Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Business Intelligence

Kennisweb BI
by

pascal vroemen

on 29 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Business Intelligence

Business Intelligence
Cubes en Reporting
BI Architectuur (Scan)
Dashboard
Dashboard design in Xcelsius:
Exporteren uit Access database met PHP
Omzetten naar XML
XML openen in Excel, waardoor de structuur in een werkblad staat
Excel werkblad openen in Xcelsius
Koppeling maken met XML file
--> Wanneer het XML bestand wordt geupdate door Access, wordt het dashboard ook geupdate
BI Governance
De scan moet niet uitkomen op een score maar op een “plaatje”.
De BI Architectuur bestaat uit 5 onderdelen. Aan de hand van deze scan moet duidelijk worden hoe het bedrijf deze 5 onderdelen invult.
De scan moet ingedeeld worden in 5 categorieën:
•Gedeelde metadata
•Tools en standaarden
•Topologie
•Infrastructuur
•Kwaliteit en beheer
Per categorie kan een bedrijf een score halen. Deze score hangt vast aan een beschrijving die het dichtst bij het bedrijf ligt.
Zo komt er na de vragen van de topologie een topologie uit die het bedrijf (waarschijnlijk) gebruikt.
Doel van het informatiebeheer is dat een organisatie
•Betrouwbaar is
•Als betrouwbaar gezien wordt en
•In staat is informatie te produceren of reproduceren die zo betrouwbaar is en aan eisen van authenticiteit voldoet dat zij bruikbaar is
voor de (bedrijfs)processen en projecten van de organisatie,
in rechtszaken en
als bron voor hergebruik en (later) onderzoek
Wat is BI?
Informatie verzamelen voor de eigen organisatie,
wat leidt tot kennis en ondersteuning voor besluitvorming

Goede BI zou de organisatie slimmer moeten laten werken en zo concurentievoordeel op moeten leveren
Waarom is het nodig?
Informatiekloof
Er is steeds meer tijd nodig om informatie te verzamelen
en steeds minder tijd om informatie toe te passen.
Omgevingstrends
Globalisering(hoe groter het bedrijf, hoe meer informatie er nodig is)
Individualisering(klant stelt steeds hogere eisen aan product en informatie)
Steeds meer samenwerking in de keten nodig
Roep om meer transparantie(door klanten en personeel)
Interactie complexiteit(klanten op de hoogte houden door bijvoorbeeld social media)
Duurzaamheid(daar is veel informatie voor nodig)
Uitdagingen
Beslissingen moeten steeds sneller worden genomen
Er is gebrek aan goede kennismedewerkers
Klanten willen steeds meer en sneller informatie
(on)mogelijkheden
Er is veel data
--> in veel losstaande systemen
--> datakwaliteit is daardoor niet gewaarborgt
--> beveiligen is daardoor ook moeilijk
BI architectuur
Het is logisch dat een nieuwe ontwikkeling start met het werk van de architect: het uitzetten van de koers, borging van toekomstvastheid, rekening houdend met huidige en toekomstige wensen. Het gebruik van Business Intelligence heeft van nature het karakter dat vragen continue wijzigen. Hierdoor is een belangrijk deel van het gebruik van een Business Intelligence omgeving een zeer creatief proces. Dit wordt met name gevoed door de behoefte snel aan te sluiten op ontwikkelingen in de markt.
http://www.kennisportal.com/main.asp?ChapterID=6422
Definitie:
Een BI architectuur is een raamwerk voor het organiseren van de gegevens, informatiemanagement en technologische componenten die worden gebruikt om BI systemen te bouwen voor de rapportage en data-analyse.
http://www.xr-magazine.nl/artikelen/1034/projecten-architecturen/bi-architecturen-met-toekomst
Bestaat uit:
Gedeelde metadata, zorgt voor consistentie van de gegevens.
Tools en standaarden, overzicht van de tools en standaarden die bij BI worden gebruikt.
Topologie, de samenhang tussen de verschillende componenten(datawarehouses, datamarts, OLAP cubes enz.)
Infrastructuur, overzicht van de apparatuur, zoals servers, opslag, netwerk.
Kwaliteit en beheer, richtlijnen voor kwaliteitsbewaking , testen en beveiliging.
Metadata
Per kolomnaam Access:

