Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KOMPARATIBONG PAG-AARAL SA AKADEMIKONG PERPORMANS NG MGA MAG

No description
by

Relin Foxworl

on 30 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KOMPARATIBONG PAG-AARAL SA AKADEMIKONG PERPORMANS NG MGA MAG

KOMPARATIBONG PAG-AARAL
SA AKADEMIKONG PERPORMANS NG MGA MAG-AARAL NA NAGMULA SA PRIBADO AT PAMPUBLIKONG PAARALAN

Tagatugon
Pamamaraan
Sa hangad na makalikom ng mga kasagutan, ang mga mananaliksik ay nagsagawa ng sarbey sa sampung piling estudyante sa bawat departamento ng Business Economics, Financial Management, Marketing, Entrepreneur at Human Resource Management.
Pormularyong Sarbey
Para sa mga Nagsipagtapos sa Pribadong Paaralan
Unang Bahagi
Pormularyong Sarbey
Para sa mga Nagsipagtapos sa
Pampublikong Paaralan
Rekomendasyon
LIMITASYON
Ang pag-aaral na ito ay nililimitahan sa limampung estudyante (50) mula sa Kolehiyo ng Komersyo ng Unibersidad ng Santo Tomas. Ang mga mananaliksik ay magsasagawa ng pagsasasarbey sa sampung piling estudyante mula sa unang taon sa ilalim ng bawat departamento ng Business Economics, Financial Management, Human Resource Management, Marketing Management at Entrepreneurship.
Ayon sa pananaliksik at sa mga datos na nakalap ng mga mananaliksik sa sarbey, ang mga mananalakisik ay humantong sa mga konklusyon na:
Instrumentong
Ginamit
SAKLAW AT
LIMITASYON
Saklaw ng pag-aaral na ito ang mga salik na maaaring may positibo at negatibong epekto sa akademikong perpormans ng isang mag-aaral na nagmula sa pribado o pampublikong paaralan.

Maging ang kaugnayan ng paaralang pinagtapusan at ang kaugnayan nito sa pang-akademikong perpormans ng mag-aaral.
Anong mga salik ang nag-uudyok ng pagkakaiba sa akademikong perpormans ng mga magaaral na nagmula sa pribado at pampublikong paaralan?
Hangad ng mga mananaliksik na mabigyang kasagutan ang mga sumusunod na katanungan:
Ano ang kaugnayan ng paaralang pinagtapusan sa akademikong perpormans ng mag-aaral sa kolehiyo?
Anu-ano ang mga pagkakaiba sa akademikong perpormans ng mga mag-aaral sa pribado at pampublikong paaralan?
Ang pananaliksik na papel na ito ay nilalayong makamit ang mga sumusunod na layunin...
Mailahad ang kaugnayan ng pinagtapusang paaralan sa akademikong perpormans ng mag-aaral sa kolehiyo
Mailahad ang pagkakaiba sa akademikong perpormans ng mga mag-aaral mula sa pribado at pampublikong paaralan
Makapagmungkahi ng posibleng solusyon sa pagkakaibang ito
Matalakay ang mga pangunahing salik sa pagkakaiba ng akademikong perpormans ng mga mag-aaral mula sa pribado at pampublikong paaralan
BUSINESS ECONOMICS
FINANCE MANAGEMENT
MARKETING
MANAGEMENT
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT
ENTREPRENEURSHIP
Mag-aaral mula sa unang taon sa Kolehiyo ng Komersyo at Pamamahalang Pambisnes ng Unibersidad ng Santo Tomas.
PRIBADO
PAMPUBLIKO
PRIBADO
PAMPUBLIKO
PRIBADO
PAMPUBLIKO
PRIBADO
PAMPUBLIKO
PRIBADO
PAMPUBLIKO
Paggawa ng maikling liham ng pagbati bilang panimula.
Isinagawa ang sarbey na ito sa loob ng dalawang araw.
Personal na inabot ng mga mananaliksik ang talatanungan at nanatili roon upang sagutin ang mga katanungan ng mga tagatugon
Masuring hinanay ang mga datos base sa uri ng paaralan at itinala ang mga ito upang makuha ang pinal na resulta sa sarbey.

