Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bireycilik/Toplulukçuluk

No description
by

Yasemin Abayhan

on 13 December 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bireycilik/Toplulukçuluk

Aşağıdaki maddelere ne kadar katılıyorsunuz?
Ailem ve arkadaşlarımın mutlulugu benim mutlu olmam için önemlidir.
Bireycilik/Toplulukçuluk
-Grubun önceliklerinin bireyin önceliklerinden daha üstün oldugu düşünülen kültürler--> Toplulukçu
Ülkeler Arası Çalışmalarda
Toplulukçuluk/Bireycilik

Toplulukçuluk ve Güç Mesafesi
-Güç mesafesi ile bireycilik/toplulukçuluk boyutları negatif korelasyon göstermektedir.
Kişilik ve Toplulukçu/Bireyci Kültür
-
Batı'da kişilik--->
bireyden ayrı bir entitedir. Kültür ve toplumdan ayrıdır!

Toplulukçu ve Bireyci Kültürlerde Dil, Kişilik ve Davranış
-Yoshi ve Kashima--> 39 dil ve 71 ülkede yaptıkları araştırmalarında bireyci kültürlerde cümlelerin "ben" diye başladıgını, toplulukçu kültürlerde "ben" zamirinin düşebildigini bulmuşlardır.
Hofstede IBM çalışması
-Bireycilik--> Bireyler arasındaki bagları esnek oldugu, bireyin kendisinden ve yalnızca çekirdek ailesinden sorumlu oldugu kültürler.
(Me cultures!)
Ailede Toplulukçuluk ve Bireycilik
Bireycilik/Toplulukçuluk
Arkadaşımın ögle yemegine verecek parası yok ise yemegi ona ben ısmarlarım.
Yaşamımı diger insanlardan bagımsız yasarım.
Komşumun evinde tuz olmaması beni ilgilendirmez, istediginde vermem.
Hangileri?
Devletin birey üzerindeki gücünü degil, grubun birey üzerindeki gücünü ortaya koyar!
-Hayatımızdaki ilk grup....aile!
Kültürler arasında aile yapıları farklılık gösterir.
Toplulukçu kültürlerde "aile" kavramının içine yalnızca anne, baba ve çocuklar dahil degildir!
"geniş aile"
Çocuk gönüllü değil de yapısal olarak bir iç grubun üyesi olduğunu öğrenerek büyür.
"Biz" grubu, toplumdaki "onlar"dan ayrıdır.
Kişinin kimliğini belirler!
Grup normlarına uymama sadakatsizlik belirtisi!
-Bireyin önceliklerinin grubun önceliklerinden daha üstün olduğu düşünülen kültürler--> Bireyci
Anne baba ve çocuk ve/veya çocuklardan oluşan çekirdek ailelerde doğar çocuklar.
Çocuk "ben" kavramını öğrenir ve "ben" diğer tüm kavramlardan ayrıdır. Bir grup üyeliğini belli etmez, bireyin karakterini temsil eder!
oyun arkadaşlığı çocuğun seçimine göre olur, grup üyeliğine göre değil!
Çocuğun olabildiğince hızlı kendi ayakları üzerinde durması beklenir. Daha sonrasında evden ayrılması olağandır.
Evden ayrılan yetişkinlerin aileleri ile bağlarının kopması sıklıkla karşılaşılan bir durumdur.
-Toplulukçuluk--> Dogumundan itibaren bireyin güçlü ve sargın iç gruplara sahip oldugu ve sorgulanmayan bir sadakat ile yaşamı boyunca devam eden ilişkilerin oldugu kültürler.
(We cultures!)
IBM Çalışması
-40 ülke
-14 madde üzerinden analiz
(Aşagıdaki faktörlerden ideal işiniz için önemli olabilecek noktalar yer almaktadır. Bu noktalar sizin için ne kadar önemlidir?)
Bireyci ve Toplulukçu Kutuplar
Bireyci Kutup
Toplulukçu Kutup
Bireysel zaman:
Kişisel ve ailevi hayata zaman ayırmanıza izin verecek bir iş
Özgürlük:
Işe kendi yaklaşımınız ile yaklaşmanıza izin verecek ölçüde özgürlük tanıyan bir iş
Meydan okuyucu:
Bireysel başarı hissini tadabileceginiz bir iş
Egitim:
Becerilerin arttırılabilmesi için egitim olanaklarının olması
Fiziksel koşullar:
iyi fiziksel koşullara sahip olmak
Becerilerin kullanımı:
Becerilerinizi ve yeteneklerinizi kullanabileceginiz bir iş olması
Toplumdaki bireyci ve toplulukçu kültür ayırımını tamamen yansıtmazlar ancak farklı kültürden gelen IBM çalışanlarının tercihlerinideki kültürel farklılıgı yansıtırlar!
Bireysel zaman, özgürlük ve meydan okumanın bireycilikle baglantısını anlamak zor degil--> üçü de çalışanın bagımsızlıgını ve özerkligini vurgular!

