Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kristendommen

No description
by

Paul Paol

on 13 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kristendommen

Innledning
Kristendommen
Hva tror man på
Hva er hellig
Kristendommen i verden idag
En tredel av verdens befolkning er tilhengere av kristendommen, altså 2,1 millioner mennesker. Dette fører til at kristendommen er verdens største religion. Ordet Kristus betyr en som er kristen og tilhører kristendommen. Kristendommen kalles en verdensreligion fordi den fins i alle verdensdeler, og fordi alle folkeslag kan slutte seg til den. De kristne kirkene i Afrike er de som vokser mest. I løpet av de siste 100 årene har de kristne i Afrika økt fra 9 millioner kristne til 360 millioner. i Asia har antall kristne de siste 30 årene økt fra 97 millioner til 327 millioner. Veksten er særlig stor i Øst-Asia, i land som Kina, Korea, Malaysia og deler av India. Den katolske kirke har rundt 1 milliard medlemmer. Det betyr at halvparten av de kristne i verden tilhører denne kirken. Rundt 250 millioner hører til Den ortodokse kirke og rundt 340 millioner hører til protestantisk kirkesamfunn. Medlemstallene i disse kirkene er stabile, men de øker i takt med befolkningen i verden.
Oppsummering
Jeg skrevet litt om kristendommen. I denne presentasjonen kan du lese om kristendommens opprinelese, hva kristne tror på, hva som er hellig i kristendommen, kunst i kristendommen og kristendommen i verdan og i Norge idag.


Kildene jeg har brukt er boken Under samme himmel.
Opprinnelse
Kristendommen oppstod i år 33.e.Kr. i Israel som ligger i Midtøsten. Kristendommen ble til da Jesus stod opp fra døden. Årsaken til at Kristendommen ble til var for å gi menneskene muligheten til et evig liv. For å få muligheten til et evig liv så må du tro på Jesu liv, død og oppstandelse.
Synet på frelse
Synet på mennesket
Synet på Gud
kristendommen forstår det slik at Gud er en personlig Gud som alltid har vært til og alltid vil være til. Han er skaperen av verden, han opprettholder den og en gang skal han skape ny himmel og ny jord. Det er bare Gud som vet når og hvordan det skje. Gud er allmektig, det vil si at hans muligheter er ubegrenset. Han er hellig, opphøyet og
annerledes. Samtidig er han kjærlig,
barmhjertig og nær den verden han har
skapt. Han viser seg gjennom
treenigheten. Fader, sønn og den
hellige ånd.
På de første sidene i Bibelen står det at Gud skapte mennesker i sitt bilde. Det betyr at mennesket tar imot livet av Gud, er ønsket av ham og ment til å leve i fellesskap med Gud. Alle mennesker er unike og har en grunnleggende verdi
uansett hvilket kjønn, rase og evner man
har. Mennesket har fått oppgave av Gud,
det går ut på å ta vare på verden og
utvikle alt det som er skapt på en
ansvarlig måte.