- Titel
- Beschrijving
- Type (INT, STRING)
- Formaat (Wat kan je invullen?)
- Relatie (Waar hangt het mee samen, bijv. ETL Proces)

Bijv.:

Titel: Geslacht
Beschrijving: Geslacht van de patienten
Type: STRING
Formaat: m
v
Relatie: Access db: kolom M/V
ETL Process Lala
MySQL db: kolom geslacht
ETL Process Tinkiewinkie
Zegt iets over de gegevens in bijvoorbeeld een database.
Zo zorg je voor consistente gegevens.
Voorbeeld:
Tools en standaarden
Voorbeeld PGO case
Selectie van gemeenschappelijke tools en standaarden,
die binnen een bi project worden gebruikt.
Topologie
Voorbeeld PGO case
'Hub and Spoke toplogie'
Typen topologie:
Onafhankelijke datamarts, direct d.m.v ETL verbonden met de bronsystemen.
Enterprise datawarehouse, 1 datawarehouse, zonder datamarts, waaruit de hele organisatie zijn informatie haalt.
Hub and Spoke, datamarts voor verschillende afdelingen zijn verbonden met een datawarehouse.
Virtueel datawarehouse, het geheel van datamarts, dat samen een datawarehouse vormt.
Enterprise databus, alle systemen zijn verbonden door een bedrijfsbrede bus.
Operational data store
Database verbonden met de Enterprise databus, die realtime informatie bevat.
Infrastructuur
Overzicht van de IT-apparatuur binnen het bedrijf.
Belangrijk voor het kostenoverzicht. Wat kan er hergebruikt worden voor een BI-Project. Er kan bijvoorbeeld ook gebruik worden gemaakt van de cloud.
Kwaliteit en beheer
Waarom is datakwaliteit belangrijk?
Door incomplete of incorrecte gegevens, kunnen hierop gebaseerde beslissingen verkeerd uitvallen. Verder kunnen klanten of aandeelhouders onjuist worden geinformeerd.(bron: BI-boek)
Waarom is informatiebeveiliging belangrijk?
Het bedrijf heeft een groot probleem als informatie bij concurrenten of kwaadwillenden terecht komt. (bron: BI-boek)
Overzicht van:
Testvormen
beheer
support
ontwikkelmethoden
best-practices
ETL
Wat is ETL?
ETL staat voor 'Extraction, Transformation and Load'. Het omvat het gebied van het ontladen van data uit de database(s) - de bron - het zuiveren en bewerken van oude data tot nieuwe, en het laden van de nieuwe gegevens in de nieuwe database - het doel, bijvoorbeeld een datawarehouse of datamart.(bron: http://www.het-orakel.nl/04/01/03.htm)
bron: http://1.bp.blogspot.com/-9OECpAIu1j0/Tp7Yqd7zkNI/AAAAAAAABmo/5l0cvu6dYC4/s1600/Informatica+ETL.png
Bronsystemen
Alle gegevensbevatters waaruit de BI omgeving gegevens kan halen. Dit kunnen bijvoorbeeld ERP systemen zijn.
bron: http://www.mprise.nl/userfiles/image/Training%20en%20advies/BI_mprise_website_small.jpg
Data warehouse
Het gebruik van een datawarehouse biedt u o.a. de volgende voordelen:

•Betere performance van zowel het operationele systeem als op het gebied van rapportage/BI
•Gebruiksgemak, de ontwikkelaars van rapportages en dashboards worden niet meer geconfronteerd met moeilijke (technische) benamingen
•Alle tabellen standaard in één omgeving
•Ontlasting van het operationele systeem
•Historie behoud van dynamische gegevens, voor bijvoorbeeld trends en analyses
•Externe data toevoegen aan uw informatievoorziening is eenvoudig
•Continuïteit van de informatievoorziening. Bij het veranderen van een operationeel pakket bijvoorbeeld, blijft de informatie voorhanden.