Egitim, fiziksel koşullar ve beceriler ise kurumların çalışanları için saglaması gereken olanaklar diye dusunulur--> çalışanın kuruma baglılıgını saglar!
Bireyci ülkeler toplulukçu kültürlere kıyasla daha zengin ülkelerdir. Zengin kültürlerde fiziksel koşullar zaten sağlanmakta olabilir!
Yahoo
Skype
Youtube
Google
Ülkenin genel refahı ile kültürün bireycilik puanları arasında bir ilişki mevcuttur.
Bond Çin Degerler Ölçümü:
22 ülkeden ögrencilerden elde edilen veriler
-Bireyci Kültür
-Diğerlerine karşı tolerans
-Diğerleri ile uyum
-Rekabetsizlik
-Yakın arkadaş
-Dürüstlük
-Diğerleri ile dayanışma
-Muhafazakar olma
Bireyci kültürde bu vurgular neden var?
-Toplulukçu Kültür
-Ebeveynlere saygı
-Kadında namus
-Vatanperverlik
GLOBE çalışması:
Toplulukçuluğun iki kategorisini ölçmeyi amaçlar.
Kurumsal Toplulukçuluk
İç grup Toplulukçuluğu
(Hofstede'nin belirsizliğe tahammülsüzlük ile korelasyon gösterir.)
(Hofstede'nin toplulukçuluk kavramı ile daha çok uyuşmaktadır.)
Smith, uluslararası araştırmaların

sonuçlarının uysallık boyutlarını birbiri

ile karşılaştırmıştır.
-Tüm kalem ve kağıt ölçeklerinde karşılaşılır.

Sorunun içeriğine bağlı olarak olumlu tepki verme eğilimidir.
34 ülkeyi içeren 6 çalışmanın sonuçları ele alınmış.
Toplulukçu kültürlerde yaşayan bireylerin daha olumlu cevap verme eğilimine sahip olduğu bulunmuştur!
Bireycilik ve toplulukçuluk ayrı yapılar mıdır; aynı boyutun iki ayrı kutbu mudur?
-Bu soruya cevap verirken önemli olan analiz düzeyini göz önünde bulundurmaktır.
Bireylerin değerlerini karşılaştırırken iki ayrı yapı gibi ele alınabilir.
Kültürleri karşılaştırırken ise bir boyutun iki ayrı ucu gibi düşünülebilir.
-İç grubuna bağımlı olanlar güç figürlerine de bağlılar. Kalabalık aileler, otorite figürü baba...
-İstisnai durumlar mevcuttur--> Fransa, Kosta Rika
İş Sahibi Olmaya Göre Toplulukçuluk/Bireycilik
-Güç mesafesi indeksi yalnızca kültürler açısından degil, iş sahibi olma açısından da hesaplanabilir.

