Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mi a csoport?

No description
by

László Thoma

on 16 October 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mi a csoport?

Ahol ketten-hárman...
Mi a csoport?
Definíció:

Meghatározó számú egyének olyan együttese, amelyeket bizonyos közös ismérvek kötnek össze és rendszeresen kapcsolatba lépnek egymással.Célcsoport/csoportcél
A csoportot nem cél, hanem eszköz - amiben megjelenhet a többlet
A csoport fejlődési fázisai
A csoportot kísérnem kell abban a fázisban, ahol éppen tart!
Csoporton belüli dinamikák
Tanuljuk meg felismerni, vezetőként hatással lenni!
Egyházi csoportok sajátosságai
A csoport keretei:
- Időben:
meddig? milyen gyakran? belső ütemezés?
- Nyílt/zárt
- Csoporttitok
- Használt módszerek?
- Vezetők szerepe, jelenléte, őszinteségi szintje
- Csoportnormák
- Az "itt és most" szabálya: jelenidejű cselekvések!
- Közléskényszer mentesség
- "Én" közlések - "Mi" közlések
- Tanácsolás helyett visszajelzés
A csoport leképeződik az egyénben, és az egyén a csoportban!
Alapvetően mindenki a tárgykapcsolati mintái alapján rendeződik egy csoportban. Ennek megváltoztatására, az ebben való fejlődésre (vagy megerősödésre) van lehetőség egy csoportban!
Hatások és ellenhatások rendszre
Szerepek a csoportban a szerepkészlet metén
Csoportnormához történő viszonyulás:
- igazodó
-megváltoztató
- deviáns
- elhagyja a csoportot

Indulatáttétel: saját érzések más emberekre, a csoportra történő vetítése. Transzparenssé kell tenni!
1. A csoport közös külső céljával lényegileg mennyire tud minden csoporttag azonosulni?

2. Hogy jelenik meg a csoportban az ellenvélemény, kritika, stb.

3. Hogy használjuk az imádságot, Igéket, mint eszközöket?

4. Látjuk-e, szem előtt tartjuk-e elhívásunkat, feladatunkat a csoporttal kapcsolatban?

...transzcendens többlet, szeretet, elfogadás...

...elfojtás, hárítás, elspiritualizálás, képmutatás, játszmák...
Saját prioritások

1. Kulcs: az elfogadás és tisztelet jelenléte!
2. Világos és következetesen tartott keretek
3. Transzparencia: a kommunikáció szintjén is!
4. Vezetői önismeret, vezetői kompetenciák
5. Kulcs: személyes kapcsolatok a feladatorientáltság helyett!
Tájékozódás Mk 1:14-15
- egymás megismerése, kipróbálása

- nyitottság/zártság (értelmi, érzelmi)

- Ismeretlen helyzet - feszültségcsökkentés (dominancia, párképződés, passzivitás)
Strukturálódás Mk 4:35-41
- értékek, normák, ütközése

- konfliktuskezelés kidolgozása

- szerepharcok

- kompromisszumkeresés - megnyugvás
Munkafázis Mk 6:30-44
- együttműködés

- feladatorientáltsá

- együttes élmény légköre
Eredmények felmutatása Mk 9:38-41
- összetartó erő kiteljesedése

- érett részvállalás
Felbomlás vagy újraszerveződés
Jézus halála után
- a különbségek megjelenése

- hagyományok és szükségletek konfliktusa

- megújulás vagy felbomlás
Csoport fajtái a célok alapján
- a csoportfajták ritkán tisztán egyfajták
- legyünk tisztában a csoport jellegével
- vezetőként vannak segítő kérdések (nem válaszok)
Feladatmegoldó csoport
presbitérium, hitoktatók, beteglátogatók, bibliaóra


Kérdések: Milyen vezetői stílus kell nekik?
Mekkora csoport kell? Tudatos-e a közös cél? Hogy jöhetne elő mindenki erőssége? Megjelenik-e az ellenvélemény a csoportban?
Mik alapján dönt a csoport, milyen kérdésekben?
Kapcslatépítő csoport
ifik, házicsoportok, imaközösségek
Befolyást gyakorló csoport
Anonim alkoholsták, imahármas, tanítványság képzés
Vezetői szerepek sokszínűsége
kemény fickó, integráló, menedzser
Kérdések: Mi tartja össze a csoportot? Hogyan erősíthetem a bizalmat, őszintesége? Konfliktusok szerepe? Tagok elfogadása anélkül, hogy a csoportot gátolná? Hol tart a csoportalakulás? Mennyire integratív? Milyen helye lehet a feladatnak?
fontos célok: részvétel, bizalom,
nyitottság, őszinteség, érzékenység,
felelősségre vonhatóság, imádság
vezető a teret teremti meg
Kérdések: Mi történik, ha valaki vét a csoportszabály
ellen? Milyen hatással van a vezető elvárása a többiekre?
Hogyan lehet motiválni a tagokat? Vannak-e a csoportban
nagyobb hatalommal rendelkezők? Hogy jutalmazzunk?
A vezető itt elöljár, valódi példakép
Fő kérdés: Miért van ez a csoport? - A választ csak a tagokkal együtt mondhatjuk ki!
Az egyén számára a csoport:
- legősibb társas alakzat
- teljesítményét növeli
- lelkesebb, érzelmei intenzívebbek
- cselekvési motiváció erősebb
- asszociációik gazdagabbak
- inspiráltabbak
ugyanaezek fordítottja is igaz lehet
"A csoportkohézió dinamikus egyensúlyi állapot, mely csak addig áll fenn, amíg a csoporttagok csoporttal kapcsolatos
elvárásai teljesülnek, motivációik kielégülnek, s úgy látják,
hogy céljaikat egyedül vagy más csoportokhoz csatlakozva csak kisebb hatékonysággal érhetik el... A csoportkohézió fenntartása következésképpen a legfontosabb vezetői feladatok egyikét képezi... a csoport tagjai szabad lények, akiknek folyamatosan ébren kell tartani a csoport iránti érdeklődését, és tudatosítani kell bennük az összetartozás fontosságát." (Csepeli György: A szervezkedő ember)
Csoportidentitás:
- különbözünk a környezettől
- ezt mások is visszajelzik
- szimbólum (név, köszönés, rítus, stb.)
- interakció belül más, mint kívül
- csoporttörténet, közös múlt
kezdeti struktúra
az egyének a hozott mintáik alapján kapcsolódnak egymáshoz, leképezve azt a mikroszociális közeget, amelyben élnek. Sok a bizonytalanság, mindenki igyekszik számára megfelelő szerepet találni.

horizontális differenciálódás stádiuma
Vonzási és taszítási struktúrák, páros és lánckapcsolatok. Egy adott csoportnak annyi különféle struktúrája van, ahány különféle kritériumot használnak a csoporttagok a másik értékelésére.
vertikális differenciálódás stádiuma
Kik azok, akiket a legtöbben, és kik azok, akiket a legkevesebben választanak ki – sztárok és elszigeteltek.
A csoportvezető feladata
A szélsőséges helyzetbe került tagok problémáját a csoportban feldolgozzák és őket a csoportba integrálják. Az integráció elősegíti a csoportkohéziót. Ha a csoportkohézió nő, a tagok egyre intimebb problémákat mernek behozni.
Kialakul a mi-tudat, az áttételes kapcsolatok tisztázódnak, a közös múlt erősebb szociális szerkezetet és teherbíróbb csoportot eredményez.
Fejlődés a csoporttagok kapcsolata alapján
Full transcript