Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PUSTYNNIENIE

Ochrona środowiska jako problem globalny, sem 6
by

Karo V

on 12 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PUSTYNNIENIE

FAO

IFAD

UNDP

UNEP

UNICEF PUSTYNNIENIE KONIEC Monika Szaniawska
Karolina Wiater Dziekujemy za uwage Czym jest pustynnienie ? Pustynnienie jest procesem zachodzącym na powierzchni Ziemi, który może następować ciągle lub okresowo w różnych częściach świata. Powoduje on zachwianie stosunków wodnych i warunków klimatycznych, a wywołany jest przez człowieka poprzez nieodpowiednie gospodarowanie zasobami naturalnymi. Fazy procesu pustynnienia: 1.Degradacja gleb
2.Postępujące odsłonięcie powierzchni ziemi
3.Utrata wód glebowych i postępująca erozja
4.Wzrost obszaru pozbawionego szaty
roślinnej i gleby 3. Zagrożzenia wynikajaące
z pustynnienia Zagrożenia w liczbach: •Pustynnienie dotyka 40% powierzchni ziemi
• Ponad 1.1 mld ludzi nie ma dostępu do wody pitnej,
•65 milionów ludzi żyje w biedzie
•Z powodu brak czystej wody giną ok. 3 mln ludzi na świecie.
•Bez wody pozostanie od 1.1 do 3.2 mld ludzi.
•ponad 600 mln ludzi będzie cierpiało głód.
•Roczne straty w sektorze rolnictwa sięgają 42 mld USD. Obszary najbardziej dotknięte pustynnieniem Afryka
Australia
Azja Wschodnia „Zmiany klimatu wywołają kryzysy humanitarne, polityczną i ekonomiczną niestabilność, spory graniczne o tereny, wodę i inne zasoby, napięcia etniczne i migracje do Europy milionów ludzi z Afryki i Bliskiego Wschodu" 5. Metody walki z degradacjaą gleb Międzynarodowy Rok Pustyń i Pustynnienia (IYDD)- ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne NZ w 2006 roku. Światowy Dzień Przeciwdziałania Pustynnieniu i Suszy- 17 czerwiec 2007 Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie walki z pustynnieniem (UNCCD) Agendy ONZ walczące z pustynnieniem i jego skutkami: Plan prezentacji minimalizacja erozji wodnej i wiatrowej, głównie dzięki zaprzestaniu nadmiernego wyrębu drzew, nawadnianiu i zalesianiu 7. Prognozy na przyszlosc przeciwdziałania chemicznej degradacji gleb, powstającej w wyniku zanieczyszczeń przemysłowych, motoryzacyjnych oraz nawożenia mineralnego ograniczenie wypasu bydła
ograniczenia przejmowania gruntów pod zabudowę techniczną i eksploatacje kopalin zachowania gruntów o walorach ekologiczno-produkcyjnych
ograniczenia do niezbędnego minimum technicznych deformacji gruntu i mechanicznego zanieczyszczanie gleby. przeciwdziałania przesuszaniu i zawodnieniu gleb
mniejsze zużycie wody
przeznaczyć część funduszy w krajach bogatych na powstrzymywanie pustynnienia w krajach biednych. Organizacje i konwencje Przerazżające prognozy: •Do 2015 roku 2,6 mld ludzi, czyli ok. 40% populacji świata nie będzie miało dostępu do podstawowych urządzeń sanitarnych •Do 2040 roku liczba krajów z zasobami wody mniejszymi niż 500m^3 na osobę ma wzrosnąć do 20. •Opady w Hiszpanii do 2070 roku zmniejszą się o 40%. •Pustynie stanowiące obecnie 3% powierzchni Ziemi do 2100 roku zajmą ponad 30% jej powierzchni •W 2080 roku bez dostępu do wody pozostanie od 1,1 do 3,2 mld ludzi •w każdej minucie z powodu działań ludzi w pustynię zmienia się 23 hektary gruntów. "Do końca wieku połowa Hiszpanii będzie leżeć na Saharze" "ONZ szacuje, że ryzyko zamienienia się w pustynię dotyczy 30-60% terytorium Hiszpanii i 12% terenu Europy". 1. Definicja 2. Przyczyny
pustynnienia PRZYRODNICZE ANTROPOGENICZNE klimat zwrotnikowy suchy zimny prad morski bariera gór - niszczenie roślinności, wycinanie lasów - nadmierne nawożenie - nadmierny wypas zwierząt - rolnictwo : zmiana suchych łąk w pola uprawne lub uprawa zbyt nachylonych stoków - porzucanie tradycyjnych technik uprawy na rzecz rolnictwa towarowego - złe melioracje powodują zasolenie terenów nawadnianych - działalność górnicza (tworzenie leja depresyjnego) 1. Zdefiniowanie pojecia. 2. Przyczyny pustynnienia. 3. Zagrozenia pustynnienia. 4. Sytuacja na swiecie 5. Metody zwalczania. 6. Pustynnienie w Polsce. 4. Rozmieszczenie pustyn
na swiecie 6. Pustynnienie w Polsce Problem pustynnienia w Europie
Full transcript