Toplulukçuluk/bireycilik boyutu ise ülkeler açısından hesaplanabilir.
Farklı işlerde yer alan bireylerin iş amaçlarına yönelik puanları bireyci ve toplulukçu olarak ayrışmamaktadır.
İşleri "içsel" ve "dışsal" motivasyon açısından ayrıştırmak mümkündür.
İşin kendisi birey için ödüllendirici ise--> içsel motivasyon
İşin yapılması sonucunda bir ödül mevcut ise--> dışsal motivasyon
Eğitim gerektiren iş sahibi bireyler--> içsel motivasyon

Daha düşük statü, eğitim--> dışsal motivasyon
Toplulukçu Kültür
-Geniş aile
Bireyci Kültür
-Çekirdek aile
-Geniş aile içinde büyüyenler kendilerini "biz" kavramının içine dogmuş bulur.
-Nadiren yalnızdır.
-Yogun ve süregen sosyal temas
-"Hayır" nadiren kullanılır.
"Bu konuyu daha sonra görüşelim."
-"Evet" de bir onaylama degil, konuşmayı devam ettirme çabasıdır.
-Kişinin aklındakini söylemesi degerlidir.

-Çocuga ailede dürüst olmasının erdem oldugu ögretilir.
-Yüzyüze iletişimde "hayır" demek zor degildir.
-Dogru karşıdaki kişinin kalbini kırsa da söylenir!
-"Saving face"
-Çatışma ile baş etme günlük hayatın bir parçasıdır.
-Çocugun kendi hayatı ile ilgili kendi karar alması beklenir ve aile görüşüne duyarlı olanlar "zayıf karakterli" olarak kabul edilebilir.
-Çocukların yaşamına yön verme de digerlerinin fikirleri önemlidir, bireysel görüşler önemli degildir.
-Yeni bir konu ile ilgili aile biraraya gelip karar alabilir.
-Gruba sadakat kaynaklar açısından da geçerlidir.
-Aile çocugu birlikte okutabilir--> Maaş ailenin kaynagı olarak görülebilir.
Türk Medeni
Kanunu'nda vasiyet!
- Yüksek ögrenim gören ögrencinin ekonomik durumundan bagımsız bir şekilde "ayrılmaya gücünün" yetmedigini belirttigi görülmektedir.
-Çocugun erken dönemde iş bulması ve harçlıgını cıkarması isin cesaretlendirilmesi söz konusudur.
-18 yaşından itibaren bagımsız birer ekonomik aktör olarak kabul görürler.
-ABD'de ögrencilerin okurken kendi harçlarını karşılamaları oldukça normaldir.
-Yüksek ögrenime geçen gençlerin evlerini ayırmaları beklenir.
-Biraraya gelmelerde sözel iletişim ihtiyacı söz konusudur.
Sessizlik "anormal" kabul edilir.
-Ritüeller zorunludur ve kaçırılmamalıdır!
-Biraraya gelmelerde sözel iletişimden çok duygusal bir aradalık önemlidir.
Konuşma zorunlulugu yoktur.
-Biraraya gelmeler evde gerçekleşir.
-Suçluluk Duygusu!
-Hatalı bir davranışta--> utanç duygusu!
-Hatalı davranışta--> Suçluluk duygusu!
-Biyolojik bagı olmayıp da aileden kabul edilen kişiler mevcuttur!
Latin Amerika-->
Compadres (Vaftiz anne/baba)
Türkiye-->
Kirve
-Evlenilecek kişinin seçimi bireysel degildir!
-Aileler evlenir!
Gelinin genç ve saglıklı olması gerekliligi!
-Kızların güzellik kriterlerini diger kızlar belirler!
-Hatalı davranışın bireyin kendisine yönelik saygısının azalması olarak görmesi söz konusudur!
-Evlilik bireysel seçimdir.

-Aile tarafından belirlenmiş kriterler söz konusu degildir!
-Kızların güzellik kriterleri erkeklerin bakış açısına bagli olarak şekillenir.
"Seni seviyorum"
"Te quiero"
"I love you"
"Ich liebe dich"
"Te amo"
-Dilde yüklemin yeri de kültürel bir farkı göstermektedir!
Dil oluşumları uzun zaman içinde gerçekleşmiştir, hızlı kültürel degişiklikleri dil hızlıca yansıtmayabilir!
-Dogu'da kişilik (Ren)-->
Hem birey hem de yakın kültürel çevreyi kapsar!

