Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Litteraturhistorisk tidslinje

Skoleprosjekt, norsk høsten 2012.Heistad Ungdomskole
by

Amalie Ness

on 15 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Litteraturhistorisk tidslinje

-Litteraturhistorisk tidslinje- NORRØN TIDSALDER RENNESANSEN BAROKKEN OPPLYSNINGSTID ROMANTIKKEN NASJONALROMANTIKKEN REALISMEN NATURALISMEN NYROMANTIKKEN KRIGSLITTERATUR ETTERKRIGSTID POSTMODERNISME NORRØN TIDSALDER ca. 800-1400 e.Kr ca. 1450-1500 tallet ca. 1600 tallet ca. 1700 tallet ca. 1970- VÅR TID ca, 1800- 1840 ca.1850/70- 1890 ca. 1890 ca. 1890-1915/20 Hovedsakelig: 1940-1945 ca. 1945-1965 Mer fakta: ca. 800-1300 e.Kr
Begynnelsen av denne epoken kalles også vikingtiden, men ut på 1000-tallet kom kristendommen til Norge.
Hovedsakelig var det ikke noe litteratur før det latinske alfabet kom på 1100-tallet. Runealfabetet vi hadde i vikingtiden ble heller brukt til hverdags ting, historiske "eventer" eller magisk-religiøse sammenhenger.
Ofte brukte temaer var slekter, konger, slag og norrøn mytologi. Enkelt sagt var man opptatt av vikingtiden.
Den mest populære sjangeren var dikt eller "skald". Nesten alt er skrevet i dikt og samlet i diktsamlinger, som f.eks. den eldre og den yngre edda.
"Snorres Kongesagaer" og "Den eldre edda" er noen populære tekster fra den norrøne tidsalderen.
Snorre Sturlason. Levde sen 1100 tallet, døde tidlig, tidlig 1200-tallet. Fra Island, samlet blant annet kongesagaene fra Norge (Skrev "Snorres Kongesagaer). Var også ved siden av å være "forfatter"/dikter høvding, lovseiemann og en av Islands mektigste menn på den tiden.
En annen viktig "person" var Odin, gudenes konge i Valhall. Han var den mektigste guden og var viktig for mange mennesker under vikingtiden. Odin er nevnt i blant annet Snorres Kongesagaer og Den eldre Edda. RENNESANSEN ca. 1500 tallet Humanisme står i fokus i samfunnet. Man får et nytt syn på menneskene. Antikkens tanker blir gjennopptatt. Man vil sette verd å enkeltmenneske.
Reformasjonen kommer i gang på 1500-tallet av Martin Luther King lengre nede i Europa, men Norge er litt "isolert" fra reformasjonen. En annen viktig ting var at det var ekstremt dårlige tider i Norge(svartedøden kom i 1941). Det var lite litteratur i Norge, men masse skjedde i Europa: Boktrykkerkunst, reformasjon, bibeloversettelser.

Den ble skrevet mye nede i Europa om humanistiske temaer, og mye om menneskeverd. Det kildene vi har til litteratur fra 1500-tallet her i Norger er viser, dikt, historier og en dagbok fra Bergens travle liv.
"Bergens Kapitelsbok"(som skildrer livet i Bergen gjennom presten Absalon Pedersson Beyer fra 1552-1571) og "Draum Kvedet"(som er en diktsamling som forteller hva som skjer etter døden. Filosofisk, høydepunkt i norsk balladedikting.)
