Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MİMARLIKTA GÜNCEL KAVRAMLAR

EKOLOJİ VE MİMARLIK
by

halil yenicikan

on 2 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MİMARLIKTA GÜNCEL KAVRAMLAR

MİMARLIKTA GÜNCEL KAVRAMLAR
HALİL YENİÇIKAN
EKOLOJİ VE MİMARLIK
Prof. Dr. Sevinç ERTÜRK
Prof. Dr. Neslihan DOSTOĞLU
Prof. Dr. Ayhan USTA
Doç. Dr. Hakkı YIRTICI
Doç. Dr. Esra FİDANOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Evren ENGİNÖZ
Yrd. Doç.Dr. N.Ömer SAATÇİOĞLU
Yrd. Doç. Dr. Yasemin ERKAN YAZICI
Yrd. Doç. Dr. Evrim TÖRE
Yrd. Doç. Dr. Emrah TÜRKYILMAZ
EKOLOJİ VE MİMARLIK
1209311005
I. Çevre Kavramı ve Çevre Sorunları
II. Enerji Kavramı ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
III. Ekoloji Ve Ekolojik Mimarlık Kavramları
IV. Ekolojik Yapı Yaklaşımı ve Tasarımı
- Yapı Alanının Etkin Kullanımı
-Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Etkin Kullanımı
*Güneş Enerjisi
*Rüzgar Enerjisi
*Jeotermal Enerji
-Etkin Malzeme ve Ekipman Kullanımı
*Düsük Gömülü Enerjili Malzeme Seçimi
*Enerji Tasarrufu Sağlayacak Malzeme ve Ekipman Seçimi
-Suyun Korunumu
*Su Tüketiminin Azaltılması
*Suyun Yeniden Kullanılması
-Malzeme Korunumu
*Malzeme korunumu sağlayan tasarım
*Uygun malzeme seçimi
-Yasam döngüsü tasarımı
*Yapım öncesi dönem
*Yapım dönemi
*Yapım sonrası dönem
-İnsan için tasarım
-Kaynak Ekonomisi
-Enerji Korunumu
V. Çevreye Duyarlı Tasarımlar İle İlgili Örnekler
I. Çevre Kavramı ve Çevre Sorunları
Çevre, canlı ve cansız varlıklardan ve bu varlıkların birbirleriyle etkilesimlerinden olusan fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortam olarak tanımlanmaktadır. (Çevre ve Orman Bakanlığı, 2010).
18. Yüzyıl Endüstri devrimi
Hızlı sanayileşme ve düzensiz Kentleşme
Enerji ihtiyacı
Atık miktarındaki artış
Doğal çevreyi
olumsuz yönde etkilemeye baslamıstır.
II. Enerji Kavramı ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Hızla artan çevre kirliliğinin en büyük nedenlerinden birisi
yapı
lardır.
Enerji: “Bir sistemin iş yapma yeteneğini veya gücünü niteleyen bir kavramdır.” (Çepel,1995)
Türkiyede tüketilen enerjinin %40ı
yapı
sektörü kaynaklıdır.
Dünyadaki enerji tüketiminin %90ının fosil yakıtlardan sağlandığı bilinmektedir. Kömür, petrol ve doğalgaz gibi
fosil
yakıtlar sınırlı kaynaklardır.
sera gazları
iklim değişikliği
Bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır.
II. Enerji Kavramı ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Yenilenemeyen Enerji Kaynakları
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
petrol
doğal gaz
kömür
petrollü kayalar ve nükleer enerji olarak
sıralanmaktadır.
güneş enerjisi
rüzgar enerjisi
biyokütle enerjisi
hidroelektrik enerjisi
hidrojen enerjisi
jeotermal enerji
ve deniz enerjilerinden oluşmaktadır.
III. Ekoloji Ve Ekolojik Mimarlık Kavramları
Ekoloji kelimesinin Türk Dil Kurumu tarafından “Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan iliskilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı” olarak tanımlanmaktadır.