-Toplulukçu kültürlerde bireylerin temel ihtiyacı digerleriyle ilişkisel olmasıdır.

-Bireyci kültürlerde ise bireyin temel ihtiyacı ayrı bir benlik algısını oluşturmaya yöneliktir.

Bagımsız Benlik X Bagımlı Benlik!
Asch'in uyma deneyinde uyma davranışı ülkenin bireycilik puanı ile negatif korelasyon göstermektedir!
Bireyci kültürlerde yaşayan bireyler;
Bireyci puanın yüksek olması ile pozitif korelasyon gösterir!
Bireyci puanın yüksek olması ile negatif korelasyon gösterir!
Bireyci kültürlerde bireyler daha hızlı yürümektedirler!
Müşteri Davranışları ve Bireycilik Puanları
Birbirinden bağımsız ve bahçesi olan evler
Kültürün daha bireyci olması bir yaşam tarzı belirler!
-Engellilere yönelik tutumlarda da bireyci toplulukçu boyutları açısından fark söz konusudur.

Bireyci kültürler--> Engelli bireylerin olabildiğinde hayata entegre olmasını sağlama eğilimindedir.


Toplulukçu kültürler--> Ailenin utanç kaynağı olarak görülüp, olabildiğinde korunup günlük hayata entegre edilmeme eğilimindedir.
Okulda Bireycilik ve Toplulukçuluk
-Birey ile grup arasındaki ilişkiye dair ailede verilen bilinç okulda ögretmen tarafından devam ettirilir.
-Toplulukçu kültürde hocaların ikilemi...ne olabilir?
-Büyük ve heterojen sınıflarda ögrencilerin konuşma ihtimali daha az olur.--> Çözüm ise...
-Iç grup ve dış grup arasında ailede
edinilen ayırım okulda da devam eder.
Sınıf içi alt gruplar!
Okul yönetimi ya da ögretmen ile aynı iç gruptan olmanın "özel muamele" ile baglantısı olması dogal karsılanır.--> Bireyci kültürde ise bu kabul edilebilir degildir!
-Toplulukçu kültürde;
Sınıfta uyum ve devamlılık önemlidir.
Yüzleşme ve çatışma kaçınılan bir durumdur.
Utanç davranış formülasyonunda kullanılır.
Ögretmen grubun bir parçasıdır.


-Bireyci kültürde;
Ögrenciler birey olarak muamele görmeyi beklemektedirler.
Yüzleşme ve açık konuşmalar sorun teşkil etmemektedir.
Egitimin amacı da kültürler arasında farklılaşmaktadır.
bireyi yeni ortama hazırlar
grup tarafından kabul edilen becerilere hazırlar
Diplomanın amacı
Ekonomik iyilik
öz saygıyı arttırır.
Onur
Sosyal Kabul
Bireyci
Toplulukçu
Daha çekici partnerler!
"Beni ne mühendisler, avukatlar istedi!"
İş yerinde Bireycilik ve Toplulukçuluk
-Toplulukçu Kültürde--> Meslegin babadan ogula geçmesi söz konusudur.
-Bireyci Kültürde--> Işe alınma kısmında bireysel özellikler önemlidir.

-Toplulukçu Kültürde--> Işe alınma kısmında grup üyeligi önemlidir.
-Toplulukçu kültürde iş yeri "bir nevi ikinci ev"
Duygu temelli bir ilişki söz konusudur.
Yöneticilik--> bireyci kültürde bireyleri, toplulukçu kültürde ise grubu yönetmeyi kapsar!
Universalism X Particularism!
Bireycilik, Toplulukçuluk ve Internet
Internet ve sosyal medya kullanımı bireyci kültürlerde daha fazladır.
Toplulukçu kültürde yüzyüze iletişim daha çok!
Bireyci kültürde
daha çok!
Bireycilik, Toplulukçuluk Kökeni
-Ülkenin genel refahı!

-Ülkenin ekvatora uzaklıgı!
-Haftaya degerlendirme yazısına bir bireyci bir toplulukçu olmak üzere iki film örneği veriyor ve filmdeki kültürel özellikleri özetliyorsunuz...:)
Full transcript