Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Onderzoek woonservicegebieden

No description
by

Silke Spoor

on 5 July 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Onderzoek woonservicegebieden

Wonen, zorg en welzijn in woonservice gebieden


‘Inventarisatieonderzoek naar de woonservice gebieden in Leeuwarden en Hoogeveen: Wat is de mening van de oudere bewoners over de effecten van de woonservicegebieden op woon-, zorg- en welzijnsniveau?’ Inhoudsopgave (deel 1)

Achtergrond informatie
Vragenlijsten
Interviews
Coderen
Analyseren Woonservice gebieden
Wat is een woonservice gebied?
Wat is het doel van een woonservice gebied? Bilgaard Theorie

Definitie frailty
Frailty & SES Frailty
Fysieke kwetsbaarheid
Psychische/ cognitieve kwetsbaarheid
Sociale kwetsbaarheid


SES, Sociaal Economische Status Vragenlijsten
Groninger Frailty Indicator
Intermed Assessment
Vragenlijst Welbevinden Voorbeeldvraag GFI
Lichamelijke gezondheid:

‘’ In hoeverre worden uw dagelijkse activiteiten beperkt door lichamelijke klachten en beperkingen?’’
 
 
Mijn dagelijkse activiteiten worden niet beïnvloed door lichamelijke klachten of beperkingen
Mijn dagelijkse activiteiten worden enigszins beïnvloed door lichamelijke klachten en beperkingen
Mijn dagelijkse activiteiten worden behoorlijk beïnvloed door lichamelijke klachten en beperkingen
Mijn dagelijkse activiteiten worden ernstig beïnvloed door lichamelijke klachten en beperkingen Vragenlijst Intermed Assessment “onderzoek wonen ouderen”.

Woning en woonomgeving
Jezelf kunnen redden
Mantelzorg en vrijwilligerswerk
Sociale activiteiten
Collectieve diensten
Zorgverbruik Vragenlijst welbevinden

Welke voorzieningen in de wijk gebruikt worden
Hoe vaak deze gebruikt worden Narratief interview
Interviewguide, thema’s :
Zelfstandig wonen
Welzijn en gezondheid
Zorg en ondersteuning Zelfstandig wonen

‘’Als u kijkt naar hoe u hier min of meer zelfstandig woont, wat kunt u daar dan over vertellen?’’ Welzijn en gezondheid

‘’Kunt u vertellen hoe u omgaat met u gezondheid en evt. ziekte?’’ Zorg en ondersteuning

‘’ U woont hier min of meer zelfstandig, kunt u iets vertellen over waarin u zorg of ondersteuning wordt geboden en door wie?’’ Bevindingen Leeuwarden

Zelfredzaamheid en eigen functioneren
Welzijn, gezondheid en sociale relaties
Zorg en ondersteuning
Wonen in de wijk Bilgaard Definitie frailty

'Frailty, ofwel kwetsbaarheid, is het opeenstapelen van lichamelijke, psychische en/of sociale tekorten in het functioneren (Campen, 2011).' Achtergrond onderzoek Groninger Frailty Indicator (GFI)

Lichamelijke gezondheid
Geestelijke gezondheid
Omgang met gezondheid en ziekte
Relaties
Zelfredzaamheid
Gebruik van gezondheidszorg
Welbevinden Vragen? Voorbeeldvraag Intermed Assessment
Woning en woonomgeving:

‘’ Hoe beoordeelt u de verkeersveiligheid in uw buurt?
Denk aan verkeer, verlichting, drukte, overlast, etc.’’
o Goed
o Voldoende, er zijn een paar verbeteringen nodig
o Onvoldoende, er zijn veel verbeteringen nodig Inhoudsopgave (deel 2)