Ekolojik mimarlık, temel ihtiyaçlarımız olan ısınma, serinleme, ışık ve barınma fonksiyonlarını yerine getirirken bu ihtiyaçlarımız için gereken enerjiihtiyacını da minimuma indirmeyi amaçlar;
Yapının tasarımı
Malzeme seçimi
Pasif yaklasımlar
Aktif sistemler
yapının ihtiyaç duyduğu enerjinin tamamı ya da bir kısmının üretimi gerçeklestirilebilir.
IV. Ekolojik Yapı Yaklaşımı ve Tasarımı
Kaynak Ekonomisi
Kaynak ekonomisinin kapsamında bir binanın ana girdileri olan enerji, su, malzeme ve yapı alanının etkin kullanımı bulunmaktadır.
Enerji Korunumu
Yapı Alanının Etkin Kullanımı
IV. Ekolojik Yapı Yaklaşımı ve Tasarımı
İnsan için Tasarım
IV. Ekolojik Yapı Yaklaşımı ve Tasarımı
Yasam Döngüsü Tasarımı
Suyun Korunumu
Malzeme Korunumu
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Etkin Kullanımı
Etkin Malzeme ve Ekipman Kullanımı
Su Tüketiminin Azaltılması
Suyun Yeniden Kullanılması
Malzeme korunumu sağlayan tasarım
Uygun malzeme seçimi
Su Korunumunu Sağlayan Peyzaj Tasarımı
Yapım öncesi dönem
Yapım dönemi
Yapım sonrası dönem
Tasarım
Malzeme Seçimi
Yapım
İşletim-Kullanım
Bakım-Onarım
Yeniden Kullanım
Geri Dönüştürme
Yıkım
Konfor Koşulları
Termal Konfor Koşullarının sağlanması
Akustik Konfor Koşullarının sağlanması
Görsel Konfor Koşullarının sağlanması
topoğrafyanın etkin kullanımı
iklim şartlarına uyum
etkin peysaj tasarım
mekan organizasyonu ve kütle tasarımı
güneş enerjisi - aktif ve pasif sistemler
rüzgar enerjisi - aktif ve pasif sistemler
jeotermal enerji
düsük gömülü enerjili malzeme seçimi
enerji tasarrufu sağlayacak malzeme ve ekipman seçimi
tasarruflu vitrifiye elemanlarının kullanılması
suyu verimli kullanan tesisat kullanılması
yağmur sularının toplanarak kullanılması
atık suların arıtılarak yeniden kullanımı
suyu verimli kullanan ve az bakım gerektiren peysaj tasarımı
kuraklığa dayanıklı ve çok sulama gerektirmeyen peysaj tasarımı
yapı kabugunun yüzeyinin azaltılması
basit geometrik şekillerin kullanılması
esnek tasarım
mevcut yapıların kullanılması
dayanıklı ve az bakım gerektiren malzeme seçimi
geri dönüştürülmüş malzeme seçimi
arsa seçiminden, bina tasarımına ve binada kullanılacak olan malzemelerin hammadde asamasından uygulama asamasına kadar genis bir süreci içerir
Ekolojik bir yaklasım olarak; yapım ve kullanım esnasında kaynak tüketimini en aza indirmek ve kaynakların çevreye zarar vermemesini sağlamak gerekmektedir. Özellikle yapım asamasında ortaya çıkan atıkların çevreyezarar vermesini önleyerek görsel kirlilik, gürültü kirliliği, hava kirliliği ve su kirliliği gibi tehlikelerin önüne geçilmesi gerekmektedir.
Yapı artık strüktürel ve islevsel ömrünü tamamladıktan sonraki süreci kapsar. Buasamada; yeniden kullanma, malzemelerin geri dönüstürülmesi ya da atım olmak üzere üç alternatif vardır.
insan çok sıcak bir mekanda rahat edemeyeceği gibi çok soğuk bir mekanda da günlük hayatını sürdürmesi beklenemez.
