Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

so sánh kế toán tài chính và kế toán hành chính sự nghiệp

No description
by

Su Su

on 2 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of so sánh kế toán tài chính và kế toán hành chính sự nghiệp

MEMBERS
Ideas
Ideas
Ideas
so sánh kế toán tài chính và kế toán hành chính sự nghiệp
GVHD: Hà Phước Vũ Thực hiện: Nhóm 8
Hoạt động
Đối tượng áp dụng
Đặc điểm của kế toán
Nhiệm vụ
nhóm 4
Đối tượng áp dụng
Nguyên tắc tuân thủ
Hình thức tổ chức kế toán
Hệ thống tài khoản
Đặc điểm của mỗi đơn vị
Kinh phí cho các hoạt động
- Thu nhận chứng từ có liên quan đến tình hình tiếp nhận, sử dụng nguồn kinh phí, tài sản
- Kiểm tra tình hình chấp hành dự toán, chỉ tiêu kinh tế, các tiêu chuẩn định mức.
- Cung cấp số liệu cho lập báo cáo, phân tích quyết toán

Lập báo cáo tài chính công khai các thông tin về tình hình hoạt động của doanh nghiệp ra bên ngoài cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp, không cần biết chính xác những ai cần thông tin này.
NHIỆM VỤ
Các cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí, ngân sách nhà nước và các tổ chức không sử dụng ngân sách nhà nước như các đơn vị sự nghiệp tự cân đối thu chi, các hội, liên hiệp, tổng hội tự cân đối thu chi….
Các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hoặc tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ với mục tiêu lợi nhuận

Hoạt động

- Mục tiêu hoạt động phi lợi nhuận
- Cung cấp dịch vụ công
- Hoạt động của đơn vị gắn liền và bị chi phối bởi các chương trình phát triển kinh tế của nhà nước

- Mục tiêu hoạt động là vì lợi nhuận
- Cung cấp các hàng hóa, dịch vụ
- Hoạt động chịu ảnh hưởng nhiều bởi tình hình kinh tế


Kinh phí cho các hoạt động

Toàn bộ hoặc 1 phần kinh phí hoạt động là được cấp phát bởi ngân sách nhà nước hoặc được Nhà nước thành lập trước mà sau đó tự đảm bảo 100% kinh phí trong các lĩnh vực như giáo dục, y tế
Nguyên tắc tuân thủ
Không tuân thủ theo nguyên tắc phù hợp. Nguyên tắc phù hợp ở đây được hiểu là phù hợp với quy định, chuyên môn, phù hợp với nhiệm vụ, với chế độ kế toán
Tuân theo nguyên tắc phù hợp. Nguyên tắc phù hợp là chi phí phát sinh được ghi nhận phải phù hợp với doanh thu tạo ra trong kỳ
Hình thức tổ chức sổ kế toán
Không sử dụng hình thức sổ nhật kí chứng từ
Có sử dụng hình thức nhật kí chứng từ
Hệ thống tài khoản
TK loại 3
Ngoài các TK liên quan đến nợ phải trả còn có thêm các tài khoản về nợ phải thu và các khoản tạm ứng
Không gồm các TK nợ phải thu và tạm ứng.
Không có tài khoản xác định kết quả hoạt động kinh doanh vì do mục đích hoạt động phi lợi nhuận
Có tài khoản xác định kết quả hoạt động kinh doanh
TK loại 4
- Tên gọi là nguồn kinh phí
- Phản ánh nguồn kinh phí từ kinh phí nhà nước, các khoản thu hội phí, lệ phí, thu sự nghiệp, bổ sung từ chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động sản xuất kinh doanh, bổ sung từ các khoản khác theo quy định của chế độ tài chính, tiếp nhận các khoản viện trợ phi dự án, các khoản biếu tặng, tài trợ của đơn vị, cá nhân trong và ngoài đơn vị.
- Gồm 10 tk chia làm 5 nhóm


Tên là vốn chủ sở hữu, tên gọi khác nhau nhưng về bản chất là như nhau (đều là nguồn phục vụ cho hoạt động của đơn vị)
- Loại tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các loại nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh nghiệp, của các thành viên góp vốn trong công ty liên doanh, công ty TNHH, doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh hoặc các cổ đông trong công ty cổ phần.
- có 12 tài khoản, chia thành 5 nhóm

CT CAO SU ĐÀ NẴNG
ĐH KT ĐÀ NẴNG
Tài chính của doanh nghiệp chủ yếu được đầu tư từ 2 nguồn chính đó là vốn chủ sở hữu và các khoản nợ
GROUP 8
1. DƯƠNG THỊ THÙY TRANG
2. NGUYỄN THỊ KIM HẠNH
3. NGUYỄN THẢO PHƯƠNG NGÂN
4. LÊ QUANG TRƯỜNG
5. LÊ QUÝ AN
6. LÊ PHI LÀNH
7. HOÀNG VIỆT BUN
8. TRẦN TRUNG HIẾU
Full transcript