(bron:http://www.unit4.nl/producten/business-intelligence/bi-rapportages-datawarehousing/informatie/datawarehousing)
Verzamelplaats met historische en operationele bedrijfsgegevens voor het uitvoeren van analyses en selecties en het generen van managementinformatie..
(Bron: http://www.computable.nl/content/keyword/2379674/2468820/datawarehouse.html#ixzz1lDqfRrvP)
Star Schema's
Analyseren en toepassen
Datamarts
Een datamart is een gegevensopslag die is geoptimaliseerd voor rapportage voor een specifieke doelgroep. (bron:http://www.wikixl.nl/wiki/itrefarch2/index.php/Rapportage_via_datamart)
Bi Business case
Wat is een een Business Case?
Een goede Business Case brengt vooraf helder in kaart wat iets kost, op gaat leveren en wat de risico’s zijn. Een systematische aanpak voorkomt dat projecten:

- Weinig (of niet!) bijdragen aan de winst;
- Onvoldoende bijdragen aan de strategische doelstellingen van de onderneming;
- Grote risico’s met zich meebrengen.

Een goed doortimmerde Business Case stelt het senior management in staat vooraf de juiste afwegingen te maken bij het inzetten van schaarse tijd, geld en middelen. Een Business Case is veel meer dan een onbegrijpelijke excelsheet met vooral veel cijfers!Sturen op basis van de business case
Als bovenstaande vragen vooraf helder beantwoord zijn, dan is de Business Case een robuuste zakelijke onderbouwing van de verandering geworden. Het resultaat is dat er continu getoetst kan worden op de oorspronkelijke aannames. De Business Case is daarmee de basis van sturen gedurende het project geworden.
(http://www.managersonline.nl/weblog/566/de-business-case-zes-essentile-vragen.html)
De zes vragen
Een goede Business Case beantwoordt de volgende zes vragen.

1. Welk probleem wordt hiermee opgelost of welke kans wordt hiermee benut?
- Wat is het probleem en is dat wel het echte probleem?
- Is het project een ‘baby’tje’ van iemand of een project dat daadwerkelijk iets bijdraagt aan de organisatie als geheel?

2. Wat zijn de huidige uitgangspunten?
- Wat zijn de cijfers en aannames om dit project op te baseren? Denk hierbij aan bijvoorbeeld marktgroei, technische haalbaarheid of verwacht toekomstig marktaandeel.
- Wat gebeurt er als we niets doen?

3. Wat zijn de verwachte kosten en opbrengsten?
- Waar komen de cijfers vandaan?
- Zijn ze (intern) getoetst?
- Kloppen de cijfers nog steeds op de achterkant van het befaamde bierviltje?

4. Hoe draagt dit project bij aan de strategische doelstellingen?
- Waar staat de organisatie, als het er op aan komt, nou echt voor? En draagt dit project daar nu daadwerkelijk aan bij?
- Past het echt binnen de strategie?

5. In hoeverre draagt het project bij aan de Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen doelstellingen? Anno 2009 kan geen enkele zichzelf respecterende organisatie heen om deze vraag.
- Wat draagt dit project bij aan een betere wereld?
- Wat zouden we kunnen doen om dat (nog meer) het geval te laten zijn?

