Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BRZO - risico's onvoorziene lozingen

Gaat over risico's van onvoorziene lozingen
by

Patrick de Visscher

on 14 June 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BRZO - risico's onvoorziene lozingen

De waterbeheerder (RWS en WS)
is adviseur aan het Wabo-gezag!
Beschrijving aktiviteiten
Selectie van stoffen
Selectie van insluitingen
Questionnaire over stand der veiligheidstechniek
Betrokken oppervlaktewater
Afstroomroutes - riolering
Modellering met Proteus
Uitstromingsscenario's
Beoordeling resterende risico's
BRZO'2015 ...??
Besluit risico's zware ongevallen
2015
SEVESO
1976 - De ontploffing van de ICMESA-fabriek (dochter van Hoffman-Laroche), veroorzaakt de verspreiding van 170 gram dioxines in de wijde omgeving. Er vallen weliswaar geen doden maar vele mensen worden ernstig verminkt en er komt later beduidend veel meer kanker voor.
BRZO
Risico's van onvoorziene lozingen

Andere rampen:
Torrey Canyon (Ierse Zee) - 1967
Amoco Cadiz (Bretagne) - 1978
Bhopal (India) - 1986
Exxon Valdez (Alaska) - 1989
Buncefield (UK) - 2005
BP (Mexicaanse Golf) - 2010
Chemiepack (Moerdijk) - 2011
> Introductie van Marpol 73
Union Carbide - Methylisocyanaat
50000 ernstige slachtoffers
tot op heden nog schade met ca 500000 slachtoffers
40 gewonden
Dagenlange brand
Site verwoest
Deepwater Horizon explodeert
en resulteert in maandenlange
olielozing (totaal ca 800000 m3)
ca 50000 m3 crude
1900 km kust vervuild
ca 600000 zeevogels dood
200000 ton olie
300 km kust besmeurd
opruimen langer dan 1 jaar
Landelijke expertpool
BRZO-team
Samenstelling team:
- Portefeuillehouder uit het landelijk overleg hoofden afdelingen handhaving en vergunningverlening
- Coördinator
- 8 inspecteurs RWS - 10 inspecteurs Waterschappen
- 3 specialisten Kennis en Proteusmodel
- Teamleden RWS en WS werken landelijk voor alle diensten en schappen en hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst

The day after....
Chemiepack was een
BRZO-bedrijf....
Hoeveel telt Nederland er?
400
Waarvan in regio West
181
In Rijnmond
115
Voor heel RWS en Waterschappen ca 350
Een BRZO-bedrijf moet
een Veiligheidsrapport opstellen
Iedere 5 jaar actualiseren
Door Wabo-gezag jaarlijks
geïnspecteerd worden
Ieder bedrijf door RWS en WS minstens 1x per 5 jaar te inspecteren
WANNEER BEN JE EIGENLIJK
EEN BRZO-BEDRIJF??
aangewezen in het BRZO:
Samenwerking met andere
toezichtspartners:
- Wm/Wabo
- ISZW (vh AI)
- VR (vh BW)
Wat doet dit team?
Een VR beoordelen...
Moet volledig zijn (PGS6)
Moet actueel zijn
PGS-richtlijnen! Erg belangrijk!
Een advies aan Wabo-gezag
over de risico's voor het
oppervlaktewater geven.
Zijn de getroffen maatregelen aanwezig en goed onderhouden?
PGS 15 en 29
Risico's voor oppervlaktewater:
MRA (Milieu Risico Analyse)
Wat staat er in een MRA?
Bulkgoedopslag en -overslag
Stukgoedopslag- en overslag
Continue en batchprocessen
Leidingtransport
Intern transport
Verwerking van afvalwater
Scenario's:
- Instantaan falen (tank, reactor)
- Topping agv tankfalen
- Continu falen
- Leidingbreuk (transport, verlading)
- Aanvaring
- Brand met ontstaan van bluswater
- Falen van de waterzuivering
Risicodenken = denken in kansen
Kansperceptie

Kans om groot lot te winnen ca 1:10 miljoen
Toch kopen miljoenen zo'n lot:
de kans wordt reëel geacht!
Kans op falen kerncentrale ca 1:1 miljoen
Toch wordt algemeen aanvaard
dat dit verwaarloosbaar is
Effectperceptie

Een vliegtuigongeluk
met 100 doden is zeer ernstig!
100 ongevallen met auto's
met 100 doden is even ernstig?
Milieuschadeindex geplaatst in een referentiekader
Bijzonderheden

Bedrijven die niet lozen op oppervlaktewater
maar wel BRZO (of PBZO) zijn

Bedrijven die geen BRZO zijn maar wel
een MSI voor het oppervlaktewater hebben
DISCUSSIE of VRAGEN?
100 auto-ongevallen
met 100 doden: net zo ernstig?
?
Welk risico vinden we nog acceptabel, wat niet meer?
Beoordelen van een veiligheidsrapport
en inspecteren van de maatregelen die een
risico voor het oppervlaktewater beheersen
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/emissiebeheer/afvalwater/besluit-risico-zware/
EEN VEILIG NEDERLAND!
Lentiz College

14 juni 2018
Patrick de Visscher
Senior adviseur handhaving
Landelijk expertteam BRZO waterbeheerders

https://brzoplus.nl/brzo/bedrijven/
https://brzoplus.nl/
Milieurisicoanalyse
MRA
Full transcript