Eisenpakket van een WSG
De wijk Bilgaard
Theorie
Afnemen van de vragenlijsten
Interviews
(voorbeeld van coderen)
Bevindingen Leeuwarden Analyseren Coderen “Quote” - “Ik ben niet mobiel meer. ...Dus, ik kan me verplaatsen met de rollator en ik heb taxivergoeding en euh dat is het. Jammer genoeg. Maar zo is het nou eenmaal.” “Quote”-“Ja, maar net als gewoon als oudjaarsavond hé. Je vriendinnen die gaan naar de kinderen of de kinderen komen bij haar. ... Hier of hier zit je alleen.” “Ik heb ernstige problemen met mijn geheugen, aandacht en denken.” Mogelijk antwoord op een vraag uit Vragenlijst 2 “Onderzoek wonen ouderen”. Afnemen van de vragenlijsten
Categorieën 1 t/m 6
Gang van zaken Interviews "Quote" "Ik heb ook een goed pensioen, ik heb altijd volledig gewerkt.. en heb ik nog tropenjaren erbij. Daar krijg ik ook nog wat extra van. Dus financieel heb ik niet te klagen. Als ik alleen AOW zou hebben zou ik hier niet kunnen wonen en zou ik dit niet allemaal kunnen doen. Dan kun je niet zeggen als iemand belt als je bijvoorbeeld zo’n avond naar de Harmonie gaat. Dan ben je 50 euro kwijt. Het is heel belangrijk hoor want als je alleen van AOW moet leven dan kun je niet de auto aanhouden en dan kun je geen abonnementen hebben" Eisenpakket van een WSG:

Commerciële diensten
Woongerelateerde diensten
Openbare diensten
Welzijnsdiensten
(Para)medische diensten
Zorgdiensten
Bezorg service Coderen:
Wat?
Wie?
Hoe? Narratieve methode
SQUIN "Quote" "Wat wij meemaken… Euh, ja, ik heb geen tijd voor een baas gehad volgens mij.. want ik heb het alle dagen druk. Ik doe van alles. Ik heb euh.. maandags heb ik mijn club, daar ben ik dan bijna de hele dag, dan hebben ze me nodig. Dinsdag doe ik daar de administratie van, ik ga mijn hele week even doen… Woensdags heb ik een vrije dag, dan doe ik van alles en nog wat in de tuin.. met mooi weer… Donderdags heb ik de kleinkinderen, vrijdags heb ik de kleinkinderen. En in het weekend zitten we heerlijk in de tuin als het mooi weer is. Maar verder … ik doe van alles. Ik kan het moeilijk met een paar woorden… dan wordt het een heel verhaal" "Quote" "Nou de dinsdag is altijd voor mij, de dinsdagmorgen, dan ga ik altijd aquajotten. Dat is gymnastiek in het water en dat doen we dus ook al met dezelfde ploeg, al zestien jaar. .. Dus we houden het knap vol. En dat is het een uur of half één dan ben je weer thuis. . Nou ja dan ga je eten klaarmaken en dan ben je ’s middags toch wel dat je eens even met de oogjes dicht zit, ja. … Dus ik ga nog even het winkelcentrum in... En dan tref je altijd wel weer kennissen. Nou dan klets je even en dan is het ook weer de tijd voor de krant. ’S middags eet ik altijd warm ja.. want ’s avond dan heb ik daar geen zin in om dan nog een keer.. Nou de avond ja ach je gaat dus euh, na het brood eten ga je even televisie kijken. Nou je zit even te lezen of te puzzelen. Nou ja dat is het dan." Hoe denken mensen over zelfredzaamheid en hun eigen functioneren in het dagelijks leven? Hoe ervaren mensen hun welzijn en gezondheid en hoe gaan ze hier mee om? Welke sociale relaties spelen hierbij een rol? Hoe worden de bewoners door professionele dienstverleners en derden ondersteund of verzorgd en wat vinden zij hiervan? Hoe waarderen de bewoners het wonen in de wijk? "En euh nou we wandelen wel en we gaan, we gingen wel eens fietsen alleen we moeten nodig nieuwe fietsen aanschaffen want we willen een paar van die E-bikes hebben weet je wel. Die euh elektrische ondersteunende dan hé. … Ja maar daar zijn we nog niet aan toegekomen. . Moeten even zuinig aan. Moeten er wel even voor sparen maar we kunnen het nog zelf betalen." Multi Functioneel Centrum
Nieuwe woonvormen
Gewoon
Verzorgd
Beschermd Eisen omgeving
OV bereikbaar en toegankelijk
Aanvullend vervoer
Voorzieningen goed bereikbaar
Mogelijkheid aanpassingen woning
Verkeersveiligheid
Recreatie en groen 28 van de 30 geïnterviewden zijn zelfredzaam, 2 personen zijn minder zelfredzaam
26 van de 30 geïnterviewden waarderen dat alles binnen handbereik is
21 van de 30 geïnterviewden gaan ervan uit dat hulp en ondersteunde voorzieningen continu beschikbaar zijn in de wijk Bilgaard.
28 van de 30 willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven
24 van de 30 geïnterviewden waarderen de ondersteuning van de buurtbewoners.