https://www.google.no/search?q=treenigheten+kristendommen&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=y4KoUpX-FoW8ygP7toHIDA&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=666#es_sm=122&espv=210&q=treenigheten+symbol&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=ylgnKHXYF2WOzM%3A%3BjeeVgCplDlc9VM%3Bhttp%253A%252F%252Fkerstinsidee.blogg.se%252Fimages%252F2008%252Fkristen-treenighets-allseende-ga_18080795.png%3Bhttp%253A%252F%252Fvaken.se%252Fmodules%252Fnewbb%252Fviewtopic.php%253Fviewmode%253Dcompact%2526topic_id%253D17870%2526forum%253D85%3B109%3B120
I Bibelen står det at det onde kom inn i verden og ødela den. Det står ikke hvorfor eller hvordan, men det er der som en realitet. Mennesket er i fri vilje og kan gjøre det gode, men også det motsatte. Man er medfødt en egenskap til å være ulydig mot andre, til å med mot Gud og hans vilje. I Kristendommen er det noe som kalles ''synd'', det er det som skiller mennesker fra Gud. Frelse fra synd og fellesskap med Gud er en mulighet Gud gir til alle. Det kalles nåde. Gud gir menneskene et tilbud om tilgivelse uten å kreve noe tilbake. Guds kjærlighet til menneskene står enkelt og godt forklart i ''Den lille Bibel''
Den lille Bibel
''For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. den enbårne, for at hber den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv''
https://www.google.no/search?q=israel+kart&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=opqoUqyaE6rMygPA84LIAg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=666#facrc=_&imgdii=_&imgrc=qdx2NFl7jsgJWM%3A%3BLlhxOWPcnbCgDM%3Bhttp%253A%252F%252Fpub.nettavisen.no%252Fmultimedia%252Fna%252Farchive%252F00634%252FKart_over_Midt_sten_634029b.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.na24.no%252Farticle2181336.ece%3B468%3B220
Hellige hus
Kirken er et hellig hus i Kristendommen, det er et hellig møtested mellom Gud og menneskene. Den kan være bydg i ulike fasonger og størrelser. Mange kirker er formet som et kors. Det som er felles for alle kirker er at de er vigslet, det vil si innviet til Gud. Det viktigste som foregår i en kirke er fering av gudstjenester eller messer. Man mottar sakramenter som dåp og nattverd i kirken. Det er også ulike aktiviteter i forskjellige ladersgrupper. Høytider som jul, påske og pinse blir feiret med gudstjenester i kirkene. Det er også merkedager, som dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse. Det er ingen regler for hvordan man skal oppføre seg i en kirke, men det har blitt tradisjon at folk kler seg pent og at menn ikke skal bruke noe hodeplagg. Dette har noe med respekten man har for sin religion å gjøre.


Hellige steder
Det er ikke bare kirken som er et hellig sted i kristendommen. Det finnes også steder der det har hend noe viktig før i tiden i kristendommens historie. Israel for eksempel blir kalt for ''Det hellige land'' fordi Jesus levde der. I katolsk og ortodoks tradisjon er det hellige steder der man tror Maria, Jesu mor, har vist seg. Steder der helgener er gravlagt telles også som hellige steder. En helgen er en som pekte på Gud i sitt liv på spesiell måte.
Hellige tekster
Kristendommen har en hellig bok som kalles Bibelen.
Den består av to deler GT som er Det gamle testamentet og NT som er Det nye testamentet. Det er tilsammen 66 bøker i bibelen. 39 i GT og 27 i NT. Det gamle testamentet handler om Israelfolkets historie. Det nye testamentet handler om Jesu liv, død og oppstandelse.
https://www.google.no/search?q=eidsberg+kirke&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=-bOoUqLICMf9ygP_3YHwDA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=666#facrc=_&imgdii=_&imgrc=P3N3beMLHjG0JM%3A%3Bu1i5zEwBTS8CuM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.disnorge.no%252Fgravminner%252Fdiskirker%252F0125-eidsberg.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.disnorge.no%252Fgravminner%252Fkirker%252Findex.php%253Fid%253D0125%3B720%3B480
Jesus ble født i Behtlehem
Bethlehem er et hellig sted, fordi det var her Jesus ble født.