Martin Luther er en veldig viktig person og satte i gang reformasjoen av kirken. Dette hadde mye og si for mye som skjedde. Han oversatte også bibelen til tysk, som gjorde at folk faktisk kunne skjønne noe. Når litteratur ble mer tilgjengelig, lærte også flere å lese. *JIPPI*
Erasmus fra Rotterdam ses på som en av 1500-tallets største humanister. Han kritiserte kirken og skrev "Erasmusbibelen"(en kritisk utgave av det greske nytestamentet) som la grunnlag for bibelgranskingen utover 1500-tallet. http://snl.no/Norge/ca._900%E2%80%931300._Norr%C3%B8n_tid http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/281953 Hvordan bodde Snorre?? ca. 1840-1850 Mer fakta!! http://snl.no/renessansen BAROKKEN 1600-tallet Norge var i union med Danmark. Dansk konge gjorde statskupp, fikk nesten ubegrenset makt.

Barokken en "reaksjon" av rennesansen. Det var som en mellomting av rennesans og middelalder. Man fikk tilbake fokus på Gud.
ALT VAR VELDIG POMPØST, RELIGØST OG OVERDÅDIG.
Populære sjangre: Dikting, salmediktig.
Dorothe Engelbretsdatter( "Første" kvinnlige forfatter i Norge, tjente mye på sitt forfatterskap og fikk eneretten på hennes tekster etter hun sendte klagebrev til kongen.)
Petter Dass(Sogneprest i Nordland, salmedikter, teolog)
Nordlands Trompet (Diktsamling) og Siæles sang-offer (Salme-og bønnesamling) OPPLYSNINGSTIDEN ca. 1700-tallet Franske revolusjon, amerikanske revolusjon, folk gjenerelt sto opp mot overmakter.
Folk var opptatt av fornuft. Folk sto opp mot kirken, staten og gamle, "vitenskapelige" tanker. Filosofer var opptatt av menneskeverd og frihet.
Populære sjangre var
Ludvig Holberg(Skuespillerforfatter, født i Norge, utdannet i København, "Lære å tvile, før man lærer å tro")
François-Marie Votaire(den fremste filosofen, fransk, frihetsforkjemper)
Erasmus Montanus(Skuespill, komedie) Niels Klims Underjordiske Rejse(Roman) ROMANTIKKEN ca.1800-1840 Norge fikk egen grunnlov. Mennesker var optimistiske. Etter Napoleon og hungersnød hadde vi mat igjen.
Man var opptatt av følelser, skjønnhet og fantasi. "Romantikken" beskriver egenlig veldig bra!
Populære sjangre var lyrikk.
Henrik Wergeland (Norges "eneste" universalromantiker, samfunnsopttatt, kjempet for religionsfrihet og et selvstendig Norge)
Johan Sebastian Welhaven (lyriker og litteraturkritiker)
Charles Dickens (Britisk, skrev noveller og romaner. Mange beskriver han som "barnas forkjemper")
Til Foraaret(dikt, Wergeland ber våren om å redde han) Det første haandtryk (Wergeland, første møtet mellom mann og kvinne.) NASJONALROMANTIKKEN ca.1840-1850 Nordmenn var veldig opptatt av NORGE.
Mennesker var opptatt å framheve Norges skjønnhet. Det var i nasjonalromantikken eventyrene ble samlet.
En populær sjanger: Eventyr.
Asbjørnsen og Moe (duo som samlet folkeeventyrene og skrev dem ned)
Ivar Aasen (kjempet i språkkrigen, "Nynorskens far")
Asbjørnsen og Moe; Norske Folkeeventyr (samlede norske folkeeventyr) Aasen: Det Norske Folkesprogs Gramatikk(vitenskaplig) REALISMEN ca.1870- 1880-tallet "Konflikten mellom individ og samfunn er temaet i realismen"
Konflikten finner vi blant annet i en replikk av Nora i «Et Dukkehjem». Hun vil ut i verden for å «komme etter hvem som har rett, samfunnet eller jeg».
(tatt fra http://vg2.wikidot.com/realismen )
Forfattere var opptatt av samfunnets skyggesider og problemer. Det var de rikes problemer som var i søkelys. Problemer som forfalskninger, gjeld, lån, konkurs o.l.
Man trodde på menneskets mulighet til å forandre ting selv!