De geïnterviewden uit de wijk Bilgaard zijn dus over het algemeen nog erg zelfredzaam en willen deze zelfredzaamheid ook zo lang mogelijk behouden. 28 van de 30 geïnterviewden ervaren enige beperkingen (denk hierbij bijvoorbeeld aan slecht ter been zijn), 2 geïnterviewden ervaren ernstige beperkingen.
17 van de 30 geïnterviewden zien beperkingen als een onderdeel van het ouder worden en hebben er vrede mee. 2 geïnterviewden hadden hier wel moeite mee.
21 van de 30 geïnterviewden gaven aan niet eenzaam te zijn, de overige 9 hebben hier niks concreets over gezegd.
16 van de 30 willen zelf een bijdrage leveren aan de ondersteuning aan elkaar. 1 was hier niet toe in staat. (Bij ondersteuning aan elkaar wordt bedoeld voor elkaar koken, boodschappen doen, mee rijden naar een doktersafspraak etc.)

De geïnterviewden uit de wijk Bilgaard zijn dus over het algemeen geen ernstige beperkingen en zien de beperkingen die ze hebben niet als een belemmering. Daarnaast voelen ze zich niet eenzaam en bieden ze graag ondersteuning aan hun buren. 17 van de 30 geïnterviewden ervaren steun van buren.
13 van de 30 geïnterviewden hebben hulp in de huishouding.
Van de 30 personen waren er 11 met een partner, zij gaven allemaal aan dat hun partner een grote steun is.
De steun die ze kregen wordt door iedereen gewaardeerd. 27 van de 30 geïnterviewden zijn over het algemeen tevreden. 20 van de geïnterviewden vinden dat er nog wel wat kleine punten verbeterd kunnen worden aan de wijk. Negatieve punten Bilgaard

Wijk
13 van de 30 geïnterviewden gaven aan dat er te hard werd gereden in de wijk Bilgaard.
6 van de 30 geïnterviewden benoemen dat er veel rommel rond de andere flats ligt.
9 van de 30 geïnterviewden geeft aan dat er vaak te weinig parkeerplekken zijn, omdat deze plekken worden in genomen door studenten van de NHL.
10 van de 30 geïnterviewden geven aan dat het winkelcentrum minder gezellig is dan voorheen.

Woning
10 van de 30 geïnterviewden vinden het onplezierig dat leeftijdsgrens niet meer in alle flats aangehouden wordt.
2 personen geven aan het juist leuk te vinden dat er jongeren bij in komen wonen. Positieve punten Bilgaard

Wijk
25 van de 30 geïnterviewden geven aan dat er genoeg voorzieningen aanwezig zijn.
19 van de 30 geïnterviewden geven aan het prettig te vinden dat alles zo dichtbij is.
23 van de 30 geïnterviewden gaven aan dat de wijk lekker rustig is. 1 persoon gaf aan de wijk niet rustig te vinden .
20 van de 30 geïnterviewden gaven aan zich nooit onveilig te voelen in de wijk. 2 geïnterviewden voelden zich weleens onveilig .

Woning
19 van de 30 geïnterviewden geven aan het prettig te vinden dat de woningen gelijkvloers zijn.
13 van de 30 mensen geven aan dat de woningen makkelijk in onderhoud zijn.
Full transcript