Jesu Grav i Jerusalem
Regnes også som et hellig sted
https://www.google.no/search?q=jesus+grave+in+jerusalem&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=4b-oUrWKOqPzygOo0YHQAg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=629#facrc=_&imgdii=_&imgrc=h_ihyA8Re9hT-M%3A%3B5ttjolZVaaa7iM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.faithfilledmom.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F03%252FGarden-Tomb-Jerusalem.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.faithfilledmom.com%252Fon-holy-saturday-march-30-2013-saturday-tidbit%252Ftidbits-9578.htm%3B1024%3B685
https://www.google.no/search?q=jesus+grave+in+jerusalem&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=4b-oUrWKOqPzygOo0YHQAg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=629#es_sm=122&espv=210&q=jesus+birth+place&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=3OSBzFIbL4shuM%3A%3BtHcY6DOZpks4TM%3Bhttp%253A%252F%252Fupload.wikimedia.org%252Fwikipedia%252Fcommons%252F0%252F0c%252FThe_Birth_Place_of_Jesus.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fcommons.wikimedia.org%252Fwiki%252FFile%253AThe_Birth_Place_of_Jesus.jpg%3B840%3B560
https://www.google.no/search?q=the+holy+bibel&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=6sOoUqeFFKWAywPg64G4Bg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=629#es_sm=122&espv=210&q=bibelen&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=E1d2xNIXxOlybM%3A%3Bd9nutzZKMs-c6M%3Bhttp%253A%252F%252Fhunwww.net%252Fekte-kristendom%252Fimg%252Fbibel2.gif%3Bhttp%253A%252F%252Fhunwww.net%252Fekte-kristendom%252FBIBELEN%252Fbibelen-index-1.html%3B189%3B216
Kunst i kristendommen
Bønn i kristendommen
Bønn er en måte å prøve å få kontakt med Gud på. mange folk ber til Gud for å be om tilgivelse, takke eller for å ønske seg noe. Andre ber for å bevise Gud at de tror fast på han og ikke bare når de trenger hjelp. Bønn er vanligste av alle ritualer. Det er forskjellig måter å be på. Jøder vugger overkroppen fram og tilbake mens de leser bønnene. Muslimer bruker hele kroppen for å uttrykke hengivelse i bønnen. Mange kristne folder hendene og bøyer hodet når de ber. Noen løfter armene. I noen religioner bruker mennesker bønnkjeder. kulene glir mellom hendene samtidig som den som ber, formulerer bønnene sine.
Overgangsriter i kristendommen
Høytider
Jul, påske og pinse er de tre store høytidene i kristendommen. I slutten av desember feires det jul til minnet om Jesu fødsel. Advent er de fire ukene før jul, det er forbredelsestid. Ordet advent betyr å komme. Første søndag i advent er kirkens nyttårsdag.
Dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse er en del av kristendommens ritualer. Dåp forgård som oftest i forbindelse med gudstjeneste. Konfirmasjon er overgangen fra barn til voksen. Ordet konfirmasjon betyr bekftelse eller stadfesting. Begravelse er en seremoni i kirken, i en begravelse leser de salmer, holder vanlig tale og minnetaler over den døde også leser de fra bibelen om liv, død og det evig liv. Alle med norsk statsborgerskap kan inngå ekteskap i Den norske kirke. Vielsen blir forrettet av en prest. Presten er offentlig godkjent vigselsmann. Kvinner er oftest kledd i hvit brudkjole. Hvit farge symboliserer fest, glede og renhet. Det er normalt at det er faren som følger bruden opp til alteret der han symbolsk gir bruden til hennes mann. Under seremonien svarer hver av ektefellene ja på å elske og ære hverandre og bli trofast hos hverandre i gode og onde dager til døden skiller dem. Seremonien inneholder skriflesing, musikk, salmer, bønn og velsignelse over de nygifte.