OPTIMISME OG TRO PÅ FORANDRING!
Det ble skrevet mye skuespill og romaner.
Henrik Ibsen (skuespill, født i Skien)
Bjørnstjerne Bjørnson (Dikter, født i Romsdal, av en prest, altså i Borgerskapet)
Et dukkehjem (Henrik Ibsen), Synnøve Solbakken(Bjørnstjerne Bjørnson) NATURALISMEN ca. 1890 Folk hadde "mistet" troen på forandring og forfatter skrev ikke lenger om ting som endte bra. De var pessimistiske, og optimismen hadde forsvunnet.
Det ble fortsatt skrevet om problemer. Denne gangen de fattiges.
Det nyttet ikke å prøve å forandre noe, det var forutbestemt av arv, miljø(klasse i samfunnet o.l), SKJEBNEosv..
Det ble skrevet mange noveller og romaner.
Christian Krogh (maler og forfatter, norsk)
Emile Zola (grunnlegger av naturalisme, fransk)
Amalie Skram (Norsk, særlig kjent)
Karens jul ( Amalie Skram, novelle) Albertine (Christian Krogh, roman) http://www.propaganda.net/skoleside/?stil=11311 LITT TID TIL Å LESE SA DU?? Renesanse stemning *kino* *KINOTID* Pompøst, sa du? 'Cinema Opplysningstidens herrefolk Voltaire Holberg Den komiske Den fornuftige GALLERI nasjonalromantikken - En gang fattig, alltid fattig Skjebne Karens jul Ibsen Bjørnson Realismens mannfolk TRAILER FOR NASJONALTEATERETS OPPSETTING AV "ET DUKKHJEM" NYROMATIKK ca. 1890-1915/20 På slutten av 1800-tallet var Norge begynt å utvikle seg til å være et moderne industrisamfunn, der ikke lenger motsetningene var bønder og borgerskap, men KAPITALIST OG ARBEIDER.
Menneskets ubeviste sjeleliv
Den gåtefulle kvinnen - Gåtefull, lokkende, skremmende og uoppnåelig.
Særlig "brukte" sjangre er dikt, noveller og romaner.
Knut Hamsun (gjorde opprør mot realistene, skrev om "levende mennesker")
Dikken Zwilgmeyer (kvinnelig forfatter, barnebøker OG voksenbøker)
Fridjof Nansen (vitenskapsmann, nobel fredspris-vinner og forfatter)
Vi børn( Dikken Zwilgmeyer, barnebok, handler om jente som er leder, har egne meninger!!) Victoria (Knut Hamsun, roman) Sult (Knut Hamsun, roman) MENNESKE (Ting hadde allerede blitt bestemt, skjebnen hadde overtaket!) KILDER Norrøn tidsalder Rennesansen Barokken Opplysningstiden Romantikken Nasjonalromantikken Realismen Naturalismen Nyromantikken Postmodernisme Krigslitteratur Etterkrigstiden Ndla.no, litteraturhistorisk tidslinje; Oddvar Engan, Heidi Mobekk Solbakken, Jorunn Øveland Nyhus, Anita Ramberg, Ragna Marie Tørdal, Marion Federl, Øyvind Høie, Trond Eidnes, http://ndla.no/nb/node/26602 VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, http://www3.vox.no/nettnorsk/litthist/index.html Ndla.no, litteraturhistorisk tidslinje; Oddvar Engan, Heidi Mobekk Solbakken, Jorunn Øveland Nyhus, Anita Ramberg, Ragna Marie Tørdal, Marion Federl, Øyvind Høie, Trond Eidnes, http://ndla.no/nb/node/26602 Ndla.no, litteraturhistorisk tidslinje; Oddvar Engan, Heidi Mobekk Solbakken, Jorunn Øveland Nyhus, Anita Ramberg, Ragna Marie Tørdal, Marion Federl, Øyvind Høie, Trond Eidnes, http://ndla.no/nb/node/26602 Ndla.no, litteraturhistorisk tidslinje; Oddvar Engan, Heidi Mobekk Solbakken, Jorunn Øveland Nyhus, Anita