Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kościół w średniowieczu

No description
by

Agata Borkowska

on 22 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kościół w średniowieczu


Papiestwo
Przemiany życia religijnego
Duchowość monastyczna
Reforma gregorianska
Cystersi
XI/XII w, nazwa pochodzi od klasztoru w Citeaux.
Zakony żebracze
powstały w XIII w., aby zniszczyć ruchy heretyckie
utrzymywały się z jałmużny
potrzeba powrotu do ubóstwa
działały w miastach
czynne życie w środowisku miejskim
Kościół w średniowieczu
Herezja
poglady religijne uznane za sprzecze z nauka kościoła
nasiliła się w XIw.
samotne studiowanie Biblii-> wnioski sprzeczne z doktryna kościoła

Bunt
Architektura
ważna konstrukcja
sklepienie krzyżowo-zebrowe
łuki konstrukcyjne
brak strzelistych wież, witraży, ozdób,rzeźb itp.
Cystersi
franciszkanie- św. Franciszek z Asyżu
"Zakon Braci Mniejszych" 1209
wyrzekli się wszelkiej własności
głosili kazania na placach targowych
misje w krajach katolickich
kapłani wysłuchiwali spowiedzi i udzielali sakramentów
dominikanie- Dominik Guzman
Zakon Kaznodziejski 1216
w celu zwalczania katarów w XIIIw.
głoszenie kazań i prowadzenie dysput
ubóstwo
wykształceni

Przewaga mocarstwa
Fryderyk I Barbarrosa
nazwa- Święte Cesartwo Rzymskie
zorganizował III krucjatę
Przewaga papiestwa
pontyfikat Innocentego III
angażował się w sprawach wewnętrznych wielu krajów
poparł Jana Bez Ziemii w sporze z opozycja wewnętrzna
Europa-> teokratyczna federacja
Europa-> chrześcijańska
IV krucjata-> nieudana
boska natura
władca świata
sędzia wszystkich ludzi
na płaskorzeźbach -> monarcha
Chrystus
ludzka natura
ziemska działalność
Cel
poprawa moralności księży
rozwój duchowości
zatrzymanie rozwoju świeckości
Co reforma gregoriańska wniosła ?
dominacja duchowości w Kościele
~ odrodzenie się
Arnold z Bresci
potępił własnośc kościelna
przestrzeganie zasady ubóstwa
popularność w Rzymie
skazany na ścięcie
Waldensi 1176r.
twórca: Piotr Valdo
Biblia to jedyny autorytet
kapłaństwo świeckich
uprościli zewnętrzne formy kultu religijnego
ubóstwo
Katarzy(Albigensi)
Katharoli- czyści
lata 40. XII w.
odrzucenie nauk Kościoła
stworzyli własny Kościół i religię
dualizm Boga( dobro i zło)
~świat duchowy (jasny i dobry) -> Bóg
~świat widzialny (ciemność i zło)
-> szatan
zbawienie-> uwolnienie od doczesności
po śmierci dusza zmienia ciało
życie płciowe to zło
Based on Jim Harvey's speech structures
Tylko poprzez życie we wspólnocie
zakonu benedyktyńskiego
ruchu eremickiego
odcięcie się od świata
asce
modlitwa
medytacja
prace fizyczne
Chrystus
XI/XII
~życie na wzór apostołów
~ubóstwo
GOTYK
triumfalizm
brak pokory
brak pierwotnej reguły wspólnoty
rezygnacja z pracy fizycznej
utrzymywanie się z podatków
bogactwo zakonu
prostota
asceza
ubóstwo
wyrzeczenie
surowe zasady
~jeden posiłek dziennie
~spanie we wspólnych dormitoriach
klasztory -> pustkowie
wokół klasztorów-> folwarki
eksperci w kolonizacji
ważna rola w rozwoju gospodarki rolnej
schyłek XIIw. -> 500 klasztorów
bogacenie klasztorów->rygoryzm spadł
Humiliaci
zrzeszanie ludzi świeckich-> proste, wstrzemięźliwe życie
niektórzy antyklerycy
domagali się:
~ zniesienia sakramentów
~likwidacji kapłaństwa
~ograniczenie kultu religijnego minimum
Natępcy nie radza sobie
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !!
Manuela Midura

Agata Borkowska
Full transcript