Dåp
Konfirmasjon
Bryllup
Begravelse
https://www.google.no/search?q=the+holy+bibel&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=6sOoUqeFFKWAywPg64G4Bg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=629#es_sm=122&espv=210&q=D%C3%A5p+tegning&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=dgh_diQ5yIfkwM%3A%3Bjr5OXArJrwlkIM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F-4Pl2snQrbt8%252FTWI8fKyfyZI%252FAAAAAAAANUk%252FN5ENVtrvmao%252Fs1600%252FBarned%252525C3%252525A5p1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fbjornolav.blogspot.com%252F2011_02_01_archive.html%3B303%3B386
https://www.google.no/search?q=begravelse+tegning&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9-GoUrmVJIu7ygPEvoHoBQ&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1366&bih=666#facrc=_&imgdii=3a6j8yCcMMlvCM%3A%3BeRE0KkCWvOiwRM%3B3a6j8yCcMMlvCM%3A&imgrc=3a6j8yCcMMlvCM%3A%3BWpjnyEgpVfShjM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.infobilder.com%252Fbegravelse-t6480.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.infobilder.com%252Fbilde-a-fargelegge-begravelse-i6480.html%3B353%3B500
https://www.google.no/search?q=bryllup&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=O-GoUpqyOa__yAPI8oDAAw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=629#es_sm=122&espv=210&q=bryllup+tegning&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=CWE1hMs2YTqX6M%3A%3Ble8MOxtYDf2OcM%3Bhttp%253A%252F%252Fpixabay.com%252Fstatic%252Fuploads%252Fphoto%252F2012%252F04%252F01%252F17%252F58%252Fblack-23778_640.png%3Bhttp%253A%252F%252Fpixabay.com%252Fno%252Fsvart-ikon-tegning-folk-bryllupet-23778%252F%3B401%3B640
Pinse betyr den femtiende og feire 50 dager etter påske. Høytiden feires til minne om at Den hellige ånd kom over desiplene og utrustet dem med mot og kraft til å forkynne evangeliet om Jesus Kristus. Pinse er også kirkens fødselsdag fordi det var 3000 mennesker som hørte evangeliet og ble døpt denne dagen.
Den sentrale høytiden innen kristendommen er påske. Den feires til minne om Jesu lidelse, død og oppstandelse. Ordet påske betyr forbigang.
Jul - Jesu fødsel
https://www.google.no/search?q=jul&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=SOaoUuyjDau8ygPH84CADA&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=666#es_sm=122&espv=210&q=jul+jesus&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=wWtrEI9ASrFuiM%3A%3BXEk8tANj3eq_dM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sandnes.kirken.no%252FPortals%252F165%252Ftrosoppl%2525C3%2525A6ring%252Fjesu-fc3b8dsel.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.sandnes.kirken.no%252Fgand%252FD%2525C3%2525A5pTrosoppl%2525C3%2525A6ring%252FMIDTi5%252Ftabid%252F14363%252FDefault.aspx%3B998%3B998
Påske - Jesu lidelse, død og oppstandelse
https://www.google.no/search?q=p%C3%A5ske&espv=210&es_sm=122&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=POeoUsD7Gsb3ygOvtoHgCg&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1366&bih=666#es_sm=122&espv=210&q=p%C3%A5ske+jesus&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=Kk5-hsdGaHn69M%3A%3Bh_TP-mEU0GT4fM%3Bhttp%253A%252F%252F4.bp.blogspot.com%252F_Id7gYnm2K3I%252FS7WpK1Bl5OI%252FAAAAAAAAAxw%252FvJjaUR6Y2Rg%252Fs1600%252FJesus.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fmanneshverdag.blogspot.com%252F2010%252F04%252Flangfredag-og-tradisjoner.html%3B1200%3B1600
Kristendommen i Norge idag
Den største verdensreligionen som har vært lengst i Norge er kristendommen. Kristendommen kom til Norge ca. på 800-tallet. På den tiden drev nordmenn med handel med andre land og ble etter hvert påvirket av kristne tanker.
http://www.google.no/imgres?imgurl=http://mammanett.no/files/blogg/39972/galleri/norsk-flagg.jpg&imgrefurl=http://mammanett.no/blogg/cattzy1/nytt_flagg_serioest&h=694&w=965&sz=42&tbnid=-ME70WYtNy2TEM:&tbnh=90&tbnw=125&zoom=1&usg=__zEGtA-rimAapwF8PbvPrSXRXe7A=&docid=dqComavVwOe0CM&sa=X&ei=SuuoUtG6Mc-OyQO4rICYBQ&ved=0CDQQ9QEwAw
Full transcript