6. Wat zijn de risico’s?
- Wat zijn de risico’s projectniveau (scope, tijd, geld, resources etc.).
- Wat is de impact op de organisatie als geheel als dit project niet slaagt?
(http://www.managersonline.nl/weblog/566/de-business-case-zes-essentile-vragen.html)
Een model waarin de dimensietabellen(bijvoorbeeld klanten, leveranciers, regio’s) gerelateerd worden aan de feitentabel(verkooptransacties). Wat uiteindelijk moet leiden tot een databasemodel(ERD).
Voorbeeld PGO case
Notenbalk
Overzicht van de feiten en de dimensies. Dit kan gebruikt worden om een overzicht te krijgen van de granulariteiten.
Fact: : te meten, of waar een status aan toe te passen is(omzet, winst)
Dimensie: verwijst naar het fact, dus bijvoorbeeld de locatie, verkoper of leverancier
Granulariteit: geeft aan in welke mate er detail-gegevens van de entiteiten aanwezig zijn
Voorbeeld:
Tijd kan worden weergegeven in:
1.Jaar
2.Week
3.Dag
4.Uur
5.Minuut
6.Seconde
voorbeeld PGO case
Bij alle granulariteiten is 0 ingevult, aangezien we alle granulariteiten willen weergeven in het dashboard. De granulariteiten met een kruisje willen we niet weten.
Een star-schema leidt uiteindelijk tot:
Een klassendiagram(ERD)
Voorbeeld PGO-case
Inmon en Kimball
Experts op het gebied van de BI topologie
Verschil in opzet van een datawarehouse:
Kimball ziet een datawarehouse als 'the union of all datamarts' en volgens Inmon is een datwarehouse 'the source of all datamarts'.
Het beheren van de BI-omgeving door het stellen van prioriteiten, planningen opstellen, reactietijden van beheerders vaststellen, het aangeven van standaarden. Verder is bij BI-governance de gebruiker belangrijk door inspraak, met het doel om een zo breed mogelijk acceptatie van BI binnen het bedrijf te verkrijgen.
bron: bi-boek
Definitie Governance: Term voor het aanduiden van hoe een onderneming goed, efficiënt en verantwoord geleid moet worden alsmede het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid richting belanghebbenden..
bron: http://www.computable.nl/content/keyword/2379724/2468820/governance.html#ixzz1lE7lJdTa
Om het BI-governanceproces te begrijpen, heb je inzicht nodig in de ontwikkeling van business intelligence. Veel ondernemingen plaatsen business intelligence in een probleem-/oplossingkader. Als zich een probleem voordoet, wordt dit geanalyseerd en wordt de oplossing nog te vaak gezocht in een tool, datamart of datawarehouse. Men schaft die zaken aan en voilà je hebt business intelligence. Helaas, zo werkt het niet.

Business intelligence is niet een eenmalig project, het is eerder een bedrijfsfunctie en een bedrijfslevenslang proces. Aangezien het bedrijf zich ontwikkelt en verandert, veranderen ook de BI-eisen. Governance is cruciaal in de huidige uitdagingen rond afnemende ict-budgetten en de toenemende vraag naar ict-capaciteit en -diensten.

Om ervoor te zorgen dat alle BI-initiatieven in elkaar blijven passen en voldoen aan dezelfde omschrijvingen en normen, is een BI-governancekader of -handvest essentieel. De twee belangrijkste uitdagingen van vandaag zijn efficiency en afstemming met de business.

