой талууд байдаг гэдгийг харуулж өглөө.Эцэст нь дүгнэхэд бэрхшээл болгоныг даван туулах арга олддог харин түүнийг туулах зориг тэвчээр эерэгээр харах ухаан л хэрэгтэй .

Дүгнэлт

Багш дан ганцаараа бие даан мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэн хөгжүүлнэ гэдэг бол өрөөсгөл ойлголт юм. Иймд багш хамт олон дотроо хамтарсан багаар, арга туршлагаа хуваалцаж хамтран хөгжих нь туйлын чухал юм. Ажлын байрандаа хөгжихөд багаар хамтран ажиллах, ахмад, залуу үеийн багш нарын залгамж холбоог сайжруулж, судалгаат хичээлийг баг хамт олноороо бэлтгэн зааж,хэлэлцүүлэг өрнүүлэн , судалгаа шинжилгээний ажилд багаар түлхүү оролцож, ур чадварын уралдааныг багшийг хөгжүүлэх зорилготойгоор зохион байгуулан ажиллавал багш бид нар хөгжих нь зайлшгүй билээ.
Гэвч бидэнд тулгамдаж байгаа асуудлууд олон байна. Интернет орчин, ажлын ачаалал их, ахмад багш нарын хувьд мэдээлэл харилцааны технологи ашиглах чадвар дутмаг, залуу багш нарын хувьд заах арга зүй, анги удирдах чадварын хувьд дутмаг байна гэсэн дүгналтэд хүрлээ. Энэ асуудлыг бид хамтран ажиллаж. даван туулж хөгжинө.
Бүгдээрээ хэлэлцвэл буруугүй
Бүлээн усаар угаавал хиргүй. гэдгийн адилаар багаараа хамтран хөгжицгөөе.


Голомт цогцолбор сургууль дээр баг хамт олноороо ажиллаж үр дүнд хүрч хэрэгжиж буй ажлууд
Сайн туршлагын сан
Цахим мэдээллийн жишиг кабинеттэй болсноор цахим хичээлийг хамтран бэлдэж, алсын зайн сургалт явуулж багш хөгжиж байна.
Цахим хичээлийн уралдаан

Судалгааны арга
Асуулгын арга
Ярилцалгын арга
Интернэт хэлэлцүүлэг
Full transcript