Ramberg, Ragna Marie Tørdal, Marion Federl, Øyvind Høie, Trond Eidnes, http://ndla.no/nb/node/26602 Ndla.no, litteraturhistorisk tidslinje; Oddvar Engan, Heidi Mobekk Solbakken, Jorunn Øveland Nyhus, Anita Ramberg, Ragna Marie Tørdal, Marion Federl, Øyvind Høie, Trond Eidnes, http://ndla.no/nb/node/26602 Ndla.no, litteraturhistorisk tidslinje; Oddvar Engan, Heidi Mobekk Solbakken, Jorunn Øveland Nyhus, Anita Ramberg, Ragna Marie Tørdal, Marion Federl, Øyvind Høie, Trond Eidnes, http://ndla.no/nb/node/26602 Ndla.no, litteraturhistorisk tidslinje; Oddvar Engan, Heidi Mobekk Solbakken, Jorunn Øveland Nyhus, Anita Ramberg, Ragna Marie Tørdal, Marion Federl, Øyvind Høie, Trond Eidnes, http://ndla.no/nb/node/26602 Ndla.no, litteraturhistorisk tidslinje; Oddvar Engan, Heidi Mobekk Solbakken, Jorunn Øveland Nyhus, Anita Ramberg, Ragna Marie Tørdal, Marion Federl, Øyvind Høie, Trond Eidnes, http://ndla.no/nb/node/26602 Ndla.no, litteraturhistorisk tidslinje; Oddvar Engan, Heidi Mobekk Solbakken, Jorunn Øveland Nyhus, Anita Ramberg, Ragna Marie Tørdal, Marion Federl, Øyvind Høie, Trond Eidnes, http://ndla.no/nb/node/26602 VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, http://www3.vox.no/nettnorsk/litthist/index.html VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, http://www3.vox.no/nettnorsk/litthist/index.html VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, http://www3.vox.no/nettnorsk/litthist/index.html VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, http://www3.vox.no/nettnorsk/litthist/index.html VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, http://www3.vox.no/nettnorsk/litthist/index.html VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, http://www3.vox.no/nettnorsk/litthist/index.html VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, http://www3.vox.no/nettnorsk/litthist/index.html VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, http://www3.vox.no/nettnorsk/litthist/index.html Penne Sylvi, Norsk Litteraturhistorie, Oslo 1991, kap 3 Penne Sylvi, Norsk Litteraturhistorie, Oslo 1991, kap 3 Penne Sylvi, Norsk Litteraturhistorie, Oslo 1991, kap 4 Penne Sylvi, Norsk Litteraturhistorie, Oslo 1991, kap 5 Penne Sylvi, Norsk Litteraturhistorie, Oslo 1991, kap 6 Penne Sylvi, Norsk Litteraturhistorie, Oslo 1991, kap 6 Penne Sylvi, Norsk Litteraturhistorie, Oslo 1991, kap 7 Store Norske Leksikon, Hans H. Skei, http://snl.no/barokk/litteratur Amalie Ramslien Næss Knut Hamsuns verk filmatisert Fridjoft Nansen Dikken Zwilgmeyer Knut Hamsun PAN SULT - Det er håpløst, og vi gir oss ikke!
(Jan Erik Vold) POSTMODERNISME ca. 1970- VÅR TID MODERNE VERDEN
Nye problemer
Friere rammer
Flere som skriver
Ytringsfrihet
Det finnes ikke én stor sannhet
Det finnes flere sannheter og det har postmodernistene godtatt.
Finne sin lille plass i et hav av informasjon.
En veldig spesiell ting er at i Postmodernismen er det ikke én definisjon på hva kunst er. Siden det ikke er en sannhet er det heller ikke én oppskrift på hva som er postmodernistisk.