meer lezen: http://www.computable.nl/artikel/opinie/business_intelligence/3196992/1277145/2010-het-jaar-van-bigovernance.html#ixzz1lE8DrF9g
BI-Project
Architectuur Scan
Voorbeeld uit PGO opdracht
Topologie
Bron: http://www.ictforyourbusiness.nl/index.asp?ContentID=3280
Een OLAP cube (voor online analytical processing), of gegevenskubus, is een datastructuur die snelle data-analyse mogelijk maakt. Hierbij kan men data analyseren en manipuleren vanuit verschillende perspectieven. De samenstelling van data in cubes lost een aantal beperkingen op van relationele databases.
bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Cube_%28informatica%29
OLAP
bron: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/OLAP_Cube.png
Een ERD leidt vervolgens tot een genormaliseerde database(datawarehouse of datamart), om uiteindelijk de gegevens met een dashboard te kunnen analyseren.
Om Excel-gegevens goed in een dashboard te krijgen, moeten ze vaak eerst in een pivot-table, of draaitabel worden gezet. Zo kunnen gegevens tegen elkaar worden uitgezet, bijvoorbeeld een fact tegen een dimensie, of verschillende,
Voorbeeld PGO-case
Een dashboard is een container voor verschillende typen rapporten. Het kan een of meer pagina's bevatten en elke pagina kan meer dan een module bevatten. Sommige dashboards bieden gebruikers een hoge mate van interactiviteit, terwijl op andere alleen statische afbeeldingen worden weergegeven. Het type interactiviteit en de mate hiervan zijn afhankelijk van het programma dat is gebruikt om het dashboard te maken.
bron: http://office.microsoft.com/nl-nl/sharepoint-server-help/wat-is-het-verschil-tussen-een-dashboard-en-een-scorecard-HA101772797.aspx
Een BI-project moet altijd beginnen met een Business case
De volgende stappen in het BI project zijn:
Het bepalen van de scope en de doelen
Planning maken en risico's in kaart brengen
Zorgen voor goede communicatie met alle belanghebbenden
Verandermanagement, zorgen dat de BI ook echt goed gebruikt gaat worden binnen het bedrijf
bron: bi-boek
Uiteindelijk wordt in het project de BI-Architectuur opgesteld.
Een goed BI-project wordt 'onder architectuur'aangepakt. Dat is een project, in verschillende iteraties, dat zo wordt aangepakt dat alle verschillende iteraties puzzelstukken opleveren die uiteindelijk leiden tot een geleidelijke puzzel.
bron: bi-boek
Rollen in een BI-project
Onmisbare rollen
bi architect, is de hoofdverantwoordelijke voor het op- of bijstellen van de architectuur.
business analist, iemand met gedegen kennis van bedrijfsvoering en de bedrijfsprocessen.
bi-analist/ontwerper, voor het in kaart brengen van de informatiebehoefte.
bi-ontwikkelaar, realiseert de implementatie.
bi-tester, controle van de ontwikkelde instrumenten en de terugkoppeling ervan.
bron: bi-boek
Aanvullende rollen
analyse expert, zorgt voor gebruiksvriendelijke en betrouwbare instrumenten.
bi-vormgever, voor de visuele vormgeving van de toepassingen.
bi trainer-coach, zorgt voor de training van de gebruikers.
metadatabeheerder, zorgt voor onderling constistente metadata.
information steward, verantwoordelijke voor de datakwaliteit.
bi-beheerder, coordinator van het technisch en functioneel beheer.
bron: bi-boek
Risico's
aan een bi-project zijn ook risico's verbonden.
Enkele voorbeelden:
Vervuilde bronnen, hierdoor kan met niet vertrouwen op de gegevens uit de bronnen.
Een ICT project, een BI-project is niet alleen van de ICT, er moet door alle afdelingen worden samengewerkt voor een succesvol BI-systeem
Complexiteit, te veel verschillende tools en systemen, waardoor het overzicht zoek is.
Onbegrijpelijke en onbruikbare informatie, informatie moet zo worden weergegeven dat de gebruiker het ook begrijpt, dit kan erg moeilijk zijn
Succesfactoren
Er zijn ook genoeg succesfactoren bij een BI-project.
Enkele voorbeelden:
Een gemeenschappelijke architectuur, iedereen binnen het bedrijf werkt volgens dezelfde architectuur, wat een efficiente informatieverzameling tot gevolg heeft.
Heldere visie, BI wordt goed ondersteund door het management, dit is belangrijk in het slagen van de BI in een bedrijf.
Cyclisch proces, BI is niet eenmalig, maar moet steeds verbeterd worden, daarom moet het ook een cyclus zijn.
bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Business_intelligence
bron: bi-boek
bron: bi-boek
bron: bi-boek
bron: bi-boek
bron: bi-boek
bron: bi-boek en uitkomsten pgo opdracht
bron: bi-boek en uitkomsten pgo-case
bron: bi-boek en uitkomsten pgo-case
bron: bi-boek en uitkomsten pgo-case
bron: bi-boek en uitkomsten pgo-case
bron: bi-boek en uitkomsten pgo-case
bron: http://dataminingwarehousing.blogspot.com/2009/11/data-warehouse-design.html
bron: bi-les
bron: bi-boek
bron: bi-boek
Helaas worden er veel bi-projecten zonder goede business case opgestart. Hiervoor wordt meestal één van deze redenen opgegeven: 1) Het project is heel klein begonnen, we hadden nog geen business case nodig 2) We hadden goede bedoelingen vanuit ict, maar de business case moesten we nog vinden 3) Het management wilde deze mooie rapportage tools, zag er zo goed uit.

