Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

1. Ünite_Uluslararası Kuruluşlar: Genel Bir Değerlendirme

No description
by

H. İbrahim Özmen

on 8 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 1. Ünite_Uluslararası Kuruluşlar: Genel Bir Değerlendirme

Uluslararası Kuruluşlar:
Genel Bir Değerlendirme

EU
Uluslararası Kuruluşların
Tanımı
Sınıflandırılması
Tarihsel Gelişimi
Ortak Nitelikleri
Türleri


Bu Haftanın Konuları
Uluslararası Kuruluşların Genel Sınıflandırılması
IGO : International Governmental Organization
INGO : International Non-Governmental Organization
MNC: Multi-National Corporation
Uluslararası Kuruluşların Tarihsel Gelişimi
Atina önderliğinde Yunan şehir-devletlerinin bir araya gelerek M.Ö. 478 yılında kurdukları siyasi ve askeri bütünleşme olan Delos Birliği
1648 yılında Avrupa'da 30 yıl Savaşlarını sona erdiren
Westphalia Antlaşması
ile devletlerin birbirine eşit olduğu ilkesel bir kural olmuştur.

19. yüzyılın ikinci yarısı iletişim, ulaşım ve ticaretle ilgili konularda pek çok uluslararası kuruluş faaliyete başlamıştır.
1865 Uluslararası Telekominikasyon Birliği,
1874 Evrensel Posta Teşkilatı (Evrensel Posta Birliği)
1875 Uluslararası Tartı ve Ölçüler Bürosu
1883 Sanayi Ürünleri Mülkiyet Hakları Koruma Birliği

I. Dünya Savaşı sonrasında;
1920 yılında kurulan Milletler Cemiyeti (Birleşmiş Milletler 1945),
Ululsararası Adalet Divanı (Savaş Suçlularını Yargılamak İçin),
Dünya Çalışma Örgütü (ILO)
II. Dünya Savaşı Sonrasında;
Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) - Şimdiki Avrupa Birliği
Latin Amerika Serbest Ticaret Birliği (LAFTA),
Doğu Afrika Ekonomik Topluluğu,
Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA),
Kuzey Atlantik Serbest Ticaret Bölgesi (NAF-TA)
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
Birleşmiş Milletler Sistemi İçinde
OLMAYANLAR
OLANLAR
Çalışma Örgütü (ILO)
Uluslararası Para Fonu (IMF)
Dünya Bankası (IBRD)
Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD)
BM Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)
BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)
Dünya Fikri Haklar Örgütü (WIPO)
Avrupa Birliği (EU),
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA)
Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA)
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)
İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC)
Uluslararası Ekonomik kuruluşlar iki temel amaç çerçevesinde kurulmuşlardır.
Ekonomik işbirliği geliştirmek...
Ekonomik Bütünleşmeyi Sağlamak
1
2
Üyeleri arasında ekonomik, siyasi konularda işbirliğini sağlayarak ticareti serbestleştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlarlar.
Hükümetlerarası işbirliğinin ötesinde üyeler arasında izlenecek ekonomi politikalarının uyumu sağlanarak tek bir devletmiş gibi hareket sağlanır.
New York
Birleşmiş Milletler Binası
Uluslarası Kuruluş denilince aklınıza ne geliyor?
ULUSLARARASI KURULUŞ DENİLİNCE
AKLINIZA NE GELİYOR?
Siyasi
Asya-Avrupa Kıtası Buluşmaları (ASEM)
Asya-Avrupa Kıtası Kuruluşu (ASEF)
Asya Karşılıklı Tedbir ve Güvenlik Önlemleri Konferansı (CICA)
Avrupa Birliği (AB, EU)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM, ECHR)
Avrupa Konseyi (EU)
Birleşmiş Milletler (BM, UN)
G20
Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN)
Uluslararası Kafkasya Etnik İlişkiler, İnsan Hakları ve Jeopolitiği Kurumu (IACERHRG)
Interpol
İslam Konferansı Örgütü (İKÖ)
.....
.....


Askeri
Karadeniz Deniz İş Birliği Görev Grubu (BLACKSEAFOR)
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
Avrupa Kolordusu (EUROCORPS)
Avrupa Birliği İstikrar Kuvvetleri (EUFOR)


Teknik
Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO)
Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)
Avrupa Patent Ofisi (EPO)
Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC)
Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI)
Avrupa Yayın Birliği (EBU)
Dünya Posta Birliği (UPU)
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU)
Sportif
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA)
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA)
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC)
Uluslararası Amatör Basketbol Federasyonu (FIBA)
Uluslararası Federasyonlar Genel Birliği (GAIF)
...
...
...

EKONOMİK
Dünya Ticaret Örgütü (WTO)
Dünya Ekonomik Forumu (WEF)
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO)
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)
Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF)
Karadeniz Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (BSEC)
Uluslararası Para Fonu (IMF)
Uluslararası Kuruluşların
Türleri
Haftanın Sorusu
Uluslararası kuruluşların hayatınıza hiç etkisi oldu mu?
Fark ettiğiniz bir etki var mı?
?
Uluslararası kuruluşlar;
Belirli bir amaca yönelmiş,
kuruluşlardır
ancak devlet statüsü taşımayan
birden fazla devleti ilgilendiren
bürokratik yapısı ve yönetimi ile kaynaklarını ihtiyaçları yerine getirmek için kullanan,
Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
Tanımı
Sınıflandırılması
Amaçları
Emeric CRUCE
Tarihte ilk evrensel uluslararası örgütlenme fikrini ortaya atan düşünür.
Le Nouveau Cynee, 1623
ANLAŞMA
ÜYELİK
KAPSAM
PARASAL KATKI
ORGANLAR
Uluslararası Kuruluşların Ortak Nitelikleri
Temel Belge, Kuruluş Sözleşmesi
Üye olmak genelde serbestir, bazen sınırlı, bazen de kurucuların onayına bağlıdır.

Kuruluşun konusuna veya kapsadığı coğrafyaya göre belirlenir.
Konsey, yönetim kurulu ve sekreterlik gibi...
Kuruluşun giderlerinin karşılanması için ödenen tutarlar
İlke olarak üyeler eşittir.
1
Ekonomik Amaç Bakımından
İktisadi Bütünleşma Amacı Güdenler
İşbirliği Kurma Amacı Taşıyanlar
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)
Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü (OAPEC)
İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC)
İslam Kalkınma Bankası (IBD)
Avrupa Birliği (EU),
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA)
Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA)
Avrasya Ekonomik Topluluğu (CIS)


şeklinde sınıflandırılabilirler...
2
Uluslararası ticarette ödeme güçlüklerinin ortadan kaldırılması ve uluslararası likidite yetersizliğinin giderilmesi.
Uluslararası ticaretin serbestleştirilmesi,
Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunulması,
Uluslararası Ekonomik Kuruluşların
AMAÇLARI
Dünya ekonomisinde ve politikasında daha etkin bir konum kazanılması
Ekonomik birleşme, serbest ticaret ve işbirliği ilişkilerinin pekiştirilmesiyle ülkelerin ortak iktisadi karar almaya veya daha sıkı iktisadi işbirliğine teşvik edilmesi.
Full transcript