Ang instrumentong pamamaraang ginamit sa pananaliksik na ito ay isang pormularyong sarbey na binubuo ng dalawang bahagi:

(1) binubuo ng mga katanungan tungkol sa buhay hayskul ng mga mag-aaral
(2) binubuo ng mga katanungan tungkol sa buhay kolehiyo ng mag-aaral.

Ang pormularyong sarbey na ginamit sa pananaliksik na ito ay nasa anyong talatanungan at tseklist at nahahati ayon sa layunin at uri ng impormasyon na kinakailangan ng mga mananaliksik.
Ikalawang Bahagi
Kongklusyon
Ang mga estudyanteng nagmula sa pampublikong paaralan ay hindi pa nakakakuha ng markang hindi pasado at ang mga estudyanteng nagmula sa pribadong paaralan ay nakakuha na ng bagsak na marka.
Ang mga estudyante na nagmula sa pampublikong paaralan ay mas may kumpyansa sa sarili kumpara sa mga estudyanteng nagmula sa pribadong paaralan.
Marami ang mga estudyanteng nagmula sa pampublikong paaralan ang nakakakuha ng mataas na marka kumpara sa mga estudanteng nagtapos sa pribadong paaralan.
Populasyon sa eskwelahan, kumpyansa sa sarili at ang kita ng mga magulang ay ang mga salik na nag-uudyok ng pagkakaiba sa perpormans ng mga mag-aaral na nagmula sa pampublikong paaralan at mag-aaral na nagmula sa pribadong paaralan.
Batay sa marka, pagiging aktibo sa klase at kumpyansa sa sarili, mahihinuha na ang akademikong pepormans ng mga mag-aaral na nagmula sa pampublikong paaralan ay mas mataas kumpara sa akademikong perpormans ng mga mag-aaral nagtapos sa pribadong paaralan.
Batay sa mga datos na nakalap, pinili ng mga mag-aaral na nagmula sa pampublikong paaralan ang kanilang kurso dahil sa mga opurtunidad na naghihintay ngunit ang mga mag-aaral na nagmula sa pribadong paaralan ay dahil kagustuhan ng kanilang magulang.
Ang kalinisan ng paaralan, kalidad ng pasilidad at oras na iginugugol sa paaralan ng mag-aaral ay nakaka-apekto sa pagkakatuto ng mga estudyante.
1. Ang kalinisan ng paaralan, kalidad ng pasilidad at oras na iginuguol sa paaralan ay nakakaapekto sa pagkakatuto ng mga estudyante.
2. Para sa mga guro ng pribadong paaralan, dapat mas lalong pagtuonan ng pansin ang akademiko ng mga mag-aaral at dapat mas lalong ganyakin ang mga mag-aaral upang pagsikapan ang kanilang aralin.
3. Para sa mga pampublikong paaralan, dapat mas dagdagan pa ang mga pasilidad na makakatulong sa pagkatuto ng mga mag-aaral. At para na rin maipamahayag ng mas maayos ng mga guro ang kanilang aralin. Dapat hatiin na rin sa tamang laki ng populasyon ang klase base sa normal na kayang hawakan ng bawat guro sa loob ng isang sesyon.
4. Para sa mga magulang, kailangan suportahan at gabayan ang inyong mga anak para sa daan ng kanilang tagumpay. Maging role model para sa inyong anak. Malaking impluwensiya ang naibibigay ng mga magulang sa akademikong perpormans ng mga mag-aaral sa paraan ng pakikitungo sa anak at base sa nakikita ng mag mag-aaral sa kanilang magulang.
5. Para sa pangkalahatan, nais imungkahi ng mga mananaliksik na may pagkakaiba man sa uri ng pinapasukang paaralan nasa determinasyon ng mag-aaral pa rin masusukat ang kanilang akademikong perpormans. Isang salik lamang ang mga ito upang malaman kung saan ang may pinaka-determinadong mag-aaral sa pagtamo ng kanilang layunin.
MGA GRAP
Full transcript