Bi-projecten zonder business cases kunnen zelfs succesvol zijn, door tijdig op te leveren en tevreden gebruikers te hebben. Toch zijn bi-projecten zonder business case onverstandig. Om bruikbaar te zijn moeten bi-projecten goed aansluiten bij de informatiebehoefte van gebruikers, die werkzaam zijn in specifieke business processen. Het is precies het verbeteren van juist die business processen waardoor succesvolle bi wordt gedefinieerd.

Door het vooraf vaststellen van business cases wordt de kans op business succes dus stukken groter.

Complete artikel : http://www.computable.nl/artikel/opinie/business_intelligence/3326578/1277145/business-cases-in-bi.html#ixzz1lJNpGJWa
Voor het succesvol implementeren van BI binenn een bedrijf is een goede BI-architectuur nodig.
Externe links Bi project:
voorbeeld van een bi project: http://www.centennium.nl/index.php/voorbeelden-inrichting-bi-projecten
hoe start je een bi-project: http://www.wikihow.com/Start-a-Business-Intelligence-Project
Wanneer merk je dat een project misgaat: http://www.information-management.com/news/2707-1.html
Externe link Dashboards:
Handleiding dashboards: http://www.sap-press.de/download/dateien/2324/sappress_creating_dashboards_with_xcelsuis.pdf
Dashboards uitgelegd: http://www.dashboardinsight.com/getting-started/
Externe links Star Schema's:
Star scheme of Snowflake: http://www.r20.nl/artikel_sterfabels.htm
Van bron naar sterschema: http://www.ciobriefings.com/Publications/WhitePapers/DesigningtheStarSchemaDatabase/tabid/101/Default.aspx
Opinieartikelen BI governance:
http://www.computable.nl/artikel/opinie/business_intelligence/3212897/1277145/het-inrichten-van-een-bigovernancecommissie.html
http://www.computable.nl/artikel/opinie/business_intelligence/3197032/1277145/opstellen-en-inrichten--van-bigovernance.html
http://www.computable.nl/artikel/opinie/business_intelligence/3196992/1277145/2010-het-jaar-van-bigovernance.html#ixzz1lE8DrF9g
Externe links Business Intelligence:
Waarom: http://www.computable.nl/artikel/opinie/business_intelligence/2645621/1277145/bi-hoort-in-haarvaten-van-organisatie.html
http://www.microsoft.com/business/nl-nl/Content/Paginas/news.aspx?cbcid=32
Externe links Bi Architectuur (scan):
Waarom datawarehouses: http://ict-check.nl/ketensamenwerking-valkuilen-en-oplossingen/
Noodzaak moderne architectuur; http://www.computable.nl/content/agenda/2893966/2681241/bi-architectuur-fundamentals.html
Inmon en Kimball: http://it.toolbox.com/blogs/confessions/kimball-vs-inmonor-how-to-build-a-data-warehouse-10987
Externe links Cubes en Reporting:
uitleg OLAP: http://www.olapcube.com/
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa140038%28v=office.10%29.aspx
Externe links BI instrumenten:
lijst van BI-tools: http://www.kamphuisgroep.nl/informatievoorziening/business-intelligence-tool.php/
waar worden ze voor gebruikt: http://www.dwinfocenter.org/whatfor.html
top 5 tools: http://www.enterprise-dashboard.com/top-5-business-intelligence-tool-vendors-2007/
Full transcript