Aynı sekilde bir çalısma ortamında aydınlatma yeterli değil ise ya da ortam fazla aydınlatılmıssa o ortamda çalısanların veriminin düsmesi kaçınılmazdır.
insanın bir ise konsantre olabilmesi ya da dinlenebilmesi için akustik açıdan da konfor kosulları önemlidir.
Çevre Duyarlı Tasarımla ile igili Örnekler
Gürel Evi Mimari tasarım: Sedat Gürel
Yapım yılı: 1968-1970Çanakkale, Türkiye
Arazideki hiçbir ağaç kesilmeden konumlandırılan yapı grupları
Güneş ve rüzgara göre yönelim
Açık ve kapalı mekanlara yerel formlar uygulanmış, yöresel malzemeler kullanılmıştır
Köy yolu ile yapı grubunu ayıran, 60 cm. eninde ve 220 cm. yüksekliğinde olan duvar, trafikten ve tozdan korunmak amacıyla düşünülmüş, yöresel malzeme olarak moloz taş kullanılarak
mekanlar meydana gelmiş, bu mekanların zeminleri deniz kenarından toplanan çakıl taşları ile kaplanmıştır.
Çevre Duyarlı Tasarımla ile igili Örnekler
Daimler Benz Büro Binaları
Mimari tasarım: Richard Rogers ortakları
Yapım yılı: 1993-1999
Postsdamerplatz, Berlin, Almanya
Bu binada amaç, güneş enerjisinden pasif olarak yararlanmak, doğal havalandırmayı sağlamak ve enerji tasarrufu yapmaktır.
Binaların açık olarak tasarlanan güneydou cepheleri, tasarımın ana fikrini oluşturmaktadır.Binaların üst katlarına doğru geri çekilmelerle artan bu açıklık, güneş ışınlarının iç mekanlara girmesini kolaylatırmaktadır.
Bu geri çekilmeler , kullanıcılar için güney yönüne bakan yeşillendirilmiş terasların oluşmasını sağlamaktadır.
Avludaki doğal havalandırma, uygun yerlerden sağlanan hava girişleri, hava çıkışları ve gölgeleme elemanları ile kontrol edilmekte ve baca etkisi oluşşturularak hava akımı sağlanmaktadır.
Berlin’deki benzer bir baka ofis binasına göre yıllık enerji tüketimi önemli ölçüde az olan bir bina yaratmaktadır.Yaklaık olarak yapay aydınlatmada %35 ve ısıtma-soutmada %30 enerji tasarrufu salanmakta, karbondioksit emisyonu %35 azalmaktadır.
KAYNAKÇA

Bekar, D. (2007). Ekolojik Mimarlıkta Aktif Enerji Sistemlerinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

Bozdoğan, B. (2003). Mimari Tasarım ve Ekoloji. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

Tönük, S. (2001). Bina Tasarımında Ekoloji (1. Baskı). İstanbul : YTÜ Basım Yayın MerkeziSev, A. (2009). Sürdürülebilir Mimarlık (1. Baskı). İstanbul : Yem Yayın

Keles, R. ve Hamamcı, C. (2002), Çevrebilim (2. Baskı). İstanbul : İmge Kitap Evi

Çelebi, G., Gültekin, A., Harputgül, G., Bedir, M. ve Tereci, A. (2008). Yapı Çevre İlişkileri (1. Baskı). İstanbul Mimarlar Odası Sürekli Mesleki Gelisim Yayınları

Güvenç, B. (2008). Sürdürülebilirlik Bağlamında Ekolojik Tasarım Prensiplerinin Mimaride Uygulanabilirliğinin İrdelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul

Karadağ, Ç., Güssaç, I., Ersöz, A. ve Çalıskan, M. (2009). Çevre Dostu ve Temiz: Yenilenebilir Enerji Kaynakları. Bilim ve Teknik (498), 24-27
Full transcript