Norske forfattere på 70-tallet ville redde verden!
Jan Erik Vold(dikter, født i 1939, lever enda!)
Herbjørg Wassmo (forfatter, født i 1942, lever enda!)
Kulturuke (Jan Erik Vold, dikt) Tora-bøkene; Huset med den blinde glassveranda, Det stumme rommet, og Hudløs Himmel (Herbjørg Wassmo, romaner) MAKE LOVE, NOT WAR Jan Erik Wold Herbjørg Wassmo Kulturuke, framført av Jan Erik Wold VOX, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, http://www3.vox.no/nettnorsk/litthist/index.html Penne Sylvi, Norsk Litteraturhistorie, Oslo 1991, kap 10 Store Norske Leksikon, Øystein Rottem http://snl.no/Jan_Erik_Vold KRIGSLITTURATUR 1930-1945 I etterkrigstiden ble det mye "rydding" etter andre verdenskrig.
Flere forfatter ga ut tekster som handlet om 2.verdenskrig, men som de ikke kunne gi ut under krigen pga. sensuren.
De var opptatt av å skrive om krigshendelser og kvinnefrigjøring.
Kvinner fikk stemmerett tidlig på 1900-tallet i Norge, men mange hadde fortsatt fordommer mot at kvinner hørte til på kjøkkentet.
Populære sjangere var dikt, noveller og romaner.
Inger Hagrup (kvinnelig, norsk forfatter)
Torborg Nedreaas
"Aust-Vågøy" (Inger Hagerup, dikt) "Kruttrøyk" (Torborg Nedreaas, dikt) ETTERKRIGSTID ca. 1945-1965/70 + førkrigstid Mellomkrigstiden, folk hadde det litt tøft. Lite mat til befolkning.
2. verdenskrig.
Etter vi ble okkupert av tyskerne, ble mange forlag lagt ned. Noen av de som var igjen, ble sjefene byttet ut med nazister. Det var sensur i Norge, og alt som skulle bli gitt ut måtte sjekkes først. Derfor var det mye som ble "spart" til krigen sluttet.
Noen forfattere ble fengslet av tyskere pga. deres meninger.
De mest populære temaene var krigshendelser, og før andre verdenskrig var det gjerne beskymringen for den voksende nazismen.
Dikt, romaner
Nordahl Grieg (Norsk forfatter og journalist, var med på bombetokt til Berlin, ble skutt ned.)
Arnulf Øverland (Norsk dikter og forfatter. Sendt til konsentrasjonleir av tyskere.).
"Til Ungdommen"(Nordahl Grieg), "Du må ikke sove" (Arnulf Øverland) Krigsgalleri Arnulf Øverland Nordahl Grieg "Til Ungdommen" Bombing av Ålesund, 2.verdenskrig "Du må ikke sove" De brente våre gårder.
De drepte våre menn.
La vare hjerter hamre
det om og om igjen.

La våre hjerter hugge
med harde, vonde slag:
De brente våre gårder.
De gjorde det i dag. De brente våre gårder.
De drepte våre menn.
Bak hver som gikk i døden,
står tusener igjen.

Står tusen andre samlet
i steil og naken tross
Å, døde kamerater,
de kuer aldri oss. Aust Vågøy; Inger Hagerup Inger Hagerup Torborg Nedreaas "Aust-Vågøy", Inger Hagerup, http://www.notam.no/news.php?newsid=11 "Krigslitteratur", (PowerPoint), av Karina, Mette, og Silje "Krigslitteratur", (PowerPoint), av Karina, Mette, og Silje Snl.no, Edvard Beyer, om Nordahl Grieg, http://snl.no/Nordahl_Grieg Snl.no, Kunnskapsforlagets papirleksikon, om Arnulf Øverland, http://snl.no/Arnulf_Øverland
Full transcript